W skrócie:

2.16
najnowsza wersja Raportów
wydanie z dnia 2019-06-13
seria II (2016-2019)


> Zobacz, co nowego
w serii II Raportów

.

66
aktualizacji do tej pory

20
obsługiwanych formatów danych GPS
(z pomiaru RTK)

7
dostępnych wystrojów interfejsu

3
dostępne opcjonalnie
moduły rozszerzające


6
lat na rynku!


277449
Odświeżeń strony od 25-03-2014

Zgodność z rozporządzeniem MSWIA

Geodezyjne pomiary z wykorzystaniem odbiorników GPS w Polsce reguluje rozporządzenie MSWIA z 2011r. (poz. 1572, z dn. 9 listopada 2011).

W jego świetle, podczas pomiaru konieczne jest zapewnienie odpowiednich warunków, pozwalających na osiągnięcie wymaganej dokładności pomiaru.

RaportyGPS wyposażono w funkcjonalności, pozwalające geodetom na szybkie przygotowanie raportu, bazującego na wymaganiach stawianych w rozporządzeniu. Przede wszystkim należy tu wymienić:

  • odpowiednie nazewnictwo i wymagane pola opisowe, takie jak metoda pomiaru (RTK\RTN), data i czas (lokalny i GMT) rozpoczęcia\zakończenia sesji, identyfikację odbiornika i anteny GPS, nazwę obiektu, wysokość anteny, numery punktów, wykazy współrzędnych oraz przyrostów bazowych..itd
  • wykazywanie różnic na kontrolnych punktach osnowy - pozwalające łatwo stwierdzić, czy osiągnięto zakładaną w rozporządzeniu dokładność pomiaru współrzędnych płaskich oraz wysokościowych
  • uwzględnienie uśredniania współrzędnych, w szczególności przy pomiarach kontrolnych punktów osnowy
  • wykaz stacji bazowych (referencyjnych)
  • informaje o wykonanych pomiarach pośrednich/offsetowych
  • obsługę przeliczeń wg obowiązujego modelu wysokościowego
  • obsługę geodezyjnego sposobu zaokrąglania współrzędnych trafiających do raportu

Sporo danych (np. wykazy współrzędnych) można również wyeksportować w formie plików z listą współrzędnych, możliwych do odczytania w programach geodezyjnych.