W skrócie:

2.16
najnowsza wersja Raportów
wydanie z dnia 2019-06-13
seria II (2016-2019)


> Zobacz, co nowego
w serii II Raportów

.

66
aktualizacji do tej pory

20
obsługiwanych formatów danych GPS
(z pomiaru RTK)

7
dostępnych wystrojów interfejsu

3
dostępne opcjonalnie
moduły rozszerzające


6
lat na rynku!


277453
Odświeżeń strony od 25-03-2014

Zgodność z geoidami GUGIK (np. Kronsztad 86)

Czymże byłby generator raportów bez przeliczeń współrzędnych wysokościowych wg obowiązującego modelu geoidy?

Obowiązujące modele geoid są opublikowane na stronie biuletynu GUGIK znajdującego się pod tym adresem.

Aplikacja RaportyGPS integruje następujące podstawowe modele wysokościowe:

 • PL-KRON86-NH (obowiązuje do 31 grudnia 2019) - opracowany w systemie niepływowym
 • PL-EVRF2007-NH (docelowo obowiązujący od 1 stycznia 2020) - opracowany w systemie zerowego pływu

Oraz dodatkowy model:

 • PL-EGM2008-NH \ EGM 2008

obejmujące cały obszar Polski. Co ważniejsze, geoidy ładują się szybko na starcie programu, umożliwiając łatwą zmianę przeliczeń wysokości (wersja PRO). Aplikacja w zakresie obliczania korekt dla pośrednich lokalizacji (pomiędzy oczkami siatki), przeprowadza interpolację bilinearną - zgodnie z wymaganiami GUGIK.

Aplikacja pozwala również na porównanie wysokości korekt geoidy wyliczonych przez kontroler, w porównaniu do wysokości obliczanych z WGS84 (dla formatów, które obejmują współrzędne lokalne). Jest to przydatna funkcja w sprawdzeniu, czy pomiar był realizowany przy wykorzystaniu starszej czy też nowszej geoidy.

Uwaga odnośnie obowiązywania układu PL-EVRF2007-NH (od planowej wersji 2.18)

Od wersji 2.18 aplikacja RaportyGPS jako wysokościowy układ domyślny będzie przyjmowała PL-EVRF2007-NH.

W wersjach wcześniejszych (2.17 rozwojowe, oficjalna 2.16 i starsze) można dokonać konwersji i zmiany układu na EVRF, jeśli pomiar był realizowany w PL-KRON86-NH.

Dokonujemy tego zaznaczając opcję przelicz wysokości i wybierając geoidę PL-EVRF2007-NH w oknie wyboru modelu wysokościowego.

Powyższa opcja korekty wymaga modułu PRO (w wersji Standard takie przeliczenie nie będzie możliwe).

Ważne uwagi od wersji 2.14

W związku z dodatkowymi informacjami, jakie pojawiały się na przełomie 2017-2018r. odnośnie nazewnictwa Kronsztad 86 / PL-KRON86-NH, informujemy:

 • PL-KRON86-NH - układ powstały w oparciu o 4. kampanię niwelacyjną (pomiary 1999-2003, układ do którego GUGIK opublikował model geoidy - i która funkcjonuje w programie), poziomy odniesienia: Kronsztad/Amsterdam (wysokości normalne)
 • Kronsztad 86 - układ powstały w oparciu o 3. kampanię niwelacyjną (pomiary 1974-1982), poziomy odniesienia: Kronsztad/Amsterdam (wysokości normalne)
 • Kronsztad 60 - układ powstały w oparciu o 2. kampanię niwelacyjną (pomiary 1947-1955), poziomy odniesienia: Kronsztad (wysokości normalne)
 • Amsterdam - układ powstały w oparciu o 1. kampanię niwelacyjną (pomiary 1926-1937), poziomy odniesienia: Amsterdam (wysokości ortometryczne)
 • w niektórych materiałach (np. [3]) spotyka się oznaczenie Układ wysokości Kronsztad, jednak w obliczu wielu spotykanych nazw (Kronsztad 86, Kronsztad 60..itp) użycie samej nazwy Kronsztad może być mylące
 • w związku z tym od wersji 2.14 wprowadzono zmianę w zakresie wyświetlania - będzie wykazywany jedynie model wysokościowy np. PL-KRON86-NH, bez dopisku Kronsztad 86. Zmiana jest jedynie kosmetyczna - gdyż z poziomu wcześniejszych wersji można wykasować niepotrzbny dopisek (tj. zamienić PL-KRON96-NH / Kronsztad 86 na PL-KRON96-NH)
 • z uwagi na brak dostępnych modeli geoid dla systemów Kronsztad 86, Kronsztad 60, Amsterdam nie istnieje pewnie matematyczne przeliczenie, które pozwalałoby uzyskać wysokości w tych układach. Spotykane są programy przeliczające Kronsztad 60 - PL-KRON86-NH (interpolujące wartości na podstawie odpowiednich transformacji z zestawienia pomiarów w obu układach), jednakże w świetle publikowanych informacji - mają one jedynie charakter pomocniczy - nie mogą być więc wykorzystywane jako obowiązujące (a tym samym wykorzystywane jako jedyny sposób uzyskania tych wartości). W związku z tym, Raporty nie posiadają do wyboru modelu obliczeniowego geoidy Kronsztad 60 - jedynie wybór opisu nazwy układu oraz możliwość zastosowania poprawki wprowadzanej ręcznie (deltaH).
 • z powyższych powodów od wersji 2.14 usunięto także powiązanie PL-EVRF2007-NH - Amsterdam 2007, stosując jedynie obowiązujące nazewnictwo, tj. sam identyfikator systemu odniesienia: PL-EVRF2007-NH
 • różnice pomiędzy PL-KRON86-NH, a Kronsztad 86, wg materiałów [1] mogą sięgać nawet 3,5cm. W większości przypadków może to być tolerowalne (dopuszczające), co sprawia, że układy są do siebie bardzo podobne
 • Podsumowując: obliczenia wykonane w programie w zakresie obliczeń geoid są poprawne (także, jeśli były wykonywane na wersjach starszych niż 2.14), jednakże należy pamiętać o aktualizacji opisów i unikać zestawiania nazw PL-KRON86-NH i Kronsztad 86 jako tożsamych.

Materiały / referencje:

 1. "Porządkowanie wysokości", art. Wiesława Gruszki opublikowany w czaspiśmie Geodeta Nr 272 (Styczeń 2018) - polecamy przeczytanie
 2. GUGIK - Opis modeli danych - http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/modele-danych (link PDF)
 3. Wikipedia (link)

W przypadku konieczności przeliczeń dla układu Kronsztad 60, można uaktywnić odpowiednią opcję i narzucić korekty wysokościowe, wymagane dla danego terenu - łącznie z opisaniem powodu narzucenia korekty i jej wielkości. Oferując dodatkowe kolumny (typu H2) można na raporcie zaznaczyć zarówno pierwotne współrzędne lokalne (w ukł. PL-KRON86-NH), jak i wartości sprawodzone do Kronsztad 60. Dzięki temu raport jest bardzo przejrzysty i nie daje powodów do wątpliwości, co do współrzędnych lokalnych poddanych korekcie.

Dodatkowo w programie znajduje się zakładka Kalkulatory, udostępniająca funkcje wyliczeń korekty wysokościowej dla układu PL-KRON86-NH oraz PL-EVRF2007-NH (w odniesieniu do wysokości WGS84), dzięki czemu można bardzo szybko zweryfikować poprawność obliczeń przyrostu wysokości dla zadanej lokalizacji, podanej w układzie 2000, WGS84 lub ECEF (WGS84 kartezjańskich).