W skrócie:

2.13
najnowsza wersja Raportów
wydanie R3 2018-03-16
seria II (2016-2018)

Opis zmian

Zobacz, co nowego
w serii II Raportów

.

60
aktualizacji do tej pory

16
obsługiwanych formatów danych GPS
(z pomiaru RTK)

7
dostępnych wystrojów interfejsu

3
dostępne opcjonalnie
moduły rozszerzające


3
lata na rynku!


174534
Odświeżeń strony od 25-03-2014

Zgodność z geoidami GUGIK (np. Kronsztad 86)

Czymże byłby generator raportów bez przeliczeń współrzędnych wysokościowych wg obowiązującego modelu geoidy?

Obowiązujące modele geoid są opublikowane na stronie biuletynu GUGIK znajdującego się pod tym adresem.

Aplikacja RaportyGPS integruje następujące podstawowe modele wysokościowe:

  • PL-KRON86-NH \ Kronsztad 86
  • PL-EVRF2007-NH \ Amsterdam

Oraz dodatkowy model:

  • PL-EGM2008-NH \ EGM 2008

obejmujące cały obszar Polski. Co ważniejsze, geoidy ładują się szybko na starcie programu, umożliwiając łatwą zmianę przeliczeń wysokości (wersja PRO). Aplikacja w zakresie obliczania korekt dla pośrednich lokalizacji (pomiędzy oczkami siatki), przeprowadza interpolację bilinearną - zgodnie z wymaganiami GUGIK.

Aplikacja pozwala również na porównanie wysokości korekt geoidy wyliczonych przez kontroler, w porównaniu do wysokości obliczanych z WGS84 (dla formatów, które obejmują współrzędne lokalne). Jest to przydatna funkcja w sprawdzeniu, czy pomiar był realizowany przy wykorzystaniu starszej czy też nowszej geoidy.

W przypadku konieczności przeliczeń dla układu Kronsztad 60, można uaktywnić odpowiednią opcję i narzucić korekty wysokościowe, wymagane dla danego terenu - łącznie z opisaniem powodu narzucenia korekty i jej wielkości. Oferując dodatkowe kolumny (typu H2) można na raporcie zaznaczyć zarówno pierwotne współrzędne lokalne (w ukł. Kronsztad 86), jak i wartości sprawodzone do Kronsztad 60. Dzięki temu raport jest bardzo przejrzysty i nie daje powodów do wątpliwości, co do współrzędnych lokalnych poddanych korekcie.

Dodatkowo w programie znajduje się zakładka Kalkulatory, udostępniająca funkcje wyliczeń korekty wysokościowej dla układu Kronsztad 86 oraz Amsterdam (w odniesieniu do wysokości WGS84), dzięki czemu można bardzo szybko zweryfikować poprawność obliczeń przyrostu wysokości dla zadanej lokalizacji, podanej w układzie 2000, WGS84 lub ECEF (WGS84 kartezjańskich).