W skrócie:

2.10 R4
najnowsza wersja Raportów
wydanie czwarte 2017-01-05
seria II (2016)

Opis zmian

Zobacz, co nowego
w serii II Raportów

.

55
aktualizacji do tej pory

15
obsługiwanych formatów danych GPS
(z pomiaru RTK)

7
dostępnych wystrojów interfejsu

3
dostępne opcjonalnie
moduły rozszerzające


2
lata na rynku!


124314
Odświeżeń strony od 25-03-2014

Tutaj pobierzesz najnowszą wersję Raportów GPS!

Zanim zakupisz program, zalecamy skorzystać z bezpłatnej wersji demo i sprawdzić przydatność programu w Twojej pracy. Gwarancja jakości - jeśli będziesz zadowolony z efektów działania wersji demo generatora, wówczas kupując licencję komercyjną masz pewność przydatności rozwiązania.

Wersje demo (7-dniowe) wymagają dostępu do internetu w trakcie uruchomienia (demo obsługują także funkcje wersji PRO).

Posiadaczom wersji komercyjnych (bez modułu PRO), udostępniamy możliwość przetestowania modułu PRO - w zakładce Moduły zaznaczamy opcję Uruchamiaj w trybie demo - wówczas aplikacja uruchomi się w trybie demo, ale z modułem PRO.

Plik instalatora

Pod poniższymi linkami znajduje się wersja programu 2.10, wydanie czwarte R4
(uwzględniająca wersje demo).

Aplikacja przeznaczona jest dla systemów 32- oraz 64-bitowych Windows XP/7/Vista/8/8.1/10.

Pobierz wersję przenośną
(archiwum RAR)
[24MB]

Aktualizacja

Jeśli chcesz dokonać aktualizacji, ściągnij instalator z pierwszego odnośnika i postępuj zgodnie z opisem w instalatorze - instalator dokona automatycznej aktualizacji.
Jeśli wybrałeś drugą opcję (spakowany plik), rozpakuj dane ze ściągniętego archiwum do lokalizacji, gdzie zainstalowany został program.

Jeśli wcześniej posiadałeś(-aś) wersję podstawową i zakupiłeś(-aś) moduł PRO, wówczas trzeba pozwolić aplikacji na aktualizację licencji (aby była widoczna w programie). Domyślnie bowiem wersja komercyjna znajdując licencję nie łączy się z serwerem.

Tak więc wykonujemy następujące kroki:

 • klikamy przycisk Moduły
 • zaznaczamy opcję Aktualizuj licencję przy uruchamianiu
 • zamykamy i otwieramy ponownie program
 • jak tylko "wskoczy" wersja PRO, przechodzimy do Modułów i odznaczamy zgodę na aktualizację (przy aktywnej aktualizacji aplikacja na starcie łączy się z serwerem co zależnie od łącza może trochę trwać)

Historia zmian:

BIEŻĄCA SERIA II (2016):
 • wersja 2.10 (R4 2017-01-05, R3 2016-12-31, R2 2016-12-27, R 2016-12-23)
  notka informacyjna 1/2: RaportyGPS 2.10 Świątecznie
  notka informacyjna 2/2: Harmonizacja danych o dokładności w Raportach

  W zakresie wersji podstawowej:
  1. dodano możliwość generowania raportu wg pionowej orientacji RTF
  2. dodanie wyłącznika harmonizacji danych dokładnościowych w module tabeli i w oknie importu (+dodanie skrótu Ctrl+Alt+H na ekranie importu)
  3. harmonizacja odczytu danych o dokładności dla formatów PGPS\PGA, RW5, TSJ, MJF, CSV Landstar i Geosun, DB Landstar, XML Leica, RAW Geomax Fieldgenius Geoapp, JXL
  4. poprawka w zakresie odczytu licencji *
  5. poprawka w zakresie niektórych konfiguracji Windows 10***
  6. poprawka w zakresie wyświetlania etykiet połączenia RTK24.net***
  W zakresie wersji PRO:
  1. dodanie ostrzeżenia o braku kolumn RMS2D i RMS1D jeśli wykryto taką sytuację (w trybie harmonizacji)**
  2. dodanie możliwości podglądu wizualizacji uśrednionych próbek z formatu PGPS (aktywacja przez wybór pikiety w tabeli i skrót klawiszowy Ctrl+Shift+I) **
  3. poprawki w zakresie odczytu offsetów na linii i przecięcia prostych z formatu PGPS**
  4. poprawki w zakresie walidacji offsetów (punkt na linii)**
  5. usprawnienia w zakresie importu offsetów dla formatu RAW z nowej wersji Fieldgenius 8
  6. w module tabeli w sekcji pikiet zmierzonych dodano pokazywanie mini-statystyki zaznaczonych pikiet
  7. dodano dodatkowy przycisk do szybkiego wyboru generowanych tabeli z okna głównego
  8. usprawnienia w zakresie importu RAW Geoapp - RMS2D i RMS1D
  9. usprawnienie w zakresie wczytywania pierwszej pikiety bez stacji bazowej dla formatu RAW z aplikacji GeoApp
  10. poprawki stabilności pracy modułu tabeli (Windows 8-Windows 10)
  W zakresie modułu mapy:
  1. dodanie drukowania podziałki skali dla wydruku mapy
  2. dodanie drukowania podziałki skali dla podglądu mapy
  W zakresie modułu dokładnościowego:
  1. wstępnie eksport kalibracji dla formatu TXT (skrócony)
  * zmiany dostępne w wydaniu drugim 2.10 :: R2 2016-12-27
  ** zmiany dostępne w wydaniu trzecim 2.10 :: R3 2016-12-31
  *** zmiany dostępne w wydaniu czwartym 2.10 :: R4 2017-01-05

 • wersja 2.09 (R3 2016-07-14, R2 2016-06-24 , R 2016-06-10), notka informacyjna: Raporty i krok do ewolucji czy rewolucji?
  W zakresie wersji podstawowej:
  • ulepszenia w zakresie obsługi formatu RAW-Fieldgenius*
  • utworzono Serwis Zgłoszeniowy, umożliwiający posiadaczom komercyjnych wersji zgłaszanie uwag i sugestii (także zapytań), oraz śledzenie postępu ich wdrażania
  • dodano przycisk Zgłaszanie uwag i sugestii - przekierowujący do Serwisu Zgłoszeniowego bez potrzeby logowania
  • dodano przyciski Tematy i nowe funkcje oraz przycisk przekierowania do serwisu z opiniami
  • poprawki w zakresie obsługi formatu RAW-Fieldgenius
  • poprawki w zakresie obsługi formatu XML-Leica
  • dodano nową kolumnę Obrót przechowującą odczyt kompasu elektronicznej libelli
  • dodano nową kolumnę Pochylenie przechowującą odczyt odchylenia przód-tył
  • dodano nową kolumnę Przechylenie przechowującą odczyt odchylenia lewo-prawo
  • dodano nową kolumnę Sprzęt przechowującą nazwę sprzętu na jakim był wykonywany pomiar konkretnej pikiety
  W zakresie wersji PRO:
  • zmiana w zakresie eksportu do formatu OSM (OpenStreetMap) - normalizacja w zakresie tagów + optymalizacja (przyspieszenie eksportu) **
  • dostosowanie do formatu danych PowerGPS wersji 2.09 R3 **
  • poprawka w zakresie widoczności dolnej części tabelki w module Tabeli (eksporty) tuż po wejściu do tabeli**
  • ulepszenie w zakresie przenumerowania pikiet w tabeli - dodano możliwość przenumerowania pikiet na zasadzie dodawania tylko przedrostka i przyrostka (wcześniejsza wersja zawsze numerowała kolejno, obecna bez podania numeracji dodaje tylko przed lub przyrostki)*
  • kosmetyka w zakresie okna przenumerowania (zmiana prefix na przedrostek)*
  • dodanie kolumn Wys. tyczki i Wys. anteny w zakładce (fiszce) OPISOWE w module Tabeli*
  • dodanie obsługi offsetów dla formatu Leica LandXML
  • poprawka w zakresie usuwania/zmiany punktów osnowy w przypadku gdy były wykorzystywane we wcięciach i offsetach
  W zakresie modułu edycyjnego EDV2:
  • poprawka kosmetyczna okna edycji offsetu dla domiarów*
  * zmiany dostępne w wydaniu drugim 2.09 :: R2 2016-06-24
  ** zmiany dostępne w wydaniu trzecim 2.09 :: R3 2016-07-14

 • wersja 2.08 (R2 2016-05-09*, R1 2016-05-04), notka informacyjna: Raporty po majówce i podsumowanie wersji 2.06-2.08
  W zakresie wersji podstawowej:
  • poprawka w zakresie wczytywania plików JXL z offsetami *
  • poprawki w zakresie wczytywania plików RW5 z kalibracji gdy moduł dokładnościowy jest nieaktywny
  W zakresie wersji PRO:
  • dodanie do asystenta informacji o podejrzanie zbyt wysokiej dokładności pikiety wczytywanej z RW5 (wynikającej z opcji mnożnika x10 macierzy kowariancji)
  • poprawka w oknie podglądu/edycji pikiety przy weryfikacji współrzędnych dla sytuacji gdy tylko część pikiet jest dotknięta kalibracją
  W zakresie modułu dokładnościowego:
  • poprawka w zakresie wyliczania błędów dalmierza Disto (zaokrąglanie błędów pomiarowych mniejszych niż 1mm) *
  • dodanie automatycznego rozpoznawania pikiet wyliczanych wg wpasowania dla formatu RW5
  • poprawka w zakresie zmiany wysokości dla pikiet kalibrowanych gdy nie wybrano przeliczeń wg geoidy (wsp. H nie będzie wtedy zmieniana)
  • wczytywanie pikiet wpasowania z RW5 jako pikiet skasowanych (nie będą widoczne w raporcie ) z uwagi na niepełne dane pochodzące z formatu RW5
  * zmiany dostępne w wydaniu drugim 2.08 :: R2 2016-05-09
 • wersja 2.07 (2016-04-26)
  W zakresie wersji podstawowej:
  • dodanie opcji rozpoznawania danych z odbiornika Spectra Precision SP60 oraz Altus NR2 z pomiaru PowerGPSem
  • poprawka w zakresie pokazywania lokalizacji przy ładowaniu projektów RGPS
  • poprawka w zakresie lokalizacji pliku LOC z formatu RW5 z Fast Survey (gdy nie ma pliku LOC i w FastSurvey jest inny zapis informacji o braku pliku)
  W zakresie wersji PRO:
  • dodanie automatycznego rozpoznawania kierunków offsetów dla RW5 z możliwością włączenia/wyłączenia tej funkcji "Konfiguracjach projektowych"
  • poprawka w zakresie zaokrąglania dla punktów uśrednionych
  • poprawka w zakresie edycji i wyświetlania ilości satelitów Galileo i SBAS w oknie edycji pikiety
  • zmiana wyświetlania opisu legendy w module tabeli (dodano wyjaśnienie znaczników flag)
  • dodanie wyświetlania znaczników (flag) dla punktów wpasowania (liczonych z kalibracji oraz użytych do kalibracji)
  W zakresie modułu EDV2:
  • dodanie możliwości definiowania własnych reguł dla "zaokrąglania dedykowanego"
  • dodanie opcji "zaokrąglanie dedykowane" oraz 3 reguł, które wpływają na sterowanie zaokrąglaniem i precyzją w wydrukach i eksportach wyświetlania zależną od typów pikiet (kody)
  W zakresie modułu dokładnościowego:
  • poprawki w zakresie offsetów (kwestie aktualizacji MP bez wymuszania aktualizacji XY)
  • poprawki w zakresie odczytu kalibracji (wpasowania) dla formatu RW5

 • wersja 2.06 (2016-03-18)
  W zakresie wersji podstawowej:
  • poprawki w zakresie odczytu nazw sprzętów RTK importowanych z formatu PGPS
  W zakresie wersji PRO:
  • aktualizacja obsługi formatu PowerGPS 2.06 (m.in. rozpoznawanie nowodostosowanego odbiornika RTK Ruide S680)
  • zmiana sposobu importu informacji satelitach - Galileo i SBAS nie będą już traktowane w kategorii "Inne" lecz będą trafiały do swoich kolumn
  • dodanie kolumn satelitów widocznych i używanych - Galileo oraz SBAS - także w zakresie edycji punktu
  W zakresie modułu mapy:
  • poprawka zapobiegająca zrestowaniu listy serwisów WMS

 • wersje 2.05 (R3 2016-03-06**, R2 2016-03-04*, R1 2016-02-27),
  notka informacyjna: Premiera RaportyGPS II - wersja 2.05
  W zakresie wersji podstawowej:
  • poprawka związana z Windows 10 64-bit**
  • poprawka związana z obsługą DGPS i Float dla formatu RW5**
  • usunięcie problemu pytania o potwierdzenie uruchomienia w niektórych wersjach Windows (poprawka związana z uprawnieniami)*
  • poprawki przy imporcie z formatu JXL (Trimble Survey Controller), w szczególności w zakresie wczytywania wcięć liniowych (z uwzględnieniem automatycznego rozpoznawania kierunków)*
  • poprawki przy imporcie z formatu JXL (Trimble General Survey 5.65/2.7), w szczególności w zakresie wczytywania wcięć liniowych (z uwzględnieniem automatycznego rozpoznawania kierunków)
  • importowanie kolumn SD2D i SDH dla plików RW5 (SurvCE)
  • poprawki w zakresie importu danych z nowej wersji formatu Fieldgeniusa
  W zakresie wersji PRO:
  • dodanie opcji podświetlania błędnych offsetów kolorem czerwonym w tabeli offsetów
  • dodanie obsługi kolumny flagi - od wersji 2.05 Raporty będą pokazywać również ikonami: czy dana pikieta jest użyta do kontroli, tyczenia, czy też do offsetu (jako baza wcięcia lub punkt wcinany)
  • dodanie nowej funkcjonalności - możliwości wyłączenia punktów bazowych wcięć z raportu (z tabeli pomierzonych)
  • poprawka w zakresie importowania wcięć i offsetów przy dodawaniu pikiet z formatu Raportów (RGPS) (w module tabeli)
  • wstępna wersja asystenta - nowe okno prezentujące potencjalne źródła problemów (np. brak wybrania geoidy, błędy w offsetach..itp)
  • usprawnienie w zakresie importu - obsługa plików LOC o tych samych nazwach co RW5
  • inne usprawnienia i weryfikacje
  W zakresie modułu edycyjnego EDV2:
  • poprawka związana z obsługą trybu demo dla modułu**
  • dodanie przycisku Inne opcje, dostępnych z ekranu startowego, umożliwiających ręczne skojarzenie formatów danych GPS z programem (wymagane uprawnienia Administratora dla aplikacji)*
  • dodanie możliwości szybkiej zamiany punktów WL (punktów bazowych wcięcia liniowego)*
  • dodanie możliwości szybkiej zamiany odległości WL (długości ramion wcięcia liniowego)*
  • podawanie błędu dalmierza (mD) dla wcięć/offsetów w raporcie
  • inne poprawki w zakresie modułu PRO oraz EDV2 w zakresie offsetów
  • poprawki przy wcięciach (WL/DO/..i innych) w zakresie wyświetlania na liście punktów przy edycji offsetów
  W zakresie modułu mapy:
  • poprawka związana z obsługą trybu demo dla modułu**
  • dodanie obsługi podkładu mapy w postaci wybranych serwisów WMS (Geoportal)
  • dodanie możliwości wyświetlania na mapie punktów offsetowych (z opcją włączenia/wyłączenia)
  • dodanie możliwości wyświetlania na mapie punktów bazowych (z opcją włączenia/wyłączenia)
  • dodanie możliwości wydruku mapy pikiet (na drukarkę lub do PDF poprzez PDF Creator)
  • poprawki w zakresie przesuwania i odświeżania widoku mapy
  • zoomowanie mapy pikiet kółkiem myszy
  • przesuwanie mapy pikiet środkowym przyciskiem
  W zakresie modułu dokładnościowego:
  • poprawka związana z obsługą trybu demo dla modułu**
  • dodanie wyświetlania błędów MP w oknie interfejsu w tabeli offsetów
  • poprawki w zakresie stylu kolorystycznego raportu HTML dla kalibracji (wpasowania XY)

  ** zmiany dostępne w wydaniu trzecim 2.05 :: R3 2016-03-06
  * zmiany dostępne w wydaniu drugim 2.05 :: R2 2016-03-04

 • wersja 2.04 beta (2015-12-29), notka informacyjna: Aktualizacja przed Sylwestrem, czyli RaportyGPS wersja 2.04
  W zakresie wersji podstawowej:
  • poprawki w zakresie zapamiętywania lokalizacji obiektu zapisanej w formacie RGPS
  • poprawki w zakresie modułu pobierania informacji o nowościach w Raportach GPS
  W zakresie wersji PRO:
  • dodanie możliwości włączenia/wyłączenia spod eksportu pikiet użytych do wyznaczania punktów offsetowych
  • dodanie możliwości włączenia/wyłączenia spod eksportu pikiet zmierzonych metodami offsetowymi
  • poprawki w zakresie importu offsetów z formatu Fieldgenius, m.in. obsługa różnych kierunków wcięć, obsługa wcięć przy sytuacjach typu skasowane punkty
  • poprawki w zakresie importu offsetów z formatów Topcon, SurvCE oraz GeoSun
  • dodanie możliwości sortowania tabeli kontroli punktów osnowy po czasie wykonania pomiaru (przełącznik)
  W zakresie modułu EDV2:
  • dodanie wyświetlania długości bazowej dla wcięcia liniowego
  • dodanie możliwości włączania/wyłączania blokady modyfikacji współrzędnych lub błędów Mp podczas edycji pojedynczego offsetu
  • poprawki w zakresie usprawniania obsługi modułu edycji offsetów, m.in. łatwiejsze dodawanie punktów offsetowych

 • wersja 2.03 beta (2015-12-23), poprawki
 • wersja 2.02 beta (2015-12-21), notka informacyjna: Raporty v2 z nowymi modułami, przedpremierowo!
SERIA I (2015):
 • wersja 1.48 (2015-08-17/19), notka informacyjna: Konwerter zbiorów PXYH na horyzoncie
  W zakresie wersji podstawowej:
  • poprawka odczytu formatu PGPS (z dn. 2015-08-19 - wersja 1.48 wydanie 2)
  • dostosowanie do odczytu plików z PowerGPS wersja 1.58
  • ulepszenie - dodanie możliwości odczytania notatki (jako komentarza do zmierzonego punktu) dla formatu JXL (Trimble)
  W zakresie wersji PRO:
  • dodanie w głównym kalkulatorze konwertera zbiorów PXYH pomiędzy dwoma układami (pierwotny <-> wtórny)
  • dodanie możliwości podglądu i edycji parametrów ilości satelitów użytych i widocznych Beidou oraz Innych (SBAS)
  • dodanie pobierania pliku ustawień Raportów z serwera RTK24.net
  • dodanie opcji podglądu HTML w module tabeli (sekcja Punkty zmierzone)
 • wersja 1.47 (2015-07-15), opis znajdziecie tutaj: FastSurvey, Leica XML + detektor układów XY
  W zakresie wersji podstawowej:
  • zmiany w zakresie odczytu formatu RW5 utworzonego przez aplikację FastSurvey (wykazywanie dokładności i DOP)
  • ulepszenie w zakresie czytania satelitów GPS i Glonass z formatu leici XML + poprawka w zakresie wykazywania sumy widczonych/aktywnych satelitów
  • zmiany w zakresie odczytu danych zapisanych przez ostatnią wersję PowerGPS
  W zakresie wersji PRO:
  • dodanie modułu rozpoznawania współrzędnych w ramach kalkulatora wywoływanego z głównego okna. Moduł umożliwia rozpoznanie układu na podstawie współrzędnych XY i szybszego sprawdzenie pochodzenia współrzędnych z nieznanych źródeł
  • poprawka dla formatu RW5 w zakresie offsetów (wcięć) - poprawka w czytaniu informacji o offsetach gdy punkty wcinane miały zmieniane nazwy w kontrolerze
  • poprawka przy raportowaniu domiaru H i domiaru do osi (przy edycji punktu w/w puste pola były wykazywane w raporcie jako zerowe)
 • wersja 1.46 (2015-04-28), opis znajdziecie pod adresem: Nowa geoida i porównanie na reperach, czyli RaportyGPS odsłona 35
  W zakresie wersji podstawowej:
  • usprawnienia w zakresie autoryzacji
  • dodano mechanizm sprawdzania ostatniej aktualizacji (wyświetlany numer wersji nowych Raportów w oknie startowym, jeśli pojawiła się nowa wersja + wykaz poprawek po kliknięciu na pasek statusu)
  • dostosowanie do zmian w formacie PowerGPS od wersji 1.51
  W zakresie wersji PRO:
  • dodanie drugiej metody opisowej, wskazującej zgodność pomierzonych punktów kontrolnych z rozporządzeniem
  • dodanie nowych pól opisowych, związanych z opisem zgodności punktów kontrolnych osnowy z rozporządzeniem
  • dodanie możliwości uwzględnienia w kontroli punktów wysokościowych (reperów) - wykazywanie na raporcie tylko wysokości takich punktów + możliwość włączania/wyłączania opcji z poziomu interfejsu (repery wpisujemy jako Rp.1, Rp.2 ..itd)
  • dodanie nowej geoidy EGM 2008, przyciętej na obszar całej Polski
  • poprawki w zakresie powiązywania stanowiska Raportów z serwisem RTK24.net
  W zakresie wersji demonstracyjnych:
  • ustawienie limitu testowania na 14 dni
  • ograniczenie ilości generowanych/eksportowanych pikiet do 15-tu
 • wersja 1.45 (2015-04-10), opis znajdziecie tutaj: Chmurowe możliwości nowych Raportów
  W zakresie wersji podstawowej:
  • usprawnienie w zakresie czytania formatu CSV Landstar w wersji z zapisanymi inaczej współrzędnymi elipsoidalnymi (mechanizm automatycznego rozpoznawania wersji dziesiętnej i kątowej)
  • poprawka w zakresie odczytu danych z formatu JXL (Trimble) w przypadku gdy w plikach są wsp. uzyskane metodą uśrednienia lub brakuje par danych XYH-BLH
  • poprawka w zakresie otwierania plików Raportów (RGPS), zapisanych na starszych wersjach programu (1.2 lub wyższe)
  W zakresie wersji PRO:
  • dodanie możliwości szybkiego pobierania plików projektów PowerGPS z serwera RTK24.net (opcja na ekranie startowym Pobierz z serwera)
  • dodanie możliwości rozpoznawania typu punktu kontrolnego i tyczonego dla formatów CSV Landstar - na podstawie dodatkowych raportów tyczenia z CSV (plik_tycz.csv) lub pliku z osnową TXT (plik_osn.txt) z opisem typu punktu (tycz. / kontr.)
  • poprawka w zakresie zapamiętywania nazwy zewnętrznego pliku osnowy, ładowanego obok danych GPS
 • wersja 1.44 R2 (2015-04-03)
  W zakresie wersji podstawowej:
  • odczyt plików PGA, PGPS, zapisanych w wersji Android RTK PowerGPS 1.50
 • wersja 1.44 (2015-04-02), ważniejsze funkcje opisane tutaj: Przedświąteczna aktualizacja Raportów
  W zakresie wersji podstawowej:
  • dodanie obsługi nowego formatu - odczytu danych GPS RTK z plików PGA, produkowanych przez aplikację PowerGPS
  • dodanie nowej kolumny Ilość użytych satelitów Beidou - zawierającej informację o ilości satelit (dane pozyskiwane tylko z aplikacji PowerGPS)
  • dodanie nowej kolumny Ilość użytych satelitów innych (np.SBAS) - zawierającej informację o ilości satelit (dane pozyskiwane tylko z aplikacji PowerGPS)
  • dodanie nowej kolumny Ilość satelitów w widoku Beidou - zawierającej informację o ilości satelit (dane pozyskiwane tylko z aplikacji PowerGPS)
  • dodanie nowej kolumny Ilość satelitów w widoku innych (np.SBAS) - zawierającej informację o ilości satelit (dane pozyskiwane tylko z aplikacji PowerGPS)
  • usprawnienia i poprawki w zakresie odczytu danych z formatów związanych z PowerGPS
  W zakresie wersji PRO:
  • dodanie zakładki dolnej z kolumnami opisowymi w module tabeli (w sekcji pikiet)
  • dodanie zakładek dolnych w module tabeli (sekcji pikiet), podsumowujących ilość pikiet:
   • wszystkich
   • trafiających do raportu
   • będących w koszu
  • dodanie odczytu współrzędnych skasowanych z formatu JXL (i przeniesienie ich od razu do "raportowego kosza")
  • dodano możliwość przywracania pikiet z kosza
  • dodanie możliwości kasowania pikiet z przenoszeniem do kosza - skasowane pikiet nie trafiają do raportu
  • dodanie wysyłki ustawień Raportów GPS na konto RTK24.net
  • poprawki w zakresie powiązywania licencji Raportów GPS z kontem RTK24.net
  • poprawki w zakresie stabilności aplikacji przy korzystaniu z funkcji szukania punktów kontrolnych
  • usprawnienia w zakresie odczytu formatu RAW Fieldgenius (wstępny odczyt wcięć liniowych)
 • wersja 1.43 (2015-03-10) - bez oficjalnej aktualizacji
  W zakresie wersji podstawowej:
  • usprawnienia i poprawki w zakresie odczytu danych z formatów związanych z PowerGPS
  W zakresie wersji PRO:
  • dodano możliwość pozyskiwania informacji do raportu o numerze roboty z formatów PowerGPS
  • dodanie powiązywania licencji Raportów GPS z kontem RTK24.net
 • wersja 1.42 (2015-01-21), opis: Kolejna szybka reakcja
  W zakresie wersji podstawowej:
  • dodanie importu kolumny wysokość tyczki dla formatów TSJ/MJF
  • poprawka - pobieranie i ustawianie pola daty pomiaru (w nagłówku) w przypadku korzystania z formatów TSJ i MJF
  • automatyczne wypełnianie nazwy oprogramowania (TopSurv/Manet) przy korzystaniu z formatów TSJ lub MJF
  • dodanie możliwości odczytu maski elewacji i maski PDOP z formatu Topcon MJF
  • zmiana w zakresie obliczeń wysokości pikiet - uwzględnienie L1 (dla formatów TSJ i MJF)
  • ulepszenie - pobieranie offsetu L1 z formatów TSJ oraz MJF (a także nazwy anteny)
  W zakresie wersji PRO:
  • poprawka w zakresie dzielenia projektu na daty (naprawa wyskakującego błędu, uniemożliwiającego podział)
 • wersja 1.41 (2015-01-20), krótka notatka: Fix++ dla Topcona
  W zakresie wersji podstawowej:
  • poprawka w zakresie czytania punktów offsetowych dla formatów TSJ i MJF
  • poprawka w zakresie odczytu układu lokalnego 2000, jeśli brak jednoznacznego wpisu o użytym układzie
 • wersja 1.40 (2015-01-17) , opis jest dostępny pod adresem: Nowy Rok i świeży powiew estetyki...
  W zakresie wersji podstawowej:
  • dodano możliwość wyboru wersji kolorystyki interfejsu (z możliwością włączenia danego stylu lub kolorowania) ze zmianami w zakresie obsługi kolorów dla poszczególnych "skórek" interfejsu
  • dodano nowy styl graficzny interfejsu "Srebrny metalik"
  • dodano nowy styl graficzny interfejsu "Noc"
  • dodano nowy styl graficzny interfejsu "Notes"
  • dodano nowy styl graficzny interfejsu "Aluminium"
  • dodano nowy styl graficzny interfejsu "Ciemny matowy"
  • dodano nowy styl graficzny interfejsu "Morski"
  • dodano nowy styl graficzny interfejsu "Dzień"
  • zmiana wyglądu okna kalkulatora (wywoływanego ze startowego okna aplikacji)
  • dodanie nowego szablonu "Rover, v2, bez czasu" - pozwalającego na wydruk arkusza bez informacji o czasie rozpoczęcia/zakończenia sesji pomiarowej
  • uruchomienie dymków podpowiedzi i zamiana części opisów informacyjnych na podpowiedzi
  • zastąpienie czerwonego-niebieskiego podświetlenia pola rozwijalnego "Lokalizacja" ikonką statusu, pokazującą czy pole ustawione jest w sposób właściwy
  • zastąpienie czerwonego-niebieskiego podświetlenia pola rozwijalnego "Wysokościowy system odniesienia" ikonką statusu, pokazującą czy pole ustawione jest w sposób właściwy
  • dodano obsługę formatu nowej wersji Landstara CSV (5.05)
  W zakresie wersji PRO:
  • poprawka w zakresie czytania starszej wersji pliku projektu RGPS
  • dodanie możliwości zmiany kolorystyki wydruku Raportu (moduł Tabeli zakładka "Konfiguracje projektowe")
  • poprawki kosmetyczne w oknie edycji pikiety
  • dodanie ikon w głównych zakładkach modułu Tabeli
  • dodano pytanie czy przeliczyć punkty po zmianie stacji bazowych (po odpowiedzi na tak następuje uruchomienie przeliczenia, co nie wymaga ręcznego wyzwalania tego kroku później)
  • dodano możliwość kopiowania wsp. lokalnych pikiet GPS z poziomu menu kontekstowego zaznaczonych pikiet (lub skrótu klawiszowego Ctrl+C)
  • dodano możliwość kopiowania wsp. WGS84 GPS z poziomu menu kontekstowego zaznaczonych pikiet (lub skrótu klawiszowego Ctrl+Shift+C)
  • możliwość wklejania wsp. XYH z Excela do okna edycji edytora pikiet (dostępnego po wciśnięciu klawisza Ins)
  • poprawka obliczenia WGS84 przy zamianie wsp. pikiet GPS z edytora (Ins)
  • dodano możliwość ładowania pliku TXT w oknie edytora wsp.
  • usunięcie kasowania kodu przy zmianie pikiet GPS z edytora
  • poprawka dla formatu CSV CHC (ilość satelitów GPS/Glonass) w zakresie ustalania ilości satelitów danego typu
WCZEŚNIEJSZE AKTUALIZACJE SERII I:

Licencja

Plik z licencją znajdziesz tutaj.