W skrócie:

2.11
najnowsza wersja Raportów
wydanie 2017-03-02
seria II (2016-2017)


Zobacz, co nowego
w serii II Raportów

.

56
aktualizacji do tej pory

16
obsługiwanych formatów danych GPS
(z pomiaru RTK)

7
dostępnych wystrojów interfejsu

3
dostępne opcjonalnie
moduły rozszerzające


3
lata na rynku!


130613
Odświeżeń strony od 25-03-2014

Tutaj pobierzesz najnowszą wersję Raportów GPS!

Zanim zakupisz program, zalecamy skorzystać z bezpłatnej wersji demo i sprawdzić przydatność programu w Twojej pracy. Gwarancja jakości - jeśli będziesz zadowolony z efektów działania wersji demo generatora, wówczas kupując licencję komercyjną masz pewność przydatności rozwiązania.

Wersje demo (7-dniowe) wymagają dostępu do internetu w trakcie uruchomienia (demo obsługują także funkcje wersji PRO).

Posiadaczom wersji komercyjnych (bez modułu PRO), udostępniamy możliwość przetestowania modułu PRO - w zakładce Moduły zaznaczamy opcję Uruchamiaj w trybie demo - wówczas aplikacja uruchomi się w trybie demo, ale z modułem PRO.

Plik instalatora

Pod poniższymi linkami znajduje się wersja programu 2.11
(uwzględniająca wersje demo).

Aplikacja przeznaczona jest dla systemów 32- oraz 64-bitowych Windows XP/7/Vista/8/8.1/10.

Pobierz wersję przenośną
(archiwum RAR)
[24MB]

Aktualizacja

Jeśli chcesz dokonać aktualizacji, ściągnij instalator z pierwszego odnośnika i postępuj zgodnie z opisem w instalatorze - instalator dokona automatycznej aktualizacji.
Jeśli wybrałeś drugą opcję (spakowany plik), rozpakuj dane ze ściągniętego archiwum do lokalizacji, gdzie zainstalowany został program.

Jeśli wcześniej posiadałeś(-aś) wersję podstawową i zakupiłeś(-aś) moduł PRO, wówczas trzeba pozwolić aplikacji na aktualizację licencji (aby była widoczna w programie). Domyślnie bowiem wersja komercyjna znajdując licencję nie łączy się z serwerem.

Tak więc wykonujemy następujące kroki:

 • klikamy przycisk Moduły
 • zaznaczamy opcję Aktualizuj licencję przy uruchamianiu
 • zamykamy i otwieramy ponownie program
 • jak tylko "wskoczy" wersja PRO, przechodzimy do Modułów i odznaczamy zgodę na aktualizację (przy aktywnej aktualizacji aplikacja na starcie łączy się z serwerem co zależnie od łącza może trochę trwać)

Historia zmian:

BIEŻĄCA SERIA II (2016-2017):
 • wersja 2.11 (R 2017-03-02)
  W zakresie wersji podstawowej:
  1. dodano nowy format importu danych GPS - HiTarget (TXT)
  W zakresie wersji PRO:
  1. poprawki stabilności przy edycji punktów osnowy (czyszczeniu, zmianie, usuwaniu)
  2. usprawnienia importu JXL (odczyt punktów GPS poddanych uśrednieniu)
  3. dodano przycisk "Wyszukiwania Projektów" w startowym oknie programu skrót F4, dające dostęp do nowego narzędzia przeszukiwania projektów RGPS pod kątem numeru i kodu
  4. dodano możliwość wprowadzania własnego dostawcy poprawek (własnego profilu dostawcy)
  5. do narzędzia "Wyszukiwania Projektów" dodano możliwość przeszukiwania plików danych GPS (np. RW5, JXL, RAW), projektów PowerGPS (PGPS)
  6. do narzędzia "Wyszukiwania Projektów" dodano możliwość przeszukiwania plików danych GPS pod kątem zadanego użytego nr osnowy (kontrolne lub tyczone)
  7. do narzędzia "Wyszukiwania Projektów" dodano możliwość przeszukiwania plików pod kątem zadanego promienia wg wsp. lokalnych, WGS84 i kartezjańskich
  W zakresie modułu mapy:
  1. poprawka - zmiana etykiety "Szkic mapy" na "Szkic"
  W zakresie modułu dokładnościowego:
  1. poprawki zapisu i odczytu projektów Raportów z zapisanymi informacjami o wpasowaniu poziomym

 • wersja 2.10 (R4 2017-01-05, R3 2016-12-31, R2 2016-12-27, R 2016-12-23)
  notka informacyjna 1/2: RaportyGPS 2.10 Świątecznie
  notka informacyjna 2/2: Harmonizacja danych o dokładności w Raportach

  W zakresie wersji podstawowej:
  1. dodano możliwość generowania raportu wg pionowej orientacji RTF
  2. dodanie wyłącznika harmonizacji danych dokładnościowych w module tabeli i w oknie importu (+dodanie skrótu Ctrl+Alt+H na ekranie importu)
  3. harmonizacja odczytu danych o dokładności dla formatów PGPS\PGA, RW5, TSJ, MJF, CSV Landstar i Geosun, DB Landstar, XML Leica, RAW Geomax Fieldgenius Geoapp, JXL
  4. poprawka w zakresie odczytu licencji *
  5. poprawka w zakresie niektórych konfiguracji Windows 10***
  6. poprawka w zakresie wyświetlania etykiet połączenia RTK24.net***
  W zakresie wersji PRO:
  1. dodanie ostrzeżenia o braku kolumn RMS2D i RMS1D jeśli wykryto taką sytuację (w trybie harmonizacji)**
  2. dodanie możliwości podglądu wizualizacji uśrednionych próbek z formatu PGPS (aktywacja przez wybór pikiety w tabeli i skrót klawiszowy Ctrl+Shift+I) **
  3. poprawki w zakresie odczytu offsetów na linii i przecięcia prostych z formatu PGPS**
  4. poprawki w zakresie walidacji offsetów (punkt na linii)**
  5. usprawnienia w zakresie importu offsetów dla formatu RAW z nowej wersji Fieldgenius 8
  6. w module tabeli w sekcji pikiet zmierzonych dodano pokazywanie mini-statystyki zaznaczonych pikiet
  7. dodano dodatkowy przycisk do szybkiego wyboru generowanych tabeli z okna głównego
  8. usprawnienia w zakresie importu RAW Geoapp - RMS2D i RMS1D
  9. usprawnienie w zakresie wczytywania pierwszej pikiety bez stacji bazowej dla formatu RAW z aplikacji GeoApp
  10. poprawki stabilności pracy modułu tabeli (Windows 8-Windows 10)
  W zakresie modułu mapy:
  1. dodanie drukowania podziałki skali dla wydruku mapy
  2. dodanie drukowania podziałki skali dla podglądu mapy
  W zakresie modułu dokładnościowego:
  1. wstępnie eksport kalibracji dla formatu TXT (skrócony)
  * zmiany dostępne w wydaniu drugim 2.10 :: R2 2016-12-27
  ** zmiany dostępne w wydaniu trzecim 2.10 :: R3 2016-12-31
  *** zmiany dostępne w wydaniu czwartym 2.10 :: R4 2017-01-05

 • wersja 2.09 (R3 2016-07-14, R2 2016-06-24 , R 2016-06-10), notka informacyjna: Raporty i krok do ewolucji czy rewolucji?
  W zakresie wersji podstawowej:
  • ulepszenia w zakresie obsługi formatu RAW-Fieldgenius*
  • utworzono Serwis Zgłoszeniowy, umożliwiający posiadaczom komercyjnych wersji zgłaszanie uwag i sugestii (także zapytań), oraz śledzenie postępu ich wdrażania
  • dodano przycisk Zgłaszanie uwag i sugestii - przekierowujący do Serwisu Zgłoszeniowego bez potrzeby logowania
  • dodano przyciski Tematy i nowe funkcje oraz przycisk przekierowania do serwisu z opiniami
  • poprawki w zakresie obsługi formatu RAW-Fieldgenius
  • poprawki w zakresie obsługi formatu XML-Leica
  • dodano nową kolumnę Obrót przechowującą odczyt kompasu elektronicznej libelli
  • dodano nową kolumnę Pochylenie przechowującą odczyt odchylenia przód-tył
  • dodano nową kolumnę Przechylenie przechowującą odczyt odchylenia lewo-prawo
  • dodano nową kolumnę Sprzęt przechowującą nazwę sprzętu na jakim był wykonywany pomiar konkretnej pikiety
  W zakresie wersji PRO:
  • zmiana w zakresie eksportu do formatu OSM (OpenStreetMap) - normalizacja w zakresie tagów + optymalizacja (przyspieszenie eksportu) **
  • dostosowanie do formatu danych PowerGPS wersji 2.09 R3 **
  • poprawka w zakresie widoczności dolnej części tabelki w module Tabeli (eksporty) tuż po wejściu do tabeli**
  • ulepszenie w zakresie przenumerowania pikiet w tabeli - dodano możliwość przenumerowania pikiet na zasadzie dodawania tylko przedrostka i przyrostka (wcześniejsza wersja zawsze numerowała kolejno, obecna bez podania numeracji dodaje tylko przed lub przyrostki)*
  • kosmetyka w zakresie okna przenumerowania (zmiana prefix na przedrostek)*
  • dodanie kolumn Wys. tyczki i Wys. anteny w zakładce (fiszce) OPISOWE w module Tabeli*
  • dodanie obsługi offsetów dla formatu Leica LandXML
  • poprawka w zakresie usuwania/zmiany punktów osnowy w przypadku gdy były wykorzystywane we wcięciach i offsetach
  W zakresie modułu edycyjnego EDV2:
  • poprawka kosmetyczna okna edycji offsetu dla domiarów*
  * zmiany dostępne w wydaniu drugim 2.09 :: R2 2016-06-24
  ** zmiany dostępne w wydaniu trzecim 2.09 :: R3 2016-07-14

 • wersja 2.08 (R2 2016-05-09*, R1 2016-05-04), notka informacyjna: Raporty po majówce i podsumowanie wersji 2.06-2.08
  W zakresie wersji podstawowej:
  • poprawka w zakresie wczytywania plików JXL z offsetami *
  • poprawki w zakresie wczytywania plików RW5 z kalibracji gdy moduł dokładnościowy jest nieaktywny
  W zakresie wersji PRO:
  • dodanie do asystenta informacji o podejrzanie zbyt wysokiej dokładności pikiety wczytywanej z RW5 (wynikającej z opcji mnożnika x10 macierzy kowariancji)
  • poprawka w oknie podglądu/edycji pikiety przy weryfikacji współrzędnych dla sytuacji gdy tylko część pikiet jest dotknięta kalibracją
  W zakresie modułu dokładnościowego:
  • poprawka w zakresie wyliczania błędów dalmierza Disto (zaokrąglanie błędów pomiarowych mniejszych niż 1mm) *
  • dodanie automatycznego rozpoznawania pikiet wyliczanych wg wpasowania dla formatu RW5
  • poprawka w zakresie zmiany wysokości dla pikiet kalibrowanych gdy nie wybrano przeliczeń wg geoidy (wsp. H nie będzie wtedy zmieniana)
  • wczytywanie pikiet wpasowania z RW5 jako pikiet skasowanych (nie będą widoczne w raporcie ) z uwagi na niepełne dane pochodzące z formatu RW5
  * zmiany dostępne w wydaniu drugim 2.08 :: R2 2016-05-09
 • wersja 2.07 (2016-04-26)
  W zakresie wersji podstawowej:
  • dodanie opcji rozpoznawania danych z odbiornika Spectra Precision SP60 oraz Altus NR2 z pomiaru PowerGPSem
  • poprawka w zakresie pokazywania lokalizacji przy ładowaniu projektów RGPS
  • poprawka w zakresie lokalizacji pliku LOC z formatu RW5 z Fast Survey (gdy nie ma pliku LOC i w FastSurvey jest inny zapis informacji o braku pliku)
  W zakresie wersji PRO:
  • dodanie automatycznego rozpoznawania kierunków offsetów dla RW5 z możliwością włączenia/wyłączenia tej funkcji "Konfiguracjach projektowych"
  • poprawka w zakresie zaokrąglania dla punktów uśrednionych
  • poprawka w zakresie edycji i wyświetlania ilości satelitów Galileo i SBAS w oknie edycji pikiety
  • zmiana wyświetlania opisu legendy w module tabeli (dodano wyjaśnienie znaczników flag)
  • dodanie wyświetlania znaczników (flag) dla punktów wpasowania (liczonych z kalibracji oraz użytych do kalibracji)
  W zakresie modułu EDV2:
  • dodanie możliwości definiowania własnych reguł dla "zaokrąglania dedykowanego"
  • dodanie opcji "zaokrąglanie dedykowane" oraz 3 reguł, które wpływają na sterowanie zaokrąglaniem i precyzją w wydrukach i eksportach wyświetlania zależną od typów pikiet (kody)
  W zakresie modułu dokładnościowego:
  • poprawki w zakresie offsetów (kwestie aktualizacji MP bez wymuszania aktualizacji XY)
  • poprawki w zakresie odczytu kalibracji (wpasowania) dla formatu RW5

 • wersja 2.06 (2016-03-18)
  W zakresie wersji podstawowej:
  • poprawki w zakresie odczytu nazw sprzętów RTK importowanych z formatu PGPS
  W zakresie wersji PRO:
  • aktualizacja obsługi formatu PowerGPS 2.06 (m.in. rozpoznawanie nowodostosowanego odbiornika RTK Ruide S680)
  • zmiana sposobu importu informacji satelitach - Galileo i SBAS nie będą już traktowane w kategorii "Inne" lecz będą trafiały do swoich kolumn
  • dodanie kolumn satelitów widocznych i używanych - Galileo oraz SBAS - także w zakresie edycji punktu
  W zakresie modułu mapy:
  • poprawka zapobiegająca zrestowaniu listy serwisów WMS

 • wersje 2.05 (R3 2016-03-06**, R2 2016-03-04*, R1 2016-02-27),
  notka informacyjna: Premiera RaportyGPS II - wersja 2.05
  W zakresie wersji podstawowej:
  • poprawka związana z Windows 10 64-bit**
  • poprawka związana z obsługą DGPS i Float dla formatu RW5**
  • usunięcie problemu pytania o potwierdzenie uruchomienia w niektórych wersjach Windows (poprawka związana z uprawnieniami)*
  • poprawki przy imporcie z formatu JXL (Trimble Survey Controller), w szczególności w zakresie wczytywania wcięć liniowych (z uwzględnieniem automatycznego rozpoznawania kierunków)*
  • poprawki przy imporcie z formatu JXL (Trimble General Survey 5.65/2.7), w szczególności w zakresie wczytywania wcięć liniowych (z uwzględnieniem automatycznego rozpoznawania kierunków)
  • importowanie kolumn SD2D i SDH dla plików RW5 (SurvCE)
  • poprawki w zakresie importu danych z nowej wersji formatu Fieldgeniusa
  W zakresie wersji PRO:
  • dodanie opcji podświetlania błędnych offsetów kolorem czerwonym w tabeli offsetów
  • dodanie obsługi kolumny flagi - od wersji 2.05 Raporty będą pokazywać również ikonami: czy dana pikieta jest użyta do kontroli, tyczenia, czy też do offsetu (jako baza wcięcia lub punkt wcinany)
  • dodanie nowej funkcjonalności - możliwości wyłączenia punktów bazowych wcięć z raportu (z tabeli pomierzonych)
  • poprawka w zakresie importowania wcięć i offsetów przy dodawaniu pikiet z formatu Raportów (RGPS) (w module tabeli)
  • wstępna wersja asystenta - nowe okno prezentujące potencjalne źródła problemów (np. brak wybrania geoidy, błędy w offsetach..itp)
  • usprawnienie w zakresie importu - obsługa plików LOC o tych samych nazwach co RW5
  • inne usprawnienia i weryfikacje
  W zakresie modułu edycyjnego EDV2:
  • poprawka związana z obsługą trybu demo dla modułu**
  • dodanie przycisku Inne opcje, dostępnych z ekranu startowego, umożliwiających ręczne skojarzenie formatów danych GPS z programem (wymagane uprawnienia Administratora dla aplikacji)*
  • dodanie możliwości szybkiej zamiany punktów WL (punktów bazowych wcięcia liniowego)*
  • dodanie możliwości szybkiej zamiany odległości WL (długości ramion wcięcia liniowego)*
  • podawanie błędu dalmierza (mD) dla wcięć/offsetów w raporcie
  • inne poprawki w zakresie modułu PRO oraz EDV2 w zakresie offsetów
  • poprawki przy wcięciach (WL/DO/..i innych) w zakresie wyświetlania na liście punktów przy edycji offsetów
  W zakresie modułu mapy:
  • poprawka związana z obsługą trybu demo dla modułu**
  • dodanie obsługi podkładu mapy w postaci wybranych serwisów WMS (Geoportal)
  • dodanie możliwości wyświetlania na mapie punktów offsetowych (z opcją włączenia/wyłączenia)
  • dodanie możliwości wyświetlania na mapie punktów bazowych (z opcją włączenia/wyłączenia)
  • dodanie możliwości wydruku mapy pikiet (na drukarkę lub do PDF poprzez PDF Creator)
  • poprawki w zakresie przesuwania i odświeżania widoku mapy
  • zoomowanie mapy pikiet kółkiem myszy
  • przesuwanie mapy pikiet środkowym przyciskiem
  W zakresie modułu dokładnościowego:
  • poprawka związana z obsługą trybu demo dla modułu**
  • dodanie wyświetlania błędów MP w oknie interfejsu w tabeli offsetów
  • poprawki w zakresie stylu kolorystycznego raportu HTML dla kalibracji (wpasowania XY)

  ** zmiany dostępne w wydaniu trzecim 2.05 :: R3 2016-03-06
  * zmiany dostępne w wydaniu drugim 2.05 :: R2 2016-03-04

 • wersja 2.04 beta (2015-12-29), notka informacyjna: Aktualizacja przed Sylwestrem, czyli RaportyGPS wersja 2.04
  W zakresie wersji podstawowej:
  • poprawki w zakresie zapamiętywania lokalizacji obiektu zapisanej w formacie RGPS
  • poprawki w zakresie modułu pobierania informacji o nowościach w Raportach GPS
  W zakresie wersji PRO:
  • dodanie możliwości włączenia/wyłączenia spod eksportu pikiet użytych do wyznaczania punktów offsetowych
  • dodanie możliwości włączenia/wyłączenia spod eksportu pikiet zmierzonych metodami offsetowymi
  • poprawki w zakresie importu offsetów z formatu Fieldgenius, m.in. obsługa różnych kierunków wcięć, obsługa wcięć przy sytuacjach typu skasowane punkty
  • poprawki w zakresie importu offsetów z formatów Topcon, SurvCE oraz GeoSun
  • dodanie możliwości sortowania tabeli kontroli punktów osnowy po czasie wykonania pomiaru (przełącznik)
  W zakresie modułu EDV2:
  • dodanie wyświetlania długości bazowej dla wcięcia liniowego
  • dodanie możliwości włączania/wyłączania blokady modyfikacji współrzędnych lub błędów Mp podczas edycji pojedynczego offsetu
  • poprawki w zakresie usprawniania obsługi modułu edycji offsetów, m.in. łatwiejsze dodawanie punktów offsetowych

 • wersja 2.03 beta (2015-12-23), poprawki
 • wersja 2.02 beta (2015-12-21), notka informacyjna: Raporty v2 z nowymi modułami, przedpremierowo!
SERIA I (2015):
 • wersja 1.48 (2015-08-17/19), notka informacyjna: Konwerter zbiorów PXYH na horyzoncie
  W zakresie wersji podstawowej:
  • poprawka odczytu formatu PGPS (z dn. 2015-08-19 - wersja 1.48 wydanie 2)
  • dostosowanie do odczytu plików z PowerGPS wersja 1.58
  • ulepszenie - dodanie możliwości odczytania notatki (jako komentarza do zmierzonego punktu) dla formatu JXL (Trimble)
  W zakresie wersji PRO:
  • dodanie w głównym kalkulatorze konwertera zbiorów PXYH pomiędzy dwoma układami (pierwotny <-> wtórny)
  • dodanie możliwości podglądu i edycji parametrów ilości satelitów użytych i widocznych Beidou oraz Innych (SBAS)
  • dodanie pobierania pliku ustawień Raportów z serwera RTK24.net
  • dodanie opcji podglądu HTML w module tabeli (sekcja Punkty zmierzone)
 • wersja 1.47 (2015-07-15), opis znajdziecie tutaj: FastSurvey, Leica XML + detektor układów XY
  W zakresie wersji podstawowej:
  • zmiany w zakresie odczytu formatu RW5 utworzonego przez aplikację FastSurvey (wykazywanie dokładności i DOP)
  • ulepszenie w zakresie czytania satelitów GPS i Glonass z formatu leici XML + poprawka w zakresie wykazywania sumy widczonych/aktywnych satelitów
  • zmiany w zakresie odczytu danych zapisanych przez ostatnią wersję PowerGPS
  W zakresie wersji PRO:
  • dodanie modułu rozpoznawania współrzędnych w ramach kalkulatora wywoływanego z głównego okna. Moduł umożliwia rozpoznanie układu na podstawie współrzędnych XY i szybszego sprawdzenie pochodzenia współrzędnych z nieznanych źródeł
  • poprawka dla formatu RW5 w zakresie offsetów (wcięć) - poprawka w czytaniu informacji o offsetach gdy punkty wcinane miały zmieniane nazwy w kontrolerze
  • poprawka przy raportowaniu domiaru H i domiaru do osi (przy edycji punktu w/w puste pola były wykazywane w raporcie jako zerowe)
 • wersja 1.46 (2015-04-28), opis znajdziecie pod adresem: Nowa geoida i porównanie na reperach, czyli RaportyGPS odsłona 35
  W zakresie wersji podstawowej:
  • usprawnienia w zakresie autoryzacji
  • dodano mechanizm sprawdzania ostatniej aktualizacji (wyświetlany numer wersji nowych Raportów w oknie startowym, jeśli pojawiła się nowa wersja + wykaz poprawek po kliknięciu na pasek statusu)
  • dostosowanie do zmian w formacie PowerGPS od wersji 1.51
  W zakresie wersji PRO:
  • dodanie drugiej metody opisowej, wskazującej zgodność pomierzonych punktów kontrolnych z rozporządzeniem
  • dodanie nowych pól opisowych, związanych z opisem zgodności punktów kontrolnych osnowy z rozporządzeniem
  • dodanie możliwości uwzględnienia w kontroli punktów wysokościowych (reperów) - wykazywanie na raporcie tylko wysokości takich punktów + możliwość włączania/wyłączania opcji z poziomu interfejsu (repery wpisujemy jako Rp.1, Rp.2 ..itd)
  • dodanie nowej geoidy EGM 2008, przyciętej na obszar całej Polski
  • poprawki w zakresie powiązywania stanowiska Raportów z serwisem RTK24.net
  W zakresie wersji demonstracyjnych:
  • ustawienie limitu testowania na 14 dni
  • ograniczenie ilości generowanych/eksportowanych pikiet do 15-tu
 • wersja 1.45 (2015-04-10), opis znajdziecie tutaj: Chmurowe możliwości nowych Raportów
  W zakresie wersji podstawowej:
  • usprawnienie w zakresie czytania formatu CSV Landstar w wersji z zapisanymi inaczej współrzędnymi elipsoidalnymi (mechanizm automatycznego rozpoznawania wersji dziesiętnej i kątowej)
  • poprawka w zakresie odczytu danych z formatu JXL (Trimble) w przypadku gdy w plikach są wsp. uzyskane metodą uśrednienia lub brakuje par danych XYH-BLH
  • poprawka w zakresie otwierania plików Raportów (RGPS), zapisanych na starszych wersjach programu (1.2 lub wyższe)
  W zakresie wersji PRO:
  • dodanie możliwości szybkiego pobierania plików projektów PowerGPS z serwera RTK24.net (opcja na ekranie startowym Pobierz z serwera)
  • dodanie możliwości rozpoznawania typu punktu kontrolnego i tyczonego dla formatów CSV Landstar - na podstawie dodatkowych raportów tyczenia z CSV (plik_tycz.csv) lub pliku z osnową TXT (plik_osn.txt) z opisem typu punktu (tycz. / kontr.)
  • poprawka w zakresie zapamiętywania nazwy zewnętrznego pliku osnowy, ładowanego obok danych GPS
 • wersja 1.44 R2 (2015-04-03)
  W zakresie wersji podstawowej:
  • odczyt plików PGA, PGPS, zapisanych w wersji Android RTK PowerGPS 1.50
 • wersja 1.44 (2015-04-02), ważniejsze funkcje opisane tutaj: Przedświąteczna aktualizacja Raportów
  W zakresie wersji podstawowej:
  • dodanie obsługi nowego formatu - odczytu danych GPS RTK z plików PGA, produkowanych przez aplikację PowerGPS
  • dodanie nowej kolumny Ilość użytych satelitów Beidou - zawierającej informację o ilości satelit (dane pozyskiwane tylko z aplikacji PowerGPS)
  • dodanie nowej kolumny Ilość użytych satelitów innych (np.SBAS) - zawierającej informację o ilości satelit (dane pozyskiwane tylko z aplikacji PowerGPS)
  • dodanie nowej kolumny Ilość satelitów w widoku Beidou - zawierającej informację o ilości satelit (dane pozyskiwane tylko z aplikacji PowerGPS)
  • dodanie nowej kolumny Ilość satelitów w widoku innych (np.SBAS) - zawierającej informację o ilości satelit (dane pozyskiwane tylko z aplikacji PowerGPS)
  • usprawnienia i poprawki w zakresie odczytu danych z formatów związanych z PowerGPS
  W zakresie wersji PRO:
  • dodanie zakładki dolnej z kolumnami opisowymi w module tabeli (w sekcji pikiet)
  • dodanie zakładek dolnych w module tabeli (sekcji pikiet), podsumowujących ilość pikiet:
   • wszystkich
   • trafiających do raportu
   • będących w koszu
  • dodanie odczytu współrzędnych skasowanych z formatu JXL (i przeniesienie ich od razu do "raportowego kosza")
  • dodano możliwość przywracania pikiet z kosza
  • dodanie możliwości kasowania pikiet z przenoszeniem do kosza - skasowane pikiet nie trafiają do raportu
  • dodanie wysyłki ustawień Raportów GPS na konto RTK24.net
  • poprawki w zakresie powiązywania licencji Raportów GPS z kontem RTK24.net
  • poprawki w zakresie stabilności aplikacji przy korzystaniu z funkcji szukania punktów kontrolnych
  • usprawnienia w zakresie odczytu formatu RAW Fieldgenius (wstępny odczyt wcięć liniowych)
 • wersja 1.43 (2015-03-10) - bez oficjalnej aktualizacji
  W zakresie wersji podstawowej:
  • usprawnienia i poprawki w zakresie odczytu danych z formatów związanych z PowerGPS
  W zakresie wersji PRO:
  • dodano możliwość pozyskiwania informacji do raportu o numerze roboty z formatów PowerGPS
  • dodanie powiązywania licencji Raportów GPS z kontem RTK24.net
 • wersja 1.42 (2015-01-21), opis: Kolejna szybka reakcja
  W zakresie wersji podstawowej:
  • dodanie importu kolumny wysokość tyczki dla formatów TSJ/MJF
  • poprawka - pobieranie i ustawianie pola daty pomiaru (w nagłówku) w przypadku korzystania z formatów TSJ i MJF
  • automatyczne wypełnianie nazwy oprogramowania (TopSurv/Manet) przy korzystaniu z formatów TSJ lub MJF
  • dodanie możliwości odczytu maski elewacji i maski PDOP z formatu Topcon MJF
  • zmiana w zakresie obliczeń wysokości pikiet - uwzględnienie L1 (dla formatów TSJ i MJF)
  • ulepszenie - pobieranie offsetu L1 z formatów TSJ oraz MJF (a także nazwy anteny)
  W zakresie wersji PRO:
  • poprawka w zakresie dzielenia projektu na daty (naprawa wyskakującego błędu, uniemożliwiającego podział)
 • wersja 1.41 (2015-01-20), krótka notatka: Fix++ dla Topcona
  W zakresie wersji podstawowej:
  • poprawka w zakresie czytania punktów offsetowych dla formatów TSJ i MJF
  • poprawka w zakresie odczytu układu lokalnego 2000, jeśli brak jednoznacznego wpisu o użytym układzie
 • wersja 1.40 (2015-01-17) , opis jest dostępny pod adresem: Nowy Rok i świeży powiew estetyki...
  W zakresie wersji podstawowej:
  • dodano możliwość wyboru wersji kolorystyki interfejsu (z możliwością włączenia danego stylu lub kolorowania) ze zmianami w zakresie obsługi kolorów dla poszczególnych "skórek" interfejsu
  • dodano nowy styl graficzny interfejsu "Srebrny metalik"
  • dodano nowy styl graficzny interfejsu "Noc"
  • dodano nowy styl graficzny interfejsu "Notes"
  • dodano nowy styl graficzny interfejsu "Aluminium"
  • dodano nowy styl graficzny interfejsu "Ciemny matowy"
  • dodano nowy styl graficzny interfejsu "Morski"
  • dodano nowy styl graficzny interfejsu "Dzień"
  • zmiana wyglądu okna kalkulatora (wywoływanego ze startowego okna aplikacji)
  • dodanie nowego szablonu "Rover, v2, bez czasu" - pozwalającego na wydruk arkusza bez informacji o czasie rozpoczęcia/zakończenia sesji pomiarowej
  • uruchomienie dymków podpowiedzi i zamiana części opisów informacyjnych na podpowiedzi
  • zastąpienie czerwonego-niebieskiego podświetlenia pola rozwijalnego "Lokalizacja" ikonką statusu, pokazującą czy pole ustawione jest w sposób właściwy
  • zastąpienie czerwonego-niebieskiego podświetlenia pola rozwijalnego "Wysokościowy system odniesienia" ikonką statusu, pokazującą czy pole ustawione jest w sposób właściwy
  • dodano obsługę formatu nowej wersji Landstara CSV (5.05)
  W zakresie wersji PRO:
  • poprawka w zakresie czytania starszej wersji pliku projektu RGPS
  • dodanie możliwości zmiany kolorystyki wydruku Raportu (moduł Tabeli zakładka "Konfiguracje projektowe")
  • poprawki kosmetyczne w oknie edycji pikiety
  • dodanie ikon w głównych zakładkach modułu Tabeli
  • dodano pytanie czy przeliczyć punkty po zmianie stacji bazowych (po odpowiedzi na tak następuje uruchomienie przeliczenia, co nie wymaga ręcznego wyzwalania tego kroku później)
  • dodano możliwość kopiowania wsp. lokalnych pikiet GPS z poziomu menu kontekstowego zaznaczonych pikiet (lub skrótu klawiszowego Ctrl+C)
  • dodano możliwość kopiowania wsp. WGS84 GPS z poziomu menu kontekstowego zaznaczonych pikiet (lub skrótu klawiszowego Ctrl+Shift+C)
  • możliwość wklejania wsp. XYH z Excela do okna edycji edytora pikiet (dostępnego po wciśnięciu klawisza Ins)
  • poprawka obliczenia WGS84 przy zamianie wsp. pikiet GPS z edytora (Ins)
  • dodano możliwość ładowania pliku TXT w oknie edytora wsp.
  • usunięcie kasowania kodu przy zmianie pikiet GPS z edytora
  • poprawka dla formatu CSV CHC (ilość satelitów GPS/Glonass) w zakresie ustalania ilości satelitów danego typu
WCZEŚNIEJSZE AKTUALIZACJE SERII I:

Licencja

Plik z licencją znajdziesz tutaj.