Historia zmian wersji 2.15

W zakresie wspólnym:

 1. usprawnienie w zakresie odczytu formatu XML/SmartWorx Leica po aktualizacji kontrolera Leica (rozwiązanie problemu dat bez sekund)
 2. poprawka w zakresie autorozpoznawania lokalizacji (reakcja na problem Overflow, np. przy wczytywaniu plików RW5 z wybranej lokalizacji)
 3. usprawnienie w zakresie obsługi JXL i zerowych wsp. lokalnych stacji bazowych (dotyczy pomiarów z aplikacji SurveyPro z niekompletnymi informacjami w zakresie stacji bazowych)
 4. usprawnienia w zakresie odczytu nazw odbiorników RTK dla nowo-dostosowanych urządzeń (c.d., w tym AzusRTN)
 5. usprawnienia w zakresie obsługi plików powstałych w wersjach rozwojowych PowerGPS 2.15
 6. usprawnienia w zakresie odczytu i poprawie czasu offsetów na wychylenie, gdy czas w kontrolerze mocno różni się od czasu GPS (tylko format PGPS)
 7. dodanie możliwości eksportu do plików TXT w wersji Standard (bez opcji wyboru szczegółów formatu)
 8. poprawki w zakresie odczytu plików MJF (Topcon) – kwestie domiarów, ustalania wysokości offsetów, odczytu wysokości tyczki
 9. usprawnienia w zakresie odczytu plików MJF (Topcon) – odczyt wcięć liniowych, usprawnienia w zakresie odczytu układu odniesienia XY
 10. poprawki w zakresie ładowania projektów PowerGPS z wcięciami liniowymi
 11. poprawki w zakresie odczytu pierwszej wersji danych GPS z formatu HiTarget/TXT
 12. dodanie obsługi drugiej wersji formatu danych GPS z HiTarget/TXT
 13. dodanie obsługi formatu Ruide SurvX/CSV
 14. poprawki w zakresie odczytu formatu RAW/Fieldgenius i detekcji układu (rozwiązanie problemów dla danych RAW w układzie 1992)
 15. dodanie kolumny „d osn2” w której wykazywane będą odległości do drugiego najbliższego punktu osnowy
 16. dodanie wykazania kolumn „d osn” i „d osn2” w module tabeli, w sekcji pikiet pomierzonych (podzakładka „Dokładnościowe”)
 17. dodano przycisk „Usuń niepomierzone punkty osnowy” z listy osnowy (aby móc wykazywać odległości do osnowy pomierzonej)
 18. dodanie opcji „Odległości punktów od osn. <10m” (Konfiguracje projektowe) pozwalająca na wykazanie zawsze wartości liczbowych w kolumnach „d osn” oraz „d osn2”
 19. dodanie opcji „Wykazuj czas/datę punktów zmierzonych” (Osnowa/tyczenie), sterującą wyświetlaniem daty/czasu dla kontrolnych/tyczonych punktów zmierzonych (jeśli opcja będzie odznaczona, data lub data i czas nie będzie wykazana)
 20. poprawka w zakresie zapisu projektu po ponownym otwarciu obiektu
 21. poprawka w zakresie proponowanej ścieżki zapisu po dograniu pikiet do tabeli z innego projektu
 22. dodanie wyświetlania aktualnej nazwy zapisanego projektu na pasku tytułowym ekranu importu i tabeli
 23. dodano automatyczne doczytywanie punktów bazowych z plików obserwacji OBS/RINEX dla raportów związanych z odbiornikiem AzusRTN
 24. poprawki w zakresie obsługi formatu Landstar\RAW w trybie harmonizacji
 25. dodanie obsługi formatu Landstar 7 (Android) – dla plików DB *

W zakresie wersji PRO:

 1. poprawka w zakresie importu stacji bazowych dla ręcznie dodanych pikiet (tabela – F6)
 2. dodano opcję „Dwuklik na punkcie przenosi do tabeli” w zakładce „Wcięcia/offsety”, gdy zaznaczona, dwuklik na punkcie bazowym wcięcia przenosi do tabeli pikiet zmierzonych lub uśrednianych (zależnie od typu punktu bazowego wcięcia)
 3. dodano opcję „Raportuj wyłącznie użyte stacje bazowe” w zakładce „Stacje bazowe”, umożliwiającą raportowanie tylko stacji, które były użyte w pomiarze (opcja domyślnie włączona)
 4. dodano opcję „Usuń nieużywane” w zakładce „Stacje bazowe”, pozwalającą na szybkie usunięcie nieużywanych stacji bazowych
 5. ulepszenie w zakresie importu wcięć liniowych z formatu PGPS (PowerGPS) – import zadań z punktami bazowymi wcięć pochodzącymi z uśredniania punktów GNSS
 6. ulepszenie w zakresie importu wcięć liniowych z formatu JXL (Trimble General Survey) -import zadań z punktami bazowymi wcięć pochodzącymi z uśredniania punktów GNSS
 7. poprawka w zakresie czyszczenia tabeli pikiet („Inne”->”Wyczyść tabelę”)
 8. poprawka w zakresie dodawania projektów z pliku (F6) – kwestia punktów uśrednionych z kontrolera, punktów osnowy i punktów offsetowych
 9. poprawka w zakresie przeliczania wektorów bazowych *
 10. dodanie możliwości wczytania stacji bazowych z plików RINEX (OBS) z poziomu interfejsu – zakładki stacji bazowych *
 11. dodanie możliwości narzucenia wartości w kolumnie (okno ustawień domyślnych kolumny) – działa nawet gdy w kolumnie są dane *

W zakresie modułu EDV2:

 1. dodanie możliwości zaznaczania numerów/kodów pikiet, kończących się wybranym tekstem zaznacz(numer=”%tekst”)
 2. dodanie możliwości zaznaczania numerów/kodów pikiet, rozpoczynających się wybranym tekstem zaznacz(numer=”tekst%”)
 3. dodanie możliwości zaznaczania numerów/kodów pikiet, zawierających określony tekst zaznacz(numer=”%tekst%”)
 4. wprowadzenie kwestii szukania fragmentów tekstu, także dla pikiet niespełniających kryteria (np. zaznaczenie wszystkich pikiet, których numery nie zawierają wybranego ciągu znaków – np. zaznacz(numer<>„%tekst%”))
 5. aktualizacja pliku instrukcji języka programowania Raportów (RaportyJezyk.pdf)

W zakresie modułu DOKŁADNOŚCIOWEGO:

 1. dodanie wyświetlania kolumny mP dla punktów uśrednionych (interfejs)
 2. dodanie prezentacji wartości mP dla punktów offsetowych uśrednionych (interfejs+raport)

* zmiany dostępne w wydaniu drugim 2.15 :: R2 2019-01-07

One comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *