Historia zmian wersji 2.08

W zakresie wersji podstawowej:

  • poprawka w zakresie wczytywania plików JXL z offsetami *
  • poprawki w zakresie wczytywania plików RW5 z kalibracji gdy moduł dokładnościowy jest nieaktywny

W zakresie wersji PRO:

  • dodanie do asystenta informacji o podejrzanie zbyt wysokiej dokładności pikiety wczytywanej z RW5 (wynikającej z opcji mnożnika x10 macierzy kowariancji)
  • poprawka w oknie podglądu/edycji pikiety przy weryfikacji współrzędnych dla sytuacji gdy tylko część pikiet jest dotknięta kalibracją

W zakresie modułu dokładnościowego:

  • poprawka w zakresie wyliczania błędów dalmierza Disto (zaokrąglanie błędów pomiarowych mniejszych niż 1mm) *
  • dodanie automatycznego rozpoznawania pikiet wyliczanych wg wpasowania dla formatu RW5
  • poprawka w zakresie zmiany wysokości dla pikiet kalibrowanych gdy nie wybrano przeliczeń wg geoidy (wsp. H nie będzie wtedy zmieniana)
  • wczytywanie pikiet wpasowania z RW5 jako pikiet skasowanych (nie będą widoczne w raporcie ) z uwagi na niepełne dane pochodzące z formatu RW5

* zmiany dostępne w wydaniu drugim 2.08 :: R2 2016-05-09

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *