Historia zmian wersji 1.47

W zakresie wersji podstawowej:

  • zmiany w zakresie odczytu formatu RW5 utworzonego przez aplikację FastSurvey (wykazywanie dokładności i DOP)
  • ulepszenie w zakresie czytania satelitów GPS i Glonass z formatu leici XML + poprawka w zakresie wykazywania sumy widocznych/aktywnych satelitów
  • zmiany w zakresie odczytu danych zapisanych przez ostatnią wersję PowerGPS

W zakresie wersji PRO:

  • dodanie modułu rozpoznawania współrzędnych w ramach kalkulatora wywoływanego z głównego okna. Moduł umożliwia rozpoznanie układu na podstawie współrzędnych XY i szybszego sprawdzenie pochodzenia współrzędnych z nieznanych źródeł
  • poprawka dla formatu RW5 w zakresie offsetów (wcięć) – poprawka w czytaniu informacji o offsetach gdy punkty wcinane miały zmieniane nazwy w kontrolerze
  • poprawka przy raportowaniu domiaru H i domiaru do osi (przy edycji punktu w/w puste pola były wykazywane w raporcie jako zerowe)

One comment

  1. […] z formatami RW5 (SurvCe, FastSurvey), PGPS, XML (Leica). Pełny wykaz zmian znajdziecie tutaj: Historia zmian wersji 1.47 Tradycyjnie już wykaz […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *