Historia zmian wersji 1.40

W zakresie wersji podstawowej:

 • dodano możliwość wyboru wersji kolorystyki interfejsu (z możliwością włączenia danego stylu lub kolorowania) ze zmianami w zakresie obsługi kolorów dla poszczególnych „skórek” interfejsu
 • dodano nowy styl graficzny interfejsu „Srebrny metalik”
 • dodano nowy styl graficzny interfejsu „Noc”
 • dodano nowy styl graficzny interfejsu „Notes”
 • dodano nowy styl graficzny interfejsu „Aluminium”
 • dodano nowy styl graficzny interfejsu „Ciemny matowy”
 • dodano nowy styl graficzny interfejsu „Morski”
 • dodano nowy styl graficzny interfejsu „Dzień”
 • zmiana wyglądu okna kalkulatora (wywoływanego ze startowego okna aplikacji)
 • dodanie nowego szablonu „Rover, v2, bez czasu” – pozwalającego na wydruk arkusza bez informacji o czasie rozpoczęcia/zakończenia sesji pomiarowej
 • uruchomienie dymków podpowiedzi i zamiana części opisów informacyjnych na podpowiedzi
 • zastąpienie czerwonego-niebieskiego podświetlenia pola rozwijalnego „Lokalizacja” ikonką statusu, pokazującą czy pole ustawione jest w sposób właściwy
 • zastąpienie czerwonego-niebieskiego podświetlenia pola rozwijalnego „Wysokościowy system odniesienia” ikonką statusu, pokazującą czy pole ustawione jest w sposób właściwy
 • dodano obsługę formatu nowej wersji Landstara CSV (5.05)

W zakresie wersji PRO:

 • poprawka w zakresie czytania starszej wersji pliku projektu RGPS
 • dodanie możliwości zmiany kolorystyki wydruku Raportu (moduł Tabeli zakładka „Konfiguracje projektowe”)
 • poprawki kosmetyczne w oknie edycji pikiety
 • dodanie ikon w głównych zakładkach modułu Tabeli
 • dodano pytanie czy przeliczyć punkty po zmianie stacji bazowych (po odpowiedzi na tak następuje uruchomienie przeliczenia, co nie wymaga ręcznego wyzwalania tego kroku później)
 • dodano możliwość kopiowania wsp. lokalnych pikiet GPS z poziomu menu kontekstowego zaznaczonych pikiet (lub skrótu klawiszowego Ctrl+C)
 • dodano możliwość kopiowania wsp. WGS84 GPS z poziomu menu kontekstowego zaznaczonych pikiet (lub skrótu klawiszowego Ctrl+Shift+C)
 • możliwość wklejania wsp. XYH z Excela do okna edycji edytora pikiet (dostępnego po wciśnięciu klawisza Ins)
 • poprawka obliczenia WGS84 przy zamianie wsp. pikiet GPS z edytora (Ins)
 • dodano możliwość ładowania pliku TXT w oknie edytora wsp.
 • usunięcie kasowania kodu przy zmianie pikiet GPS z edytora
 • poprawka dla formatu CSV CHC (ilość satelitów GPS/Glonass) w zakresie ustalania ilości satelitów danego typu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *