Historia zmian wersji 1.37

W zakresie wersji podstawowej:

 • dodanie obsługi nowego formatu CSV dla odbiorników GeoSun
 • poprawki w zakresie czytania plików JXL (obsługa plików ze współrzędnymi uśrednionymi przez oprogramowanie Trimble)
 • dodano wyświetlanie domyślnej nazwy szablonu układu dla kolumn w głównym oknie importu
 • poprawki w zakresie obsługi formatu RTKP (PowerGPS Android – czytanie raportów z najnowszej wersji PowerGPS)

W zakresie wersji PRO:

 • dodanie możliwości sortowania pikiet po godzinie wykonania pomiaru (zakładka Punkty pomiarowe, opcja „Inne”)
 • dodanie możliwości sortowania pikiet po nazwie pikiet (zakładka Punkty pomiarowe, opcja „Inne”)
 • dodanie funkcji „Przenumeruj wg punktów osnowy” (opcja znajduje się pod przyciskiem „Inne…” w zakładce „Punktów zmierzonych”) – pozwalającej na zmianę numeracji pikiet i nadanie im numerów bazujących na numerach punktów osnowy
 • dodanie możliwości zastępowania (i przeliczania) współrzędnych dla istniejących pikiet wstawionych z poziomu edytora (Ins)
 • dodanie możliwości wstawiania pikiet z edytora (klawisz Ins)
 • dodanie funkcji przywracania nazw pikiet, które zostały zmienione przez funkcję „Przenumeruj wg punktów osnowy” (pozwoli to na powrót do wcześniejszego nazewnictwa bez restartowania wczytania pomiaru)
 • dodanie możliwości ręcznego ustawiania punktu kontrolnego (dokonywane w oknie edycji punktu/punktów, z możliwością wyboru z listy), pozwalającego na powiązanie dowolnego punktu pomierzonego z dowolnym punktem osnowy
 • dodanie możliwości ręcznego ustawiania punktu tyczonego (dokonywane w oknie edycji punktu/punktów, z możliwością wyboru z listy)
 • dodanie obsługi wcięć liniowych dla formatu JXL
 • zmiana w zakresie eksportowania współrzędnych uśrednionych – w przypadku braku punktów uśrednionych pusty plik nie będzie generowany
 • dodano opcję „Zawsze wyświetlaj login i nazwę użytkownika ASG” (w zakładce Konfiguracji projektowych) – opcja pozwala na wyświetlanie w raporcie tych nazw, nawet jeśli opcja RTN została odznaczona
 • dodano możliwość generowania eksportu przed generowaniem raportu HTML (przycisk „Eksportuj teraz” w zakładce „Punktów pomierzonych”)
 • poprawka w zakresie interpretacji numerów stacji bazowych dla formatu RW5 (rozwiązanie problemu dublowanych stacji bazowych, a także problemu gdy w RW5 nazwy punktów stacji są podane błędnie [dublowane])

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *