Historia zmian wersji 1.34

W zakresie wersji podstawowej:

 • poprawka w zakresie wczytywanie JXL (zapewnienie możliwość odczytu JXL jeśli plik nie posiadał pełnych danych odnośnie współrzędnych z ew. pominięciem niepełnych rekordów)
 • poprawka opisu etykiety Mp (w legendzie)

W zakresie wersji PRO:

 • dodano możliwość ręcznego wykluczania wybranych punktów uśrednionych z raportu (a także z kontroli punktów osnowy)
 • dodano funkcję Popraw wysokość tyczki w menu kontekstowym dla zaznaczonych punktów (pozycja obliczenia masowe dla zaznaczenia) – czyli możliwość automatycznej korekty wysokości tyczki (z opcją przeliczenia również anteny wg wysokości L1 – jeśli wybrano tę opcję to wraz z przeliczeniem wysokości lokalnej, WGS84 oraz przyrostów bazowych)
 • dodano funkcję rozbijania punktów kontrolnych i tyczonych wg kodów. Funkcja pozwala na elastyczne przypisanie do konkretnej grupy
 • dodanie możliwości przeskakiwania po wynikach wyszukiwania jeśli wyszukiwana część numeru powtarza się w wielu pikietach
 • dodanie linii komend – pozwalającej na szybkie wyszukanie i zaznaczanie punktu o wybranej nazwie (wyszukiwanie może być automatyczne lub na żądanie – ENTERem), dodano również przełączanie się pomiędzy listą, a linią komend – klawisz F3
 • dodano odczytywanie kodów pikiet z formatu TSJ
 • ulepszenie dla formatu RW5 – dodano funkcję określania komponentów MX My Mz (a co za tym idzie Mp) na podstawie HRMS/VRMS, jeśli brak macierzy kowariancji (funkcja jest domyślnie włączona)
 • dodano przełącznik Określ składowe błędów Mx My Mz z HRMS jeśli brak macierzy kowariancji w konfiguracjach projektowych, umożliwiającą włączanie/wyłączanie tej funkcji.
 • optymalizacja list i widoku (w szczególności usunięcie migania listy przy powrocie z podglądu gdy nie dokonano zmiany)
 • dodano wczytywanie punktów osnowy z TSJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *