Historia zmian wersji 1.30

W zakresie wersji podstawowej:

 • dodano przycisk otwieranie projektu w oknie głównym – osobny przycisk RGPS, bez wpływu na format domyślny
 • dodanie opcji wyboru źródła poprawek: ASG/TPI
 • dodano pokazywanie plików RGPS podczas wyboru pozostałych formatów
 • poprawka przy wczytywaniu RGPS – niektóre ustawienia potrafiły po wczytaniu pliku zresetować osnowę (nie znalazły pliku do podładowania) – teraz z formatu danych GPS odczytuje osnowę nie patrząc na pliki dodatkowe
 • poprawka w zakresie nie pamiętania ostatnio wpisanej nazwy geoidy, gdy dane w pliku GPS nie zawierały nazwy geoidy

W zakresie wersji PRO:

 • dodano możliwość masowego nadania pikietom przyrostów – zarówno w trybie „dla wszystkich punktów” (przycisk Inne->Obliczenia masowe), jak i dla zaznaczenia
 • dodano filtr pikiet, zostawia tylko pikiety wskazane przez zadany plik lub też usuwa wszystkie pikiety wskazane przez zadany plik(wersja obsługująca CSV oraz TXT) – wg pomysłu z Geoforum
 • dodano import plików CSV do punktów osnowy (dwa rodzaje, z separatorem kolumn jako przecinkiem i średnikiem)
 • dodano możliwość zmiany separatora – dla masowej edycji (notatnikowej) punktów osnowy oraz stacji referencyjnych
 • dodano możliwość definicji przyrostka dla punktów kontrolnych/osnowy oraz pomierzonych (ignorowanie przy porównywaniu)
 • dodano opcję wyłączenia uśrednienia punktów kontrolnych (gdy uśrednianie włączone, a nie chcemy uśredniać tylko kontrolnych)
 • dodano ostrzeżenie przed nadpisaniem zapisu pliku projektu RGPS
 • poprawiono wyświetlanie informacji przy edycji punktu
 • poprawiono problem z wymuszaniem separatora belki przy ustawianiu formatu kolumn eksportu TXT
 • poprawki w zakresie ilości liczb przy eksporcie (zależnie od parametru w opcjach – dla kartezjańskich XYZ zawsze był 3 liczby po przecinku, teraz wartości te zależą od ustawień w projekcie)
 • poprawki w zakresie czytania Trimble JXL (ignorowanie punktów pomierzonych wykonanych w trybie tyczenia [gdy brakuje części danych])
 • dodano kontrolkę związaną z ostrzeganiem o istniejącym pliku przy generowaniu raportu (z możliwością włączenia/wyłączenia)
 • dodano możliwość automatycznego zapisu projektu przy kończeniu pracy (z możliwością włączenia zapytania odnośnie zapisu)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *