Historia zmian wersji 1.28

W zakresie wersji podstawowej:

 • dodanie obsługi formatu RTKP z aplikacji RTK PowerGPS (aplikacja do pomiarów RTK na Androida produkcji SkyRaster)
 • dodanie obsługi formatu TXT z aplikacji raportowej Leici (możliwość interpretacji i ładowania raportów z plików na nowszych wersjach Leica SmartWorx)
 • poprawka dla formatu związanego z CHC/Landstar (CSV/DB) umożliwienie korzystanie ze zmienionej nazwy sprzętu CHC (wcześniej wymuszał nazwę CHCX900 dla każdej sesji)
 • poprawki w zakresie obsługi wersji demo (od wersji 1.28 zniesiono ograniczenie do 10 punktów w trybie demo)

W zakresie wersji PRO:

 • dodanie możliwości szybkiego wyboru generowanego formatu (przycisk z opcjami HTML / RTF / TXT)
 • dodanie możliwości generowania raportu do formatu Word (RTF, z obsługą dynamicznych tabel)
 • dodanie możliwości generowania raportu do formatu tekstowego (TXT, z obsługą dynamicznych tabel)
 • dodanie możliwości konfiguracji kolumn i separatora dla eksportowanych plików tekstowych z listą pomierzonych pikiet
 • dodanie możliwości konfiguracji kolumn i separatora dla eksportowanych plików tekstowych z listą stacji bazowych
 • dodanie możliwości konfiguracji kolumn i separatora dla eksportowanych plików tekstowych z listą punktów uśrednionych
 • dodanie możliwości konfiguracji kolumn i separatora dla eksportowanych plików tekstowych z listą kontroli punktów osnowy
 • dodanie możliwości konfiguracji kolumn i separatora dla eksportowanych plików tekstowych z listą kontroli punktów tyczonych
 • dodanie nowych opcji w zakładce „Opis” – „Kolumny wysokościowe w raporcie”, z dodaniem możliwości wybierania wysokości normalnych (H) oraz zredukowanych (H2), dzięki czemu można wykonać raport tylko dla współrzędnych płaskich, bądź też współrzędnych płaskich ze współrzędnymi wysokościowymi zredukowanymi (np. ze względu na Kronsztad 60).
 • dodanie nowej opcji w zakładce „Opis” – „Zamieniaj miejscami kolumny dl / dh”, pozwalające na zmianę kolejności tych kolumn w raporcie w sekcji kontroli punktów osnowy oraz kontroli punktów tyczonych
 • dodanie opcji „Oblicz wysokości tyczki (na podstawie wys. anteny i L1)”:
  • dla obliczeń masowych wszystkich punktów (w tabeli pikiet) – pozwalającej na automatyczne uzupełnienie pola wysokości tyczki, gdy użytkownik chce podawać tę wartość zamiast wysokości anteny
  • także dla wybranych (zaznaczonych) punktów
 • dodanie nowego pola „Wysokość L1 anteny”. Wysokość przeznaczona jest do przeliczeń i ułatwienia wprowadzania wartości wysokości przy edycji
 • dodanie analogicznych możliwości dla wskazywania punktów tyczonych:
  • automatyczne rozpoznanie punktu tyczonego
  • ustawienie punktu jako tyczony
  • ustawienie punktu aby nie był traktowany jako tyczony
 • zmiana w zakresie ręcznego ustawiania punktów kontrolnych – usunięto pole zaznaczalne „Punkt kontrolny”, które zostało zastąpione panelem z opcjami:
  • automatyczne rozpoznanie punktu kontrolnego
  • ustawienie punktu jako kontrolny
  • ustawienie punktu aby nie był traktowany jako kontrolny
 • poprawki w zakresie zapamiętywania pól (gdy wciśniemy Enter po wprowdzeniu wartości w polu rozwijalnym), w szczególności dla wpisywanych opcji w zakresie uśredniania
 • dodanie nowej kolumny dla tabeli pikiet „Wysokość tyczki”, z możliwością jej edycji w module Tabeli
 • ulepszenie modułu wykrywania punktów kontrolnych:
  • zebranie dotychczasowych opcji jako „stałe oznaczenie”
  • dodanie opcji „zmienne oznaczenie”, pozwalające na wykrywanie punktów kontrolnych wpisanych jako P1.1, P1.2 ..itd (wg oznaczenia wersji, podobnie jak w przypadku punktów uśrednianych)
 • dodanie możliwości czyszczenia tabeli stacji referencyjnych
 • dodanie możliwości usuwania wybranych stacji referencyjnych
 • dodanie możliwości edycji stacji referencyjnych (wg współrzędnych kartezjańskich)
 • dodanie możliwości czyszczenia tabeli punktów wcinanych
 • dodanie możliwości usuwania wybranych punktów wcinanych
 • ulepszenie obsługi formatu JXL (Trimble) – dodano możliwość odczytywania punktów powstałych z przecięcia prostych
 • ulepszenie obsługi formatu JXL (Trimble) – dodano możliwość odczytywania informacji o kierunkach domiarów dla wykonanych offsetów (domiarów ortogonalnych)
 • ulepszenie obsługi formatu JXL (Trimble) – dodano możliwość importu punktów teoretycznych osnowy z tego pliku
 • dodanie możliwości ładowania punktów teoretycznych (osnowy) z pliku *.csv zapisanych w aplikacji Landstar
 • poprawki w zakresie przywoływania/zapamiętywania historii wpisów pól: miejscowość/osoba wykonująca pomiar/osoba sporządzająca dziennik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *