Historia zmian wersji 1.24

W zakresie wersji PRO:

 • dodanie eksportu punktów do formatu KML (Google Earth) – eksport obejmuje punkty zmierzone, kontrolne, wytyczone oraz stacje bazowe
 • dodanie nowych kolumny przyrostów lokalnych – pola obliczane, prezentujące odległość oraz przyrosty wektora bazowego liczone w układzie lokalnym (np. 2000)
 • dodanie nowej kolumny d osn – prezentującej odległość pikiety od najbliższego punktu kontrolnego
 • aktualizacja kolumny mP – obliczanie błędu płaskiego (we wcześniejszych wersjach mP dotyczyło błędu przestrzennego)
 • zmiana nazwy kolumny mP na mXYH – w zakresie przestrzennego błędu położenia punktu
 • uzupełnienie opisu współrzędnych ECEF/kartezjańskich WGS84 w legendzie
 • dodanie nowej tabeli na wydruku: Kontrola punktów tyczonych, zawierającą porównanie tyczonych współrzędnych osnowy z pomierzonymi
 • dodanie nowej tabeli na wydruku: Wytyczone punkty, zawierającą listę punktów wytyczonych
 • dodanie nowego panelu konfiguracyjnego do odszukiwania punktów wytyczonych
 • ważna poprawka w zakresie obliczeń korekt geoidy Amsterdam – wraz z dodaniem oznaczenia nazwy układu Amsterdam
 • zmiana sposobu otwierania stron OpenStreetMap dla pikiet na wersję z markerem
 • zwiększenie ilości miejsc po przecinku dla współrzędnych WGS84 stopniowych – w raporcie oraz na belce w panelu podglądu/edycji pikiety
 • poprawka podwójnej etykiety DX na DY w panelu edycji/podglądu punktu (powinno być DX DY DZ było DX DX DZ)
 • dodanie opcji „Nie ładuj pliki z osnową jeśli będzie w danych”, pozwalającej na wyłączenie automatycznego ładowania plików osnowy z dodatkowego pliku TXT jeśli współrzędne osnowy zostały znalezione w danych GPS (np. w pliku XML lub pliku LOC powiązanym z RW5)
 • dodanie możliwości ładowania pliku osnowy ze ścieżki bezwzględnej (wcześniej była tylko nazwa w ścieżce, w której był plik z danymi)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *