Historia zmian wersji 1.20

W zakresie wersji podstawowej:

 • dodanie obsługi formatu DB Landstar 5.X – obecny format bazy danych GPS dla CHC
 • dodanie obsługi formatu CSV Landstar 3.X – starszy format danych GPS dla CHC

W zakresie wersji PRO:

 • dodanie możliwości odczytu punktów osnowy z pliku XML (Leica)
 • wyliczanie czasu początkowego i końcowego sesji pomiarowej (z uwzględnieniem czasu lokalnego i GMT)
 • dodanie nowych pól w raporcie (raport rover v.2) – osoba wykonująca pomiar, osoba sporządzająca dziennik, obiekt, opis metody pomiaru, czasy rozpoczęcia/zakończenia sesji pomiarowej
 • dodanie nowej zakładki „Opis” zawierającej większość pól opisowych dziennika w jednym miejscu
 • dodanie możliwości edycji pól „Antena” i „Oprogramowanie kontrolera”
 • dodanie panelu weryfikacji zgodności współrzędnych i wektorów – umożliwiającego sprawdzenie czy wsp. lokalne zgadzają się z WGS84 oraz ECEF i przyrostami bazowymi
 • dodanie możliwości wyliczania współrzędnych WGS84, ECEF oraz wektorów bazowych (na podstawie zadanych współrzędnych lokalnych)
 • dodanie możliwości wyliczania wektorów bazowych (wg współrzędnych ECEF pikiety i bazy)
 • dodanie nowego szablonu (rover,v2) dostosowanego do zgodności z rozporządzeniem MSWIA – z uwzględnieniem zmiany położenia niektórych elementów, dodanie podpisu w dolnej części dziennika
 • dodanie edytora punktów osnowy w formie wygodnego notanika, umożliwiającego wklejanie całej tabeli współrzędnych
 • dodanie obsługi ładowania punktów osnowy bez wysokości
 • dodanie nowej zakładki „Kalkulatory”, pozwalającej na szybkie przeliczenia współrzędnych WGS84/kartezjańskich/lokalnych oraz przeliczeń geoidy/Kronsztad 86
 • poprawki w zakresie powiązywania pomierzonych punktów kontrolnych z osnową (w wersji 1.19 opcja nie działała jeśli wyłączono uśrednianie)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *