Historia zmian wersji 1.19

W zakresie wersji podstawowej:

 • dodanie obsługi formatu XML (Leica) – format pliku bazy pomiarów GPS
  z aplikacji Leica SmartWorx
 • dodanie obsługi formatu MJF (Topcon) – format pliku bazy pomiarów GPS
  z aplikacji Topcon Magnet
 • weryfikacja oraz ważne poprawki w zakresie liczenia wektorów przyrostów bazowych (dla wszystkich formatów)
 • poprawki w zakresie obsługi daty w niektórych wersjach RW5 oraz JXL

W zakresie wersji PRO:

 • dodanie nowych kolumn „X2 Y2 H2” zawierającej współrzędne punktów po redukcji (sekcja Tabela, wartości w polach Delta XYH)
 • dodanie nowego pola „Powód redukcji” pozwalającego na opisanie wprowadzonej korekty lokalnej do współrzędnych (np. ze względu na Kronsztad 60)
 • dodano też funkcje pozwalające szybko włączyć/wyłączyć komentarze: uwag oraz powodu redukcji
 • dodanie pola „Uwagi” przed legendą, zawierającej potencjalny komentarz do wykonanych badań. Uwagi można ustawić w sekcji „Tabela”
 • dodanie nowej zakładki „Stacje bazowe/referencyjne” w sekcji „Tabela” z następującymi funkcjami:
  • możliwość eksportu punktów stacji referencyjnych do pliku tekstowego
  • możliwość drukowania tabeli stacji referencyjnych raporcie
 • dodanie nowej zakładki „Uśrednianie” w sekcji „Tabela” z następującymi funkcjami:
  • możliwość wyłączenia w eksporcie punktów pomierzonych (plik _wsp.txt) punktów użytych do uśredniania
  • uwzględnienie w eksporcie punktów pomierzonych (plik _wsp.txt) wsp. punktów pomierzonych
  • możliwość eksportu uśrednionych współrzędnych do pliku tekstowego
  • możliwość drukowania tabeli uśrednionych współrzędnych w raporcie
  • możliwość zapoznania się z wynikami uśredniania przed wykonaniem raportu
  • możliwość szybkiego włączania/wyłączania uśredniania
  • możliwość uśredniania współrzędnych wg nazewnictwa\wersji (np. p1v1,p1v2,p1v3-> srednia punktu p1 z 3 próbek..itp)
  • możliwość uśredniania współrzędnych wg zadanego promienia (np. w zakresie 100mm od danego punktu)
 • dodanie nowej zakładki „Wcięcia/offsety” w sekcji „Tabela” z następującymi funkcjami:
  • możliwość drukowania tabeli wcięć/offsetów w raporcie
  • możliwość zapoznania się listą wcięć przed wykonaniem raportu
  • obsługa ładowania informacji o wcięciach z formatu RW5
 • dodanie nowej zakładki „Punkty osnowy” w sekcji „Tabela” z następującymi funkcjami:
  • możliwość automatycznego ładowania pliku z osnową przy ładowaniu danych GPS – wg dwóch różnych scenariuszy (kwestia nazewnictwa pliku z osnową)
  • możliwość eksportu różnic (z kontroli) do pliku tekstowego (dxyh) (dx dy dh Mp)
  • możliwość drukowania tabeli kontroli na punktach osnowy
  • możliwość zapoznania się obliczeniami kontroli przed wykonaniem raportu
  • obliczenia dotyczące kontroli współrzędnych pomierzonych i teoretycznych, z uwzględnieniem punktów uśrednionych
  • możliwość załadowania punktów osnowy (teoretycznych) z pliku tekstowego (PXYH)
 • dodanie nowej opcji konfiguracji kolumn „Dodaj tabelę punktów bazowych”
 • dodanie nowej opcji konfiguracji kolumn „Dodaj informację o wcięciach/offsetach”
 • obsługa przeliczeń geoidy GUGIK dla XML oraz MJF

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *