Historia zmian wersji 1.18

W zakresie wersji podstawowej:

 • dodanie obsługi formatu TSJ (Topcon) – format pliku bazy pomiarów GPS z aplikacji Topcon TopSurv
 • dodanie przycisków „domyślne” dla wybranych kolumn tabeli – możliwość zadania wartości, przyjmowanych gdy: 1) nie będzie danych w pliku z danymi, 2) wartości minimalnych

W zakresie wersji PRO:

 • wprowadzenie nowego modułu PRO
 • dodanie możliwości testowania wersji demo z modułem PRO (pomocnej w przypadku posiadania wcześniejszej wersji pełnej [nie-PRO])
 • dodanie możliwości przeliczeń wg wybranej geoidy GUGIK (Kronsztad 86 oraz 2007 – z obsługą interpolacji bilinearnej, zgodnie z rozporządzeniem) – w pakiecie również dwa pliki geoidy GUGIK dla całego obszaru Polski (nie ma konieczności dodawania plików .grid do katalogów programu)
 • dodanie nowego pola wyboru „Sposób uzyskania współrzędnych lokalnych” – pozwalającego na przedstawienie w raporcie obliczeń z kontrolera lub też przeliczonych z WGS84 w odniesieniu do konkretnej geoidy
 • dodanie nowej kolumny w tabeli „Komentarz” – zawierającej opcjonalne uwagi dotyczące pikiety
 • dodanie nowego przycisku „Tabela”, wywołującego edytor danych raportu, który pozwala na zapoznania się ważniejszymi wartościami w tabeli
 • dodanie nowego pola „Eksportuj współrzędne” umożliwiającego włączenie eksportu listy współrzędnych (przy generowaniu HTML)
 • dodanie możliwości wyboru spośród trzech formatów listy współrzędnych (można wybrać wszystkie naraz – w sekcji „Tabela”):
  • TXT – plik tekstowy PXYH
  • CSV – plik tekstowy PXYH z separatorem ; – czytany przez Excela
  • OSM – plik tekstowy dla projektu OpenStreetMap, czytany np. przed edytor JOSM (ale zawierający wszystkie pola z raportu)
 • edytor danych umożliwia edycję pojedynczych lub wielu pikiet naraz – można zmienić pojedyncze lub wiele pól naraz (np. nadać kod grupowo)
 • dodano możliwość wczytywania listy kodów (załączono również listę kodów K-1)
 • dodano obliczanie odległości pikiet od najbliższych punktów osnowy (do weryfikacji zgodności z rozporządzaniem – w zakresie mieszczenia się w 5 km)
 • dodano możliwość automatycznej, zbiorczej modyfikacji współrzędnych lokalnych (wynikowych) o zadaną deltę(XYH)
 • dodano możliwość usuwania punktów z tabeli
 • dodano następujące możliwości w zakresie edycji wartości:
  • pokazywanie wartości wspólnych (przy zaznaczeniu kilku pikiet i włączeniu okna podglądu/edycji pokazywane są wartości w polach, w których wartości te są identyczne dla wszystkich zaznaczonych pikiet)
  • dodano możliwość wywoływania map OpenStreetMap oraz Google w celu lokalizacji danej współrzędnej
  • możliwość zmiany pola na „[bez zmian]” wówczas pole nie będzie zmieniane przy zapisie
  • możliwość obliczenia długości wektora bazowego z przyrostów (przycisk kalkulatora)
  • opcja automatycznego pokazywania lokalizacji (znana z modułu importu) dla zadanych współrzędnych lokalnych (możliwość szybkiego sprawdzenia czy punkt „leży” we właściwej okolicy)
  • wygodna możliwość zmiany kodu punktu – szybki wybór z listy (z możliwością jej edycji w zewnętrznym edytorze [np. notatniku] i aktualizacji bez włączania aplikacji Raporty na nowo). Przy wywołaniu podglądu aplikacja wyszukuje pasujący kod na liście i pokazuje przy oznaczeniu kodowym
 • zmodyfikowano okno informacji o sposobie zamówienia pełnej wersji programu + formularz zamawiania PRO na stronie cennika

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *