Historia zmian wersji 1.17

 • nowa kolumnadokładność pikiety, mP
 • poprawki w zakresie ustalania dokładności mX,mY,mH oraz wyznaczanie mP z RW5
 • zmiana etykiety wektorów bazowych: „przyrosty” zamiast „składowe”
 • ustalanie dokładności mX,mY,mH,mP – wyznaczanie dokładności z macierzy kowariancji dla formatu JXL
 • wyznaczanie mP dla CHC
 • zmiana interfejsu w zakresie wyboru szablonu – przycisk zamiast przycisków typu „radio”
 • nowy szablon do wyboru – „tylko rover” – bez informacji o odbiorniku bazowym, którego się nie wykorzystuje ze względu na ASG, za to z informacjami o antenie i oprogramowaniu kontrolera
 • niedrukowanie tabeli punktów kontrolnych jeśli nie znaleziono ich w raporcie (uniknięcie wyświetlania pustej tabeli)
 • nowe pole w górnej części – wysokościowy układ odniesienia (np. Kronsztad 86)
 • nowe pole w górnej części – oprogramowanie kontrolera GPS i dane anteny (tylko dla szablonu „Rover”)
 • nowe kolumna – kod punktu
 • nowe kolumna – numer stacji bazowej
 • nowe kolumna – pomiar pośredni (na razie tylko działa dla formatu RW5)
 • nowe kolumny DOP – HDOP/VDOP/TDOP
 • normalizacja kolumn typ rozwiązania/źródło poprawek/metoda – np. dla pomiaru z ASG RTN zamiast RTK w kolumnach..itd
 • ulepszenie opcji wyboru punktów kontrolnych – możliwość szukania po kolumnach numer oraz kod
 • możliwość generowania legendy – opisu znaczenia poszczególnych pól (funkcjonalność wybiera tylko opis widocznych kolumn)
 • automatyczne przeszukiwane danych pod kątem istnienia wartości dla poszczególnych kolumn (zakreślanie kolorem)
 • możliwość zapisu opcji: otwieraj w przeglądarce oraz zapis informacji o otwartym oknie kolumn (jeśli zamkniemy program mając rozwinięte kolumny, wówczas po ponownym uruchomieniu nie będzie trzeba klikać w przycisk Kolumny aby rozwinąć tę część okna programu)
 • dodano okno informacji o sposobie zamówienia pełnej wersji programu + formularz zamawiania na stronie cennika

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *