Wsparcie dla pomiarów w wychyleniu w Raportach GPS 2.13

Pomiary w wychyleniu są coraz bardziej obecne w pracy geodety. Rok 2017 zaskoczył nas kolejnymi modelami, obsługującymi pomiary przy odchylonej tyczce. O ile w wersji 2.12 mieliśmy wstępne dostosowanie do offsetów w pochyleniu na 2 punkty z formatu RAW, o tyle nowe możliwości (i dostosowanie PowerGPS do sprzętów z wychyłomierzem) narzuciło kolejne zmiany w tym zakresie.

RaportyGPS w obecnej chwili otrzymują 58-mą aktualizację. Pełny wykaz zmian (łącznie 32 elementy) znajdziecie tutaj:

Historia zmian RaportówGPS w wersji 2.13

Ulepszenia związane z wychyleniem

Mając na uwadze kolejne zgłoszenie od geodetów, użytkujących Raporty (i posiadających kontrolery, oparte o Fieldgeniusa, który zapisuje pomiary w plikach RAW), mieliśmy informację o wcięciach w pochyleniu na 3 punkty. W wersji 2.12 nie były one wykazywane, jednakże w wersji 2.13 już są obecne.

Jednak najbardziej istotnym powodem wprowadzenia jeszcze większych zmian w Raportach były zmiany w PowerGPSie i nasze zainteresowanie tematem pochyłomierzy. Jeśli macie chęć przeczytać więcej – odsyłamy do wpisu: PowerGPS 2.13 z możliwością kompensacji

Tymczasem przedstawiamy zmiany w Raportach z tym związane:

Kolumny, które można wykazać w Raporcie. Tutaj mamy do czynienia z importem z RAW, w którym nie znajdziemy takich danych, więc kolory kolumn są oznaczone kolorem czerwonym.

Nowe kolumny

Jeśli korzystacie z Raportów, to mieliście zapewne możliwość wykazywania kolumn odczytów libelli elektronicznej (widoczne na obrazku po prawej). Na razie tylko z formatu PowerGPS i dla sprzętów, które raportowały dane z libelli elektronicznej (profile obsługujące ten typ danych: Hemisphere A325, Kolida K5 Plus, Ruide Nova R6, South Galaxy G1-S).
Jednakże wraz z nową wersją PowerGPS (2.13) nagle okazało się, że możemy pozyskiwać dużo więcej informacji – dlatego też, jeśli uruchomicie Raporty 2.13 i wczytacie pliki danych, zobaczycie kolumny jak poniżej:

Gdy wczytujemy dane z RAW (Fieldgenius)

Gdy wczytujemy dane z PGPS (RTK PowerGPS)

 

 

 

 

 

 

 

jasne więc będzie, że będziecie mogli wykazać więcej danych, niż do tej pory (które mogą Wam ułatwić sprawdzenie pomiaru na etapie weryfikacji raportu). Więcej danych tradycyjnie pozyskacie z naszej aplikacji kontrolerowej SkyRaster RTK PowerGPS.

W wyniku tego, w raporcie z pomiaru mogą pojawić się wskazane elementy:

Przykładowy pomiar z importu z formatu RAW

 

Co znaczą poszczególne kolumny?

  • mkp – metoda kompensacji pozycji GNSS (oznaczenie TILT wskazuje, iż punkt został pomierzony, a następnie jego pozycja została przeliczona w ramach precedury kompensacji wychylenia).
  • wkxy – szacowana lub rzeczywista wartość wektora kompensacji XY. Oznacza różnicę (we wsp. płaskich), pomiędzy wsp. anteny, a wsp. po kompensacji. W powyższym przypadku S 0.011 wskazuje, iż wychylenie jest szacowane (tej wartości oprogramowanie kontrolera nie raportowało, jednak Raporty były w stanie oszacować tę wartość – stąd literka S). Małe wychylenie rzędu 11mm wskazuje, iż tryb kompensacji był aktywny, pomimo, iż tyczka była wycentrowana.
  • tilt – wartość wychylenia w stopniach (uśredniona) w dwóch głównych osiach (jeśli ta wartość oscyluje w granicach 0,5 stopnia, tyczka była wycentrowana)
  • tlh – wysokość sensora wychylenia (wysokość liczona od ziemi, do położenia sensora wychylenia). Normalnie, tej kolumny nie trzeba by było dodawać w przypadku odbiorników z wbudowanym pochyłomierzem, ale PowerGPS ma wspierać również zewnętrzne pochyłomierze, które będzie trzeba montować pod odbiornikiem GPS – w związku z czym nie będzie można już przyjmować wysokości jak dla anteny GNSS)
  • tlsn – oznaczenie typu sensora wychylenia (WR oznacza wbudowany w odbiornik GPS, z funkcją kompensacji pochylenia). Dlaczego takie oznaczenie? Cóż.. niektóre odbiorniki (np. Hemisphere A325), pomimo, iż raportują odczyty libelli elektronicznej, jednak zbyt mała ilość danych nie umożliwia realizacji kompensacji (one będą wykazanywane jako W). Z kolei sensor, jaki my obecnie rozwijamy, jest sensorem zewnętrznym (Z – w wersji pracy jako libella elektroniczna oraz ZR – w wersji pracy jako libella z opcją redukcji/kompensacji)

Wskazane kolumny będą również opisane w legendzie (która została zaktualizowana w oparciu o nowe pola). W zakresie edycyjnym, jest możliwość zmiany wartości kolumn tilt oraz tlh, należy jednak pamiętać, iż zmiana jest wyłącznie opisowa (lub edukacyjna – można sprawdzić jak zmieniają się wektory wkxy przy zwiększaniu pochylenia) – nie dokonuje automatycznego przeliczenia współrzędnych z uwagi na fakt, iż nie zawsze cały pakiet danych, potrzebnych do przeliczenia jest dostępny (np. import z RAW). Funkcje umożliwiające dokonywanie tak zaawansowanych przeliczeń i ich weryfikacji zostaną prawdopodobnie dodane w kolejnych odsłonach programu.

Jak zauważycie, nawet z formatu RAW będzie można odczytywać średnie wartości wychyleń, więc w porównaniu do wersji 2.12 jest skok możliwości.

Co więcej, obojętnie z jakiego formatu odczytujecie dane, jeśli znajdą się tam pomiary w wychyleniu, będą one oznaczane odpowiednim symbolem!

Rzućmy okiem na przykład, tutaj import z FG:

Pierwsze 3 punkty (10114, 10115 i 10116) zostały pomierzone w trybie z użyciem kompensacji (stąd ikonka pochylonego odbiornika – ale czerwona, ponieważ ta metoda nie zapewnia wysokiej dokładności pomiaru). Kolejne punkty (np. 10002a i 10002b) mają ikony z literą B (bazowe punkty wcięcia), a kolejna ikonka posiada już znaczek punktu wcinanego i zielony pochylony odbiornik. Oznacza to punkt offsetowy zmierzonych z użyciem wychyłomierza – ponieważ dane są uśrednione z 2 pomiarów, pomiar powinien być określony z większą dokładnością, niż pomiar pojedynczy. Dalej widzicie to samo co dla drugiego przypadku, ale z modyfikacją: wcięcie korzysta z 3 punktów, a nie z 2-ch. To właśnie kolejna rzecz, która została wprowadzona w 2.13. Dzięki temu, jeśli korzystacie z tych metod, wykazywany przez Was raport GNSS będzie pełniejszy!

W zakresie zakładki Wcięcia / offsety, znajdziemy dodatkowe pola zliczające:

TILT-2 oznacza ilość offsetów wykonanych w oparciu o 2 punkty, TILT-3 w oparciu o trójpunktowe pomiary (w wersji 2.13 na razie wspierane tylko w ramach formatu RAW).

Zmiany modułu mapowego

W przypadku formatu PowerGPS Raporty czytają pełne dane z pomiaru z wychyleniem, co umożliwi w przyszłych wersjach potencjalne przeliczanie punktów zmierzonych tą metodą (np. kalibracja wykonana na etapie raportowania). Dlatego też, jeśli posiadacie dostęp do modułu mapowego, zobaczycie nową opcję Wektory pochyleń:

Umożliwiają one wizualizację położenia grotu tyczki i położenia anteny, oferując tym samym dodatkowe graficzne sprawdzenie poprawności pomiaru (o ile wykonaliśmy co najmniej kilka różnych pomiarów tego samego punktu).

 

Zmiany modułu EDV2

Moduł EDV2 (dostępny jako rozszerzenie możliwości serii II PRO) w wersji 2.13 otrzymał kolejne usprawnienia.
Przede wszystkim, jeśli korzystaliście z możliwości funkcji zaznacz, np:

zaznacz(numer>=”5″)

wiecie, że nazwę pikiety trzeba było podawać w cudzysłowach (w końcu nazwa to ciąg znaków i może być nią nie tylko liczba). Jednakże wiele pomiarów, jakie można realizować, to pomiary, w których jednak stosuje się tylko numery. Dlatego modyfikacja programu w 2.13 w tym zakresie, pozwala na stosowanie zapisów typu:

zaznacz(numer>=5)

Co w obu powyższych przypadkach spowoduje zaznaczenie pikiet o numerach wyższych niż 5, z tymże z drobną różnicą:

  • w wersji podanej w cudzysłowie, porównanie nastąpi w trybie ciągu znaków
  • w wersji bez cudzysłowu, porównanie nastąpi w trybie numerycznym

Przykładowo, załóżmy, że mamy zmierzonych niecałe 30 pikiet. Wydając polecenie:

zaznacz(numer>="5")

zaznaczymy tylko pikiety od 5 do 9 (włącznie). Ponieważ w tym przypadku pod uwagę brane są ciągi znaków i skoro wprowadzamy tylko jeden znak, to ten znak jest porównywany z pierwszym znakiem każdego numeru. I w ten sposób pikieta nr 10 jest rozbijana na 1 i 0, a 1 jak wiemy zawsze jest mniejsze niż 5 🙂
Natomiast dla polecenia:

zaznacz(numer>=5)

zaznaczeniu ulegną wszystkie pikiety od 5 wzwyż (o ile ich numery były zapisane w formie liczb, np. 5, 6, 7, a nie np. p-5, p-6..itd). I to zapewne jest przydatne osobom, które chciałyby takie zaznaczenie zrealizować.

 

Inną zmianą modułu EDV2 jest dodanie nowego pola, domiarh, które pozwala na masową zmianę rekordów i wartości kolumn domiaru do osi. Do dyspozycji mamy następujące wersje:

ustaw(domiarh=-0.08)

lub

domiarh=-0.08

Zmiany w zakresie formatów PowerGPS – PGPS

Tutaj przede wszystkim nastąpiły zmiany w zakresie obsługi nowych pól, serwowanych przez aplikację PowerGPS, ale także doszły drobne usprawnienia i poprawki związane z odczytem danych przez Raporty.

Zmiany w zakresie formatów Fieldgenius – RAW

Oprócz wspomnianych usprawnień odczytu związanych z pochyleniem, doszło także usprawnienie związane z identyfikacją odbiornika Ruide R6I (FG nie zapisywał tego prawidłowo, tak jak powinien, więc bez zmian, nazwa modelu była zapisywana w zniekształconej formie).

Zmiany w zakresie formatów Trimble – JXL

Jeden z wieloletnich Użytkowników Raportów, zgłosił nam również problem z sytuacją, w której wybrane, odczytane przez program (w wersji 2.12) offsety miały wcześniejszy czas, niż punkty bazowe. Powodem była zwykła różnica czasowa, pomiędzy czasem lokalnym w urządzeniu, a czasem z GPS. Ponieważ w JXL nie zawsze mamy do czynienia z pełnym pakietem danych (jak np. w PowerGPS), we wspomnianej sytuacji powstał problem, do którego doczepił się inspektor, sprawdzający raport.

W wersji 2.13 dodano mechanizm naprawczy, który dokona korekty czasu automatycznie w takiej sytuacji, już przy odczycie.

Zmiany w zakresie formatów SurvCE – RW5

Tutaj zmiany dotyczą odczytu zdublowanych pikiet, szczególnie sytuacji, w których pierwszy punkt (np. 5) był mierzony metodą bezpośrednią (GNSS), ale z jakiś względów trzeba było zmierzyć go offsetami. Przy nazewnictwie identycznym (offset – punkt wcinany z nr 5) – powstawał problem przy wykazywaniu tej wartości w Raporcie.

Od wersji 2.13 problem został usunięty.

Zmiany ogólne

Oczywiście, Raporty 2.13 to nie tylko w/w zmiany. Usprawnieniu uległa również warstwa interfejsu, co pozwoli na lepsze lub wydajniejsze wykorzystanie programu w pracy.

Poprawki stabilności

Tutaj, w reakcji na zgłoszenia związane z pojawiającym się czasem błędem przy wyświetlaniu tabeli (w trakcie modyfikacji listy punktów osnowy) – wprowadzono niezbędne korekty.

Szybki zapis w tabeli

W przypadku modułu tabeli, dodano obsługę skrótu klawiszowego Ctrl+S, pozwalającego na zapis projektu.
Przy czym w przypadku modułu tabeli, jeśli dokonamy wcześniej zapisu, program nie będzie się pytał o nazwę (jak to ma miejsce w oknie importu pliku), tylko od razu dokona tego zapisu i wyświetli dymek informacyjny z tym związany.

Poprawka dla generowania A4

Poprawka związana z zapisem raportu do formatu RTF – koryguje sytuacje, w których Word lub program, który wykorzystujecie do druku RTF będzie traktował dane jako zapisane dla innego formatu niż A4.

Odfiltrowanie – nowy podformat

Tutaj kolejny pomysł od Geovertex (wieloletniego Użytkownika Raportów, który zgłosił m.in. problem z JXL, jaki był usunięty w wersji 2.13). Tu z kolei chodziło o dodanie formatu TXT, obejmującego przy imporcie przecinek, a dotyczącego funkcji filtrowania (moduł Tabeli, punkty pomierzone, pasek „Inne”).

Funkcja przyda się w przypadkach, w których na szybko tworzymy plik do filtrowania (szybciej stworzyć go w notatniku jako tekstowy, niż CSV) lub jeśli program, który wydaje nam dane do filtrowania, zapisuje je w pliku TXT. Mała i szybka zmiana (zgłoszenie z listopada), więc trafiło do 2.13.

Uśrednianie pikiet

Tutaj nastąpiła poprawka w zakresie zapisu projektu Raportów (format RGPS). W przypadku, gdy wyłączaliśmy ręcznie pikiety z uśrednień, po zapisie projektu i jego powtórnym załadowaniu, nie były one wykazane jako wyłączone. Teraz w 2.13 takie przypadki nie powinny się zdarzać.

Przeszukiwanie pikiet

Osoby, korzystające z modułu wyszukiwania (klawisz F4 po uruchomieniu programu) otrzymają nowe możliwości, m.in. wykazanie kolumny sprzęt w tabeli wyszukiwania. Dodatkowo nastąpiły poprawki w zakresie zapisu opcji przeszukiwania.
Dalsze zmiany w tym module są planowane na kolejne odsłony programu.

Nowe metody archiwizacji

Z kolei p. Andrzej (użytkownik Ruide R6I, który zgłosił nam np. brak wykazywania w raporcie zadań na 3 punkty z pomiarów pochylenia) zgłosił nam jeszcze w listopadzie 2017 propozycję:

Mam też uwagę do raportów – można dodać wybór zapisu wszystkich plików włącznie z utworzeniem nowego katalogu? W tym momencie można wybrać katalog dla raportu i wyk. wsp., a rgps i pgps zapisuje się w RaportyGPS/Robocze.
Fajnie by było aby dla wszystkich czterech plików tworzył się katalog (o nazwie takiej samej jak pliki) w wybranej lokalizacji.
W tym momecie trzeba zawszt to wycinać, tworzyć nowy katalog wklejać i tak za każdym razem.

No właśnie. Celem programu jest ułatwianie pracy i choć w przypadku generowania i edycji program doskonale się spisuje, o tyle w przypadku archiwizacji faktycznie opcja opisana wyżej mogłaby się przydać!

Wdrożenie jest już zrealizowane w wersji 2.13 – klikając przycisk Wybierz katalog docelowy będziemy mieli do wyboru opcję Załóż nowy katalog projektowy.

Zasada działania, np. projekt nazwany robota-zg1 :
1) przy generowaniu raportu, jeśli trzeba, tworzony jest katalog projektowy w \Robocze\robota-zg1\
2) do tego katalogu trafia raport, pliki eksportu
3) po wygenerowaniu (poprawnym) raportu następuje zapis projektu (RGPS) (robota-zg1.rgps), a następnie przekopiowanie pliku źródłowego (np. robota-zg1.pgps, czy robota-zg1.rw5..itp)

Dzięki temu, już na etapie pierwszego wczytania pliku, będziemy mogli go zapisać (i później do niego wracać), nie szukając w gąszczu plików – wszystko w jednym katalogu!

Pobierania zacząć czas!

Tym sposobem doszliśmy do końca wpisu dotyczącego w RaportachGPS w wersji 2.13. Zapraszamy tradycyjnie do pobierania i aktualizacji (bezpłatne, obojętnie czy posiadacie licencję komercyjną na I czy II serię).

http://raportygps.pl/pobierz

Jeśli zastanawiacie się nad zakupem Raportów – to w ciągu 7 dni od daty publikacji macie możliwość skorzystania z ostatnich dni promocji noworocznej (i zakupu programu z dużym rabatem). Więcej na ten temat opisane zostało na blogu SkyRaster.

Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku!

One comment

  1. […] Pełny wykaz znajdziecie w dedykowanym wpisie – na blogu Raportów: […]

Pozostaw odpowiedź Aktualizacja, powiedzmy, noworoczna – SkyRaster Blog Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *