Wersja 1.30 Raportów po szlifach

To prawda – Raporty otrzymały kolejną aktualizację, tym razem aplikacja została przyszlifowana poprawkami kosmetycznymi, ułatawiającymi pracę, choć nie tylko. Pojawiło się również parę nowych rzeczy, w sumie prawie 20 zmian.
Wykaz zmian dostępny jest pod adresem:

Wdrożone poprawki

Tym razem zebrało się trochę uwag ze strony użytkowników – a ponieważ w przypadku problemów nie chowamy głowy w piasek mówiąc „nam błędy się nie zdarzają”, z tego też względu wersja 1.30 przynosi parę poprawek, realizowanych w pierwszej kolejności:

Poprawka przy ładowaniu projektu (RGPS)

We wcześniejszej wersji aplikacja podczas ładowania pliku projektu nie ładowała współrzędnych osnowy. A raczej ładowała – ale pewne ustawienia aplikacji mogły zniweczyć to ładowanie i wyczyścić listę punktów osnowy, tuż po załadowaniu projektu (chodzi o sytuację, w której mamy zadany plik przy ładowaniu osnowy, ale faktycznie nie ma go w zadanej lokalizacji).

Aby zapobiec tego typu sytuacjom wprowadzono założenie, iż przy ładowaniu projektu RGPS nie uruchamia się procedury ładowania punktów osnowy z zewnętrznego pliku.

Poprawka w zakresie pamiętania nazwy geoidy

W poprzedniej wersji mogła zdarzyć się sytuacja, w której po wprowadzeniu nazwy geoidy (ręcznie) przy kolejnym ładowaniu była „tracona” (gdy w pliku z danymi takiej geoidy nie było, lub nazwa była pusta). Obecnie w przypadku wykrycia „pustego wpisu” nazwy geoidy przywracana jest wartość zapamiętana.

Poprawka przy wyświetlaniu współrzędnych (okno edycji punktu)

edycja-informacjeW tym przypadku kosmetyka – w poprzedniej wersji podczas testów „przyblokowano” wyświetlanie pomocy po wciśnięciu przycisku „Informacja”.

Nic krytycznego, ale lepiej żeby działało jak trzeba.

Poprawka przy konfiguracji eksportu współrzędnych

eksport-definicjaPoprawka znowu dotycząca modułu PRO, czyli definiowanych przez użytkownika parametrów eksportu współrzędnych do pliku tekstowego.

W poprzedniej wersji występowały problemy z ustawieniem separatora (aplikacja wymuszała „belkę”) – ta poprawka została wdrożona na samym początku aktualizacji, jak dość istotna rzecz.

Poprawki przy eksporcie ilości liczb po przecinku

Współrzędne kartezjańskie były do tej pory eksportowane z dokładnością trzech miejsc po przecinku. Jednakże aplikacja umożliwiała ustawienie wartości dla współrzędnych lokalnych – dlaczego więc nie miałoby działać to także dla współrzędnych WGS84 XYZ? Tak więc została wdrożona odpowiednia zmiana.

Poprawka w zakresie czytania pliku JXL/Trimble

Tutaj w zasadzie kosmetyka – ignorowanie podczas wczytywania punktów, zmierzonych w trybie tyczenia, gdy nie ma wystarczającej ilości informacji (np. brak współrzędnych WGS84), aby przedstawić je w tabeli pikiet.

A teraz pora na nowości…

Przycisk otwierania projektu w oknie głównym

raporty-laduj-projekt-mainPierwsze ze zmian, która rzuci się w oczy użytkownikom po uruchomieniu najnowszej wersji to nowy przycisk ŁADUJ PROJEKT w głównym oknie aplikacji. Akcję można wywołać również klawiszem F2.

Przycisk ten pozwala na szybkie podładowanie projektu RGPS, nie ingerując w zmianę domyślnego rozszerzenia dla danych GPS (czyli CSV/RW5/JXL..itd). Może to być przydatne w przypadku konieczności szybkiego powrotu do edytowanego wcześniej projektu.

Dodanie pokazywania plików projektów (RGPS) wśród plików danych

pliki-projektow-wsrodTo również kosmetyka, choć przydatna – pomysł (jako jeden z porcji sugestii) przekazany przez użytkownika z firmy GEOVERTEX.

Chodzi o sytuację, w której wcześniej pracowaliśmy na pliku (np. RW5) i wykonaliśmy zapis projektu (RGPS). Jednakże podczas ładowania dobrze by było sprawdzić, czy dany plik ma już wcześniej zapisany projekt (i móc na szybko podładować go, zamiast pliku danych GPS). Teraz jest już to możliwe.

Dodanie opcji wyboru źródła poprawek (ASG/TPI)

pomiar-rtn-asg-tpiJeden z użytkowników zapytał, czy byłaby możliwość dodania wyboru innej sieci, serwującej poprawki RTN. Chodziło o TPI netPRO i aby wybrana sieć pokazywała się na generowanym wydruku.
Taką opcję dodano (dodano też nowe usługi na liście strumieni poprawek).

Automatyczny zapis projektu przy kończeniu pracy i ostrzeżenia przy nadpisywaniu raportu

To również pomysł na moduł PRO z GEOVERTEX. Chodzi o sytuacje, w której wychodząc z programu zapomnimy zapisać projekt. Aby nie utracić ważnych zmian, wprowadzono nowe pola odnośnie ustawień projektu:

ustawienia-projektu

W momencie gdy zaznaczymy opcję Automatycznie zapisuj projekt przy wyjściu aplikacja przy kończeniu pracy z danym plikiem GPS automatycznie zapisze projekt pod nazwą bazującą na pliku GPS. Czyli jak mamy plik linia.RW5, zapis nastąpi pod nazwą linia.RGPS.

Z kolei, aby zabezpieczyć się przed przypadkowym „nadpisem” pliku projektu w takiej sytuacji, wprowadzono pole „Wyświetl zapytanie o zapis projektu” – jeśli je zaznaczymy, wówczas przy każdej sytuacji automatycznego zapisu nastąpi wyświetlenie okna z prośbą o potwierdzenie zapisu. Jeśli odmówimy – wówczas zapis nie nastąpi.

Natomiast zaznaczona opcja „Wyświetl ostrzeżenie o nadpisaniu raportu” spowoduje, iż w przypadku tworzenia nowej wersji raportu (czy to HTML/RTF/TXT) nastąpi ostrzeżenie i prośba o potwierdzenie nadpisania.

Dodanie opcji selektywnego wyłączania uśredniania punktów kontrolnych

W zakładce „Uśrednianie” dodano nową opcję „Nie uśredniaj punktów kontrolnych”. Jak sama nazwa mówi, pozwala ona na wyłączenie spod uśredniania tych pikiet, które zostały oznaczone jako kontrolne (lub użyte do wyznaczenia średnich dla punktów kontrolnych).

Możliwość definicji separatora dla masowej edycji

masowy-separatorW wersji 1.30 wprowadzono możliwość wyboru separatora, używanego podczas „notatnikowej” masowej edycji punktów referencyjnych lub punktów osnowy.

Po co taka funkcja?

W przypadku gdy dysponujemy plikiem ze współrzędnymi zapisanymi w wersji CSV (czyli kolumny oddzielone przecinkiem lub średnikiem), wówczas, aż prosi się ich automatyczne wklejenie do aplikacyjnego notatnika.

Ale program we wcześniejszych wersjach nie umożliwiał takiego działania – był oparty wyłącznie o spacje, jako separatory kolumn. Teraz jednak sytuacja jest znacznie lepsza – separator możemy zdefiniować w zakładce Opis; a tak wygląda notatnik z wyborem przecinka jako separatora:

epo

Możliwość definicji przyrostka dla punktów kontrolnych/osnowy oraz pomierzonych

opcje-dodatkowe-osnowaW sekcji punktów osnowy (Osnowa/tyczenie), zostały dodane nowe rzeczy!

Chodzi tutaj o reagowanie aplikacji na niestandardowe nazewnictwo danych. Ponieważ sprawa nie jest aż tak trywialna, dodane zostały przyciski wyjaśniające znaczenie pól.

Załóżmy, że posiadamy katalog współrzędnych osnowy zapisywanych jako 1234_kat. Z kolei punkty pomierzone jako np. pp1234pom. Czy program w takich przypadkach we wcześniejszych wersjach wiedział, że 1234_kat = pp124pom i pozwolił na powiązanie pikiet z osnową?

Oczywiście, że nie. Ponieważ dla pewności wyszukiwanie bazuje na konkretnej nazwie, a nie jej części (gdyby było po części można sobie tylko wyobrazić, co by było w przypadku gdy mielibyśmy np. punkt osnowy 1234, a punkt osnowy 1 – brrr…..). Pozostawała więc edycja nazewnictwa punktu – ale jak wiemy, w programie takie rzeczy są banalnie proste.

W wersji 1.30 można programowi „podpowiedzieć” że ma pewne oznaczenia „ignorować” przy porównaniu. Dzięki czemu będzie można łatwo wskazać, iż punkt osnowy 1234_kat odnosi się punktu pomierzonego pp1234pom. Czyli teraz jest jeszcze prościej – bez edycji!

A ja chcę zaimportować CSV do osnowy, ale w 1.29 tego nie ma…

W wersji 1.29 nie było takiej możliwości, to fakt (co najwyżej dane z Landstaroego CSV, ale to nie to samo).
Ale w wersji 1.30 już mamy taką możliwość! To też jest fakt 🙂

A tak to wygląda w praktyce:

csv-import
Co prawda mając możliwość definiowania separatora dla masowej notatnikowej edycji można osiągnąć podobny efekt – ale po co przeklejać z CSV, jak można go od razu podładować?

Filtr pikiet

Na Geoforum parę dni temu pojawiło się takie zapytanie:

może przeczyta to, sprzedawca, programista
-wykonuję pomiar np syt-wys, stawiam 3000 pikiet
-koduję mapę z 3000 pikiet wykorZystuję 1300
-kodując wyseparowałem 1300 pikiet i utworzyłem wykaz współrzędnych 1300 pikiet
-mam dziennik pomiaru zawierający 3000pikiet(tabela) i wykaz współrzędnych zawierający 1300 punktów(tabela)
-chcę uzyskać
-dziennik pomiaru 3000-1700=1300, usunąć pojedyńczo, chyba każdy potrafi, ale jak to zrobić automatycznie
TAKA FUNKCJA BARDO PRZYDAŁA BY SIĘ W PROGRAMIE DO RAPORTOWANIA, być może w którymś jest, w moim nie ma.

No skoro bardzo by się przydała, więc proszę, oto jest – do wykorzystania w wersji 1.30!

Jak działa filtr pikiet?

Bardzo prosto! Co więcej – mamy do dyspozycji alternatywną metodę filtrowania! Ale po kolei…
Najpierw ładujemy plik, jaki chcemy „przystrzyc”, a następnie wchodzimy do modułu tabeli (F3).

Tabela przed wykonaniem filtrowania

Tabela przed wykonaniem filtrowania

Z tego miejsca wybieramy przycisk Inne, dający nam dostęp do funkcji obliczeniowych, lecz tym razem wybierzemy nową opcję Filtruj (zostaw zadane współrzędne…).

Następnie wybieramy format w jakim mamy dane do filtra (może to być TXT ze spacjami, CSV z przecinkami lub średnikami – do wyboru, do koloru).

filtr-pikiet-menu-wersja1

filtr-pikiet-plikZałóżmy że nasz przykładowy plik wygląda tak jak na zrzucie po prawej, czyli parę punktów, bez konkretnych współrzędnych (zerowe), a w przypadku dwóch pikiet wyłącznie nazwy punktów, bez współrzędnych.

W momencie gdy wskażemy aplikacji ten plik i wciśniemy Otwórz, aplikacja po wczytaniu pliku przystąpi do przycięcia listy i wyrzucenia pikiet wylistowanych w zadanym pliku.

W efekcie otrzymany następujący rezultat:

filtr-pikiet-po-wersji1

A jeśli chcemy usunąć tylko wybrane pikiety?

W takim przypadku stosujemy pozycję filtra nr 2, czyli:

filtr-pikiet-menu-wersja2

Po wybraniu tej opcji otrzymamy następujące wyniki filtrowania:

filtr-pikiet-po-wersji2

Offset współrzędnych lokalnych czyli jak zrobić korektę współrzędnych

A to świeża zmiana, w sumie z dziś (z piątku). Zapytanie odnośnie możliwości naniesienia korekt dla współrzędnych lokalnych – dla osób, wykorzystujących aplikację nie tylko do generowania raportów, ale np. do przetwarzania współrzędnych.
W sekcji Inne oraz pod prawym przyciskiem myszy (menu kontekstowe), w tabeli pikiet, wprowadzono nową opcję „Nadaj przyrosty współrzędnym lokalnym„:

nadaj-przyrosty

offsety-wspPo wywołaniu tej opcji otrzymamy do dyspozycji okno, w którym będzie można narzucić offsety (przesunięcie) dla każdej z osi (X Y H).

Jednakże opcja ta jest bardziej opcją eksperymentalną – ponieważ dokonuje zmian w lokalnych (oryginalnych współrzędnych) zatem wprowadzono również przeliczanie przyrostów bazowych, współrzędnych WGS84 BLH oraz XYZ (ECEF).

Myślę, że będzie to dobra opcja do testowania współrzędnych – np. przy wykorzystaniu oprogramowania w celach szkoleniowych i określaniu zmiany współrzędnych lokalnych na przyrosty wartości WGS84 lub wpływu zmian na wektory bazowe.

I to by było tyle na dziś

logoTradycyjnie zapraszamy do ściągnięcia najnowszej wersji ze strony głównej projektu, czyli:

raportygps.pl/pobierz

i zaktualizowania aplikacji do najnowszej wersji.

Miłego weekendu!

2 komentarze

 1. roman pisze:

  w wersji 1.31 nie bardzo wiem jak wygenerować pom. pkt metodą pośrednią np. z przedłużenia. W Topconie raport przedstawia się tak:
  1 6011436.860 5577497.630 3.726 0.004 0.004 Fix 1.35 14 5.00 6 2.000 Pion
  2 6011429.610 5577499.960 4.125 0.005 0.006 Fix 1.31 14 5.00 6 2.000 Pion
  3 6011425.820 5577500.930 4.283 0.004 0.004 Fix 1.31 14 9.00 6 2.000 Pion
  4 6011419.200 5577484.330 4.222 0.010 0.010 Fix 1.65 13 5.00 6 2.000 Pion
  5 6011421.090 5577484.070 4.149 0.003 0.004 Fix 1.67 13 5.00 6 2.000 Pion
  6 6011424.430 5577482.290 3.900 0.004 0.004 Fix 1.35 14 5.00 6 2.000 Pion
  7 6011429.390 5577479.160 3.935
  Dane domiaru ortogonalnego punktu nr 7 / bieżąca = 3.300 domiar = 0.000 wysokość = 0.000
  | 6 6011424.430 5577482.290 3.900 0.004 0.004 Fix 1.35 14 5.00 6 2.000 Pion
  | End_Pt 6011426.600 5577480.920 3.936 0.006 0.006 Fix 1.41 13 5.00 6 2.000 Pion
  8 6011416.100 5577473.160 4.103 0.005 0.005 Fix 1.43 12 5.00 6 2.000 Pion
  9 6011411.620 5577450.160 3.834 0.005 0.005 Fix 1.31 14 5.00 6 2.000 Pion
  10 6011415.720 5577448.930 3.631 0.005 0.005 Fix 1.31 14 5.00 6 2.000 Pion
  11 6011423.460 5577446.230 3.301 0.004 0.005 Fix 1.31 14 5.00 6 2.000 Pion
  12 6011405.000 5577425.410 3.896 0.004 0.004 Fix 1.32 14 5.00 6 2.000 Pion
  13 6011408.770 5577424.200 3.661 0.003 0.003 Fix 1.33 15 5.00 6 2.000 Pion
  14 6011415.870 5577421.190 3.219 0.005 0.005 Fix 1.22 15 5.00 6 2.000 Pion

  Chodzi o pkt nr 7 – obliczono go na przedłużeniu pkt bez podawania nr początkowego i końcowego.Raport Topcona pokazuje tylko start i end oraz odległość od pkt koncowego (end) I na tej podstawie oblicza wsp. pkt

  • skyraster pisze:

   Dziękuję za zgłoszenie. Problem rozwiązano poprzez dodanie obsługi offsetów dla formatu TSJ/MJF w wersji 1.32. Aktualnie przeprowadzana jest aktualizacja.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *