Tag Archive for RaportyGPS

RaportyGPS II w 2022 – pomoc techniczna

W związku z planowym zamknięciem firmy, z początkiem marca 2022 konieczne było wyłączenie wszystkich licencji pływających (zgodnie z informacją na blogu firmowym z grudnia wyłączenie licencji oraz newsletterem/mailingiem). Konieczne też było zakończenie wsparcia starszych wersji aplikacji (wcześniejszych niż 2.18).
Informacje grudniowe:

Jeśli korzystasz z RaportówGPS II i obserwujesz problemy z dostępem, poniżej karta pomocy, która pozwoli Ci bezpłatnie rozwiązać problem. Jeśli to nie pomoże – prosimy o kontakt (z uwagi na sytuację i brak budżetu na wsparcie – obecne dostępne wsparcie jest w formie priorytetowej płatnej, 79zł netto). http://raportygps.pl/kontakt

Gdy posiadasz licencję klasyczną

Zaktualizuj program do wersji 2.18.

 • Wejdź na stronę: http://raportygps.pl/pobierz, pobierz i zainstaluj aplikację.
 • Jeśli w/w działanie nie pomoże (np. aplikacja wyświetli okno z prośbą o wprowadzenie kodu), wprowadź posiadany kod klasyczny.

Gdy posiadasz licencję pływającą

Jeśli posiadasz kod licencji pływającej (zaczyna się od gwiazdki).

 • Jeśli posiadasz wersję starszą niż 2.18 – wykonaj aktualizację programu do ostatniej publikowanej wersji
 • Zlokalizuj katalog Raportów (C:\RaportyGPS lub C:\Program Files\RaportyGPS)
 • Wejdź do podkatalogu \Settings
 • Usuń następujące pliki: LicKey.dat oraz FloatCode.key
 • Uruchom ponownie aplikację
 • Gdyby podczas uruchamiania aplikacja zamknęła się – uruchom ją ponownie
 • Wyświetli się informacja o braku licencji – skorzystaj z okna „Wprowadź kod” i wprowadź kod, gdzie zamiast gwiazdki jest krzyżyk, np. kod nazywał się *12345, wprowadzasz #12345.

Uwaga – licencja pływająca 1-stanowiskowa zostaje zamieniona na klasyczną 1-stanowiskową. Jeśli potrzebujesz więcej stanowisk, możesz je zamówić teraz, zanim firma zostanie zamknięta.

RaportyGPS – zakończenie

Zakończenie sprzedaży i rozwoju Raportów

W dniu 2021-07-27 podjęta została decyzja o zakończeniu sprzedaży i rozwoju aplikacji RaportyGPS.
Decyzja została podjęta na bazie czynników ekonomicznych (braku opłacalności) związanych ze zmianami w prawie, które likwidują konieczność przygotowywania szczegółowych raportów GNSS z pomiarów.

W związku z zakończeniem sprzedaży wszelkie bezpłatne usługi związane z Raportami zostają wycofane, w szczególności:

 • bezpłatne wsparcie licencji bezterminowych pływających
 • bezpłatne wsparcie licencji bezterminowych klasycznych
 • bezpłatne aktualizacje oprogramowania
 • bezpłatne resety kodów aktywacyjnych
 • mechanizm bezterminowych licencji pływających

Wraz z wycofaniem usług bezpłatnych został uruchomiony kanał płatnego wsparcia produktu archiwalnego.

W przypadku, gdy korzystasz z programu i potrzebujesz pomocy, odświeżenia kodu (zmiana komputera) skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy.

Licencje pływające docelowo będą utrzymane tylko dla wykupionych licencji abonamentowych.
Jeśli posiadasz licencję bezterminową pływającą możesz dokonać bezpłatnej zamiany na licencję abonamentową pływającą (12M) lub też na licencję klasyczną bezterminową (bezpłatność przy zleceniu zmiany w terminie do 31 sierpnia 2021).

Dziękujemy za okazane w poprzednich latach zaufanie i wspieranie rozwoju programu.

Podsumowanie ostatniego miesiąca

Na blogu SkyRasterBlog ukazał się dziś wpis, podsumowujący ostatni miesiąc prac nad projektem RaportyGPS. Wpis dotyczy wersji 1.13-1.24, publikowanych począwszy od 25 marca:

http://skyrasterblog.pl/raporty-gps-krotkie-podsumowanie/