Obsługiwane formaty danych dot. odbiorników Hi-Target

Lista przygotowana wg aplikacji kontrolerów i typów danych (stan na dzień 2020-04-14):

TXT

Wyeksportowany raport z aplikacji kontrolera HiTarget HI-RTK Road

Plik zawiera tekstowy raport, wygenerowany przez aplikację kontrolera. Dostosowanie do tego formatu nastąpiło od wersji 2.18 Raportów.

W tej wersji formatu m.in.: brak jest informacji o szacowanej precyzji odbiornika (HSIG, VSIG), wysokości tyczki/centrum fazowego, modelu i numerze odbiornika, także obsługi offsetów (z uwagi na brak tych danych w pliku).

Jeśli korzystasz z tego formatu oraz z opcji automatycznego wczytywania punktów osnowy wg identycznego nazewnictwa, załącz plik osnowy do tego samego katalogu co plik txt i uwzględnij następujące nazewnictwo:
robota.txt – nazwa pliku z danymi
robota_osn.txt – nazwa pliku z osnową

TXT/CSV

wyeksportowane dane z aplikacji kontrolera HiTarget

Ten typ danych zawiera dane GPS, które mogą być wczytane do programu (np. w wersji 2.17).
Z informacji od użytkowników – w obecnych wersjach programu Hi-RTK Road nie ma możliwości eksportu do tej wersji formatu.

W tej wersji formatu m.in.: brak jest informacji o RMSach (RMS2D i RMS1D), numeru seryjnego odbiornika, obsługi offsetów (z uwagi na brak tych danych w pliku).

Jeśli korzystasz z tego formatu oraz z opcji automatycznego wczytywania punktów osnowy wg identycznego nazewnictwa, załącz plik osnowy do tego samego katalogu co plik txt i uwzględnij następujące nazewnictwo:
robota.txt – nazwa pliku z danymi
robota_osn.txt – nazwa pliku z osnową

lub

robota.csv – nazwa pliku z danymi
robota_osn.txt – nazwa pliku z osnową

PGPS

plik projektu PowerGPS

Mając plik o rozszerzeniu PGPS można załadować do Raportów dane, pozwalające na wykonanie raportu z w najszerszej wersji (szczegółowe dane raportu, identyfikacja odbiornika, offsety..).
Dotyczy to odbiornika Hi-Target V30, jaki został dostosowany do PowerGPS od wersji 2.17 w ramach dodatkowego modułu sprzętowego HiTarget V30.

W zakresie aplikacji Android PowerGPS możliwe jest również załadowanie pliku z Hi-Target (np. pliku raportu z HI-RTK Road) do tabeli pikiet.