Kolejna porcja nowości – RaportyGPS 1.25

Właśnie dokonywana jest aktualizacja Raportów – dostępna będzie nowa wersja 1.25, a w niej sporo, bo prawie 30 zmian.

Wykaz ważniejszych zmian dostępny jest pod adresem:


Poniżej opisane są zmiany dotyczące wersji 1.25:

Obsługa formatu RAW (Fieldgenius, GeoApp)

rgps125-fieldgeniusPodstawową i ważniejszą zmianą w programie stało się dodanie obsługi formatu danych GPS RAW, który jest wykorzystywany przez aplikacje Pentax Fieldgenius oraz GeoApp Geopryzmatu.

Ponieważ obie aplikacje zapisują dane RAW trochę inaczej, aplikacja posiada umiejętność rozróżnienia specyfiki dwóch „dialektów” i wczytać dane z pomiaru RTK bez konieczności wskazywania jaką aplikacją generowano plik RAW.
Dzięki tej opcji można wykorzystać aplikację RaportyGPS do przygotowania dziennika pomiaru GPS mając pliki zapisane przez w/w aplikacje.

Domiary i offsety – plik Trimble JXL

Następna zmiana to ulepszenie odczytu danych z formatu Trimble – czyli pliku robót JXL. W obecnej wersji aplikacja Raporty potrafi czytać już zapisy o domiarach ortogonalnych i offsetach, a także prezentować je w estetycznej tabeli.

Domiary uzyskane z JXL prezentowane przed wydrukiem

Domiary uzyskane z JXL prezentowane przed wydrukiem

Wydruk punktów uzyskanych z domiarów

Wydruk punktów uzyskanych z domiarów

Jednak w odróżnieniu do innych generatorów, w przypadku JXL punkty uzyskane z domiarów są prezentowane również w tabeli pikiet pomierzonych (ze szczegółowymi danymi GPS), więc mogą być prezentowane nie tylko w układzie lokalnym, ale także kątowym WGS84 oraz kartezjańskim.

Kosmetyka

Poprawki, zmiany i ulepszenia natury kosmetycznej to w wersji 1.25 przede wszystkim:

 • rgps125-kropkiujednolicenie kwestii przecinków i kropek (separatorów dziesiętnych) – czyli na wydruku królować będą kropki, natomiast podczas podglądu i edycji zamiast tradycyjnych przecinków również znajdą się kropki. Jednakże jeśli ktoś będzie potrzebował wkleić dane z przecinkami – będą one obsługiwane i przekształcone na wersje z kropką (a tego w przypadku niektórych pól [XYH] w poprzednich wersjach brakowało – jeśli ktoś wprowadził dane z kropką zamiast przecinkiem).
 • poprawki w zakresie oznaczeń – np. MSWIA na MSWiA, dL na dl, a także ujednolicenie słów pomierzone/zmierzone (jednolita wersja „pomierzone”)
 • możliwość definiowania własnych oznaczeń dla punktów osnowy (przy porównaniu punktów kontrolnych) – ta opcja wynika ze zgłoszeń jednego z geodetów, który potrzebował zapis „teor.” jako indeks przy współrzędnych, zamiast „osn”. Aby każdy użytkownik mógł wybrać własną wersję, w opcjach (moduł Tabeli, zakładka Opis) znajduje się sekcja Opcjonalne pola opisowe i pole „Nazwa oznaczenia punktów teoretycznych” – i tutaj można ustawić indeks wedle życzenia/potrzeby

  Panel własnych oznaczeń

  Panel własnych oznaczeń oraz definicji etykiet opisowych dla przekroczeń odchyłek na kontroli osnowy

 • analogicznie jak w poprzednim przypadku, doszła nowa opcja, definicji nazewnictwa informacji o przekroczeniach w raporcie. Chodzi o opis prezentujący, czy kontrola na punktach osnowy wypadła dobrze, czy też nie. W tym momencie możemy ustawić dwa opisy, dzięki czemu aplikacja może drukować opis taki, jaki jest nam w danym momencie potrzebny.
 • poprawka w zakresie zapisu nazewnictwa wersji dla uśrednienia pikiet – w poprzedniej wersji nie działał zapis oznaczenia, stąd jeśli ktoś chciał uśrednić punkty typu 100.1 oraz 100.2 (zamiast stosować nazewnictwa 100v1 100v2) nie mógł tego zrobić. Wersja 1.25 powinna być już pozbawiona tej usterki
 • zmiana w zakresie kwalifikacji punktów tyczonych – jeśli punkt kwalifikuje się zarówno do grupy punktów kontrolnych, jak i tyczonych, jest wykorzystywany tylko w grupie punktów kontrolnych. Naprawia to sytuacje, w których przy podobnym nazewnictwie punktów tyczonych i kontrolnych, punkty kontrolne były rozpoznawane również jako tyczone.

To akurat drobne zmiany, w porównaniu do znacznie potężniejszych (bardziej ingerujących w strukturę programu). To m.in. te zmiany miały wpływ na trochę dłuższy czas oczekiwania na aktualizacje niż w przypadku ostatniej wersji.

A duże zmiany to:

Wprowadzenie formatu *.RGPS

Wersja 1.25 Raportów wprowadza nowy format danych (RGPS), w którym mogą być zapisane wszystkie zinterpretowane dane, odczytane z danego pliku GPS. Dzięki temu można go wykorzystać do zapisu zmodyfikowanych danych jako osobnego projektu.

W jaki sposób szybko zapisać projekt?

rgps125-zapisz-projektU góry głównego okna (importowego) znajduje się nowy przycisk ZAPISZ PROJEKT – to dzięki niemu można szybko zapisać dane w pliku. Można też użyć do tego skrót klawiszowy Ctrl+S. Plik zostanie zapisany w formacie RGPS i będzie go można późniejszybko załadować.

Metody ładowania plików RGPS:

 • pierwszy sposób – podobnie jak pliki RW5 oraz JXL – RGPS można podładować do aplikacji przeciągając plik do okna programu
 • drugi sposób – plik można też załadować wybierając w programie opcję Wybierz… a następnie wybrać format Dane do Raportu GPS – SkyRaster RaportyGPS i wskazać żądany plik
 • trzeci sposób – mając załadowany jakikolwiek plik wybrać przycisk Inne i opcję Załaduj projekt (lub skrót klawiszowy Ctrl+O
  rgps125-zaladuj-projekt
 • czwarty sposób – można też kliknąć w systemie na plik *.RGPS – wówczas automatycznie otworzy się program z tymi danymi
 • piąty sposób – pozwalający jednocześnie na miks danych z kilku plików – wchodząc do tabeli oraz punktów pomierzonych dostępna jest nowa opcja Dodaj z pliku, która umożliwia dodanie do bieżącego zbioru punktów pikiet znajdujących się we wskazanym pliku RGPS.
  rgps125-dodaj-z-pliku

Masowe przetwarzanie danych

rgps125-masowkaZ zalet formatu natywnego aplikacji Raporty można również wymienić możliwość masowego przygotowywania raportów. Nowy przycisk Masówka, dostępny po uruchomieniu aplikacji pozwala na podładowanie wielu plików RGPS naraz.

Program bez uruchamiania okna importowego przygotuje (na bazie ustawień w poszczególnych plikach) od razu raporty w formacie HTML oraz wszystkie eksporty, jakie były zdefiniowane.

Kiedy ta funkcja będzie przydana?

Przypuśćmy, iż posiadamy plik, w którym zapisane są pomiary z kilku dni. Aby nie trzeba było ich edytować ręcznie, w programie dodano funkcję dzielenia projektu na dni, dzięki czemu można dane podzielić na osobne projekty (a następnie później je przetworzyć masowo na raporty wykorzystując funkcję „Masówka”).

rgps125-eksport-podzial-datyFunkcja dzielenia projektu jest dostępna po wciśnięciu przycisku Inne, znajdującego się w zakładce pikiet pomierzonych w module tabeli.

Po jej wykorzystaniu będziemy mieli do dyspozycji pliki oznaczone datami (w nazwach – automatycznie), dzięki czemu łatwiej będzie wskazać te pliki później.

Po zakończeniu podziału zostanie wyświetlone również odpowiednie okno dialogowe z informacją jak dużo plików zostało utworzonych:

rgps125-podzial-zakMając podzielone pliki, ładujemy je przy pomocy przycisku „Masówka” do aplikacji i w zamian otrzymujemy od razu tyle raportów, ile było plików.

rgps125-masowka-w-akcji

To jednak nie wszystko w zakresie masowego przetwarzania.

Masowe przeliczenia

Wersja 1.25 Raportów w module tabeli (zakładka pomierzonych pikiet), posiada opcje masowego przeliczenia.

rgps125-masowe-obliczenia

Nowo wprowadzony przycisk Inne, oraz menu kontekstowe pod prawym przyciskiem myszy pozwala na szybki dostęp do następujących funkcji:

 • uzupełnianie stacji bazowych – jeśli z jakiegoś powodu format nie udostępnia informacji o stacjach bazowych dla wybranych pikiet (np. dla początkowych punktów), wówczas trzeba by ręcznie edytować pikiety, nadawać im nazwy stacji i przeliczać przyrosty. Dzięki tej opcji, wystarczy jeden klik!
 • przeliczanie przyrostów bazowych – funkcja związana z przyrostami bazowymi, ale pozwalająca na obliczenie ich (oraz długości wektorów) mając do dyspozycji współrzędne kartezjańskie baz i pikiet. Funkcja ta może być przydatna, jeśli w danych brakuje przyrostów bazowych (ale są identyfikatory stacji bazowych oraz ich współrzędne)
 • przeliczanie błędów – funkcja pozwalająca przeliczyć błędy dla pól mP, mXYH, RMS2D oraz RMS1D (na podstawie błędów mX,mY,mH)

Menu kontekstowe

Jak wspomniano wyżej, wprowadzono w tabeli menu, dostępne pod prawym przyciskiem myszy. Zdublowano tam niektóre funkcje (np. edycję, usuwanie), ale też dodano nowe opcje, takie jak wspomniane przeliczenia masowe, oraz:

 • zaznaczanie wszystkich pikiet naraz
 • nadawanie komentarzy – podobnie jak w przypadku kodów, można od razu nadać uwagę dotyczącą wybranych pikiet

Ustawienia predefiniowane i zapis ustawień

rgps-125-konf-zapisNowa wersja Raportów, oprócz wprowadzenia nowego formatu projektów GPS, udostępnia również nowy format, związany tylko i wyłącznie z ustawieniami. Pliki *.SGS, które przechowują ustawienia, można zapisać przy pomocy menu podpiętego pod przycisk Inne (w oknie importowym).

rgps125-szablony

Co więcej, aplikacja umożliwia zarządzanie listą predefiniowanych konfiguracji. Klawisz F5 wywołuje menu podpięte pod nowy przycisk SZABLONY KONFIGURACJI, które umożliwia dodania nowej konfiguracji (bazującej na bieżących ustawieniach). Można też podładować szybko ustawioną wcześniej konfigurację.

Dzięki tej opcji możemy zdefiniować np.:

 • osobne konfiguracje dla różnych typów plików (jeśli posiadamy kilka różnych modeli GPS)
 • osobne konfiguracje dla różnych ośrodków (np. różne zestawy kolumn)

Szablony predefiniowane kolumn

rgps125-uklady-kolumn-predefJeśli ktoś potrzebuje tylko przycisk „pamięci” do konkretnego zestawu kolumn – nie ma problemów, ponieważ Raporty GPS w wersji 1.25 pozwalają na dodanie do predefiniowanej listy układów kolumn własnych propozycji.
Podobnie jak w przypadku szablonów konfiguracji, tak i tutaj można je usuwać oraz szybko wywoływać.

Zapraszamy do testowania i ściągania najnowszy wersji: http://raportygps.pl/pobierz

2 komentarze

 1. skyraster pisze:

  PS (Dopisek z 2014-05-11): Ze względu na większą zmianę, modyfikacją została objęta także część dotycząca zapisu licencji. Aplikacja po uruchomieniu może wyświetlać info o braku licencji, ale tylko w przypadku braku połączenia z internetem. Po zapewnieniu poprawnego połączenia, aplikacja jednorazowo zaktualizuje licencję i nie powinno być już komunikatów tego typu.

  Druga sprawa – zgłoszono mi problem z brakiem odświeżania pikiet po edycji, sprawa już została naprawiona – poprawka będzie dostępna w najbliższej wersji 1.26.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *