Nowe możliwości wersji 1.24

Kiedy będzie można pobrać najnowszą wersję 1.24? Oczywiście już dziś, ponieważ najnowsza wersja właśnie ujrzała światło dzienne.

Pod adresem: http://raportygps.pl/pobierz można już pobrać najświeższą wersję Raportów GPS firmy SkyRaster.

Wykaz ważniejszych zmian dostępny jest pod adresem:

Poniżej opisane zostały opisane zmiany w zakresie wersji 1.24:

Obsługa punktów wytyczonych

Do tej pory aplikacja pozwalała na porównanie różnic punktów kontrolnych, co pozwalało na pokazanie różnic także dla punktów tyczonych.
Geodeci zainteresowani aplikacją jakiś czas temu zgłosili mi jednak potrzebę odróżnienia sekcji punktów kontrolnych od sekcji punktów wytyczonych.
Jednakże zmiana ta była dość duża i dopiero teraz udało się ją zakończyć.
W efekcie program umożliwia już zdefiniowanie osobnych sposobów klasyfikacji dla punktów kontrolnych oraz punktów wytyczonych.
Zmiany objęły następujące sekcje:

Zakładka punkty osnowy

W tabeli różnic (czyli w module Tabela – zakładka Punkty osnowy) nastąpiła zmiana. Po pierwsze zmieniła się nazwa zakładki – na Osnowa / tyczenie, dodatkowo aplikacja w liście różnic dla punktów wykaże również różnice w stosunku do punktów tyczonych. Aby można było szybko „wyłapać” jakiego typu punktów dotyczą się zmiany zmieniono kolorystykę. Wiersze oznaczone na zielono oznaczają współrzędne kontrolne, natomiast żółte – tyczone. W raporcie co prawda jest trochę inna kolorystka w zakresie tyczonych (jasnoniebieskie) – ale tutaj zastosowano żółty, aby bardziej się odróżniał od zielonego. W przypadku punktów uśrednionych, są one również wykazywane na liście różnic.

rgps124-tyczenieW tej zakładce nastąpiło również dodanie panelu konfiguracji dla punktów tyczonych. Obsługuje się go dokładnie tak samo jak w przypadku punktów kontrolnych, tak więc można osobno ustawić prefix oraz wskazać kolumny, w jakich następuje poszukiwanie punktów.

rgps124-tycz2

Wydruk na raporcie

W zakresie wydruku na raporcie doszły dwie nowe tabele:

 • Wytyczone punkty – zawierać będzie listę punktów, które zostały uznane za pochodzące z tyczenia. W opcjach można wybrać, czy w tej tabeli punkty będą pojawiać się jednorazowo, czy też mają być powielone (drukowane także w tabeli punktów pomierzonych – gdy zaznaczymy opcję „Punkty tyczone także w punktach pomierzonych”)rgps124-wytyczone1
 • Kontrola punktów wytyczonych – ta tabela będzie informowała o odchyłkach w stosunku do punktów osnowy (w przypadku gdy różnica będzie wynosić więcej niż 10cm wyniki różnic nie będą pogrubione)rgps124-wytyczone2

Eksport jest też w wersji 1.24 wzbogacony o możliwość eksportu pliku tekstowego z wykazem różnic tyczenia w stosunku dla punktów osnowy. Aby włączyć ten eksport należy zaznaczyć opcję „Eksportuj odchyłki tyczenia do TXT”, oczywiście upewniając się, że w głównym oknie mamy zaznaczoną opcję „Eksportuj współrzędne”.

Nowe kolumny

Wersja 1.24 prezentuje także nowe możliwości w zakresie konfiguracji kolumn.

Odległość od punktów kontrolnych

Kolumna d osn pozwala na prezentację w raporcie informacji o odległości pikiet od najbliższych punktów kontrolnych osnowy. Aby ta funkcja działała, należy wcześniej mieć zdefiniowane pomierzone punkty kontrolne. Odlełości prezentowane są w kilometrach, aby móc szybko porównać ten parametr do wymagań GUGIK (<5km).

rgps124-dosn

Lokalne przyrosty bazowe

rgps124-przyrostylokalneTo opcja zgłoszona przez Pana Leszka, który zaznaczył, iż czasem potrzebne są lokalne wartości przyrostów.
Tak więc w wersji 1.24 aplikacja potrafi automatycznie wyliczyć te przyrosty i zaprezentować je w raporcie. Są one w całości kalkulowane na podstawie lokalnego położenia pikiety i stacji bazowej/wirtualnej stacji referencyjnej, wykorzystanej do ustalania precyzyjnego położenia punktu.

Przykładowy raport z kolumnami przyrostów wg współrzędnych kartezjańskich i lokalnych

Przykładowy raport z kolumnami przyrostów wg współrzędnych kartezjańskich i lokalnych

Kolumny mP oraz mXYH

rgps124-mxyhTutaj nastąpiło zarówno ulepszenie, jak i poprawka. Poprawka, ponieważ mP zwykle w geodezji powinno oznaczać błąd położenia XY (czyli płaski), a program w zakresie punktów pomierzonych liczył ten parametr przestrzennie. Stąd też przemianowano kolumnę mP na mXYH, natomiast kolumna mP będzie zawierać błąd położenia dla współrzędnych płaskich.

Pozostałe zmiany

Lokalizacje OpenStreetMap

Pozostałe zmiany, to m.in. dodanie możliwości otwierania stron z lokalizacją punktu OpenStreetMap z markerem (do tej pory mapa OpenStreetMap po prostu centrowała się na punkcie – teraz mamy marker, wyraźnie wskazujący, gdzie znajduje się punkt).

rgps124-osm

Zwiększenie precyzji WGS84

Zwiększono ilość miejsc po przecinku przy prezentacji współrzędnych stopniowych WGS84 – zarówno podczas wydruku raportu, jak i podczas podglądu/edycji.

rgps124-blh

Poprawki interfejsu

Poprawiono zdublowaną etykietę DX dla współrzędnych przyrostów DX DY DZ w oknie podglądu/edycji pikiet.

Plik z osnowy z dowolnej lokalizacji

Do tej pory pliki z osnowy w formacie TXT musiały być położone w tym samym katalogu co dane. W obecnej wersji, jeśli podamy ścieżkę bezwzględną (np. C:\Katalog\osnowa.txt), wówczas będziemy mogli zawsze ładować ten sam plik osnowy, niezależnie od lokalizacji pliku z danymi GPS.

Zarządzanie ładowaniem punktów osnowy

Dodano też opcję „Nie ładuj pliku z osnową jeśli będzie w danych”, która pozwala na wyłączenie ładowania pliku z osnową, jeśli punkty osnowy zostaną zlokalizowane w pliku XML (Leica SmartWorx) lub LOC (RW5, SurvCE).

Eksport do Google Earth

Obecna wersja potrafi już eksportować mapę współrzędnych do aplikacji Google Earth – poprzez wygenerowanie pliku w formacie KML.

rgps124-gmaps2
Aby eksport był możliwy – przechodzimy do modułu tabeli i zaznaczamy opcję „Punkty w formacie Google Earth (KML)„.
Dzięki temu podczas generowania raportu otrzymamy plik z rozszerzeniem _wsp.kml, który będzie zawierał:

 • Wykaz stacji referencyjnych
 • Wykaz punktów pomierzonych
 • Wykaz punktów wytyczonych
 • Wykaz zmierzonych punktów kontrolnych

Punkty będą pogrupowane po katalogach, dzięki czemu można w aplikacji szybko włączyć/wyłączyć wyświetlanie tych warstw. Poszczególne foldery zostały oznaczone innymi ikonami, a pikiety w opisie zawierają również kody (jeśli były przypisane).

Zrzut ekranu z aplikacji Google Earth

Zrzut ekranu z aplikacji Google Earth

Wprowadzono też możliwość generowania wykazu z etykietami lub bez. Przełączenie dokonujemy zaznaczając/odznaczając opcję „Etykiety z nazwami punktów w KML„. Dzięki temu możemy przygotować bardziej czytelny widok w Google Earth.

rgps124-ge2

Podgląd wybranego punktu w Google Earth

Poprawki w zakresie układu Amsterdam

rgps124-amsterdamWe wcześniejszych wersjach aplikacja potrafiła co prawda obliczać poprawki wg układu Amsterdam, jednakże układ ten nie był specjalnie wyszczególniony (sam wpis EVRF 2007). W obecnej wersji dodano „przyjazną” nazwę dla układu – czyli właśnie Amsterdam. Zweryfikowano też obliczenia, ponieważ poprzednie wersje nie uwzględniały dla Amsterdamu korekt związanych z układem Kronsztad 86 – dziękuję za wskazanie mi tego błędu.

Dodatkowo zmienił się trochę układ kalkulatora – można już szybko obliczyć poprawkę oraz wysokość dla zadanej lokalizacji – od razu licząc wg układu Kronsztad 86 oraz Amsterdam.

rgps124-kalk

3 komentarze

 1. Leszek pisze:

  Aby nie umknęło to zgłaszam 3 sprawy:
  – większa ilość pikiet, np. kilkaset, i edytuję 215 pikietę, po zamknięciu edytora „wracam” w widoku tabeli na miejsce od 1. By wrócić do pikiet następnych po 215-ej muszę „skrolować” ileś tam ekranów. Jeżeli przeglądam 1000 pikiet to dostaję „nobla”.Lepiej by było gdyby po zamknięciu okienka edycji tabela pozostawała w tym samym miejscu na ekranie co przed edycją.
  – wszędzie znakiem oddzielającym liczby całkowite od dziesiętnych jest kropka jedynie w oknie edycji punktu zastosowano przecinki. To utrudnia edycję.
  – w tabeli nie widać pidopów i ok. Ale zastosowanie wyróżnienia kolorem wiersza tabeli gdzie pidop przekracza wartość 6 np. na czerwono, pozwoliłoby na szybkie wyłapanie takich pikiet i np. ich usunięcie z raportu.

  Pozdrawiam

  ps Program jest rewelacyjny!

  • skyraster pisze:

   Panie Leszku dziękuję za zgłoszenia. Już dopisane do listy modyfikacji następnej wersji.

   Jeśli chodzi o te znaki przecinków dla liczb, to faktycznie dla niektórych pól można w polu edycji wklejać zarówno z kropką, jak i przecinkiem (powinny działać obie wersje), ale np. jak widzę w 1.24, działa to dla wys. anteny, ale dla współrzędnych już nie.

  • skyraster pisze:

   Wersja 1.25 już zawiera poprawki na pierwsze dwa punkty, część rzeczy niestety przesunęła się do następnej wersji, więc wyróżnianie PDOPów i tego typu sprawy powinny się znaleźć w wersji 1.26.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *