Aktualizacja numer 11 czyli wersja 1.23

Dziś publikujemy najnowszą wersję Raportów – wersja 1.23, zawierająca kolejne ulepszenia oraz ważną poprawkę w zakresie obliczeń geoidy.

Pod adresem: http://raportygps.pl/pobierz można już pobrać najnowsze Raporty.

Wykaz ważniejszych zmian dostępny jest pod adresem:

Poniżej opisane zostały opisane zmiany w zakresie wersji 1.23:

Obsługa plików LOC z SurvCE

Osoby korzystające z innych generatorów zapewne powiedzą, iż niektóre generatory są w stanie ładować pliki *.LOC (razem z plikami RW5), które przechowują m.in. informacje o wartościach teoretycznych (osnowy) – dla punktów kontrolnych lub tyczonych.
We wcześniejszych wersjach użytkownicy korzystający z RW5 nie mieli możliwości załadowania tego pliku. W obecnej wersji, 1.23, aplikacja będzie automatycznie ładować ten plik (o ile był zadeklarowany w pliku RW5).

Zmiana w zakresie zakładki punktów osnowy

rgps123-punktyosnowyAby ustawiania prefixów dla punktów kontrolnych było szybsze, skopiowano funkcjonalność identyfikatora osnowy z głównego okna programu (konfiguracji kolumn) i dodano ją do zakładki osnowy w module tabela.

Dzięki temu przy zmianie oznaczenia punktów kontrolnych nie będzie trzeba „cofać się” do okna głównego i będzie można ważniejsze zmiany zrobić z poziomu modułu tabeli.

 

Zmiany w zakresie obliczeń wysokości H2

rgps123-h2Osoby wykonujące korektę dla Kronsztad 60 zapewne zainteresuje pokazywanie jeszcze w tabeli (przed generowaniem) wysokości H2 (po korekcie) i odnoszenie różnicy wysokości pomiędzy obliczoną, a wysokością z kontrolera, bazując właśnie na H2.
W zakresie podglądu parametrów pikiet dodano możliwość porównania współrzędnych H2 – w celu łatwiejszego zlokalizowania różnic we współrzędnych.

Przykład weryfikacji na jednej z pikiet - ponieważ dane z kontrolera były odniesione do Kronsztad 60, tak więc przeliczenie z WGS84 na Kronsztad 86 daje różnicę paru cm, która jest niwelowana przez redukcję - obliczone pole H2 i wykazanie 0 na różnicy

Przykład weryfikacji na jednej z pikiet – ponieważ dane z kontrolera były odniesione do Kronsztad 60, tak więc przeliczenie z WGS84 na Kronsztad 86 daje różnicę paru cm, która jest niwelowana przez redukcję – obliczone pole H2 i wykazanie 0 na różnicy

Poprawka w zakresie obliczeń geoidy

Testując dane GPS z pliku RW5 od jednego geodety trafiliśmy na bardzo duże różnice w zakresie liczonej przez program korekty geoidy dla określonych współrzędnych. Okazało się, iż dla niektórych współrzędnych, aplikacja nie była w stanie znaleźć odpowiednich elementów do wyznaczenia korekty geoidy (np. Kronsztad 86), w związku z czym wyskakiwał, tzw. gruby błąd i zamiast korekty typu 30m mieliśmy korektę 5m.

Ponieważ jest to dość ważna sprawa dla osób, które korzystają z przeliczeń geoid (tj. nie wykorzystują wysokości obliczonych przez kontroler), dlatego też została poprawiona w pierwszej kolejności i w wersji 1.23 obliczenia te powinny być poprawne dla każdej pary współrzędnych w zakresie siatki geoidy.
Dla pewności przeprowadziliśmy zmodernizowane testy w zakresie oczek siatek (430 tys. par współrzędnych x 2 geoidy), które potwierdziły poprawność obliczeń w obecnej wersji.

Możliwość duplikacji punktów pomierzonych

rgps123-duplNa potrzeby testów oprogramowania w wersji 1.23 dodaliśmy funkcję, pozwalającą na duplikację wybranego punktu pomierzonego (podpiętą pod klawiszem F5).

Opcja działająca w zakresie wersji PRO i modułu tabeli pozwala na dodanie pikiety, jeśli mamy informację co do parametrów pomiaru, a np. bezpośrednio z formatu nie dało się ich uzyskać.

Duplikowana pikieta ma dodatkowy dopisek w nazwie „kopia„.

Zmiany w zakresie obsługi RW5

To najświeższa zmiana. Wczoraj (23-ciego) dotarł do nas plik RW5 od jednego z Użytkowników, który wskazywał, iż aplikacja nie pobierała ilości epok z tego pliku. Jak się okazało, kwestie związane z epokami były zapisane zupełnie inaczej, niż standardowo jest to zapisane w tego rodzaju pliku, więc trzeba było wykonać małe dostosowanie.
Efekt prac jest już widoczny w wersji 1.23, zatem kolumny epok w starszych wersjach RW5 powinny być prawidłowo importowane.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *