Najnowsze poprawki – wersja 1.22

Najnowsza wersja już jest! W niej znajdziecie poprawki związane z wyglądem arkusza.

Pod adresem: http://raportygps.pl/pobierz można już pobrać najnowszą wersję programu.

Wykaz ważniejszych zmian dostępny jest pod adresem:

Zmiany w tej wersji zostały podyktowane przede wszystkim ostatnimi zgłoszeniami dotyczącymi uzupełnienia bądź zmiany w zakresie generowanego dziennika.

Zmiana w zakresie kontroli osnowy

W tej sekcji doszły dwie nowe zmiany.

rgps122-odchylka-dlPo pierwsze: ważna zmiana w zakresie prezentacji odchyłki liniowej XY dla punktów osnowy – we wcześniejszych wersjach mP był liczony przestrzennie, a odchyłka powinna być liczona dla współrzędnych płaskich. W związku z tym zmiana objęła tę kolumnę, i od wersji 1.22 będzie ona nazywać się czytelniej – dL. Oczywiście odchyłka jest już liczona tylko dla współrzędnych płaskich.

Kolejna zmiana w zakresie kontroli punktów osnowy to drukowanie informacji o tym, czy zmierzone punkty mieszczą się w dopuszczalnych odchyłkach (odnosząc się do rozporządzenia MSWIA). Po prostu – nie trzeba tego robić w uwagach – teraz zrobi to za nas automat 🙂

Tak oto wygląda wspomniana sekcja na raporcie:

Sekcja kontroli punktów osnowy z dodatkowym wierszem

Sekcja kontroli punktów osnowy z dodatkowym wierszem

Podpisano dnia…

W wersji 1.22 doszły również nowe pola, umożliwiające pokazanie na raporcie miejscowości i daty utworzenia dziennika:
rgps122-podpis

Standardowo po wczytaniu arkusza data jest ustawiana na bieżącą, natomiast miejscowość jest pobierana z zakładki Opis w module Tabela.

rgps122-datamiejscowosc

Oczywiście w w/w zakładce możemy tę nowość wyłączyć i wówczas informacje te nie będą drukowane. W razie czego pola są edycyjne, tak więc można pole ustawiać wedle potrzeb.

Nowe zestawy kolumn (GGK 2011)

Zmiana w zakresie predefiniowanych opcji kolumn to reakcja na dzisiejsze zgłoszenie w sprawie dostosowania do zaleceń ASGEUPOS (gdzie prezentowany jest dziennik z minimalną ilością kolumn/danych, jakie powinien zawierać raport).

rgps122-kolumny-ggkTak więc w obecnej wersji, po przejściu do edycji kolumn (przycisk Kolumny), klikając na Opcje, zobaczymy takie oto możliwości:

 

1) Pola wg GGK Warszawa 2011 (minimum) – ustawia minimalny zakres pól, tzn.

rgps122-kol1

2) Natomiast wybierając opcję GGK Warszawa 2011 (szczegółowo) otrzymamy taki wygląd dziennika:

rgps122-kol2

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *