Licencje pływające – sposób na kilka komputerów

Od czasu do czasu mamy zapytania o licencje umożliwiające pracę na kilku komputerach, przy założeniu zakupu tylko 1 licencji. Ja wiemy – od początku licencje Raportów są 1-stanowiskowe, więc chcąc pracować na 3 komputerach trzeba mieć wykupione 3 licencje.

Czy coś się tutaj zmieniło? Przeczytaj ten wpis, a dowiesz się szczegółów.

Licencje klasyczne

Zasada działania licencji klasycznej 1-stanowiskowej jest następująca: wpisany klucz aktywuje wersję komercyjną i zapisuje na dysku klucz licencji. Od tego momentu kolejne uruchomienia programu nie wymagają dostępu do internetu.

Wadą tego rozwiązania jest to, iż jeśli zmieniamy komputer, lub komputer sam z siebie będzie poddany zmianom (np. w niektórych aktualizacjach) program może nie rozpoznać licencji (z uwagi na zmianę nr stanowiska ustalanego na bazie komponentów sprzętowych czy programowych komputera) i wówczas informuje o trybie demo.

W takich przypadkach pomagaliśmy (przy zgłoszeniu mailowym lub telefonicznym), przepisując bezpłatnie licencję na nowe stanowisko.

Zaletą jest jednak niezależność od internetu i połączenia sieciowego dla normalnej pracy.

Licencje pływające

Od pewnego czasu informujemy o pracach nad licencjami pływającymi. Prace te przedłużały się, aby zapewnić możliwe optymalną wersję działania mechanizmu.

W dniu 2018-03-16 została opublikowana aktualizacja programu, uwzględniająca poprawki w zakresie pracy na licencjach pływających, co w praktyce umożliwia sprawne wykorzystanie tego typu licencji.

Licencja pływająca wymaga jednorazowego podania kodu pływającego po stronie programu. Kod jest zapisany i jest używany do autoryzacji przy połączeniu. Nasz system sprawdza, czy program był wcześniej uruchamiany – i jeśli tak, jeśli nie pracuje już na danym stanowisku, możliwe jest uruchomienie na innym.

Z uwagi na dodatkowe nakłady, wymagane do wdrożenia tego systemu, koszt zakupu ulepszenia z licencji klasycznej do licencji pływającej do 99zł netto (nie dotyczy osób objętych programem testów licencji pływającej).

Instalacja wersji pływającej

Instalacja w ostatnich wydaniach Raportów została uproszczona do minimum, poniżej opis kroków:

Instalacja na pierwszym komputerze

W pierwszej kolejności należy zaktualizować Raporty GPS II do wersji co najmniej 2.13 wydanie R3 (lub nowszej).
http://raportygps.pl/pobierz

Jeśli posiadacie licencję klasyczną i chcielibyście dokonać ulepszenia do licencji pływającej – po zakupie ulepszenia, otrzymacie stosowny kod pływający.

Aby wprowadzić ten kod, uruchamiamy Raporty, klikamy przycisk Moduły i licencja, a następnie klikamy nowy przycisk „Wprowadź kod stanowiska pływającego„. W wyświetlonym okienku edycyjnym wprowadzamy kod i akceptujemy.

Po chwili po lewej stronie, etykiety powinny zmienić oznaczenie na zawierające informację np. „komercyjna bezterminowa pływająca”. To będzie oznaczać, iż nasz komputer jest włączony do sieci licencji pływających Raportów.

Instalacja na kolejnych komputerach

Jeśli chcielibyśmy przygotować kolejne stanowiska – możemy postąpić podobnie (wpisując kod), lub też skopiować i zastąpić cały katalog ustawień (RaportyGPSv2\Settings).

Na tej samej zasadzie możemy mieć Raporty nagrane na pendrive i przenosić z komputera na komputer, jeśli taki tryb pracy nam odpowiada.

Jeśli wprowadzony kod nie został wpisany poprawnie – program nie uruchomi się. Wówczas należy przejść do katalogu \RaportyGPSv2\Settings i skasować pliki LicKey.dat oraz FloatCode.key z dysku.

Wady i zalety licencji pływających

Wadą licencji pływających jest wymóg dostępu do internetu – w celu autoryzacji uruchomienia oraz zakończenia pracy.
Jeśli podczas naszej sesji z programem nie uda się go zamknąć poprawnie (tj. mając dostęp do internetu) stanowisko będzie cały czas oznaczone jako pracujące. W takim przypadku będzie niemożliwe skorzystanie z licencji pływającej na innym stanowisku. Dlatego też, jeśli przy uruchamianiu pojawi się komunikat o zajętości licencji, np. taki:

należy otworzyć i zamknąć program na poprzednim stanowisku, aby poprawnie został oznaczony jako wyłączony. Wówczas spokojnie będziemy mogli skorzystać z programu gdzie indziej.

Zaletą licencji jest brak przywiązania do konkretnego stanowiska. Choć należy uważać – jeśli przenosimy np. pendrive z Raportami na inny komputer, na którym jest zainstalowana licencja klasyczna – może ona zostać usunięta i zastąpiona licencją pływającą (nie przewidujemy opcji równoczesnego posiadania licencji klasycznej i pływającej na tym samym komputerze).

Licencja pływająca – wielostanowiskowa

Jak widzimy, licencja pływająca łączy w sobie możliwości wersji wielostanowiskowej (legalna instalacja na wielu komputerach) oraz tańszej wersji 1-stanowiskowej (płatność jak za 1 stanowisko, korzystanie na wielu).

Stąd też w dalszym materiałach będziemy zamiennie korzystać z opcji multistanowiskowa. Tradycyjnie, jak w przypadku licencji 1-st. – obejmuje ona uruchamianie na komputerach należących do Licencjobiorcy i nie może być ona stosowana do świadczenia usług wynajmowania oprogramowania.

Kwestie modułów i wersji PRO

Jeśli kontu Użytkownika przysługuje wersja PRO lub moduły (np. EDV2, dokładnościowy czy mapowy), powinny być one dostępne na wszystkich stanowiskach, na których jest uruchamiana licencja pływająca. Zasada ta jest zgodna z wcześniejszymi zasadami licencjonowania (1x opłata za moduły w wersji wielostanowiskowej).

Przywrócenie licencji klasycznej

Niestety, przywrócenie licencji klasycznej wymaga usunięcia kodów pływających na wszystkich komputerach.
Dokonujemy tego poprzez wpisanie pustego kodu (wyczyszczenie pola i Enter), a następnie kontakt z nami w celu przywrócenia poprzedniej licencji. Z uwagi na zwiększoną czasochłonność tego procesu, koszt powrotu do licencji klasycznej wynosi również 99zł netto.

Zmiany w zakresie licencji pływających

Począwszy od dnia 2020-05-14, sprzedawane licencje pływające posiadają ograniczenie na max. 3 stanowiska / 1 kod licencji pływającej.
Zmiana ceny zmiany typu licencji – na 99zł netto od 2021-05-31.