Krok milowy Raportów – wersja 1.28!

and-raportyPoczątek czerwca i dzisiejszy dzień przynosi nam kolejną, wyczekiwaną przez użytkowników aktualizację programu Raporty GPS. Wersja ta zawiera spore możliwości, m.in. obróbki danych pozyskanych z Androida oraz zaawansowane możliwości eksportu danych (np. do formatu Worda).
Pierwotnie część rzeczy było udostępnionych testowo w wersji 1.27 (i nawet taka wersja została testowo udostępniona paru użytkownikom), ale zmiany dość mocno ingerowały w mechanizm aplikacji oraz wymagały paru poprawek, więc postawiliśmy na wydanie wersji 1.28, już z finalnymi zmianami.

Wykaz ważniejszych zmian dostępny jest pod adresem:

Generowanie raportów do formatu RTF

Programy do raportów generalnie dzielą się na takie, które obsługują albo format HTML, albo RTF, albo też TXT. Często nie jest możliwy elastyczny wybór opcji wyjściowej. Nie inaczej było z wcześniejszymi Raportami – tyle że my postawiliśmy na bardzo rozwojowy HTML.

Jednak wadą HTML jest brak możliwości szybkiej edycji. Trzeba wiedzieć w ramach jakich znaczników się poruszać, więc jeśli ktoś nieobeznany w notatniku chciał dokonać zmian – mogło to być problematyczne.

Stąd też wiadoma popularność rozwiązań generujących pliki RTF, które można wczytać w każdym edytorze. W końcu kompletujemy operat geodezyjny i warto mieć dane w zbliżonym formacie.

raporty-format-rtfWersja 1.28 Raportów oferuje użytkownikom możliwość nieskrępowanego wyboru spośród trzech formatów. Wyboru dokonujemy wciskając przycisk Format, znajdujący się w dolnej części okna pokazanego po uruchomieniu importu danych GPS.

 

Nie ograniczamy się jednak do konkretnego stałego szablonu kolumn, zatem w przypadku takich RTF-ów jest oczywiście możliwość wyboru dowolnych kolumn.
Chociaż żeby nie było zbyt pięknie – są tutaj pewne utrudnienia, związane z charakterystyką RTF.

  • Po pierwsze – układ ten jest dostosowany do strony w pozycji pionowej – co za tym idzie, ograniczona ilość miejsca.
  • Po drugie – znaczniki RTF bazują na ścisłym ustaleniu rozmiarów kolumn (bez opcji autodopasowania), zatem nie ma takiej lekkości w definiowaniu jak w przypadku HTML, gdzie system automatycznie dopasowuje kolumny do danych. Wadą tego rozwiązania jest ograniczenie do mniejszej ilości kolumn (np. zalecany minimalny zestaw GGK 2011 – z mniejszą ilością kolumn).

 

rtf1

Fragment strony z częścią opisową

Strona raportu z wynikami

Strona raportu z wynikami

Generowanie raportów do formatu TXT

wybor-formatu-tekstowego-przy-eksporcieGenerowanie raportu do formatu tekstowego rozpoczynamy od konfiguracji przyciskiem Format, znajdujący się w dolnej części okna pokazanego po uruchomieniu importu danych GPS. Po wybraniu TXT każdy generowany dziennik będzie zapisywany w postaci TXT (z dopiskiem RAPORT, aby nie było konfliktu nazw, np. z danymi opartymi o TXT (Leica)).

Plik tekstowy będzie w zakresie kolumn oddzielony separatorami, i tak jak w przypadku HTML i RTF i tutaj do raportu trafią te kolumny, które były wybrane przez użytkownika w konfiguracji kolumn tabeli pikiet.

Możliwość wyłączenia kolumn wysokościowych w raporcie

Jedną ze zgłaszanych sugestii była możliwość wyłączenia kolumn wysokości. Powiecie jednak – chwila, można w tabeli pikiet wyłączyć wysokości, czy to nie wystarczy?

Nie wystarczy, ponieważ konfiguracja kolumn dotyczy głównej części: pikiet.

Natomiast program potrafi generować kilka dodatkowych tabel (m.in. kontrola punktów osnowy, tyczonych, punkty uśredniane..itd), które mają zupełnie inne zestawy kolumn. I tam wysokości były na stałe.
Od najnowszej wersji następuje zmiana i teraz użytkownik w sekcji „Opis” może zdecydować na szybko – czy kolumny wysokościowe w pozostałych tabela mają się znajdować, czy też je usuwamy.
Wszystko sprowadza się do odpowiedniej konfiguracji tego panelu kontrolnego:

raporty-konfiguracja-wylaczenia-wysokosciJak widać, możemy też zdecydować czy wyświetlać tylko jedną z wybranych wysokości (H lub H2) oraz czy zamieniać miejscami kolumny odchyłki liniowej dl (xy) i porównania wysokości (dh). Oczywiście jeśli wysokości będą wyłączone, również porównania wysokości w raporcie nie będzie.

Ulepszone możliwości eksportów współrzędnych do plików TXT (eksport H2\Kronsztad 60)

Koleją rzeczą, jaka jest odpowiedzią na zgłaszane przez użytkowników potrzeby, jest wprowadzenie możliwości edycji kolumn wyjściowych w generowanych wykazach współrzędnych.

Jak się okazuje, jedni użytkownicy potrzebują wyłącznie wykazu PXYH (czyli nazwa punkty i współrzędne przestrzenne), innym z kolei wystarczy PXY, a inni jeszcze potrzebują wykazu PXY H H2 (w momencie gdy mają skonfigurowane H2 jako redukcję na Kronsztad 60). Zwykłe zaznaczanie kolumn w takim przypadku byłoby mało elastyczne, więc nie poszliśmy na kompromis, lecz rozwinęliśmy tę opcję tak, aby można było dowolnie konfigurować kolumny wyjściowe.

Zmiana została dokonana dla plików TXT dla poniższych sekcji:

Eksport wykazu pikiet

eksport-tekstowy-pikietyW module tabeli, w zakładce „Punkty zmierzone” łatwo można znaleźć włączenie/wyłączenie eksportu wykazu do pliku tekstowego (pole Punkty w formacie tekstowym). Teraz pod tym polem znalazł się przycisk Wybierz kolumny dla TXT, które wywołuje następujący panel:

raporty-konfiguracjia-kolumn-eksportu
Jak widać, panel posiada listę kolumn, jakie będą eksportowane. Dostępne są również opcje:

  • Separator kolumn – pozwala na wybór znaku, jaki będzie oddzielał poszczególne kolumny (np. spacja, średnik, przecinek, tabulator, belka..itd)
  • Kompresuj spacje – opcja, która ignoruje rozmiar kolumn w znakach i usuwa spację z lewej i prawej strony danych. Opcja ta może być przydatna gdy eksportujemy do formatu, w którym spacje nie są akceptowalne

Lista kolumn może być edytowalna. Zobaczmy w jaki sposób można dodać nową pozycję – np. H2. Zakładamy, że włączono redukcję i wpisano wartość delta H (np. ze względu na Kronsztad 60). Teraz chcielibyśmy tę kolumnę zobaczyć w wykazie punktów eksportowanych do TXT.

Najpierw klikamy przycisk Dodaj lub też dwuklik w listę (obok pól – nie w konkretne tylko poza wszystkimi). Na liście pojawi się nowa pozycja:

raporty-dodanie-kolumny-eksportuNa dole pojawi się panel, umożliwiający wybór kolumny, oraz ilości znaków w kolumnie:

wybor-kolumny-do-eksportu

Wybieramy Wysokość po korekcie. Od razu po wyborze aplikacja zasugeruje standardową ilość znaków, przeznaczoną dla tego pola, a lista zostanie zaktualizowana co do naszego wyboru:

raporty-gps-nowa-kolumna-h2

I to w sumie wszystko! Teraz akceptujemy nasz wybór wciskając przycisk Akceptuj (lub naciskając kombinację klawiszy Ctrl+Enter) i po dokonaniu eksportu uzyskamy wykaz wyglądający następująco:

wykaz-punktow-z-h2

Prawda, że proste? W ten sposób można szybko skonfigurować dowolny eksport.

Oczywiście możemy też dokonać edycji pozostałych (istniejących) pól – wystarczy zaznaczyć pole na liście i dokonać zmiany pola lub ilości znaków w kolumnie. Po akceptacji wyboru eksport będzie dokonywany z nowymi ustawieniami.

Eksport wykazu kontroli punktów osnowy

eksport-tekstowy-kontrolnePodobnie jak w przypadku pikiet, dla punktów kontrolnych panel edycyjny jest podobny, zawiera tylko inne kolumny oraz przycisk umiejscowiony jest gdzie indziej – a mianowicie w zakładce „Osnowa / tyczenie” w podzakładce „Punkty kontrolne”

Eksport wykazu kontroli punktów tyczonych

eksport-tekstowy-tyczonePodobnie jak w przypadku pikiet, dla punktów tyczonych panel edycyjny wywołujemy przyciskiem z zakładki „Osnowa / tyczenie” w podzakładce „Punkty tyczone”.

Eksport wykazu punktów uśrednionych

eksport-tekstowy-usrednianeOsoba lista punktów, które zostały uśrednione przez aplikację jest oczywiście konfigurowalna. Wystarczy przejść do zakładki „Uśrednianie” i zobaczymy tam nasz nowy przycisk.

 

 

Eksport wykazu stacji bazowych

eksport-tekstowy-bazoweTakże stacje bazowe możemy konfigurować (np. eksportować tylko współrzędne płaskie/lokalne, tylko WGS lub tylko kartezjańskie/ECEF. Wszystkie tego dokonujemy wciskając wcześniej przycisk znajdujący się w zakładce „Stacje bazowe”.

Ulepszenia w zakresie szukania punktów kontrolnych

W zakresie automatyzacji

panel-kontrolnychModernizacji uległ również panel do zarządzania przedrostkiem, na bazie którego rozpoznawane są punkty kontrolne. Teraz panel ten wygląda następująco (po prawej).

Istniejące do tej pory opcje zostały objęte opcją „gdy stałe oznaczenie w nazwie lub kodzie„, natomiast doszła nowa opcja „gdy zmienne oznaczenie (separator wersji)„.

Nowa opcja pozwala na wykrycie punktów, które zostały nazwane np. tak 12345.1 12345.2…itd Czyli mają przyrostek (a numer po przyrostki oznacza zwykle kolejny pomiar tego samego punktu). Coś podobnego było zastosowane przy „łapaniu” punktów do uśrednienia – teraz podobna opcja pojawia się dla punktów kontrolnych. Jeśli zmierzony punkt ma odpowiednik w liście punktów teoretycznych, wtedy zostanie uznany za kontrolny i dodany do listy kontroli współrzędnych punktów osnowy.

Manualna kontrola wyboru

We wcześniejszych wersjach możliwe było dla każdego punktu oznaczenie czy zalicza się do grupy punktów kontrolnych. Jednakże jakiś czas temu wyszło pytanie – co jeśli chcemy aby punkt nie był zaliczany do grupy punktów? (bo np. z automatu dany punkt jest zaliczany do kontrolnych, a z jakiś względów tego nie chcemy). Wtedy mieliśmy problem.

Teraz już problemu nie ma, bowiem jest możliwość wyboru:

rozpoznanie-auto-kontrolneMożemy tym samym zdecydować czy punkt ma być rozpoznawany wg automatu, czy też wyłączymy „automatycznego pilota punktów kontrolnych” i sami zdecydujemy, czy dany punkt ma należeć do tej grupy, czy też wręcz przeciwnie – nie powinien do niej należeć.

Podobne możliwości są także przy edycji dla punktów tyczonych – vide zakładka „Rozpoznanie punktu tyczonego”.

Nowe możliwości edycyjne

W zakresie stacji bazowych

Stacje bazowe można obecnie edytować, tj.:

  • czyścić listę stacji bazowych
  • usuwać pojedyncze stacje bazowe
  • edytować/importować stacje

Dodany pasek pozwala na wybór konkretnej opcji. W przypadku edycji możliwe jest wstawienie nowych punktów referencyjnych – trzeba jedynie posiadać ich współrzędne WGS84 kartezjańskie (ECEF).

edycja-stacji-bazowych

Należy pamiętać, iż w przypadku zmiany współrzędnych stacji nie przeliczą one automatycznie punktów (jest to mechanizm zabezpieczający przed nieświadomą zmianą tych danych dla pikiet). W przypadku założonej chęci zmiany (np. w zakresie szkoleniowym) należy wrócić do tabeli pikiet i wywołać polecenie Inne->Obliczenia masowe.. ->Przelicz przyrosty bazowe.

W zakresie domiarów i offsetów

W zakresie domiarów i offsetów doszły opcje usuwania/czyszczenia tabeli. W niedalekiej przyszłości planowana jest także edycja tych danych.

Modernizacja w zakresie wczytywania z plików JXL (Trimble)

Wcięcia, przecięcia, offsety…

przecieciaFormat Trimble oprócz standardowych informacji o pomierzonych pikietach potrafi zawierać dane takie jak wcięcia liniowe, offsety. To oczywiście jest znane wszystkim użytkownikom sprzętów marki Trimble.
O ile poprzednie wersje Raportów były w stanie odczytywać np. informacje o wcięciach i offsetach, o tyle nie obsługiwały one np. przecięć prostych, oraz szczególnych opcji związanych z offsetami (kierunki offsetów).
Dzięki Panu Arturowi z firmy GeoVertex, który dostarczył plik z różnymi typami wcięć, udało się już wprowadzić obsługę w/w opcji i w wersji 1.28 można się cieszyć obsługą tych zadań geodezyjnych.

przeciecie-w-praktyce

Punkty osnowy z JXL

Możliwość automatycznego wczytywania punktów osnowy z JXL to również rzecz, która została opracowana dzięki współpracy z GeoVertex. Bazując na tej zmianie, do aplikacji nie trzeba już podawać pliku TXT z osnową, wystarczy, że punkty osnowy będą zapisane z kontrolerze i podane w JXL.

Modernizacja w zakresie wczytywania z plików Landstar (CHC)

Tutaj w zasadzie parę zmian:

  • dodanie możliwości ładowania punktów teoretycznych (osnowy) z plików CSV, generowanych przez Landstara – to świeża opcja (zgłoszenie z tego tygodnia), wprowadzona na prośbę użytkownika, który przesłał inny typ CSV z danymi, które np. ładowało się do generatora sprzedawanego z CHC (Firmy GPS.pl). Opcja ta znajduje się w zakładce Punktów osnowy/tyczonych – po wciśnięciu Import… można wybrać opcję CSV i wskazać odpowiedni plik. Pierwotnie pod tym przyciskiem było ładowanie tylko pliku TXT, teraz mamy już dwie opcje.
  • poprawka w zakresie nazwy sprzętu – w poprzednich wersjach aplikacja sugerowała zawsze nazwę CHCX900 dla każdej sesji pomiarowej. Teraz aplikacja będzie sugerować tę opcję tylko wtedy, gdy użytkownik wcześniej jej nie wypełnił

Dodanie obsługi formatu TXT z generatora Leici

formaty-leica-txtNiestety, okazało się, że aktualny format bazy danych Leici z aplikacji SmartWorx nie jest możliwy od uzyskania (Leica utajniła format), stąd jedyny sposób na import z nowych wersji staje się przetworzenie pliku, generowanego przez aplikację do raportów Leici.

Raporty Leici są zapisywane w formacie TXT, więc w programie dodano możliwość wczytywanie tego rodzaju plików. Częściowo było to wdrożone w wersji 1.27, natomiast w wersji 1.28 obsługa tych plików jest już wdrożona całkowicie.

Przeliczenia wysokości anteny

kolumny-wys-tyczkiAplikacja od początku umożliwiała import wysokości anteny/tyczki. W wersji 1.28 opcja ta została rozbita na dwie niezależne kolumny: wysokość anteny oraz wysokość tyczki.
O ile wysokość anteny jest standardowo importowana z formatów wymiany danych GPS, o tyle wysokość tyczki nie – ponieważ nie zawsze mamy dane o wielkości L1.

Jednak w obecnej wersji można w sekcji „Opis” ustawić wysokość L1 (pomiędzy końcem tyczki i końcem anteny), a w sekcji masowych obliczeń możemy dokonać automatycznego uzupełnienia pola wysokość tyczki.

wys-l1-opis

Jeśli na raporcie potrzebujemy tylko wysokość tyczki, można tę opcję w miarę prosto wybrać – najpierw w wyborze kolumn zaznaczamy żądaną kolumnę, następnie w zakładce „Punkty zmierzone” (w module Tabeli) wciskamy przycisk Inne wybieramy opcję Przeliczenia masowe->Oblicz wysokości tyczki i punkty zostaną uzupełnione.

wys-tyczki-masowe

Po wygenerowaniu raportu informacja ta zostanie załączona do wydruku:

raport-wys-tyczki

Zmiany wersji Demo

Pod koniec czerwca dotarły do nas sygnały, iż wersje Demo nie uruchamiały modułu PRO. Założenie oczywiście było takie, aby w wersji DEMO była możliwość testowania PRO, więc takie działanie zostało uznane przez nas za błąd. Niestety błąd, który trudno wykryć, ponieważ przy testach wersji demo z reguły opcja ta działała. Wprowadzono jednak modyfikacje, które mogą zapobiec takiemu dziwnemu działaniu.
W wersji 1.28 zniesiono także ograniczenie do 10 punktów. Ograniczenie to mogło utrudniać użytkownikom testowanie programu w przypadku gdy np. punkt kontrolny wypadał na pozycji 11tej…itp. To z kolei zasługa Pana Leszka (Eljotpi), który optował za usunięciem tego ograniczenia.

Na koniec najciekawsze:

Obsługa formatu RTKP (RTK PowerGPS) z Androida

raporty-android

Wersja 1.28 – pomost pomiędzy Raportami, a pomiarami RTK na Androidzie

Jak już pewnie niektórzy wiedzą, od dłuższego czasu w SkyRaster były prowadzone prace nad oprogramowaniem pomiarowym przeznaczonym na sprzęty z systemem operacyjnym Android. Prace te są już na ukończeniu – a ostatnie testy pokazują, iż obrany kierunek rozwoju programu umożliwił stworzenie pomostu pomiędzy pomiarem RTK na Androidzie, a przygotowaniem dziennika GPS, w zakresie wymaganym przez rozporządzenie.

Oprogramowanie nosi nazwę RTK PowerGPS i zostanie wkrótce szerzej opisane na blogu SkyRaster. W obecnej postaci umożliwia podpięcie się do GPS opartego o płytę Trimble (np. Kolidy), inicjalizację odbiornika i obsługę pomiaru (np. pojedynczego, ciągłego, uśrednianego) oraz tyczenia. Aplikacja obsługuje również dane z odbiorników bazujących na Novatelu (OEMV), ale na razie bez inicjalizacji.

Oprogramowanie w zakresie GPS generuje pliki RTKP, które mogą być podładowane w nowej wersji Raportów.

Zapraszamy do ściągania i aktualizacji programu do najnowszej wersji – dostępnej na stronie raportygps.pl/pobierz

One comment

  1. […] jak można znaleźć w najnowszym wpisie na stronie serwisowej raportów (polecam) – KROK MILOWY RAPORTÓW 1.28, aplikacja otrzymała nowe możliwości, m.in. w postaci obsługi kolejnych formatów. Od wersji […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *