Jesienne nowości w Raportach 2.12

Gdy rozpoczęła się jesień, z nią pojawiła się kolejna, 57-ma aktualizacja Raportów – wersja 2.12. Poprzednie wydanie 2.11 niestety nie zostało opisane na blogu, zatem nadrabiamy zaległości i opisujemy całościowo: co się zmieniło, co nowego się pojawiło w obu wersjach. Obecne wydanie 2.12 jest kluczowe – wprowadza nowe możliwości pracy programu (wersje abonamentowe), które pozwalają rozpocząć przygodę z programem w niższych cenach niż przy standardowych wersjach wieczystych (bezterminowych).


Aby nie przedłużać wstępu, najpierw linki do opisu zmian:

Historia zmian RaportówGPS w wersji 2.12 (najnowsza)
Historia zmian RaportówGPS w wersji 2.11 (wcześniejsza)

Łącznie jest to 46 zmian/poprawek (36 rzeczy dla wersji 2.12 oraz 10 rzeczy dla wersji 2.11).

Wyszukiwarka projektów

Wyszukiwarka projektów pojawiła się w wydaniu 2.11. Na ekranie startowym znajduje się przycisk z lupą, który przenosi nas do okna (można to też zrobić przy pomocy skrótu klawiszowego F4), które umożliwia przeszukiwanie katalogów w poszukiwaniu konkretnych pikiet.

Przycisk na głównym oknie

Jeśli do tej pory zrobiliśmy sporo pomiarów i np. chcielibyśmy zestawić pomiary punktów kontrolnych z różnych okresów, ta funkcja przyda nam się doskonale do tego celu.
Podczas wyszukiwania będziemy mogli ustawić filtr (np. uwzględniający tylko konkretne źródło danych – np. pliki z kontrolerów lub projekty Raportów), można również ustawić poszukiwanie punktów znajdujących się w określonym promieniu.
Znalezione punkty będzie można skopiować w celu dalszej obróbki czy edycji.

Wyszukiwarka projektów

Dodanie obsługi formatu Hi-Target

Od jednego z Użytkowników Raportów otrzymaliśmy pliki z aplikacji kontrolera sprzętu HiTarget.


Wśród nich znajdował się plik TXT, który udało się dostosować i od wersji 2.11 użytkownicy tego sprzętu mogą cieszyć się dostosowaniem i możliwością generowania raportów GNSS.

Format daty wielodniowej

11 użytkowników Raportów (dając łącznie 19 pktów do września 2017) stwierdziło, iż potrzebuje funkcji raportowania w raporcie pomiaru rozłożonego na parę dni.

Co prawda, w przypadku ścisłym jedna sesja pomiarowa powinna dotyczyć jednego dnia pomiarowego (no chyba, ze nasz GPS pracuje cały czas na jednej inicjalizacji), aczkolwiek w praktyce wygląda to różnie. Z tego względu pojawiła się propozycja (również rok temu), aby wprowadzić obsługę pomiaru wielodniowego.
Propozycja czekała na swoją kolej i w końcu udało się nam wprowadzić coś, co umożliwi zmianę raportu w sposób umożliwiający pokazanie, iż pikiety były mierzone w przedziale czasowym.

Data wielodniowa na wydruku

Dla pozostałych przypadków – pozostaje opcja „masówki” i podziału projektu na daty – i wykonanie raportu osobno na każdy dzień pomiaru.

Pokaż mi tę pikietę! – wyróżnianie pikiet

Od wersji 2.12 wprowadzamy do wersji PRO moduł wyróżniania pikiet.
Tego chcieli Użytkownicy – możnaby rzec, w sumie: 27 punktów oddanych przez 12 osób*:

 • 4 osoby uznały, że temat jest do zrealizowania w trybie pilnym (i przyznało +3 punkty)
 • 7 osób przyznało +2 punkty („wyższy priorytet”)
 • 1 osoba przyznała +1 punkt („niższy priorytet”)

Temat został dodany jeszcze w zeszłym roku i brzmiał w skrócie „Celem tematu jest wdrożenie podświetlania pikiet niespełniających kryteriów dokładnościowych w geodezji„. Czyli jeśli ktoś nie ma dostępu do modułu EDV2 i chciałby zaznaczać bez zapoznawania się z systemem skryptowym.
W module Tabeli, w zakładce „Konfiguracje projektowe” odnajdziemy podzakładkę „Wyróżnianie pikiet”.


Mamy tu do wyboru kilka różnych parametrów:

 • mP – błąd położenia pktów (wsp. płaskie), HSIG
 • mH – błąd położenia wys. pktów (H), VSIG
 • RMS2D – odchylenie standardowe wsp. płaskich
 • RMS1D – odchylenie standardowe wysokości
 • PDOP – parametr jakościowy DOP/PDOP
 • odlg.baz. – odległość od bazy RTK/RTN

Oczywiście nie musimy od razu korzystać z wszystkich naraz.
Oraz kilka różnych poziomów zgodności:

 • wersja najlepsza – spełnione wszystkie założenia
 • wersja „w miarę” – gdy spełnione jest więcej niż połowa założeń
 • wersja „słabo” – gdy spełnione jest mniej niż połowa założeń
 • wersja najgorsza – gdy żadne z założeń nie jest spełnione

Każdy z poziomów zgodności można oznaczyć innym kolorem i tym samym wyróżnić je w oknie.
Po dokonaniu zmian klikamy „Zapisz” i jeśli opcja „Podświetlaj we wszystkich zakładkach” będzie zaznaczona, pikiety zostaną podświetlone – co pomoże nam w szybkiej ocenie jakości sesji pomiarowej.

Poprawki i usprawnienia importu

Tutaj nastąpiły dla ładowania z formatu projektów Raportów (RGPS). Choć także:

Dodanie obsługi offsetu z wychyłomierza dla RAW (Fieldgenius)

Sprzęty z wychyłomierzem (Tilt) otrzymały wsparcie w Raportach w zakresie raportowania offsetów tego typu:
Dodatkowo dodane zostały ostrzeżenia w przypadku takiego pomiaru (oczywiście z możliwością wyłączenia z poziomu Raportów) z uwagi na fakt, iż format RAW nie przenosi pełnej informacji na temat takiego pomiaru.

Wersja z ostrzeżeniem (włączonym)

Wersja bez ostrzeżenia

Zmiany w zakresie formatu JXL (Trimble)

Tutaj istotnymi zmianami okazały się te związane z odczytem punktów związanych z uśrednieniami, szczególnie chodzi o sytuacje, w których wykonywane były pomiary dwóch kolejnych punktów o tych samych nazwach, które później były uśredniane.

Zmiany dla RW5 (SurvCE)

Tutaj pojawiły się zmiany w zakresie importu wysokości dla punktów offsetowych oraz dodanie punktu z przedłużenia linii RW5. Obie zmiany od wersji 2.12.

Zmiany w zakresie ładowania z PowerGPS

Tradycyjnie, gdy wydajemy daną wersję Raportów, pojawia się również nowa wersja oprogramowania kontrolerowego na Androida – RTK PowerGPS. Standardowo zmiany po stronie programu raportującego dotyczą również modułu raportującego w Androidzie, ale oprócz tego dochodzą nowe rzeczy:

Lepsze rozeznanie, czyli dodatkowy komunikat

Tutaj doszła pewna zmiana, związana bardziej z ostrzeżeniem użytkownika o konieczności aktualizacji: we wcześniejszych wersjach, jeśli np. ładowaliśmy plik z PowerGPS 2.11 do Raportów 2.10, aplikacja nie mogła załadować pliku – jednakże komunikat niósł mało informacji „nie można załadować lub brak danych”.
Od wersji 2.12 program będzie informował, jaką wersję Raportów musimy mieć w komputerze, aby załadować dany plik PowerGPS. Więc jeśli np. korzystacie z automatycznych aktualizacji Google Play w Androidzie i wasz PowerGPS został zaktualizowany automatycznie do najnowszej wersji, otwierając projekty z kontrolera w Raportach otrzymacie informację, którą wersję powinniście mieć, aby pliki otworzyć.

Poprawki w zakresie importu z formatu PGPS

PowerGPS z modułem Extra oferuje zmodyfikowane zadanie „Punkt na linii” – a konkretnie „Punkt z przedłużenia”. Co oznacza, że możemy w szybszy sposób zmierzyć punkt niedostępny dla GPS. Jednakże w wersji 2.12 trzeba było dodać kwestię importu do Raportów tego zadania – stąd jego obecność na liście rzeczy wykonanych.
Dzięki temu, jeśli korzystacie z zestawu Raporty i PowerGPS  – będziecie zawsze mieli poprawnie raportowane dane..

Poprawki i usprawnienia modułu Tabeli

Moduł Tabeli, czyli integralna część Raportów PRO otrzymał poprawki związane z zakładką punktów osnowy – konkretnie poprawki stabilności związane z sytuacjami, w których usuwane bądź modyfikowane były wsp. osnowy. We wcześniejszych wersjach, w niektórych sytuacjach pojawiał się błąd przy odświeżaniu – który został usunięty.

Lepsze kopiowanie w module Tabeli

Jak wiecie z wcześniejszych wersji, zaznaczone pikiety można szybko skopiować (numery i współrzędne) przy pomocy kombinacji Ctrl+C lub Ctrl+Shift+C. Natomiast ten sam sprytny sposób nie działał dla punktów osnowy, bazowych czy uśrednionych.
Od wersji 2.12 mamy dobrą informację – to usprawnienie właśnie zostało wdrożone! Jedyną różnicą w stosunku do pikiet jest fakt, iż dla pikiet Ctrl+Shift+C kopiował wsp. w układzie WGS, natomiast w przypadków bazowych, offsetów czy uśrednianych – Ctrl+Shift+C kopiuje wsp. takie jakie są – z tabulatorem (przyda się do Excela), natomiast samo Ctrl+C kopiuje z separatorem spacji (czyli bardziej nadaje się do pliku tekstowego).

Poprawki w zakresie „łapania punktów osnowy do kontroli”

W przypadku wykorzystania Raportów do kontroli punktów osnowy, mieliśmy niedawno zgłoszony przypadek o fakcie istnienia punktów, których program nie powiązywał z pikietami. Przypadek szczególny, jednak dla nas istotne jest to, aby program pracował jak najlepiej, zatem to również zostało potraktowane priorytetowo i poprawione.

Zmiana w zakresie wizualizacji

Tutaj detal, choć był lekko przeoczony – w poprzednich wersjach wizualizacja próbek uśrednionych była prezentowana z odwrotną osią X (co prawda nie wpływało to w żadnym stopniu na raport, ale detal to detal, jak coś jest do poprawy to lepiej to zrobić). Tutaj zostało to poprawione, aby wygląd był tożsamy z podglądem uśrednionych punktów w PowerGPS.

Moduł kalkulatora i ustalanie godła

Tutaj nastąpiły poprawki w zakresie ustalania godła dla układów 2000 (dla skali 1:10000) oraz ustalanie godła dla skali 1:500, również w tym samym układzie (czyli 2000).

Zmiany modułu Mapy

Moduł Mapy w raportach pozwala na drukowanie mapek i szkiców. Jednakże, jak nam zwrócił uwagę Użytkownik programu Pan Leszek Piszczek – albo jest mapa, albo szkic, „szkic mapy” generalnie nie powinno być używane. Zatem zmiana w tym zakresie również została dokonana (i to było już w wersji 2.11 wydanej w marcu br.)

Zmiany modułu EDV2

Zmiany w module pozwalającym na szerszą edycję zajmowały nam część prac związaną z wydaniem wersji 2.12.
Były to np. poprawki w zakresie obsługi wcięć (np. w zakresie stabilności czy poprawności importu w wybranych przypadkach), a także dodanie przycisków do zamiany parametrów czy punktów wcięć – o co wnioskowaliście w tematach w systemie zgłoszeniowym (temat zgromadził 16 punktów*). Zmiany te dotyczyły wcięcia liniowego (WL), kątowego (WK), domiaru offsetowego/ortogonalnego (DO) czy punktu z przedłużenia lub punktu na linii (PL).

Moduł skryptowy również otrzymał poprawkę

Tak – chodziło tu o ostatni przypadek, zgłoszony przez jednego z Użytkowników w sprawie polecenia do zaznaczania pikiet z wybraną ilością epok, co nie działało do końca jak powinno we wcześniejszych wersjach.
I tak zostało poprawione i przetestowane np. zaznaczanie pikiet po ilości epok:


 • sel(ep=15)

  zaznacza pikiety, których ilość epok (ilość próbek w uśrednieniu) równa się 15

 • sel(ep>15)

  zaznacza pikiety, których ilość epok (ilość próbek w uśrednieniu) jest większa niż 15

I w ten sposób można szybko zaznaczyć grupę pikiet, które spełniają założenia (im więcej próbek tym lepszy pomiar), aczkolwiek parametru bazującego na ep można używać także z innymi wyrażeniami – np. szukając pikiet z określoną dokładnością, nazewnictwem. Język skryptowy daje tutaj większe pole do popisu.

Moduł Dokładnościowy – też coś nowego!

Temat modułu dokładnościowego był przegłosowany – do września 2017, 9 użytkowników (dając łącznie 17 pktów*) stwierdziło, że chciałoby mieć możliwość generowania tabeli wpasowania do formatu innego niż HTML – czyli RTF lub TXT. Niestety wdrożenie tej funkcji przedłużyło się z braku funduszy (temat zaproponowany w czerwcu 2016r.), aczkolwiek możemy ogłosić – tak, w końcu funkcja została wdrożona i możecie raportować również we wspomnianych formatach dane z kalibracji XY. Warunek – musicie posiadać wersję 2.12, ponieważ w wersji 2.11 w zakresie modułu Dokładnościowego były poprawki w zakresie odczytu/zapisu informacji o kalibracji.

A ja korzystam z innego dostawcy poprawek, więc…

..więc takie rzeczy zgłasza się nam i wówczas zastanawiamy się co tu można nowego wdrożyć, aby sprawę rozwiązać.
Tak było w przypadku wersji 2.11, gdzie okazało się, że dotychczasowo wpisani dostawcy (ASG, TPI, SmartNet, Nadowski, MSPP czy VRSNET) nie odzwierciedlają potencjalnie nowych podmiotów, świadczących takie usługi (np. lokalnie).
W związku z tym dodana została możliwość zdefiniowania (tym razem przez użytkownika) innego dostawcy, łącznie z domyślnymi elementami dot. loginu, strumienia czy formatu poprawek.

Dodanie nowych kolumn

Co jakiś czas Raporty wzbogacają się o kolejne kolumny, które można raportować. Kiedyś było to kilkanaście kolumn, obecnie jest już prawie setka! Do zestawu kolumn dołączyły zatem:

Kolumny „opóźnienia poprawek”

Ta kolumna, a w zasadzie trzy różne pola: „opóźnienie średnie”, „opóźnienie min” oraz „opóźnienie max” – to pola, jakie można otrzymać korzystając z aplikacji PowerGPS (która jest w stanie rejestrować takie detale – jeszcze jeden powód, dlaczego warto skorzystać z naszego rozwiązania).
Od wersji 2.12 Raportów, ładują one z plików PGPS również takie dane!

Kolumny, gdy ładujemy z formatów, które nie udostępniają informacji o czasach opóźnienia (kolor czerwony=brak danych, kolor niebieski=dane są)

Tak wygląda panel wyboru kolumn, jeśli ładujemy z projektu PowerGPS – kolumny można w prosty sposób wykazać w raporcie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak więc, jeśli interesuje Was czy podczas pomiaru nie było większych opóźnień – możecie to łatwo sprawdzić już w Raportach (siłą rzeczy – jeśli np. mierzycie punkt kontrolny w 15 lub 30 epokach i np. w 12 epoce poprawki przestaną być dostarczane – będzie to można stwierdzić po polu „opóźnienie max” – które pokazuje najdłuższe zarejestrowane opóźnienie dla danego punktu). W przypadku „opóźnienie min” – jest to najlepsze (najkrótsze) zarejestrowane opóźnienie.
Optymalnie jeśli min-średnia-max jest w granicach 1-2 sekund. Istnienie tej kolumny pomoże Wam również analizować dane z pomiarów wykonanych w gorszych warunkach terenowych lub pogodowych.


Co ciekawe – z uwagi na dodanie nowych kolumn – te pola są również dostępne podczas edycji, więc jeśli dysponujecie innym oprogramowaniem kontrolerowym (które nie rejestruje takich danych, a macie np. je zapisane w inny sposób – np. w uwagach) – tutaj będziecie mogli to wpisać).

Nowe kolumny eksportowe

O ile kolumn związanych z generowanymi raportami było sporo, o tyle kolumn związanych z eksportem było trochę mniej – i od wersji 2.12 zostały dodane zatem kolejne kolumny do eksportowanych plików tekstowych:

 • kolumna „metoda pomiaru”
 • kolumna „wysokość tyczki” i „wysokość anteny”
 • kolumna „opóźnienie poprawek”
 • kolumny „wektorów bazowych ECEF”

Inne poprawki

Inne poprawki wersji PRO – np. problem ze zgłoszonym znikaniem pola Lokalizacja przy ładowaniu projektu Raportów z pliku RGPS – poprawiony!
Albo inna kwestia – poprawki związane z parametrami elipsoidy dla układów 1992 i 2000 (gdzie np. mieliśmy przypadki braku informacji o parametrach, np. 2000 ETRF89 czy 1992) – również poprawione od wersji 2.12!
W wersji 2.12 również zweryfikowano i poprawiono kwestię raportowania PDOP (chodzi o fakt, gdy PDOP był uzupełniany w Raportach – stosowane było inne zaokrąglanie).

*System zgłoszeniowy

W jednej z poprzednich aktualizacji, udostępniliśmy wszystkim użytkownikom (bezpłatnie!) system zgłoszeniowy, na którym każdy mógł dodać uwagę lub sugestię związaną z oprogramowaniem. Możliwe było także zagłosowanie na tematy związane z nowymi funkcjonalnościami (więcej na ten temat w tym wpisie).

Decyzję, iż warto zagłosować (chociażby na jedną rzecz [choć można na wiele]) i mieć wpływ na kolejność powstawania funkcji podjęło raptem  ok. 3% użytkowników programu. Nie jest to duża liczba, jednak wystarczająca, aby zdecydować o priorytetach i tym samym koncentracji na wybranych tematach – dzięki czemu zostały wdrożone w wersji 2.12.

Dziękujemy za oddane głosy i uwagi!

Wersje abonamentowe i zmiana cennika

W końcu, po wielu miesiącach prac i testów związanych z tym trybem pracy, udostępniamy wersję 2.12, która posiada taką możliwość pracy. Więcej na ten temat opisane zostało na blogu SkyRaster – tło wprowadzenia takich wersji, a także dlaczego zmienił się cennik (niestety, cena licencji bezterminowych uległa zmianie).

Wersje abonamentowe (inaczej subskrypcje) działają na podobnej zasadzie co subskrypcje poprawek sieciowych – użytkownik wykupuje komercyjną licencję na określony czas. Najkrótszy termin subskrypcji to 3 miesiące, przy których cena zaczyna się już w okolicach 100zł netto (99zł wersja Standard, 149zł netto wersja PRO). Subskrypcje nie wymagają podpisywania umowy – po prostu, podobnie jak w przypadku kart Prepaid – wykupuje się pakiet na wybraną ilość miesięcy i po zapłacie pakiet jest dostępny i funkcjonalny.

W przypadku tej wersji istnieje wymóg dostępu do internetu przy każdym uruchomieniu programu. Poza tym – nie ma istotnych zmian w porównaniu do wersji bezterminowych – generowanie raportów nie jest limitowane ilością punktów (jak w wersji demo), zaś użytkownik otrzymuje dostęp do serwisu zgłoszeniowego (czyli uprawnienia w zakresie wsparcia są analogiczne). W przypadku wersji abonamentowych użytkownik będzie otrzymywał informację w programie (w sekcji Moduły) o czasie pozostałym do wygaśnięcia licencji – natomiast nie będzie konieczności klikania przycisków typu „Uruchom w wersji demo” – jak ma to miejsce w przypadku licencji testowej.

Dla tych z Was, których interesuje kwestia licencyjna i związana z terminowością – nie mamy w planach rezygnacji z wersji bezterminowych, więc jeśli posiadacie takie licencje (np. zakupiliście w 2014r, gdy program startował) możecie pogratulować sobie dobrej inwestycji (w końcu cały czas zachowujecie prawa do bezpłatnych aktualizacji).

Wersje abonamentowe zostają wprowadzone jako dodatkowa opcja – dla obecnych użytkowników wersji wieczystych stan dotychczasowej licencji nie ulega zmianie. Jedynie w przypadku nowych stanowisk – można zdecydować czy będzie to licencja wieczysta (droższa), czy tańsza (abonamentowa).

Zapraszamy do pobierania

Programy w nowej wersji są dostępne na stronie pobierania, czyli:

http://raportygps.pl/pobierz/

możecie zatem zaktualizować swoje wersje (bezpłatnie) i sprawdzić nowe funkcjonalności w praktyce. Jeśli zastanawiacie się nad zakupem, zapraszamy na wpis na blogu SkyRaster związany z Raportami i PowerGPS. Przygotowaliśmy dla Was atrakcyjne promocje.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *