Jesienne innowacje w Raportach GPS

Po prawie dwóch miesiącach przerwy, Raporty GPS dobrnęły do kolejnej wersji, tym razem 1.37. Wśród nowości znajduje się m.in. dodanie obsługi kolejnego formatu (z odbiorników Geosun), dodanie możliwości importu pikiet XYH z poziomu edytora, możliwości przenumerowania oraz sortowania tabeli pikiet.

Wykaz zmian dostępny jest pod adresem:

Import punktów z edytora (Ins)

Do tej pory do tabeli pikiet można było dodawać punkty na zasadzie dodania pliku przygotowanego w Raportach (format RGPS) lub też na zasadzie dublowania danej pikiety. Jednakże program może być też wykorzystywany w przypadkach generowania raportów nie tylko z pomiaru GPS i pojawia się wtedy pytanie:

czy można dodać współrzędne XYH do listy pikiet?

Teraz już można – wystarczy wcisnąć klawisz Ins (lub odpowiedni klawisz u góry w pasku) i wprowadzić listę współrzędnych (konkretnie to nazwa punktu i XYH).

edytor
Wówczas otrzymamy możliwość szybszego zdefiniowania listy. Oczywiście parametry z pomiaru GPS nie będą wtedy uzupełnione, stąd też opcja ta jest zalecana w przypadku gdy np. szablon kolumn jaki wykorzystujemy obejmuje np. nazwy i współrzędne.
Zaletą tej opcji jest:

  • automatyczne ustalenie współrzędnych WGS84, ECEF oraz wysokości w odniesieniu do wybranej geoidy
  • zastępowanie istniejących współrzędnych (i przeliczenie ich współrzędnych i wektorów jeśli to konieczne) – jeśli podana w edytorze nazwa punktu jest identyczna z nazwą w tabeli.

Obsługa formatu Geosun / CSV

Począwszy od wersji 1.37, aplikacja potrafi interpretować pliki CSV generowane z poziomu oprogramowania odbiorników Geosun. Ponieważ w tym momencie mamy w Raportach możliwość obsługi także plików CSV dla CHC, aplikacja otrzymała funkcję rozpoznawania jakiego modelu GPS dotyczy wczytywany plik.

Zmiany i poprawki w zakresie obsługi RW5 (Carlson)

W przypadku danych z pomiaru SurvCE mamy parę poprawek:

  • zmiana w zakresie interpretacji stacji bazowych – tutaj trochę większa zmiana, spowodowana zgłoszeniem związanym ze zdublowanymi nazwami punktów bazowych w RW5. Stąd też w obecnej wersji aplikacja będzie korzystać z innego pola do ustalania numerów stacji bazowych
  • poprawka w zakresie dublowania stacji bazowych – we wcześniejszych wersjach można było zauważyć sytuacje, dla niektórych plików – z dublowaniem punktów bazowych (te same numery i współrzędne). Teraz problem został naprawiony
  • poprawka w zakresie nazewnictwa układu odniesienia 2000 (jeden ze zgłoszonych nam plików nie wczytywał się przez to poprawnie – miał inaczej zapisany układ)

Zmiany i poprawki w zakresie obsługi JXL (Trimble)

Również moduł obsługi formatu Trimble został usprawniony:

  • po pierwsze – dodanie obsługi wcięć liniowych dla tego formatu
  • po drugie – poprawka w zakresie obsługi współrzędnych uśrednionych przez kontroler

and-raporty

Zmiany i poprawki w zakresie obsługi RTKP (Android RTK PowerGPS)

Nasze autorskie oprogramowanie PowerGPS otrzymało pewne zmiany w zakresie formatu pliku i trzeba było dostosować równoległy odczyt w Raportach.

Poprawki w zakresie interfejsu

Nowa jest opcja pokazująca nazwę bieżącego szablonu kolumn. Nazwa ta jest pokazywana w lewym dolnym rogu głównego okna importu.

uklad-kolumn

Sortowanie pikiet

Sortowanie może być przydatne w przypadku gdy np. kompletowaliśmy jeden plik z kilku różnych pomiarów (RGPS) i omyłkowo nie zachowaliśmy kolejności wklejania danych.
Teraz możemy wykorzystać opcje sortowania po czasie wykonania pomiaru i uzyskać odpowiedni wynik szybko i wygodnie.

sortuj
Dodatkowo została wprowadzona funkcja sortowania po nazwie – co może być przydatne w przypadku kompletowania punktów w odpowiedniej kolejności do eksportów.

Zmiana numerowania pikiet

Zmiana numerowania będzie przydatna każdej osobie, która chciałaby, aby nazwy punktów były odzwierciedleniem pomierzonych punktów osnowy.
Załóżmy, że mamy następujące punkty osnowy:

1011, 1015, 1021

Punkty te zostały wykorzystane jako punkty kontrolne, ale np. nie zdążyliśmy w terenie nadać im odpowiednich nazw i mamy coś takiego:

18, 23, 45

Wczytaliśmy plik do programu, ustawiliśmy opcję wyszukiwania po promieniu. Jest dobrze, ale numery mogłyby lepiej wskazywać na to, iż były to punkty osnowy.
W wersji 1.37 nie musimy tego robić już ręcznie – wystarczy, że uruchomimy opcję przenumerowania punktów osnowy, znajdującą się w zakładce „Punkty pomierzone” -> przycisk Inne.

przenumeruj
Teraz ustalamy przedrostek (prefix) i przyrostek nowej nazwy dla każdego punktu kontrolnego i wciskamy przycisk przenumerowania.

przenumeruj-dialog
W efekcie żądane pikiet zostaną zmienione automatycznie.
Aby można było cofnąć tego typu działanie dodano opcję „Przywróć”, która pozwala na przywrócenie starszej numeracji (w razie gdybyśmy się rozmyślili).

Inny przykład - przed numerowaniem

Inny przykład – przed numerowaniem

przenumerowanie-po

W/w sytuacja – ale po przenumerowaniu domyślnymi ustawieniami (prefix: osn, przyrostek: p)

Ręczne przypisywanie punktów osnowy

Pomijając fakt automatyzacji szukania pasujących punktów osnowy w odniesieniu do punktów pomierzonych, wciąż możemy zetknąć się z sytuację, w której potrzeba jest ręcznego przypisania.
Wówczas przydałaby się opcja ręcznego wskazania punktów osnowy, prawda?
Ponieważ coraz więcej użytkowników zgłasza taką potrzebę, opcja ta została wprowadzona i działa następująco:

Przechodzimy do edycji punktu (lub punktów) i zwracamy uwagę na sekcję związaną z ustawieniem punktów kontrolnych i tyczonych. Została ona wzbogacona o opcję ręcznego przypisania – mamy bowiem listę, z której możemy wybrać dany punkt osnowy.

reczne-przypisanie

Po akceptacji zmiany będziemy mogli zauważyć zmianę w tabeli – wskazanie, iż pikieta, jaką przed chwilą zmieniliśmy jest już objęta kontrolą punktu osnowy lub kontrolą punktu tyczonego.

Zmiany w zakresie eksportu

Tutaj został dodany nowy przycisk „Eksportuj teraz”, który pozwala na eksport wcześniej, niż w procesie generowania raportu. Po prostu klikamy w/w przycisk i już mamy wyeksportowane współrzędne.

eksportuj-teraz

Kolejną zmianą jest także niegenerowanie eksportów z uśrednienia o rozmiarze zero, jeśli takich punktów uśrednionych w raporcie nie było.

Pobieranie

Aplikację można pobrać z tej strony: raportygps.pl/pobierz.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *