Jak wyeksportować wysokości w układzie Kronsztad 60

Eksportujemy współrzędne w układzie Kronsztad 60

Program RaportyGPS pozwala nie tylko na wykazanie w raporcie wysokości w układzie Kronsztad 86, lecz także innym – o ile posiadamy stosowną różnicę dla danej sesji pomiarowej.

W przypadku K60 nie mamy jednoznacznego i oficjalnego sposobu przeliczeń – zazwyczaj różnicę wysokości bierzemy z ośrodka i wprowadzamy różnicę. W przypadku Raportów służy do tego zakładka Korekta (XYH) w sekcji Punktów pomierzonych i dodatkowych opcji pracy generatora – zaznaczamy Delta H, wpisujemy w powód redukcji Kronsztad 60 oraz wpisujemy różnicę w polu H i wciskamy klawisz Enter:
k60-opt1

W wyborze kolumn zaznaczamy wówczas H2:

kolumny-1

I w raporcie uzyskamy wysokości po redukcji:

pomierzone-1

Jednakże w pliku eksportowym otrzymamy wysokości w układzie obowiązującym, tj. Kronsztad 86.

Co zrobić, aby w eksporcie zamiast wysokości w K86 uzyskać wysokości K60?

W tej samej zakładce Punkty zmierzone klikamy przycisk Wybierz kolumny dla TXT, aby otworzyć okno definicji kolumn eksportu:

ekport-1

Klikamy zatem na nazwę kolumny Wysokość i w polu, jakie pojawi się poniżej wybieramy Wysokość po korekcie:

eksport-2

następnie akceptujemy nasz wybór przyciskiem Akceptuj.

Po wywołaniu eksportu, wysokości będą zaprezentowane w systemie „po korekcie”, co dla naszego przykładu oznacza współrzędne w układzie Kronsztad 60:

eksport-h