Jak przygotować prosty raport GNSS RTK

Przygotowanie raportu zaczynamy od wskazania aplikacji pliku z danymi z kontrolera, jaki posiadamy. Może to być:

  • plik CSV w starszej (Landstar 3) lub nowszej (Landstar 5) wersji
  • plik DB z nowszej wersji Landstara
  • plik JXL z aplikacji Trimbla
  • plik XML z aplikacji Leici
  • plik MJF lub TSJ z aplikacji Topcona
  • plik RW5 z aplikacji SurvCE

Mamy w zasadzie do wyboru dwa sposoby załadowania pliku:

  1. tradycyjny, czyli uruchomienie aplikacji i wskazanie pliku przez przycisk Wybierz
  2. nowszy, czyli przeciągnięcie pliku z danymi na ikonę aplikacji lub otwarte okno aplikacji

Po załadowaniu pliku zostanie wyświetlone okno z opcjami wypełnionymi zależnie od danych w pliku. Aplikacja automatycznie rozpozna układ współrzędnych (zwykle będzie to 2000). Otrzymamy również informację o przybliżonej lokalizacji, dzięki czemu od razu wiemy, czy współrzędne zostały prawidłowo zaimportowane do programu.

Ustawiamy układ wysokościowy, jaki był obrany w kontrolerze – zwykle to będzie Kronsztad 86, zatem wybieramy opcję PL-KRON86-NH / Kronsztad 86 (aplikacja zapamięta ten wybór na później).

Wypełniamy dane związane z ASG oraz sprzętem (jeśli nie zostały uzupełnione ze wskazanego formatu) i innymi informacjami opisowymi (numer roboty geodezyjnej, wykonawca [nazwa firmy wykonującej pomiar]).

Klikamy na Kolumny, a następnie wybieramy zestaw kolumn, jaki potrzebujemy. Można kliknąć przycisk Opcje i wybrać wybrane ustawienie predefiniowane.

Po wybraniu kolumn określamy nazewnictwo pikiet kontrolnych osnowy.

Jeśli punkty te mierzyliśmy z oznaczeniem ~1 ~2, wówczas w oknie ustawiamy pole Nazwa kodu dla osnowy jako znak ~. Warto też zaznaczyć opcję Traktuj jako prefix. Klikając przycisk Sprawdź otrzymamy informację czy znaleziono punkty kontrolne. Jest to ważne, ponieważ wg rozporządzenia pomiar musi być wykonany w oparciu o dwa punkty, więc należy je mieć w raporcie, najlepiej w odpowiedni sposób wyróżnione. Służy temu opcja Rodziel punkty kontrolne osnowy, która pozwoli wygenerować nam dwie tabelki, osobną dla punktów kontrolnych i osobną dla punktów pomierzonych.

Oczywiście w zakresie punktów pomierzonych można załączyć pomierzone punkty osnowy – jeśli zaznaczymy opcję Punkty osnowy także w punktach pom. tak właśnie się stanie.

Teraz  można już wcisnąć przycisk Utwórz raport HTML. Raport zostanie wygenerowany i pokazany w przeglądarce (jeśli opcja Po wygenerowaniu otwórz przeglądarkę była zaznaczona).

Jeśli w tym momencie chcielibyśmy zmienić układ arkusza (np. dopisać coś lub dodać/usunąć jakąś kolumnę), można to szybko zrobić i ponownie wygenerować raport. Dla wygody można użyć klawisza F9, który wywołuje generowanie raportu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *