Archive for Historia aktualizacji

Historia zmian wersji 2.07

W zakresie wersji podstawowej:

 • dodanie opcji rozpoznawania danych z odbiornika Spectra Precision SP60 oraz Altus NR2 z pomiaru PowerGPSem
 • poprawka w zakresie pokazywania lokalizacji przy ładowaniu projektów RGPS
 • poprawka w zakresie lokalizacji pliku LOC z formatu RW5 z Fast Survey (gdy nie ma pliku LOC i w FastSurvey jest inny zapis informacji o braku pliku)

W zakresie wersji PRO:

 • dodanie automatycznego rozpoznawania kierunków offsetów dla RW5 z możliwością włączenia/wyłączenia tej funkcji „Konfiguracjach projektowych”
 • poprawka w zakresie zaokrąglania dla punktów uśrednionych
 • poprawka w zakresie edycji i wyświetlania ilości satelitów Galileo i SBAS w oknie edycji pikiety
 • zmiana wyświetlania opisu legendy w module tabeli (dodano wyjaśnienie znaczników flag)
 • dodanie wyświetlania znaczników (flag) dla punktów wpasowania (liczonych z kalibracji oraz użytych do kalibracji)

W zakresie modułu EDV2:

 • dodanie możliwości definiowania własnych reguł dla „zaokrąglania dedykowanego”
 • dodanie opcji „zaokrąglanie dedykowane” oraz 3 reguł, które wpływają na sterowanie zaokrąglaniem i precyzją w wydrukach i eksportach wyświetlania zależną od typów pikiet (kody)

W zakresie modułu dokładnościowego:

 • poprawki w zakresie offsetów (kwestie aktualizacji MP bez wymuszania aktualizacji XY)
 • poprawki w zakresie odczytu kalibracji (wpasowania) dla formatu RW5

Historia zmian wersji 2.06

W zakresie wersji podstawowej:

 • poprawki w zakresie odczytu nazw sprzętów RTK importowanych z formatu PGPS

W zakresie wersji PRO:

 • aktualizacja obsługi formatu PowerGPS 2.06 (m.in. rozpoznawanie nowo-dostosowanego odbiornika RTK Ruide S680)
 • zmiana sposobu importu informacji satelitach – Galileo i SBAS nie będą już traktowane w kategorii „Inne” lecz będą trafiały do swoich kolumn
 • dodanie kolumn satelitów widocznych i używanych – Galileo oraz SBAS – także w zakresie edycji punktu

W zakresie modułu mapy:

 • poprawka zapobiegająca zrestowaniu listy serwisów WMS

Raporty – premiera wersji 2.05!

Niedługo minie rocznica 2 lat, odkąd RaportyGPS pojawiły się na rynku i otworzyły geodetom nowe możliwości w zakresie przygotowywania profesjonalnych raportów z pomiarów GNSS.

Z małego programiku aplikacja stała się kombajnem, obecnie wyposażonym w trzy dodatkowe moduły, rozszerzające możliwości aplikacji. Skoro pojawia się kolejna aktualizacja, można zapytać – czyżby kolejne nowości i ulepszenia?

Read more

Historia zmian wersji 2.05

W zakresie wersji podstawowej:

 • poprawka związana z Windows 10 64-bit**
 • poprawka związana z obsługą DGPS i Float dla formatu RW5**
 • usunięcie problemu pytania o potwierdzenie uruchomienia w niektórych wersjach Windows (poprawka związana z uprawnieniami)*
 • poprawki przy imporcie z formatu JXL (Trimble Survey Controller), w szczególności w zakresie wczytywania wcięć liniowych (z uwzględnieniem automatycznego rozpoznawania kierunków)*
 • poprawki przy imporcie z formatu JXL (Trimble General Survey 5.65/2.7), w szczególności w zakresie wczytywania wcięć liniowych (z uwzględnieniem automatycznego rozpoznawania kierunków)
 • importowanie kolumn SD2D i SDH dla plików RW5 (SurvCE)
 • poprawki w zakresie importu danych z nowej wersji formatu Fieldgeniusa

W zakresie wersji PRO:

 • dodanie opcji podświetlania błędnych offsetów kolorem czerwonym w tabeli offsetów
 • dodanie obsługi kolumny flagi – od wersji 2.05 Raporty będą pokazywać również ikonami: czy dana pikieta jest użyta do kontroli, tyczenia, czy też do offsetu (jako baza wcięcia lub punkt wcinany)
 • dodanie nowej funkcjonalności – możliwości wyłączenia punktów bazowych wcięć z raportu (z tabeli pomierzonych)
 • poprawka w zakresie importowania wcięć i offsetów przy dodawaniu pikiet z formatu Raportów (RGPS) (w module tabeli)
 • wstępna wersja asystenta – nowe okno prezentujące potencjalne źródła problemów (np. brak wybrania geoidy, błędy w offsetach..itp)
 • usprawnienie w zakresie importu – obsługa plików LOC o tych samych nazwach co RW5
 • inne usprawnienia i weryfikacje

W zakresie modułu edycyjnego EDV2:

 • poprawka związana z obsługą trybu demo dla modułu**
 • dodanie przycisku Inne opcje, dostępnych z ekranu startowego, umożliwiających ręczne skojarzenie formatów danych GPS z programem (wymagane uprawnienia Administratora dla aplikacji)*
 • dodanie możliwości szybkiej zamiany punktów WL (punktów bazowych wcięcia liniowego)*
 • dodanie możliwości szybkiej zamiany odległości WL (długości ramion wcięcia liniowego)*
 • podawanie błędu dalmierza (mD) dla wcięć/offsetów w raporcie
 • inne poprawki w zakresie modułu PRO oraz EDV2 w zakresie offsetów
 • poprawki przy wcięciach (WL/DO/..i innych) w zakresie wyświetlania na liście punktów przy edycji offsetów

W zakresie modułu mapy:

 • poprawka związana z obsługą trybu demo dla modułu**
 • dodanie obsługi podkładu mapy w postaci wybranych serwisów WMS (Geoportal)
 • dodanie możliwości wyświetlania na mapie punktów offsetowych (z opcją włączenia/wyłączenia)
 • dodanie możliwości wyświetlania na mapie punktów bazowych (z opcją włączenia/wyłączenia)
 • dodanie możliwości wydruku mapy pikiet (na drukarkę lub do PDF poprzez PDF Creator)
 • poprawki w zakresie przesuwania i odświeżania widoku mapy
 • zoomowanie mapy pikiet kółkiem myszy
 • przesuwanie mapy pikiet środkowym przyciskiem

W zakresie modułu dokładnościowego:

 • poprawka związana z obsługą trybu demo dla modułu**
 • dodanie wyświetlania błędów MP w oknie interfejsu w tabeli offsetów
 • poprawki w zakresie stylu kolorystycznego raportu HTML dla kalibracji (wpasowania XY)

** zmiany dostępne w wydaniu trzecim 2.05 :: R3 2016-03-06
* zmiany dostępne w wydaniu drugim 2.05 :: R2 2016-03-04

Aktualizacja przed Sylwestrem, czyli RaportyGPS wersja 2.04

Jeszcze przed końcem roku publikujemy najnowszą wersję Raportów GPS drugiej serii w nowej odsłonie 2.04. Wersja ta zawiera nie tylko poprawki, ale i parę nowych rzeczy, jakie mogą być przydatne w pracy geodety.

Read more

Historia zmian wersji 2.04

W zakresie wersji podstawowej:

 • poprawki w zakresie zapamiętywania lokalizacji obiektu zapisanej w formacie RGPS
 • poprawki w zakresie modułu pobierania informacji o nowościach w Raportach GPS

W zakresie wersji PRO:

 • dodanie możliwości włączenia/wyłączenia spod eksportu pikiet użytych do wyznaczania punktów offsetowych
 • dodanie możliwości włączenia/wyłączenia spod eksportu pikiet zmierzonych metodami offsetowymi
 • poprawki w zakresie importu offsetów z formatu Fieldgenius, m.in. obsługa różnych kierunków wcięć, obsługa wcięć przy sytuacjach typu skasowane punkty
 • poprawki w zakresie importu offsetów z formatów Topcon, SurvCE oraz GeoSun
 • dodanie możliwości sortowania tabeli kontroli punktów osnowy po czasie wykonania pomiaru (przełącznik)

W zakresie modułu EDV2:

 • dodanie wyświetlania długości bazowej dla wcięcia liniowego
 • dodanie możliwości włączania/wyłączania blokady modyfikacji współrzędnych lub błędów Mp podczas edycji pojedynczego offsetu
 • poprawki w zakresie usprawniania obsługi modułu edycji offsetów, m.in. łatwiejsze dodawanie punktów offsetowych

Raporty v2 z nowymi modułami, przedpremierowo!

Dziś udostępniamy pierwsze wydanie drugiej serii Raportów GPS. Cieszymy się, że w końcu to nastąpiło, że jeszcze przed gwiazdką możecie otrzymać tę wersję.

Ponieważ czekają nas jeszcze zmiany na stronie WWW Raportów, w tym momencie nie ogłaszamy jeszcze oficjalnej premiery, ale każdy kto jest w grupie osób zainteresowanych tematem otrzyma mailowo informację, skąd ściągnąć wersję v.2.
Read more

Historia zmian wersji 1.48

W zakresie wersji podstawowej:

 • dostosowanie do odczytu plików z PowerGPS wersja 1.58
 • ulepszenie – dodanie możliwości odczytania notatki (jako komentarza do zmierzonego punktu) dla formatu JXL (Trimble)

W zakresie wersji PRO:

 • dodanie w głównym kalkulatorze konwertera zbiorów PXYH pomiędzy dwoma układami (pierwotny <-> wtórny)
 • dodanie możliwości podglądu i edycji parametrów ilości satelitów użytych i widocznych Beidou oraz Innych (SBAS)
 • dodanie pobierania pliku ustawień Raportów z serwera RTK24.net
 • dodanie opcji podglądu HTML w module tabeli (sekcja Punkty zmierzone)

Historia zmian wersji 1.47

W zakresie wersji podstawowej:

 • zmiany w zakresie odczytu formatu RW5 utworzonego przez aplikację FastSurvey (wykazywanie dokładności i DOP)
 • ulepszenie w zakresie czytania satelitów GPS i Glonass z formatu leici XML + poprawka w zakresie wykazywania sumy widocznych/aktywnych satelitów
 • zmiany w zakresie odczytu danych zapisanych przez ostatnią wersję PowerGPS

W zakresie wersji PRO:

 • dodanie modułu rozpoznawania współrzędnych w ramach kalkulatora wywoływanego z głównego okna. Moduł umożliwia rozpoznanie układu na podstawie współrzędnych XY i szybszego sprawdzenie pochodzenia współrzędnych z nieznanych źródeł
 • poprawka dla formatu RW5 w zakresie offsetów (wcięć) – poprawka w czytaniu informacji o offsetach gdy punkty wcinane miały zmieniane nazwy w kontrolerze
 • poprawka przy raportowaniu domiaru H i domiaru do osi (przy edycji punktu w/w puste pola były wykazywane w raporcie jako zerowe)

Historia zmian wersji 1.46

W zakresie wersji podstawowej:

 • usprawnienia w zakresie autoryzacji
 • dodano mechanizm sprawdzania ostatniej aktualizacji (wyświetlany numer wersji nowych Raportów w oknie startowym, jeśli pojawiła się nowa wersja + wykaz poprawek po kliknięciu na pasek statusu)
 • dostosowanie do zmian w formacie PowerGPS od wersji 1.51

W zakresie wersji PRO:

 • dodanie drugiej metody opisowej, wskazującej zgodność pomierzonych punktów kontrolnych z rozporządzeniem
 • dodanie nowych pól opisowych, związanych z opisem zgodności punktów kontrolnych osnowy z rozporządzeniem
 • dodanie możliwości uwzględnienia w kontroli punktów wysokościowych (reperów) – wykazywanie na raporcie tylko wysokości takich punktów + możliwość włączania/wyłączania opcji z poziomu interfejsu (repery wpisujemy jako Rp.1, Rp.2 ..itd)
 • dodanie nowej geoidy EGM 2008, przyciętej na obszar całej Polski
 • poprawki w zakresie powiązywania stanowiska Raportów z serwisem RTK24.net

W zakresie wersji demonstracyjnych:

 • ustawienie limitu testowania na 14 dni
 • ograniczenie ilości generowanych/eksportowanych pikiet do 15-tu