Archive for Historia aktualizacji

RaportyGPS – informacje 2021

Na blogu SkyRasterBlog ukazał się wpis dotyczący serii II Raportów, zapraszamy:

http://skyrasterblog.pl/ostatnia-szansa/

Historia zmian wersji 2.18

W zakresie wspólnym:

 1. dodanie geoidy PL-EVRF2007-KR2019-NH – geoida Kraków (tylko dla obszaru m. Krakowa) dla PL-EVRF2007-NH (dawniej Amsterdam)
 2. dodanie geoidy PL-KRON86-KR2019-NH – geoida Kraków (tylko dla obszaru m. Krakowa) dla PL-KRON86-NH (dawniej Kronsztad 86)
 3. usprawnienia związane z odczytem z formatu JXL (Trimble General Survey 6.11) – oznaczenia rozwiązania FIX
 4. usprawnienia związane z odczytem z formatu JXL (Trimble General Survey 6.11) – rozbicie satelitów na konstelacje (GPS/Glonass/Galileo/Beidou)
 5. usprawnienia związane z odczytem z formatu JXL (Trimble General Survey 6.11) – odczyt informacji o opóźnieniu poprawek
 6. usprawnienia związane z odczytem z formatu JXL (Trimble General Survey 6.11) – odczyt kątów wychyleń i oznaczanie pikiet, które były zmierzone w wychyleniu
 7. usprawnienie w zakresie odczytu numeracji dla RAW/SurvX
 8. dodanie odczytu L1 do konfiguacji projektowych dla formatu RW5 (SurvX)
 9. dodanie odczytu wysokości anteny dla formatu RW5 (SurvX)
 10. usprawnienia w zakresie odczytu stacji bazowych z formatu RW5 z SurvX (kwestia wysokości)
 11. usprawnienia w zakresie odczytu stacji bazowych z formatu RW5 z SurvX (kwestie zdublowanych stacji)
 12. usprawnienia w zakresie odczytu nazwy anteny z formatu RW5 z SurvX
 13. usprawnienia w zakresie odczytu wsp. BL z formatu CSV z SurvX
 14. dodanie mechanizmu poprawki wysokości pikiet dla odczytu z formatu RW5 (SurvX – z uwagi na błędną wys. raportowaną przez kontroler)
 15. usprawnienia w zakresie importu z formatu CSV SurvX (stacje bazowe)
 16. poprawka RG w celu wczytywania z błędną datą pomiaru
 17. usprawnienia w zakresie ładowania plików RW5
 18. usprawnienia w zakresie ładowania plików RAW/FieldGenius
 19. usprawnienia w zakresie ładowania plików CSV/SurvX
 20. usprawnienia w zakresie ładowania plików CSV/Landstar
 21. usprawnienia w zakresie ładowania projektów PGPS
 22. dodanie obsługi formatu TXT HiTarget (raport tekstowy HiTarget)
 23. dodanie na ekranie startowym opcji „Pobierz z kontrolera Android przez USB” kierującego do modułu Synchronizacji
 24. ustawienie domyślnej geoidy jako EVRF-2007 (dawniej: Amsterdam)
 25. usprawnienia w zakresie pracy z dyskiem RTK24.net

W zakresie wersji PRO

 1. dodanie przełącznika „wg deklaracji z kontrolera” dotyczącego sekcji uśredniania Modułu Tabeli (możliwość włączenia uśredniania wg danych zapisanych pierwotnie w kontrolerze)
 2. dodanie odczytu L1 do konfiguacji projektowych dla formatu RAW (SurvX)
 3. dodano przycisk kierujący do strony informującej o zasadach działania przełącznika domiarów h
 4. dodano przełącznik wybierający metodę pracy z domiarami wysokościowymi
 5. zmiany i usprawnienia w zakresie ustalania wysokości H2
 6. poprawi w zakresie ustalania wysokości (przeliczanie wg geoidy+domiar wysokościowy)
 7. zmiany w interfejsie wyświetlania listy pikiet (tabela Pikiet, sekcja Dokładnościowe) – wyświetlanie kolumn Hosi i domiar
 8. Dodano opcję odwracania punktów osnowy (sekcja Konfiguracje projektowe -> Odczyt Trimble (JXL)) dla przypadków JXL z takim problemem (nowsze wersje General Survey)
 9. poprawka w zakresie prezentacji H2 dla offsetów (ustawia wsp.baz z pktów wyliczonych)
 10. poprawka interfejsu wyświetlania sekcji kalibracji poziomej (niezasłanianie)
 11. dodany przycisk Wyjaśnij w module tabeli odnośnie Korekty XYH
 12. dodanie w module Asystenta możliwości szybkiego przekierowania na stronę z opisem rozwiązania potencjalnych problemów (przycisk „Szerszy opis WWW”) dla wybranych przypadków
 13. dodanie w module Asystenta funkcji wykrywania problemów z geoidą w pliku JXL
 14. poprawka w zakresie funkcjonowania przycisku „Kronsztad 60” w module Tabeli (punkty pomierzone) – pomoc w szybkim uzupełnianiu pól pod kątem K60
 15. usprawnienie JXL w zakresie wczytywania współrzędnych offsetów
 16. poprawki w zakresie usuwania pikiet (usunięcie błędu pojawiającego się czasem przy usuwaniu pikiet)
 17. poprawka w zakresie ładowania projektu z wcześniejszych wersji rozwojowych 2.18
 18. dodanie obsługi raportowania wcięć nowego offsetu na przecięcie i wychylenie (wersja uproszczona)
 19. poprawka w zakresie dostępności pola daty w symulatorze GNSS
 20. poprawki w zakresie dostępności do systemu zgłoszeniowego z poziomu RaportówGPS

W zakresie modułu Synchronizacji

 1. dodanie modułu Synchronizacji przeznaczonego dla użytkowników korzystających z PowerGPS, z podziałem na podwersje:
  [opcja uproszczona] dla użytkowników RaportyGPS w wersji PRO
  [opcja rozszerzona] dla użytkowników RaportyGPS w wersji PRO posiadających licencje na RTK PowerGPS PRO
 2. dodanie możliwości komunikacji z telefonem poprzez kabel USB i łącze ADB/Android (Android Debug Bridge)
 3. dodanie pobierania informacji o telefonie (wersja systemu, wersja PowerGPS, model urządzenia, region) – sekcja STATUS KONTROLERA
 4. dodanie pobierania dodatkowych informacji o telefonie (stan baterii/akumulatora, adres IP, wolna pamięć) – sekcja STATUS KONTROLERA
 5. rozpoznawanie wybranych kontrolerów i wyświetlanie podglądu i opisu na belce głównej modułu
 6. dodanie możliwości restartowania kontrolera (przycisk w sekcji STATUS KONTROLERA)
 7. dodanie możliwości wykonania zrzutu ekranu kontrolera (przycisk w sekcji STATUS KONTROLERA)
 8. dodanie przycisków kierujących do stron pomagających w skonfigurowaniu połączenia oraz pobraniu odpowiednich sterowników
 9. dodanie przycisku wywołujących Menedżer Urządzeń Windows
 10. dodanie ikony symbolizującej status modułu (niepracujący/pracujący)
 11. dodanie możliwości pobierania aktualnych wersji oficjalnych i rozwojowych – sekcja AKTUALIZACJA/NOWE WERSJE
 12. dodanie przycisku kierującego do podstron z opisem aktualnych wersji – sekcja AKTUALIZACJA/NOWE WERSJE
 13. dodanie przycisku umożliwiającego odinstalowanie PowerGPS
 14. dodanie przycisku umożliwiającego instalację PowerGPS w wersji oficjalnej lub rozwojowej (do wyboru, 2 przyciski), z automatycznym nadaniem uprawnień – sekcja AKTUALIZACJA/NOWE WERSJE
 15. dodanie przycisku umożliwiającego nadanie uprawień PowerGPS w systemie Android
 16. dodanie przycisku do sprawdzania dostępności nowych wersji oprogramowania – sekcja AKTUALIZACJA/NOWE WERSJE
 17. dodanie możliwości wykonania kopii całego katalogu \PowerGPSv2 (pobranie z Androida na dysk komputera) – sekcja KOPIA ZAPASOWA I CZYSZCZENIE
 18. dodanie możliwości wykonania kopii ustawień PowerGPS (pobranie z Androida na dysk komputera) – sekcja KOPIA ZAPASOWA I CZYSZCZENIE
 19. dodanie możliwości przywrócenia kopii całego katalogu \PowerGPSv2 (wysłanie z komputera do Androida) – sekcja KOPIA ZAPASOWA I CZYSZCZENIE
 20. dodanie możliwości przywrócenia ustawień PowerGPS (wysłanie z komputera do Androida) – sekcja KOPIA ZAPASOWA I CZYSZCZENIE
 21. dodanie informacji o zajętości pamięci przez PowerGPS – sekcja KOPIA ZAPASOWA I CZYSZCZENIE
 22. dodanie możliwości usunięcia całego katalogu \PowerGPS z Androida – sekcja KOPIA ZAPASOWA I CZYSZCZENIE
 23. dodanie możliwości usunięcia ustawień PowerGPS z Androida – sekcja KOPIA ZAPASOWA I CZYSZCZENIE
 24. dodanie możliwości usunięcia kafelków podkładów mapowych z Androida – sekcja KOPIA ZAPASOWA I CZYSZCZENIE
 25. dodanie możliwości usunięcia ustawień podkładów mapowych z Androida (w celu zresetowania ustawień w tym zakresie) – sekcja KOPIA ZAPASOWA I CZYSZCZENIE
 26. dodanie możliwości usunięcia ustawień geoid z Androida (w celu zresetowania ustawień w tym zakresie) – sekcja KOPIA ZAPASOWA I CZYSZCZENIE
 27. dodanie możliwości usunięcia ustawień predefiniowanych szybkich kodów z Androida (w celu zresetowania ustawień w tym zakresie) – sekcja KOPIA ZAPASOWA I CZYSZCZENIE
 28. dodanie możliwości podglądu listy katalogów projektowych z Androida – sekcja POBIERZ PROJEKT (Pobieranie projektów z kontrolera)
 29. dodanie informacji o zajętości pamięci wybranego katalogu projektowego – sekcja POBIERZ PROJEKT
 30. dodanie możliwości pobrania wybranego katalogu projektowego z Androida – sekcja POBIERZ PROJEKT
 31. dodanie możliwości usunięcia całego katalogu projektu (np. po pobraniu) – sekcja POBIERZ PROJEKT
 32. dodanie możliwości usunięcia wybranych podkatalogów (np. kopii zapasowych, logów..itd) – sekcja POBIERZ PROJEKT
 33. dodanie możliwości otwarcia pobranego projektu w RaportachGPS – sekcja POBIERZ PROJEKT (Pobrane katalogi projektowe)
 34. dodanie przycisku kierującego do diagnostyki pobranego katalogu projektowego – sekcja POBIERZ PROJEKT
 35. dodanie przycisku otwierającego folder Windows, gdzie przechowywane są pobrane dane projektu (Otwórz folder) – sekcja POBIERZ PROJEKT
 36. dodanie możliwości diagnostyki pobranego katalogu projektowego, ze sprawdzeniem poprawności zapisanych kopii zapasowych – sekcja DIAGNOSTYKA
 37. dodanie możliwości skrócenia czasu diagnostyki katalogu (odznaczona opcja „Diagnoza szczegółowa”) – sekcja DIAGNOSTYKA
 38. dodanie przycisku umożliwiającego odzyskanie danych wg wybranej zapisanej kopii (podobnie jak w przypadku funkcji dostępnej na Androidzie w PowerGPS) – sekcja DIAGNOSTYKA
 39. dodanie przycisku umożliwiającego pobranie aktualnego logu systemowego Android – sekcja DIAGNOSTYKA
 40. dodanie skanowania logów w kierunku wykrywania błędów dot. PowerGPS i możliwości wysłania ich do SkyRaster celem analizy – sekcja DIAGNOSTYKA
 41. dodanie przycisku umożliwiającego usunięcie logu systemowego Android – sekcja DIAGNOSTYKA
 42. dodanie możliwości zmiany katalogów do przechowywania pobranych projektów oraz wersji oprogramowania – sekcja OPCJE

W zakresie sekcji opisowej bloga

 1. modyfikacja strony o samouczkach RaportówGPS (blog)
 2. dodanie strony pomocy o Kronsztad 60 : http://raportygps.pl/obsluga/kronsztad-60/
 3. dodanie strony pomocy o problemach z geoidą JXL: http://raportygps.pl/obsluga/brak-geoidy-jxl/

Powyższa lista obejmuje zmiany rozwijane od wczesnych, do późnych wersji rozwojowych 2.18 oraz nowe rzeczy wdrożone w wydaniu oficjalnym 2.18.

Historia zmian wersji 2.17

 1. poprawka w zakresie importu wysokości lokalnych z plików JXL
 2. poprawka w zakresie zawieszania się przy kasowaniu pikiet pomierzonych
 3. dodanie obsługi raportowania wcięć offsetu budynkowego typ 1
 4. dodanie obsługi raportowania wcięć offsetu budynkowego typ 2
 5. dodanie obsługi raportowania wcięć offsetu budynkowego typ 3
 6. dodanie obsługi raportowania wcięć offsetu budynkowego typ 4
 7. usprawnienia w zakresie obsługi formatu XML/Leica dla Leica GS18
 8. poprawki w zakresie błędu występującego po usuwaniu pikiet
 9. dodanie funkcji „Resetuj pikiety zmierzone przy pomocy pojedynczego wychylenia” w obliczeniach masowych (dostęp np. w module Tabeli, sekcja pikiet pomierzonych, przycisk „Inne”), pozwalającej na przywrócenie pomiaru GNSS dla pikiet zmierzonych w 1 wychyleniu

Historia zmian wersji 2.15

W zakresie wspólnym:

 1. usprawnienie w zakresie odczytu formatu XML/SmartWorx Leica po aktualizacji kontrolera Leica (rozwiązanie problemu dat bez sekund)
 2. poprawka w zakresie autorozpoznawania lokalizacji (reakcja na problem Overflow, np. przy wczytywaniu plików RW5 z wybranej lokalizacji)
 3. usprawnienie w zakresie obsługi JXL i zerowych wsp. lokalnych stacji bazowych (dotyczy pomiarów z aplikacji SurveyPro z niekompletnymi informacjami w zakresie stacji bazowych)
 4. usprawnienia w zakresie odczytu nazw odbiorników RTK dla nowo-dostosowanych urządzeń (c.d., w tym AzusRTN)
 5. usprawnienia w zakresie obsługi plików powstałych w wersjach rozwojowych PowerGPS 2.15
 6. usprawnienia w zakresie odczytu i poprawie czasu offsetów na wychylenie, gdy czas w kontrolerze mocno różni się od czasu GPS (tylko format PGPS)
 7. dodanie możliwości eksportu do plików TXT w wersji Standard (bez opcji wyboru szczegółów formatu)
 8. poprawki w zakresie odczytu plików MJF (Topcon) – kwestie domiarów, ustalania wysokości offsetów, odczytu wysokości tyczki
 9. usprawnienia w zakresie odczytu plików MJF (Topcon) – odczyt wcięć liniowych, usprawnienia w zakresie odczytu układu odniesienia XY
 10. poprawki w zakresie ładowania projektów PowerGPS z wcięciami liniowymi
 11. poprawki w zakresie odczytu pierwszej wersji danych GPS z formatu HiTarget/TXT
 12. dodanie obsługi drugiej wersji formatu danych GPS z HiTarget/TXT
 13. dodanie obsługi formatu Ruide SurvX/CSV
 14. poprawki w zakresie odczytu formatu RAW/Fieldgenius i detekcji układu (rozwiązanie problemów dla danych RAW w układzie 1992)
 15. dodanie kolumny „d osn2” w której wykazywane będą odległości do drugiego najbliższego punktu osnowy
 16. dodanie wykazania kolumn „d osn” i „d osn2” w module tabeli, w sekcji pikiet pomierzonych (podzakładka „Dokładnościowe”)
 17. dodano przycisk „Usuń niepomierzone punkty osnowy” z listy osnowy (aby móc wykazywać odległości do osnowy pomierzonej)
 18. dodanie opcji „Odległości punktów od osn. <10m” (Konfiguracje projektowe) pozwalająca na wykazanie zawsze wartości liczbowych w kolumnach „d osn” oraz „d osn2”
 19. dodanie opcji „Wykazuj czas/datę punktów zmierzonych” (Osnowa/tyczenie), sterującą wyświetlaniem daty/czasu dla kontrolnych/tyczonych punktów zmierzonych (jeśli opcja będzie odznaczona, data lub data i czas nie będzie wykazana)
 20. poprawka w zakresie zapisu projektu po ponownym otwarciu obiektu
 21. poprawka w zakresie proponowanej ścieżki zapisu po dograniu pikiet do tabeli z innego projektu
 22. dodanie wyświetlania aktualnej nazwy zapisanego projektu na pasku tytułowym ekranu importu i tabeli
 23. dodano automatyczne doczytywanie punktów bazowych z plików obserwacji OBS/RINEX dla raportów związanych z odbiornikiem AzusRTN
 24. poprawki w zakresie obsługi formatu Landstar\RAW w trybie harmonizacji
 25. dodanie obsługi formatu Landstar 7 (Android) – dla plików DB *

W zakresie wersji PRO:

 1. poprawka w zakresie importu stacji bazowych dla ręcznie dodanych pikiet (tabela – F6)
 2. dodano opcję „Dwuklik na punkcie przenosi do tabeli” w zakładce „Wcięcia/offsety”, gdy zaznaczona, dwuklik na punkcie bazowym wcięcia przenosi do tabeli pikiet zmierzonych lub uśrednianych (zależnie od typu punktu bazowego wcięcia)
 3. dodano opcję „Raportuj wyłącznie użyte stacje bazowe” w zakładce „Stacje bazowe”, umożliwiającą raportowanie tylko stacji, które były użyte w pomiarze (opcja domyślnie włączona)
 4. dodano opcję „Usuń nieużywane” w zakładce „Stacje bazowe”, pozwalającą na szybkie usunięcie nieużywanych stacji bazowych
 5. ulepszenie w zakresie importu wcięć liniowych z formatu PGPS (PowerGPS) – import zadań z punktami bazowymi wcięć pochodzącymi z uśredniania punktów GNSS
 6. ulepszenie w zakresie importu wcięć liniowych z formatu JXL (Trimble General Survey) -import zadań z punktami bazowymi wcięć pochodzącymi z uśredniania punktów GNSS
 7. poprawka w zakresie czyszczenia tabeli pikiet („Inne”->”Wyczyść tabelę”)
 8. poprawka w zakresie dodawania projektów z pliku (F6) – kwestia punktów uśrednionych z kontrolera, punktów osnowy i punktów offsetowych
 9. poprawka w zakresie przeliczania wektorów bazowych *
 10. dodanie możliwości wczytania stacji bazowych z plików RINEX (OBS) z poziomu interfejsu – zakładki stacji bazowych *
 11. dodanie możliwości narzucenia wartości w kolumnie (okno ustawień domyślnych kolumny) – działa nawet gdy w kolumnie są dane *

W zakresie modułu EDV2:

 1. dodanie możliwości zaznaczania numerów/kodów pikiet, kończących się wybranym tekstem zaznacz(numer=”%tekst”)
 2. dodanie możliwości zaznaczania numerów/kodów pikiet, rozpoczynających się wybranym tekstem zaznacz(numer=”tekst%”)
 3. dodanie możliwości zaznaczania numerów/kodów pikiet, zawierających określony tekst zaznacz(numer=”%tekst%”)
 4. wprowadzenie kwestii szukania fragmentów tekstu, także dla pikiet niespełniających kryteria (np. zaznaczenie wszystkich pikiet, których numery nie zawierają wybranego ciągu znaków – np. zaznacz(numer<>„%tekst%”))
 5. aktualizacja pliku instrukcji języka programowania Raportów (RaportyJezyk.pdf)

W zakresie modułu DOKŁADNOŚCIOWEGO:

 1. dodanie wyświetlania kolumny mP dla punktów uśrednionych (interfejs)
 2. dodanie prezentacji wartości mP dla punktów offsetowych uśrednionych (interfejs+raport)

* zmiany dostępne w wydaniu drugim 2.15 :: R2 2019-01-07

Historia zmian wersji 2.14

W zakresie wspólnym:

 1. poprawki związane z formatem Geosun/CSV
 2. poprawki w zakresie licencji pływających
 3. zmiany w zakresie dostosowania do formatu PowerGPS 2.14
 4. poszerzenie okna importu (dodanie przycisku przejścia do sekcji Analizy)
 5. dodanie nowego formatu importu Landstar 6/RAW
 6. dodanie nowego formatu Geosun/DTL
 7. dodanie obsługi zadań offsetów z wychylenia na 2 i 3 punkty z formatu PowerGPS
 8. zmiany nazewnictwa i informacyjne związane z kwestią PL-KRON86-NH a Kronsztad 86
 9. poprawki w zakresie odtwarzania/zapisu konfiguracji szablonów (pola odbiornik Rover i Baza)
 10. dodanie obsługi wersji formatu CSV/Landstar 7 – dot. odbiorników CHC (niestety z uwagi na brak pól dot. współrzędnych stacji bazowych w tym formacie, lista stacji bazowych nie będzie dostępna)*

W zakresie wersji PRO:

 1. dodanie poleceń „Wybierz do kontroli XYH” / „Wybierz do kontroli XY” / „Wybierz do kontroli H” pod prawym przyciskiem myszy w tabeli punktów osnowy
 2. wprowadzono flagę @RP(N)=H – dodanie takiego oznaczenia powoduje wykazanie w raporcie, iż punkt osn. jest z przeniesienia reperu (podana nazwa oraz wys. katalogowa). Flagę, nazwę reperu i jego wys. katalogową można ustawić z poziomu interfejsu (np. prawym przyciskiem myszy)
 3. wprowadzono flagi @XY oraz @H do oznaczenia wierszy z osnową (@XY tylko do kontroli wsp. płaskich, @H do kontroli H – repery)
 4. poprawki w zakresie raportowania offsetów z wychylenia na 3 punkty
 5. poprawka w zakresie dublowania stacji bazowych przy dogrywaniu (łączeniu projektów)
 6. dodanie możliwości włączania/wyłączania raportowania informacji o usuniętych punktów (lista na końcu raportu)
 7. dodanie skrótu Ctrl+Del do usuwania pikiet
 8. dodanie możliwości zdefiniowania własnego formatu kolumn dla eksportu wektorów
 9. dodanie możliwości wyłączania ostrzeżeń dotyczących kontroli punktów osnowy/tyczenia
 10. dodanie sekcji „Eksport do wyrównania” w ramach zakładki „Punkty zmierzone” – umożliwiającej przy generowaniu raportu utworzenie pliku z wektorami GNSS do wyrówanania (np. w C-GEO)
 11. dodanie funkcji ignorowania czasu GPS (Konfiguracje projektowe->JXL) – opcja zawsze
 12. dodanie funkcji ignorowania czasu GPS (Konfiguracje projektowe->JXL) – opcja tylko dla większych rozbieżności (czasowych)
 13. poprawki w zakresie odczytów JXL uśrednianych
 14. poprawka związana z niemożnością wygenerowania raportu przy braku poprawnych danych XYZ kartezjańskie
 15. moduł analizy graficznej parametrów HSIG/VSIG/PDOP/VDOP/sat. (godzinowa) – skrót Ctrl+G (z modułem PRO tylko jeden poziom szczegółowości)
 16. moduł symulatora danych GNSS (uzupełnianie kolumn i planowanie czasu)

W zakresie modułu EDV2:

 1. moduł analizy graficznej parametrów HSIG/VSIG/PDOP/VDOP/sat. (8-godzinowa/godzinowa/minutowa/sekundowa) – skrót Ctrl+G (dwa poziomy szczegółowości)

* zmiany dostępne w wydaniu drugim 2.14 :: R2 2018-06-03

Historia zmian wersji 2.13

W zakresie wspólnym:

 1. dodanie nowej opcji w zakresie wyboru katalogu docelowego: „Załóż nowy katalog projektowy” – opcja dokonuje następujących czynności: przy generowaniu raportu zakładany jest podfolder z nazwą taką jak nazwa pliku z danymi GPS, następnie w tym katalogu są zapisywane raporty, eksporty oraz w tym samym samym czasie zapisywany jest projekt oraz kopiowany jest plik źródłowy z danymi GPS. Dzięki temu otwierając gdziekolwiek plik z danymi GPS (np. PGPS, RAW, JXL, RW5..itd) i klikając Generowanie Raportu, wszystkie istotne pliki z punktu widzenia osoby zajmującej się przygotowaniem raportu trafiają do konkretnego katalogu projektowego (rezultat: szybsza i łatwiejsza archiwizacja danych)
 2. usprawnienie w zakresie przeszukiwania pikietdodanie kolumny Sprzęt
 3. poprawka w zakresie zapisu opcji przeszukiwania pikiet (F4 z okna głównego)
 4. poprawka w zakresie zapisu punktów wyłączonych z uśrednień w zakresie pliku projektu Raportów
 5. poprawka w zakresie generowania RTF do formatu A4
 6. poprawki w zakresie wykazywania kolumny „pośr.” (identyfikator metody pomiaru pośredniego) dla formatu RAW Fieldgenius
 7. poprawki w zakresie identyfikacji modelu Ruide R6I oraz anteny z formatu RAW FieldGenius
 8. dodanie do asystenta informacji o nieprawidłowej dacie pomiaru pikiet
 9. poprawka w zakresie ładowania projektu Raportów z zapisaną nieprawidłowo datą (we wcześniejszych wersjach załadowanie takiego projektu mogło być niemożliwe)
 10. poprawki i usprawnienia w zakresie otwierania plików PGPS
 11. dostosowanie do innej wersji formatu CSV (Geosun)*
 12. poprawki w zakresie obsługi licencji pływających **

W zakresie wersji PRO:

 1. poprawka błędu pojawiającego się przy ręcznym imporcie punktów osnowy w pewnych przypadkach
 2. dodanie możliwości importu pomiarów w wychyleniu (pikiety pomierzone) z formatu PowerGPS (PGPS)
 3. dodanie funkcjonowania skrótu Ctrl+S do zapisu projektu w module Tabeli
 4. dodanie możliwości odfiltrowywania pikiet wg plików TXT z separatorem przecinka (dla 2 typów funkcji filtrowania)
 5. poprawka w zakresie odczytu wcięć dla formatu RW5 o zdublowanej numeracji
 6. usprawnienie w zakresie odczytu czasów dla JXL – dodanie mechanizmu korekty czasu offsetów (zapobieganie sytuacji, iż czas zapisu punktu wciętego jest wcześniejszy niż zapis punktu bazowego wcięcia)
 7. odczyt offsetów tilt opartych o 3 pkty z formatu RAW FieldGenius (pomiar z pochyłomierza na 3 punkty)
 8. dodanie odczytów informacji o pomiarach w wychyleniu, w tym średniej wartości pochylenia dla pomiarów standardowych (1-pkt) w wychyleniu z formatu PowerGPS (PGPS)
 9. usprawnienia w zakresie odczytów średniej wartości pochylenia dla pomiarów standardowych (1-pkt) w wychyleniu z formatu Fieldgenius RAW
 10. zmiany w zakresie wykazywania statystyki ilości zadań offsetowych w module tabeli (dodanie zliczania zadań offsetów pochyłomierza na 2 i 3 punkty)
 11. dodanie odczytu wartości średniej wychylenia – kolumny (tilt) dla zmierzonych pikiet GNSS
 12. dodanie kolumny (tilt) przechowującej średnie wychylenie tyczki XY w stopniach
 13. dodanie kolumny (tlh) – wysokość sensora wychylenia
 14. dodanie kolumny (wkxy) – wykazywanie szacowanej lub rzeczywistej wartości wektora kompensacji XY
 15. dodanie kolumny (mkp) – metoda kompensacji pozycji GNSS (dla pomiarów z wychyleniem)
 16. dodanie kolumny (tlsn) – oznaczenie typu sensora wychylenia (wbudowany/zewnętrzny/z opcją kompensacji)
 17. dodanie możliwości edycji kolumn (tilt) oraz (tlh)
 18. zmiana w zakresie legendy w module tabeli
 19. dodanie nowych ikon (dwie) związanych z pomiarami pochylenia
 20. poprawki w zakresie ładowania wcięć radialnych z formatu PGPS**
 21. poprawka stabilności w zakresie błędu wyświetlania (zawieszanie) w momencie przełączania z zakładki pomierzone gdy włączona zakładka „Podgląd HTML” **

W zakresie modułu EDV2:

 1. dodano możliwość porównania numerycznego nazw pikiet ( zamiast wpisywać np. zaznacz(numer>=”5″) korzystamy z polecenia zaznacz(numer>=5) )
 2. dodano nowe pole „domiarh” pozwalające na masową zmianę domiarów do osi (dla zaznaczonych rekordów wydajemy polecenie ustaw(domiarh=-0.08) lub domiarh=-0.08; )

W zakresie modułu mapy:

 1. dodanie możliwości pokazywania wektorów pochyleń dla pomiarów w wychyleniu / Ruide R6I (tylko dla importu z PGPS)

 
* zmiany dostępne w wydaniu drugim 2.13 :: R2 2018-02-05
** zmiany dostępne w wydaniu trzecim 2.13 :: R3 2018-03-16

Historia zmian wersji 2.12

W zakresie wspólnym:

 1. dodanie nowego trybu pracy – abonament (tańsze licencje czasowe; nie obejmuje licencji bezterminowych)
 2. dodanie ostrzegania w przypadku otwierania w Raportach plików z PowerGPS z nowszej wersji (komunikat jaką wersję należy pobrać, aby prawidłowo otworzyć plik – rezygnacja w tym przypadku z komunikatu „Brak danych nie można otworzyć pliku”)
 3. poprawki w zakresie odczytu offsetów z formatu PowerGPS (punkt z przedłużenia linii)
 4. poprawka w zakresie pola Lokalizacja przy ładowaniu projektu Raportów
 5. poprawki w zakresie raportowania parametrów elipsoidy dla układów 2000 i 1992
 6. dodanie kolumny „metoda pomiaru” do eksportu pikiet
 7. dodanie kolumn „wysokość tyczki” i „wysokość anteny” do eksportu pikiet
 8. dodanie kolumny „opóźnienie poprawek” do eksportu pikiet
 9. dodanie kolumn „wektor bazowy ECEF” i „wektor bazowy (lokalny)” do eksportu pikiet
 10. odczyt opóźnień poprawek z formatu PowerGPS
 11. dodanie nowej kolumny „opóźnienie średnie”
 12. dodanie nowej kolumny „opóźnienie min”
 13. dodanie nowej kolumny „opóźnienie max”

W zakresie wersji PRO:

 1. poprawki w zakresie raportowania PDOP po edycji (zaokrąglanie)
 2. poprawki w zakresie obsługi formatu JXL i punktów uśrednianych
 3. dodanie możliwości kopiowania wierszy dla zakładki punktów bazowych (Ctrl+C – kopiuje z separatorem spacji, Ctrl+Shift+C – kopiuje z tabulatorem do Excela)
 4. dodanie możliwości kopiowania wierszy dla zakładki punktów uśrednionych (Ctrl+C – kopiuje z separatorem spacji, Ctrl+Shift+C – kopiuje z tabulatorem do Excela)
 5. dodanie możliwości kopiowania wierszy dla zakładki Osnowy (Ctrl+C – kopiuje z separatorem spacji, Ctrl+Shift+C – kopiuje z tabulatorem do Excela)
 6. poprawki w zakresie odczytu i rozpoznania punktów kontrolnych w zakładce punktów osnowy
 7. poprawki w zakresie wizualizacji próbek pomiaru (Ctrl+Shift+I)
 8. poprawki w zakresie ustalania godła 2000 (1:10000) oraz dodanie obliczania godła 1:500 (2000) dla sekcji rozpoznania układu punktu (moduł Kalkulatora)
 9. dodanie opcji wł/wył. ostrzeżeń związanych z pomiarem offsetowym z wychyłomierzem
 10. dodanie obsługi pomiarów offsetowych z wychyłomierzem (Tilt) dla pliku RAW
 11. poprawka przy wczytywaniu projektów RGPS z offsetami
 12. poprawki w zakresie importu z PGPS
 13. dodano przełącznik umożliwiający pokazywanie wyróżniania dla wszystkich zakładek pikiet pomierzonych
 14. dodano sekcję wyróżniania pikiet w „Konfiguracjach projektowych” modułu Tabeli oraz nowe okno podglądu pikiet „Lepsze/słabsze” prezentujące wyróżnienia 4 kolorami
 15. dodano obsługę raportowania pomiaru wielodniowego (podwójna data) – z przełącznikiem
 16. poprawka w zakresie usuwania punktów osnowy skojarzonych z offsetami
 17. poprawka w zakresie wyliczania wysokości offsetów RW5
 18. dodanie obsługi offsetu punktu z przedłużenia linii dla formatu RW5

W zakresie modułu EDV2:

 1. poprawki w zakresie obsługi wybranych wcięć
 2. dodanie przycisków zamiany odległości/punktów dla wcięć (WL,WK,DO,PL)
 3. poprawki w zakresie zaznaczania epok z poziomu polecenia skryptowego (np. polecenie sel(ep=15))

W zakresie modułu dokładnościowego:

 1. dodanie generowania sekcji wpasowania/kalibracji do raportów w formacie RTF
 2. dodanie generowania sekcji wpasowania/kalibracji do raportów w formacie TXT

 

Historia zmian wersji 2.11

W zakresie wersji podstawowej:

 1. dodano nowy format importu danych GPS – HiTarget (TXT)

W zakresie wersji PRO:

 1. poprawki stabilności przy edycji punktów osnowy (czyszczeniu, zmianie, usuwaniu)
 2. usprawnienia importu JXL (odczyt punktów GPS poddanych uśrednieniu)
 3. dodano przycisk „Wyszukiwania Projektów” w startowym oknie programu skrót F4, dające dostęp do nowego narzędzia przeszukiwania projektów RGPS pod kątem numeru i kodu
 4. dodano możliwość wprowadzania własnego dostawcy poprawek (własnego profilu dostawcy)
 5. do narzędzia „Wyszukiwania Projektów” dodano możliwość przeszukiwania plików danych GPS (np. RW5, JXL, RAW), projektów PowerGPS (PGPS)
 6. do narzędzia „Wyszukiwania Projektów” dodano możliwość przeszukiwania plików danych GPS pod kątem zadanego użytego nr osnowy (kontrolne lub tyczone)
 7. do narzędzia „Wyszukiwania Projektów” dodano możliwość przeszukiwania plików pod kątem zadanego promienia wg wsp. lokalnych, WGS84 i kartezjańskich

W zakresie modułu mapy:

 1. poprawka – zmiana etykiety „Szkic mapy” na „Szkic”

W zakresie modułu dokładnościowego:

 1. poprawki zapisu i odczytu projektów Raportów z zapisanymi informacjami o wpasowaniu poziomym

 

Historia zmian wersji 2.10

W zakresie wersji podstawowej:

 1. dodano możliwość generowania raportu wg pionowej orientacji RTF
 2. dodanie wyłącznika harmonizacji danych dokładnościowych w module tabeli i w oknie importu (+dodanie skrótu Ctrl+Alt+H na ekranie importu)
 3. harmonizacja odczytu danych o dokładności dla formatów PGPS\PGA, RW5, TSJ, MJF, CSV Landstar i Geosun, DB Landstar, XML Leica, RAW Geomax Fieldgenius Geoapp, JXL
 4. poprawka w zakresie odczytu licencji *
 5. poprawka w zakresie niektórych konfiguracji Windows 10***
 6. poprawka w zakresie wyświetlania etykiet połączenia RTK24.net***

W zakresie wersji PRO:

 1. dodanie ostrzeżenia o braku kolumn RMS2D i RMS1D jeśli wykryto taką sytuację (w trybie harmonizacji)**
 2. dodanie możliwości podglądu wizualizacji uśrednionych próbek z formatu PGPS (aktywacja przez wybór pikiety w tabeli i skrót klawiszowy Ctrl+Shift+I) **
 3. poprawki w zakresie odczytu offsetów na linii i przecięcia prostych z formatu PGPS**
 4. poprawki w zakresie walidacji offsetów (punkt na linii)**
 5. usprawnienia w zakresie importu offsetów dla formatu RAW z nowej wersji Fieldgenius 8
 6. w module tabeli w sekcji pikiet zmierzonych dodano pokazywanie mini-statystyki zaznaczonych pikiet
 7. dodano dodatkowy przycisk do szybkiego wyboru generowanych tabeli z okna głównego
 8. usprawnienia w zakresie importu RAW Geoapp – RMS2D i RMS1D
 9. usprawnienie w zakresie wczytywania pierwszej pikiety bez stacji bazowej dla formatu RAW z aplikacji GeoApp
 10. poprawki stabilności pracy modułu tabeli (Windows 8-Windows 10)

W zakresie modułu mapy:

 1. dodanie drukowania podziałki skali dla wydruku mapy
 2. dodanie drukowania podziałki skali dla podglądu mapy

W zakresie modułu dokładnościowego:

 1. wstępnie eksport kalibracji dla formatu TXT (skrócony)

* zmiany dostępne w wydaniu drugim 2.10 :: R2 2016-12-27
** zmiany dostępne w wydaniu trzecim 2.10 :: R3 2016-12-31
*** zmiany dostępne w wydaniu czwartym 2.10 :: R4 2017-01-05

Historia zmian wersji 2.09

W zakresie wersji podstawowej:

 • ulepszenia w zakresie obsługi formatu RAW-Fieldgenius*
 • utworzono Serwis Zgłoszeniowy, umożliwiający posiadaczom komercyjnych wersji zgłaszanie uwag i sugestii (także zapytań), oraz śledzenie postępu ich wdrażania
 • dodano przycisk Zgłaszanie uwag i sugestii – przekierowujący do Serwisu Zgłoszeniowego bez potrzeby logowania
 • dodano przyciski Tematy i nowe funkcje oraz przycisk przekierowania do serwisu z opiniami
 • poprawki w zakresie obsługi formatu RAW-Fieldgenius
 • poprawki w zakresie obsługi formatu XML-Leica
 • dodano nową kolumnę Obrót przechowującą odczyt kompasu elektronicznej libelli
 • dodano nową kolumnę Pochylenie przechowującą odczyt odchylenia przód-tył
 • dodano nową kolumnę Przechylenie przechowującą odczyt odchylenia lewo-prawo
 • dodano nową kolumnę Sprzęt przechowującą nazwę sprzętu na jakim był wykonywany pomiar konkretnej pikiety

W zakresie wersji PRO:

 • zmiana w zakresie eksportu do formatu OSM (OpenStreetMap) – normalizacja w zakresie tagów + optymalizacja (przyspieszenie eksportu) **
 • dostosowanie do formatu danych PowerGPS wersji 2.09 R3 **
 • poprawka w zakresie widoczności dolnej części tabelki w module Tabeli (eksporty) tuż po wejściu do tabeli**
 • ulepszenie w zakresie przenumerowania pikiet w tabeli – dodano możliwość przenumerowania pikiet na zasadzie dodawania tylko przedrostka i przyrostka (wcześniejsza wersja zawsze numerowała kolejno, obecna bez podania numeracji dodaje tylko przed lub przyrostki)*
 • kosmetyka w zakresie okna przenumerowania (zmiana prefix na przedrostek)*
 • dodanie kolumn Wys. tyczki i Wys. anteny w zakładce (fiszce) OPISOWE w module Tabeli*
 • dodanie obsługi offsetów dla formatu Leica LandXML
 • poprawka w zakresie usuwania/zmiany punktów osnowy w przypadku gdy były wykorzystywane we wcięciach i offsetach

W zakresie modułu edycyjnego EDV2:

 • poprawka kosmetyczna okna edycji offsetu dla domiarów*

* zmiany dostępne w wydaniu drugim 2.09 :: R2 2016-06-24
** zmiany dostępne w wydaniu trzecim 2.09 :: R3 2016-07-14