Archive for Historia aktualizacji

Historia zmian wersji 2.11

W zakresie wersji podstawowej:

 1. dodano nowy format importu danych GPS – HiTarget (TXT)

W zakresie wersji PRO:

 1. poprawki stabilności przy edycji punktów osnowy (czyszczeniu, zmianie, usuwaniu)
 2. usprawnienia importu JXL (odczyt punktów GPS poddanych uśrednieniu)
 3. dodano przycisk „Wyszukiwania Projektów” w startowym oknie programu skrót F4, dające dostęp do nowego narzędzia przeszukiwania projektów RGPS pod kątem numeru i kodu
 4. dodano możliwość wprowadzania własnego dostawcy poprawek (własnego profilu dostawcy)
 5. do narzędzia „Wyszukiwania Projektów” dodano możliwość przeszukiwania plików danych GPS (np. RW5, JXL, RAW), projektów PowerGPS (PGPS)
 6. do narzędzia „Wyszukiwania Projektów” dodano możliwość przeszukiwania plików danych GPS pod kątem zadanego użytego nr osnowy (kontrolne lub tyczone)
 7. do narzędzia „Wyszukiwania Projektów” dodano możliwość przeszukiwania plików pod kątem zadanego promienia wg wsp. lokalnych, WGS84 i kartezjańskich

W zakresie modułu mapy:

 1. poprawka – zmiana etykiety „Szkic mapy” na „Szkic”

W zakresie modułu dokładnościowego:

 1. poprawki zapisu i odczytu projektów Raportów z zapisanymi informacjami o wpasowaniu poziomym

 

Historia zmian wersji 2.10

W zakresie wersji podstawowej:

 1. dodano możliwość generowania raportu wg pionowej orientacji RTF
 2. dodanie wyłącznika harmonizacji danych dokładnościowych w module tabeli i w oknie importu (+dodanie skrótu Ctrl+Alt+H na ekranie importu)
 3. harmonizacja odczytu danych o dokładności dla formatów PGPS\PGA, RW5, TSJ, MJF, CSV Landstar i Geosun, DB Landstar, XML Leica, RAW Geomax Fieldgenius Geoapp, JXL
 4. poprawka w zakresie odczytu licencji *
 5. poprawka w zakresie niektórych konfiguracji Windows 10***
 6. poprawka w zakresie wyświetlania etykiet połączenia RTK24.net***

W zakresie wersji PRO:

 1. dodanie ostrzeżenia o braku kolumn RMS2D i RMS1D jeśli wykryto taką sytuację (w trybie harmonizacji)**
 2. dodanie możliwości podglądu wizualizacji uśrednionych próbek z formatu PGPS (aktywacja przez wybór pikiety w tabeli i skrót klawiszowy Ctrl+Shift+I) **
 3. poprawki w zakresie odczytu offsetów na linii i przecięcia prostych z formatu PGPS**
 4. poprawki w zakresie walidacji offsetów (punkt na linii)**
 5. usprawnienia w zakresie importu offsetów dla formatu RAW z nowej wersji Fieldgenius 8
 6. w module tabeli w sekcji pikiet zmierzonych dodano pokazywanie mini-statystyki zaznaczonych pikiet
 7. dodano dodatkowy przycisk do szybkiego wyboru generowanych tabeli z okna głównego
 8. usprawnienia w zakresie importu RAW Geoapp – RMS2D i RMS1D
 9. usprawnienie w zakresie wczytywania pierwszej pikiety bez stacji bazowej dla formatu RAW z aplikacji GeoApp
 10. poprawki stabilności pracy modułu tabeli (Windows 8-Windows 10)

W zakresie modułu mapy:

 1. dodanie drukowania podziałki skali dla wydruku mapy
 2. dodanie drukowania podziałki skali dla podglądu mapy

W zakresie modułu dokładnościowego:

 1. wstępnie eksport kalibracji dla formatu TXT (skrócony)

* zmiany dostępne w wydaniu drugim 2.10 :: R2 2016-12-27
** zmiany dostępne w wydaniu trzecim 2.10 :: R3 2016-12-31
*** zmiany dostępne w wydaniu czwartym 2.10 :: R4 2017-01-05

Historia zmian wersji 2.09

W zakresie wersji podstawowej:

 • ulepszenia w zakresie obsługi formatu RAW-Fieldgenius*
 • utworzono Serwis Zgłoszeniowy, umożliwiający posiadaczom komercyjnych wersji zgłaszanie uwag i sugestii (także zapytań), oraz śledzenie postępu ich wdrażania
 • dodano przycisk Zgłaszanie uwag i sugestii – przekierowujący do Serwisu Zgłoszeniowego bez potrzeby logowania
 • dodano przyciski Tematy i nowe funkcje oraz przycisk przekierowania do serwisu z opiniami
 • poprawki w zakresie obsługi formatu RAW-Fieldgenius
 • poprawki w zakresie obsługi formatu XML-Leica
 • dodano nową kolumnę Obrót przechowującą odczyt kompasu elektronicznej libelli
 • dodano nową kolumnę Pochylenie przechowującą odczyt odchylenia przód-tył
 • dodano nową kolumnę Przechylenie przechowującą odczyt odchylenia lewo-prawo
 • dodano nową kolumnę Sprzęt przechowującą nazwę sprzętu na jakim był wykonywany pomiar konkretnej pikiety

W zakresie wersji PRO:

 • zmiana w zakresie eksportu do formatu OSM (OpenStreetMap) – normalizacja w zakresie tagów + optymalizacja (przyspieszenie eksportu) **
 • dostosowanie do formatu danych PowerGPS wersji 2.09 R3 **
 • poprawka w zakresie widoczności dolnej części tabelki w module Tabeli (eksporty) tuż po wejściu do tabeli**
 • ulepszenie w zakresie przenumerowania pikiet w tabeli – dodano możliwość przenumerowania pikiet na zasadzie dodawania tylko przedrostka i przyrostka (wcześniejsza wersja zawsze numerowała kolejno, obecna bez podania numeracji dodaje tylko przed lub przyrostki)*
 • kosmetyka w zakresie okna przenumerowania (zmiana prefix na przedrostek)*
 • dodanie kolumn Wys. tyczki i Wys. anteny w zakładce (fiszce) OPISOWE w module Tabeli*
 • dodanie obsługi offsetów dla formatu Leica LandXML
 • poprawka w zakresie usuwania/zmiany punktów osnowy w przypadku gdy były wykorzystywane we wcięciach i offsetach

W zakresie modułu edycyjnego EDV2:

 • poprawka kosmetyczna okna edycji offsetu dla domiarów*

* zmiany dostępne w wydaniu drugim 2.09 :: R2 2016-06-24
** zmiany dostępne w wydaniu trzecim 2.09 :: R3 2016-07-14

Historia zmian wersji 2.08

W zakresie wersji podstawowej:

 • poprawka w zakresie wczytywania plików JXL z offsetami *
 • poprawki w zakresie wczytywania plików RW5 z kalibracji gdy moduł dokładnościowy jest nieaktywny

W zakresie wersji PRO:

 • dodanie do asystenta informacji o podejrzanie zbyt wysokiej dokładności pikiety wczytywanej z RW5 (wynikającej z opcji mnożnika x10 macierzy kowariancji)
 • poprawka w oknie podglądu/edycji pikiety przy weryfikacji współrzędnych dla sytuacji gdy tylko część pikiet jest dotknięta kalibracją

W zakresie modułu dokładnościowego:

 • poprawka w zakresie wyliczania błędów dalmierza Disto (zaokrąglanie błędów pomiarowych mniejszych niż 1mm) *
 • dodanie automatycznego rozpoznawania pikiet wyliczanych wg wpasowania dla formatu RW5
 • poprawka w zakresie zmiany wysokości dla pikiet kalibrowanych gdy nie wybrano przeliczeń wg geoidy (wsp. H nie będzie wtedy zmieniana)
 • wczytywanie pikiet wpasowania z RW5 jako pikiet skasowanych (nie będą widoczne w raporcie ) z uwagi na niepełne dane pochodzące z formatu RW5

* zmiany dostępne w wydaniu drugim 2.08 :: R2 2016-05-09

Historia zmian wersji 2.07

W zakresie wersji podstawowej:

 • dodanie opcji rozpoznawania danych z odbiornika Spectra Precision SP60 oraz Altus NR2 z pomiaru PowerGPSem
 • poprawka w zakresie pokazywania lokalizacji przy ładowaniu projektów RGPS
 • poprawka w zakresie lokalizacji pliku LOC z formatu RW5 z Fast Survey (gdy nie ma pliku LOC i w FastSurvey jest inny zapis informacji o braku pliku)

W zakresie wersji PRO:

 • dodanie automatycznego rozpoznawania kierunków offsetów dla RW5 z możliwością włączenia/wyłączenia tej funkcji „Konfiguracjach projektowych”
 • poprawka w zakresie zaokrąglania dla punktów uśrednionych
 • poprawka w zakresie edycji i wyświetlania ilości satelitów Galileo i SBAS w oknie edycji pikiety
 • zmiana wyświetlania opisu legendy w module tabeli (dodano wyjaśnienie znaczników flag)
 • dodanie wyświetlania znaczników (flag) dla punktów wpasowania (liczonych z kalibracji oraz użytych do kalibracji)

W zakresie modułu EDV2:

 • dodanie możliwości definiowania własnych reguł dla „zaokrąglania dedykowanego”
 • dodanie opcji „zaokrąglanie dedykowane” oraz 3 reguł, które wpływają na sterowanie zaokrąglaniem i precyzją w wydrukach i eksportach wyświetlania zależną od typów pikiet (kody)

W zakresie modułu dokładnościowego:

 • poprawki w zakresie offsetów (kwestie aktualizacji MP bez wymuszania aktualizacji XY)
 • poprawki w zakresie odczytu kalibracji (wpasowania) dla formatu RW5

Historia zmian wersji 2.06

W zakresie wersji podstawowej:

 • poprawki w zakresie odczytu nazw sprzętów RTK importowanych z formatu PGPS

W zakresie wersji PRO:

 • aktualizacja obsługi formatu PowerGPS 2.06 (m.in. rozpoznawanie nowo-dostosowanego odbiornika RTK Ruide S680)
 • zmiana sposobu importu informacji satelitach – Galileo i SBAS nie będą już traktowane w kategorii „Inne” lecz będą trafiały do swoich kolumn
 • dodanie kolumn satelitów widocznych i używanych – Galileo oraz SBAS – także w zakresie edycji punktu

W zakresie modułu mapy:

 • poprawka zapobiegająca zrestowaniu listy serwisów WMS

Raporty – premiera wersji 2.05!

Niedługo minie rocznica 2 lat, odkąd RaportyGPS pojawiły się na rynku i otworzyły geodetom nowe możliwości w zakresie przygotowywania profesjonalnych raportów z pomiarów GNSS.

Z małego programiku aplikacja stała się kombajnem, obecnie wyposażonym w trzy dodatkowe moduły, rozszerzające możliwości aplikacji. Skoro pojawia się kolejna aktualizacja, można zapytać – czyżby kolejne nowości i ulepszenia?

Read more

Historia zmian wersji 2.05

W zakresie wersji podstawowej:

 • poprawka związana z Windows 10 64-bit**
 • poprawka związana z obsługą DGPS i Float dla formatu RW5**
 • usunięcie problemu pytania o potwierdzenie uruchomienia w niektórych wersjach Windows (poprawka związana z uprawnieniami)*
 • poprawki przy imporcie z formatu JXL (Trimble Survey Controller), w szczególności w zakresie wczytywania wcięć liniowych (z uwzględnieniem automatycznego rozpoznawania kierunków)*
 • poprawki przy imporcie z formatu JXL (Trimble General Survey 5.65/2.7), w szczególności w zakresie wczytywania wcięć liniowych (z uwzględnieniem automatycznego rozpoznawania kierunków)
 • importowanie kolumn SD2D i SDH dla plików RW5 (SurvCE)
 • poprawki w zakresie importu danych z nowej wersji formatu Fieldgeniusa

W zakresie wersji PRO:

 • dodanie opcji podświetlania błędnych offsetów kolorem czerwonym w tabeli offsetów
 • dodanie obsługi kolumny flagi – od wersji 2.05 Raporty będą pokazywać również ikonami: czy dana pikieta jest użyta do kontroli, tyczenia, czy też do offsetu (jako baza wcięcia lub punkt wcinany)
 • dodanie nowej funkcjonalności – możliwości wyłączenia punktów bazowych wcięć z raportu (z tabeli pomierzonych)
 • poprawka w zakresie importowania wcięć i offsetów przy dodawaniu pikiet z formatu Raportów (RGPS) (w module tabeli)
 • wstępna wersja asystenta – nowe okno prezentujące potencjalne źródła problemów (np. brak wybrania geoidy, błędy w offsetach..itp)
 • usprawnienie w zakresie importu – obsługa plików LOC o tych samych nazwach co RW5
 • inne usprawnienia i weryfikacje

W zakresie modułu edycyjnego EDV2:

 • poprawka związana z obsługą trybu demo dla modułu**
 • dodanie przycisku Inne opcje, dostępnych z ekranu startowego, umożliwiających ręczne skojarzenie formatów danych GPS z programem (wymagane uprawnienia Administratora dla aplikacji)*
 • dodanie możliwości szybkiej zamiany punktów WL (punktów bazowych wcięcia liniowego)*
 • dodanie możliwości szybkiej zamiany odległości WL (długości ramion wcięcia liniowego)*
 • podawanie błędu dalmierza (mD) dla wcięć/offsetów w raporcie
 • inne poprawki w zakresie modułu PRO oraz EDV2 w zakresie offsetów
 • poprawki przy wcięciach (WL/DO/..i innych) w zakresie wyświetlania na liście punktów przy edycji offsetów

W zakresie modułu mapy:

 • poprawka związana z obsługą trybu demo dla modułu**
 • dodanie obsługi podkładu mapy w postaci wybranych serwisów WMS (Geoportal)
 • dodanie możliwości wyświetlania na mapie punktów offsetowych (z opcją włączenia/wyłączenia)
 • dodanie możliwości wyświetlania na mapie punktów bazowych (z opcją włączenia/wyłączenia)
 • dodanie możliwości wydruku mapy pikiet (na drukarkę lub do PDF poprzez PDF Creator)
 • poprawki w zakresie przesuwania i odświeżania widoku mapy
 • zoomowanie mapy pikiet kółkiem myszy
 • przesuwanie mapy pikiet środkowym przyciskiem

W zakresie modułu dokładnościowego:

 • poprawka związana z obsługą trybu demo dla modułu**
 • dodanie wyświetlania błędów MP w oknie interfejsu w tabeli offsetów
 • poprawki w zakresie stylu kolorystycznego raportu HTML dla kalibracji (wpasowania XY)

** zmiany dostępne w wydaniu trzecim 2.05 :: R3 2016-03-06
* zmiany dostępne w wydaniu drugim 2.05 :: R2 2016-03-04

Aktualizacja przed Sylwestrem, czyli RaportyGPS wersja 2.04

Jeszcze przed końcem roku publikujemy najnowszą wersję Raportów GPS drugiej serii w nowej odsłonie 2.04. Wersja ta zawiera nie tylko poprawki, ale i parę nowych rzeczy, jakie mogą być przydatne w pracy geodety.

Read more

Historia zmian wersji 2.04

W zakresie wersji podstawowej:

 • poprawki w zakresie zapamiętywania lokalizacji obiektu zapisanej w formacie RGPS
 • poprawki w zakresie modułu pobierania informacji o nowościach w Raportach GPS

W zakresie wersji PRO:

 • dodanie możliwości włączenia/wyłączenia spod eksportu pikiet użytych do wyznaczania punktów offsetowych
 • dodanie możliwości włączenia/wyłączenia spod eksportu pikiet zmierzonych metodami offsetowymi
 • poprawki w zakresie importu offsetów z formatu Fieldgenius, m.in. obsługa różnych kierunków wcięć, obsługa wcięć przy sytuacjach typu skasowane punkty
 • poprawki w zakresie importu offsetów z formatów Topcon, SurvCE oraz GeoSun
 • dodanie możliwości sortowania tabeli kontroli punktów osnowy po czasie wykonania pomiaru (przełącznik)

W zakresie modułu EDV2:

 • dodanie wyświetlania długości bazowej dla wcięcia liniowego
 • dodanie możliwości włączania/wyłączania blokady modyfikacji współrzędnych lub błędów Mp podczas edycji pojedynczego offsetu
 • poprawki w zakresie usprawniania obsługi modułu edycji offsetów, m.in. łatwiejsze dodawanie punktów offsetowych