Archive for skyraster

Historia zmian wersji 2.12

W zakresie wspólnym:

 1. dodanie nowego trybu pracy – abonament (tańsze licencje czasowe; nie obejmuje licencji bezterminowych)
 2. dodanie ostrzegania w przypadku otwierania w Raportach plików z PowerGPS z nowszej wersji (komunikat jaką wersję należy pobrać, aby prawidłowo otworzyć plik – rezygnacja w tym przypadku z komunikatu „Brak danych nie można otworzyć pliku”)
 3. poprawki w zakresie odczytu offsetów z formatu PowerGPS (punkt z przedłużenia linii)
 4. poprawka w zakresie pola Lokalizacja przy ładowaniu projektu Raportów
 5. poprawki w zakresie raportowania parametrów elipsoidy dla układów 2000 i 1992
 6. dodanie kolumny „metoda pomiaru” do eksportu pikiet
 7. dodanie kolumn „wysokość tyczki” i „wysokość anteny” do eksportu pikiet
 8. dodanie kolumny „opóźnienie poprawek” do eksportu pikiet
 9. dodanie kolumn „wektor bazowy ECEF” i „wektor bazowy (lokalny)” do eksportu pikiet
 10. odczyt opóźnień poprawek z formatu PowerGPS
 11. dodanie nowej kolumny „opóźnienie średnie”
 12. dodanie nowej kolumny „opóźnienie min”
 13. dodanie nowej kolumny „opóźnienie max”

W zakresie wersji PRO:

 1. poprawki w zakresie raportowania PDOP po edycji (zaokrąglanie)
 2. poprawki w zakresie obsługi formatu JXL i punktów uśrednianych
 3. dodanie możliwości kopiowania wierszy dla zakładki punktów bazowych (Ctrl+C – kopiuje z separatorem spacji, Ctrl+Shift+C – kopiuje z tabulatorem do Excela)
 4. dodanie możliwości kopiowania wierszy dla zakładki punktów uśrednionych (Ctrl+C – kopiuje z separatorem spacji, Ctrl+Shift+C – kopiuje z tabulatorem do Excela)
 5. dodanie możliwości kopiowania wierszy dla zakładki Osnowy (Ctrl+C – kopiuje z separatorem spacji, Ctrl+Shift+C – kopiuje z tabulatorem do Excela)
 6. poprawki w zakresie odczytu i rozpoznania punktów kontrolnych w zakładce punktów osnowy
 7. poprawki w zakresie wizualizacji próbek pomiaru (Ctrl+Shift+I)
 8. poprawki w zakresie ustalania godła 2000 (1:10000) oraz dodanie obliczania godła 1:500 (2000) dla sekcji rozpoznania układu punktu (moduł Kalkulatora)
 9. dodanie opcji wł/wył. ostrzeżeń związanych z pomiarem offsetowym z wychyłomierzem
 10. dodanie obsługi pomiarów offsetowych z wychyłomierzem (Tilt) dla pliku RAW
 11. poprawka przy wczytywaniu projektów RGPS z offsetami
 12. poprawki w zakresie importu z PGPS
 13. dodano przełącznik umożliwiający pokazywanie wyróżniania dla wszystkich zakładek pikiet pomierzonych
 14. dodano sekcję wyróżniania pikiet w „Konfiguracjach projektowych” modułu Tabeli oraz nowe okno podglądu pikiet „Lepsze/słabsze” prezentujące wyróżnienia 4 kolorami
 15. dodano obsługę raportowania pomiaru wielodniowego (podwójna data) – z przełącznikiem
 16. poprawka w zakresie usuwania punktów osnowy skojarzonych z offsetami
 17. poprawka w zakresie wyliczania wysokości offsetów RW5
 18. dodanie obsługi offsetu punktu z przedłużenia linii dla formatu RW5

W zakresie modułu EDV2:

 1. poprawki w zakresie obsługi wybranych wcięć
 2. dodanie przycisków zamiany odległości/punktów dla wcięć (WL,WK,DO,PL)
 3. poprawki w zakresie zaznaczania epok z poziomu polecenia skryptowego (np. polecenie sel(ep=15))

W zakresie modułu dokładnościowego:

 1. dodanie generowania sekcji wpasowania/kalibracji do raportów w formacie RTF
 2. dodanie generowania sekcji wpasowania/kalibracji do raportów w formacie TXT

 

Historia zmian wersji 2.11

W zakresie wersji podstawowej:

 1. dodano nowy format importu danych GPS – HiTarget (TXT)

W zakresie wersji PRO:

 1. poprawki stabilności przy edycji punktów osnowy (czyszczeniu, zmianie, usuwaniu)
 2. usprawnienia importu JXL (odczyt punktów GPS poddanych uśrednieniu)
 3. dodano przycisk „Wyszukiwania Projektów” w startowym oknie programu skrót F4, dające dostęp do nowego narzędzia przeszukiwania projektów RGPS pod kątem numeru i kodu
 4. dodano możliwość wprowadzania własnego dostawcy poprawek (własnego profilu dostawcy)
 5. do narzędzia „Wyszukiwania Projektów” dodano możliwość przeszukiwania plików danych GPS (np. RW5, JXL, RAW), projektów PowerGPS (PGPS)
 6. do narzędzia „Wyszukiwania Projektów” dodano możliwość przeszukiwania plików danych GPS pod kątem zadanego użytego nr osnowy (kontrolne lub tyczone)
 7. do narzędzia „Wyszukiwania Projektów” dodano możliwość przeszukiwania plików pod kątem zadanego promienia wg wsp. lokalnych, WGS84 i kartezjańskich

W zakresie modułu mapy:

 1. poprawka – zmiana etykiety „Szkic mapy” na „Szkic”

W zakresie modułu dokładnościowego:

 1. poprawki zapisu i odczytu projektów Raportów z zapisanymi informacjami o wpasowaniu poziomym

 

RaportyGPS 2.10 Świątecznie

Najnowsze RaportyGPS już zostały opublikowane! A konkretnie – tuż przed Świętami, 23-go na serwerze pojawiła się kolejna wersja, którą możecie ściągnąć! W tym wpisie dowiecie się więcej o zmianach i najnowszej wersji!
Read more

Harmonizacja danych o dokładności w Raportach

Różne formaty danych, różny sposób zapisu tych samych wartości. Jeśli korzystasz z wersji 2.10 Raportów (lub wyższej) i obserwujesz puste kolumny z danymi RMS2D i RMS1D (lub brak danych MP i MH) – polecamy przeczytanie tego wpisu, ponieważ od wersji 2.10 nastąpiła harmonizacja danych o dokładności!
Read more

Historia zmian wersji 2.10

W zakresie wersji podstawowej:

 1. dodano możliwość generowania raportu wg pionowej orientacji RTF
 2. dodanie wyłącznika harmonizacji danych dokładnościowych w module tabeli i w oknie importu (+dodanie skrótu Ctrl+Alt+H na ekranie importu)
 3. harmonizacja odczytu danych o dokładności dla formatów PGPS\PGA, RW5, TSJ, MJF, CSV Landstar i Geosun, DB Landstar, XML Leica, RAW Geomax Fieldgenius Geoapp, JXL
 4. poprawka w zakresie odczytu licencji *
 5. poprawka w zakresie niektórych konfiguracji Windows 10***
 6. poprawka w zakresie wyświetlania etykiet połączenia RTK24.net***

W zakresie wersji PRO:

 1. dodanie ostrzeżenia o braku kolumn RMS2D i RMS1D jeśli wykryto taką sytuację (w trybie harmonizacji)**
 2. dodanie możliwości podglądu wizualizacji uśrednionych próbek z formatu PGPS (aktywacja przez wybór pikiety w tabeli i skrót klawiszowy Ctrl+Shift+I) **
 3. poprawki w zakresie odczytu offsetów na linii i przecięcia prostych z formatu PGPS**
 4. poprawki w zakresie walidacji offsetów (punkt na linii)**
 5. usprawnienia w zakresie importu offsetów dla formatu RAW z nowej wersji Fieldgenius 8
 6. w module tabeli w sekcji pikiet zmierzonych dodano pokazywanie mini-statystyki zaznaczonych pikiet
 7. dodano dodatkowy przycisk do szybkiego wyboru generowanych tabeli z okna głównego
 8. usprawnienia w zakresie importu RAW Geoapp – RMS2D i RMS1D
 9. usprawnienie w zakresie wczytywania pierwszej pikiety bez stacji bazowej dla formatu RAW z aplikacji GeoApp
 10. poprawki stabilności pracy modułu tabeli (Windows 8-Windows 10)

W zakresie modułu mapy:

 1. dodanie drukowania podziałki skali dla wydruku mapy
 2. dodanie drukowania podziałki skali dla podglądu mapy

W zakresie modułu dokładnościowego:

 1. wstępnie eksport kalibracji dla formatu TXT (skrócony)

* zmiany dostępne w wydaniu drugim 2.10 :: R2 2016-12-27
** zmiany dostępne w wydaniu trzecim 2.10 :: R3 2016-12-31
*** zmiany dostępne w wydaniu czwartym 2.10 :: R4 2017-01-05

Raporty i krok do ewolucji czy rewolucji?

Kolejna aktualizacja Raportów zbiegła się z datą rozpoczęcia MŚ w piłce nożnej, w tv co prawda o Raportach jeszcze nie mówili, ale to nic – w tym wpisie się wszystkiego dowiecie!
Read more

Historia zmian wersji 2.09

W zakresie wersji podstawowej:

 • ulepszenia w zakresie obsługi formatu RAW-Fieldgenius*
 • utworzono Serwis Zgłoszeniowy, umożliwiający posiadaczom komercyjnych wersji zgłaszanie uwag i sugestii (także zapytań), oraz śledzenie postępu ich wdrażania
 • dodano przycisk Zgłaszanie uwag i sugestii – przekierowujący do Serwisu Zgłoszeniowego bez potrzeby logowania
 • dodano przyciski Tematy i nowe funkcje oraz przycisk przekierowania do serwisu z opiniami
 • poprawki w zakresie obsługi formatu RAW-Fieldgenius
 • poprawki w zakresie obsługi formatu XML-Leica
 • dodano nową kolumnę Obrót przechowującą odczyt kompasu elektronicznej libelli
 • dodano nową kolumnę Pochylenie przechowującą odczyt odchylenia przód-tył
 • dodano nową kolumnę Przechylenie przechowującą odczyt odchylenia lewo-prawo
 • dodano nową kolumnę Sprzęt przechowującą nazwę sprzętu na jakim był wykonywany pomiar konkretnej pikiety

W zakresie wersji PRO:

 • zmiana w zakresie eksportu do formatu OSM (OpenStreetMap) – normalizacja w zakresie tagów + optymalizacja (przyspieszenie eksportu) **
 • dostosowanie do formatu danych PowerGPS wersji 2.09 R3 **
 • poprawka w zakresie widoczności dolnej części tabelki w module Tabeli (eksporty) tuż po wejściu do tabeli**
 • ulepszenie w zakresie przenumerowania pikiet w tabeli – dodano możliwość przenumerowania pikiet na zasadzie dodawania tylko przedrostka i przyrostka (wcześniejsza wersja zawsze numerowała kolejno, obecna bez podania numeracji dodaje tylko przed lub przyrostki)*
 • kosmetyka w zakresie okna przenumerowania (zmiana prefix na przedrostek)*
 • dodanie kolumn Wys. tyczki i Wys. anteny w zakładce (fiszce) OPISOWE w module Tabeli*
 • dodanie obsługi offsetów dla formatu Leica LandXML
 • poprawka w zakresie usuwania/zmiany punktów osnowy w przypadku gdy były wykorzystywane we wcięciach i offsetach

W zakresie modułu edycyjnego EDV2:

 • poprawka kosmetyczna okna edycji offsetu dla domiarów*

* zmiany dostępne w wydaniu drugim 2.09 :: R2 2016-06-24
** zmiany dostępne w wydaniu trzecim 2.09 :: R3 2016-07-14

Raporty po majówce i podsumowanie wersji 2.06-2.08

Premiera drugiej wersji Raportów już za nami, praca nadal wre i tak w międzyczasie dorobiliśmy się kolejnych aktualizacji. Dla wersji 2.06 i 2.07 nie było nawet czasu na przedstawienie nowych możliwości i zmian, stąd korzystając z tego wpisu przedstawimy po kolei najważniejsze nowości startując od 2.06.
Read more

Wpasowanie poziome z pliku RW5 – samouczek

Wpasowanie czyli kalibracja

Wpasowanie poziome, inaczej kalibracja lub transformacja lokalna pozwala na wykonanie pomiarów w oparciu o dane osnowy lokalnej.

Zazwyczaj oprogramowanie kontrolera podaje nam współrzędne WGS84 zmierzonej pikiety oraz współrzędne XYH, tzw. lokalne (choć faktycznie są to współrzędne w globalnym układzie obowiązującym w danym rejonie, np. ukł. 2000 strefa X).

W wyniku transformacji będziemy mieć współrzędne zmienione o wybrany wektor transformacji, tak więc analizując przeliczenie z WGS84 na lokalne i porównując je z danymi z kontrolera możemy stwierdzić różnicę i rozpoznać, że mamy do czynienia z kalibracją poziomą, która wpływa na zmianę położenia.

Zależnie od wersji Raportów, możemy wykonać Raport tylko z wykazaniem współrzędnych po kalibracji (wersja PRO) lub też raport z kalibracji (wersja PRO z modułem dokładnościowym).

W dzisiejszym wpisie przyjrzymy się różnicom w obsłudze plików z wpasowaniem – na przykładzie plików z Carlsona czyli RW5 – na wersji 2.07 Raportów.

Raport z pomiaru GNSS z wersji PRO

Ładując plik RW5 do Raportów w wersji PRO otrzymujemy taki wygląd okna importu:

rw5-kalibracja-asystent1

Pierwsze co rzuca nam się w oczy to czerwony znak od strony modułu Asystenta, który wskazuje, że coś trzeba sprawdzić. Klikamy zatem przycisk Asystent (lub wciskamy klawisz F1) i otrzymujemy informacje:

rw5-asystent-2

Przeanalizujmy:

 • aplikacja wskazuje nam, że opcja przeliczania wg geoid jest wyłączona – dobrze jest włączyć ją poprzez wybór wysokościowego układu odniesienia (obecnie jest to Kronsztad 86) i zaznaczenie opcji przelicz wysokości, dzięki czemu wysokości wykazywane w raporcie wynikowym oraz podczas weryfikacji będą odnosić się do obowiązującego układu.
 • Dane z kalibracji nie będą wykazane w raporcie – ponieważ załadowaliśmy plik do wersji PRO bez modułu obsługującego kalibrację (dokładnościowego)
 • Punkty zmierzone – uwagi – po kliknięciu i rozwinięciu tej belki uzyskamy informację, iż wybrane zmierzone punkty, m.in. 410111, 4120112 nie posiadają przypisanej stacji bazowej. Zaraz dowiemy się dlaczego.

Wchodzimy teraz do modułu tabeli (F3) i widzimy zestawienie pikiet:

pikiety-kal

Od wersji 2.07 program dostał dodatkowe ikonki symbolizujące przynależność pikiet do konkretnych grup: literka C na fioletowym tle wskazuje punkty wpasowania – oznacza to, iż te punkty zostały wykorzystane w kontrolerze jako punkty zmierzone, na bazie których wykonano wpasowanie.

Jak widzimy, pikiety użyte do kalibracji nie posiadają pełnych danych z pomiaru GPS – nie jest wina Raportów, po prostu SurvCE nie zapisuje pełnych informacji dla tych pikiet (gdybyście używali np. PowerGPSa sprawa byłaby inna, bo tam każda pikieta, obojętnie czy użyta jako punkt wpasowania czy też uzyskiwana z pomiaru w oparciu o kalibrację – zawsze posiada pełne dane z pomiaru).

Od wersji 2.08 Raportów są one wczytywane jako skasowane (przekreślone), dzięki czemu nie będą „szpecić” generowanych raportów pustymi polami (np. przy ilości satelitów czy dokładności wyznaczenia pikiet).

Załóżmy jednak, że wykonamy raport bez żadnych dodatkowych czynności (nawet bez włączania opcji przeliczania wg pikiet) – uzyskamy wówczas taki raport:

raport-1

Współrzędne lokalne (XYH) będą tu analogiczne jak te z kontrolera – jak widać brak aktywnego modułu dokładnościowego nie utrudnia nam wykonania raportu na podstawie bazowych danych. Jednakże w tym przypadku nie zobaczymy raportu z kalibracji.

Jeśli zechcemy ręcznie sprawdzić, czy punkt pochodzi z kalibracji czy nie, klikamy dwukrotnie na pikietę w tabeli, aby przejść do okna podglądu/edycji:

wybrana-pikieta

zgodnosc-1

W sekcji Zgodność współrzędnych dostrzeżemy pole dXYH, które wskazuje na różnicę pomiędzy współrzędnymi wyznaczonymi z kontrolera (XYH) a współrzędnymi XYH obliczonymi na podstawie współrzędnych WGS84 (też z kontrolera).

W tym przypadku dla XYH mamy wielkości praktycznie zerowe (1mm dla Y wynika z kwestii zaokrąglania/obliczeń numerycznych), natomiast duża minusowa wartość dla wysokości wynika z faktu, iż Raportom nie wskazaliśmy konkretnej geoidy do pracy.

Wybierzmy inną pikietę, np. 108.K, okno zgodności będzie tam wyglądało następująco:

zgodnosc-2

Teraz widzimy różnicę na współrzędnych płaskich – wskazuje to niewątpliwie na użycie kalibracji w tym właśnie punkcie.

W jaki sposób jednak sprawdzić jak duże błędy kalibracji były na punktach wpasowanych? Tego dokonamy tylko z aktywnym modułem dokładnościowym:

 

Raport z pomiaru GNSS z wersji PRO z modułem DOKŁADNOŚCIOWYM

Ładując plik RW5 otrzymujemy analogiczne co w poprzednim punkcie okno importu:

rw5-kalibracja-asystent1

Jednakże asystent wskaże już nam opis nieco inaczej:

asystent-2

Czyli nie poinformuje nas, że dane z kalibracji nie będą wykazane w raporcie, ponieważ z modułem dokładnościowym będziemy mogli zdecydować, czy raport z kalibracji ma się ukazać i w jakiej formie.

Przechodzimy więc do modułu tabeli i widzimy:

tabela-2

Możemy spostrzec, że do fioletowych ikonek informujących o punktach wpasowania doszły szare ikonki z literą C – znacznik, iż te punkty zostały zmierzone w procesie wpasowania. W wersji 2.08 z modułem dokładnościowym, Raporty automatycznie rozpoznają takie pikiety i od razu wiemy jak dużo ich jest – nie musimy wchodzić w okno podglądu/edycji.

Weźmy pod lupę pierwszą pikietę, jaką sprawdzaliśmy poprzednio, czyli 88G. :

porownanie-2

Zauważymy, że o ile różnica nie zmieniła się, o tyle mamy do dyspozycji nową zakładkę Sprawdzenie kalibracji XY:

sprawdzenie-2

Zakładka ta realizuje dla nas błyskawiczne  przetestowanie, który sposób pomiaru odpowiada współrzędnych z kontrolera – innymi słowy w jasny sposób pokaże, czy pikieta była przeliczana w drodze kalibracji czy też nie. Jak widać dla tego punktu – różnica jest na profilu kalibracji, tak więc bezbłędne przeliczenie jest tylko w przypadku gdy profilu nie używamy – reasumując dla tej pikiety nie było stosowanego wpasowania.

Jednakże wybierzmy pikietę 108.K, co do której mamy pewność, iż pochodzi z kalibracji (ikonka z szarym C):

zgodnosc-3

W odróżnieniu od poprzedniego przypadku, nie zobaczymy tutaj wykazanego błędu przeliczenia! Dlaczego? Otóż moduł dokładnościowy w drodze aktywnej kalibracji podejmuje dodatkowe przeliczenie, dzięki czemu widzimy, że ten konkretny profil wprost idealnie wpasowuje się we współrzędne obliczone przez kontroler!

Jest to o tyle ciekawe, iż SurvCE nie przekazuje parametrów transformacji! Program Raporty musi je obliczyć, w związku z czym zawsze jakaś (mała) różnica może powstać. W tym przypadku różnicy akurat nie mamy – i dobrze!

Sprawdźmy dla pewności okienko sprawdzania kalibracji:

sprawdzenie-3

W tym przypadku brak różnicy jest wykazany przy profilu kalibracji, natomiast przy przeliczeniu bezpośrednim (WGS84->XYH), mamy wykazaną różnicę.

Drukujemy Raport z kalibracji

Przechodząc do okna Wpasowanie XY zobaczymy taki panel:

panel-kalibracji

I tu sprawa jest jasna – od razu mamy informację o błędach kalibracji, także dostęp do edycji punktów wpasowania, oraz możemy skorzystać z możliwości dodania do raportu sekcji kalibracji. Tuż po wydrukowaniu otrzymamy taki oto raport:

wpasowanie-raport-2

Znajdziemy w nim szczegółowe dane dotyczące wpasowania – pojedyncze błędy, błąd średni kalibracji, błędy min-max, a nawet wzory kalibracji! Jeśli jednak nie chcielibyśmy aż tak szczegółowo raportować, możemy dobrać raport minimalny:

raport-4

Ktoś może zadać pytanie – czy da się lepiej wpasować pikiety przy tych samych punktach dostosowania?

Raporty z modułem dokładnościowym pozwalają wprost odpowiedzieć na to pytanie: klikamy po prostu przycisk Porównaj znajdujący się w zakładce wpasowania.

porownanie-kalibracji

Okno to weźmie wszystkie obsługiwane w programie metody kalibracji i sprawdzi błędy przy poszczególnych sposobach. Dzięki temu dowiemy się, że tak, istnieje lepsza metoda wpasowania w tym przypadku – czyli metoda rzutowa precyzyjna, która korzystając z algorytmów rzutowania jest w stanie lepiej wpasować pikiety.

Czy w Raportach dałoby się zmienić kalibrację i przeliczyć pikiety, aby lepiej je wpasować i tym samym uczynić pomiar bardziej dokładnym?

Oczywiście że tak! Przede wszystkim, wybieramy w oknie metody żądany sposób kalibracji:

wybor-rzutowej

Program również od razu przeliczy błędy kalibracji:

panel-kalibracji-2

Jak widać, średni błąd kalibracji spadł z 2,7cm do 1,4cm! To zaleta Raportów – przy małym nakładzie pracy otrzymujemy bardzo szybko wyniki. Raport jaki otrzymamy z kalibracji będzie zawierał wzór nowej metody:

raport-5

Natomiast współrzędne pomierzone będą wykazane tak:

raport-6

Porównajmy z raportem w przypadku gdy skorzystaliśmy z metody Helmerta:

raport-7

Zauważymy, że zmianie podlegają wyłącznie pikiety, które miały przypisany profil kalibracji – nie musimy pikiet ręcznie zmieniać – całość dzieje się automatycznie. Zaleta korzystania z modułu jest więc bardzo duża i z pewnością zakup modułu jest bardzo dobrą inwestycją dla geodety, który w swojej pracy często korzysta z wpasowania poziomego.

Historia zmian wersji 2.08

W zakresie wersji podstawowej:

 • poprawka w zakresie wczytywania plików JXL z offsetami *
 • poprawki w zakresie wczytywania plików RW5 z kalibracji gdy moduł dokładnościowy jest nieaktywny

W zakresie wersji PRO:

 • dodanie do asystenta informacji o podejrzanie zbyt wysokiej dokładności pikiety wczytywanej z RW5 (wynikającej z opcji mnożnika x10 macierzy kowariancji)
 • poprawka w oknie podglądu/edycji pikiety przy weryfikacji współrzędnych dla sytuacji gdy tylko część pikiet jest dotknięta kalibracją

W zakresie modułu dokładnościowego:

 • poprawka w zakresie wyliczania błędów dalmierza Disto (zaokrąglanie błędów pomiarowych mniejszych niż 1mm) *
 • dodanie automatycznego rozpoznawania pikiet wyliczanych wg wpasowania dla formatu RW5
 • poprawka w zakresie zmiany wysokości dla pikiet kalibrowanych gdy nie wybrano przeliczeń wg geoidy (wsp. H nie będzie wtedy zmieniana)
 • wczytywanie pikiet wpasowania z RW5 jako pikiet skasowanych (nie będą widoczne w raporcie ) z uwagi na niepełne dane pochodzące z formatu RW5

* zmiany dostępne w wydaniu drugim 2.08 :: R2 2016-05-09