Archive for skyraster

Raporty po majówce i podsumowanie wersji 2.06-2.08

Premiera drugiej wersji Raportów już za nami, praca nadal wre i tak w międzyczasie dorobiliśmy się kolejnych aktualizacji. Dla wersji 2.06 i 2.07 nie było nawet czasu na przedstawienie nowych możliwości i zmian, stąd korzystając z tego wpisu przedstawimy po kolei najważniejsze nowości startując od 2.06.
Read more

Wpasowanie poziome z pliku RW5 – samouczek

Wpasowanie czyli kalibracja

Wpasowanie poziome, inaczej kalibracja lub transformacja lokalna pozwala na wykonanie pomiarów w oparciu o dane osnowy lokalnej.

Zazwyczaj oprogramowanie kontrolera podaje nam współrzędne WGS84 zmierzonej pikiety oraz współrzędne XYH, tzw. lokalne (choć faktycznie są to współrzędne w globalnym układzie obowiązującym w danym rejonie, np. ukł. 2000 strefa X).

W wyniku transformacji będziemy mieć współrzędne zmienione o wybrany wektor transformacji, tak więc analizując przeliczenie z WGS84 na lokalne i porównując je z danymi z kontrolera możemy stwierdzić różnicę i rozpoznać, że mamy do czynienia z kalibracją poziomą, która wpływa na zmianę położenia.

Zależnie od wersji Raportów, możemy wykonać Raport tylko z wykazaniem współrzędnych po kalibracji (wersja PRO) lub też raport z kalibracji (wersja PRO z modułem dokładnościowym).

W dzisiejszym wpisie przyjrzymy się różnicom w obsłudze plików z wpasowaniem – na przykładzie plików z Carlsona czyli RW5 – na wersji 2.07 Raportów.

Raport z pomiaru GNSS z wersji PRO

Ładując plik RW5 do Raportów w wersji PRO otrzymujemy taki wygląd okna importu:

rw5-kalibracja-asystent1

Pierwsze co rzuca nam się w oczy to czerwony znak od strony modułu Asystenta, który wskazuje, że coś trzeba sprawdzić. Klikamy zatem przycisk Asystent (lub wciskamy klawisz F1) i otrzymujemy informacje:

rw5-asystent-2

Przeanalizujmy:

 • aplikacja wskazuje nam, że opcja przeliczania wg geoid jest wyłączona – dobrze jest włączyć ją poprzez wybór wysokościowego układu odniesienia (obecnie jest to Kronsztad 86) i zaznaczenie opcji przelicz wysokości, dzięki czemu wysokości wykazywane w raporcie wynikowym oraz podczas weryfikacji będą odnosić się do obowiązującego układu.
 • Dane z kalibracji nie będą wykazane w raporcie – ponieważ załadowaliśmy plik do wersji PRO bez modułu obsługującego kalibrację (dokładnościowego)
 • Punkty zmierzone – uwagi – po kliknięciu i rozwinięciu tej belki uzyskamy informację, iż wybrane zmierzone punkty, m.in. 410111, 4120112 nie posiadają przypisanej stacji bazowej. Zaraz dowiemy się dlaczego.

Wchodzimy teraz do modułu tabeli (F3) i widzimy zestawienie pikiet:

pikiety-kal

Od wersji 2.07 program dostał dodatkowe ikonki symbolizujące przynależność pikiet do konkretnych grup: literka C na fioletowym tle wskazuje punkty wpasowania – oznacza to, iż te punkty zostały wykorzystane w kontrolerze jako punkty zmierzone, na bazie których wykonano wpasowanie.

Jak widzimy, pikiety użyte do kalibracji nie posiadają pełnych danych z pomiaru GPS – nie jest wina Raportów, po prostu SurvCE nie zapisuje pełnych informacji dla tych pikiet (gdybyście używali np. PowerGPSa sprawa byłaby inna, bo tam każda pikieta, obojętnie czy użyta jako punkt wpasowania czy też uzyskiwana z pomiaru w oparciu o kalibrację – zawsze posiada pełne dane z pomiaru).

Od wersji 2.08 Raportów są one wczytywane jako skasowane (przekreślone), dzięki czemu nie będą „szpecić” generowanych raportów pustymi polami (np. przy ilości satelitów czy dokładności wyznaczenia pikiet).

Załóżmy jednak, że wykonamy raport bez żadnych dodatkowych czynności (nawet bez włączania opcji przeliczania wg pikiet) – uzyskamy wówczas taki raport:

raport-1

Współrzędne lokalne (XYH) będą tu analogiczne jak te z kontrolera – jak widać brak aktywnego modułu dokładnościowego nie utrudnia nam wykonania raportu na podstawie bazowych danych. Jednakże w tym przypadku nie zobaczymy raportu z kalibracji.

Jeśli zechcemy ręcznie sprawdzić, czy punkt pochodzi z kalibracji czy nie, klikamy dwukrotnie na pikietę w tabeli, aby przejść do okna podglądu/edycji:

wybrana-pikieta

zgodnosc-1

W sekcji Zgodność współrzędnych dostrzeżemy pole dXYH, które wskazuje na różnicę pomiędzy współrzędnymi wyznaczonymi z kontrolera (XYH) a współrzędnymi XYH obliczonymi na podstawie współrzędnych WGS84 (też z kontrolera).

W tym przypadku dla XYH mamy wielkości praktycznie zerowe (1mm dla Y wynika z kwestii zaokrąglania/obliczeń numerycznych), natomiast duża minusowa wartość dla wysokości wynika z faktu, iż Raportom nie wskazaliśmy konkretnej geoidy do pracy.

Wybierzmy inną pikietę, np. 108.K, okno zgodności będzie tam wyglądało następująco:

zgodnosc-2

Teraz widzimy różnicę na współrzędnych płaskich – wskazuje to niewątpliwie na użycie kalibracji w tym właśnie punkcie.

W jaki sposób jednak sprawdzić jak duże błędy kalibracji były na punktach wpasowanych? Tego dokonamy tylko z aktywnym modułem dokładnościowym:

 

Raport z pomiaru GNSS z wersji PRO z modułem DOKŁADNOŚCIOWYM

Ładując plik RW5 otrzymujemy analogiczne co w poprzednim punkcie okno importu:

rw5-kalibracja-asystent1

Jednakże asystent wskaże już nam opis nieco inaczej:

asystent-2

Czyli nie poinformuje nas, że dane z kalibracji nie będą wykazane w raporcie, ponieważ z modułem dokładnościowym będziemy mogli zdecydować, czy raport z kalibracji ma się ukazać i w jakiej formie.

Przechodzimy więc do modułu tabeli i widzimy:

tabela-2

Możemy spostrzec, że do fioletowych ikonek informujących o punktach wpasowania doszły szare ikonki z literą C – znacznik, iż te punkty zostały zmierzone w procesie wpasowania. W wersji 2.08 z modułem dokładnościowym, Raporty automatycznie rozpoznają takie pikiety i od razu wiemy jak dużo ich jest – nie musimy wchodzić w okno podglądu/edycji.

Weźmy pod lupę pierwszą pikietę, jaką sprawdzaliśmy poprzednio, czyli 88G. :

porownanie-2

Zauważymy, że o ile różnica nie zmieniła się, o tyle mamy do dyspozycji nową zakładkę Sprawdzenie kalibracji XY:

sprawdzenie-2

Zakładka ta realizuje dla nas błyskawiczne  przetestowanie, który sposób pomiaru odpowiada współrzędnych z kontrolera – innymi słowy w jasny sposób pokaże, czy pikieta była przeliczana w drodze kalibracji czy też nie. Jak widać dla tego punktu – różnica jest na profilu kalibracji, tak więc bezbłędne przeliczenie jest tylko w przypadku gdy profilu nie używamy – reasumując dla tej pikiety nie było stosowanego wpasowania.

Jednakże wybierzmy pikietę 108.K, co do której mamy pewność, iż pochodzi z kalibracji (ikonka z szarym C):

zgodnosc-3

W odróżnieniu od poprzedniego przypadku, nie zobaczymy tutaj wykazanego błędu przeliczenia! Dlaczego? Otóż moduł dokładnościowy w drodze aktywnej kalibracji podejmuje dodatkowe przeliczenie, dzięki czemu widzimy, że ten konkretny profil wprost idealnie wpasowuje się we współrzędne obliczone przez kontroler!

Jest to o tyle ciekawe, iż SurvCE nie przekazuje parametrów transformacji! Program Raporty musi je obliczyć, w związku z czym zawsze jakaś (mała) różnica może powstać. W tym przypadku różnicy akurat nie mamy – i dobrze!

Sprawdźmy dla pewności okienko sprawdzania kalibracji:

sprawdzenie-3

W tym przypadku brak różnicy jest wykazany przy profilu kalibracji, natomiast przy przeliczeniu bezpośrednim (WGS84->XYH), mamy wykazaną różnicę.

Drukujemy Raport z kalibracji

Przechodząc do okna Wpasowanie XY zobaczymy taki panel:

panel-kalibracji

I tu sprawa jest jasna – od razu mamy informację o błędach kalibracji, także dostęp do edycji punktów wpasowania, oraz możemy skorzystać z możliwości dodania do raportu sekcji kalibracji. Tuż po wydrukowaniu otrzymamy taki oto raport:

wpasowanie-raport-2

Znajdziemy w nim szczegółowe dane dotyczące wpasowania – pojedyncze błędy, błąd średni kalibracji, błędy min-max, a nawet wzory kalibracji! Jeśli jednak nie chcielibyśmy aż tak szczegółowo raportować, możemy dobrać raport minimalny:

raport-4

Ktoś może zadać pytanie – czy da się lepiej wpasować pikiety przy tych samych punktach dostosowania?

Raporty z modułem dokładnościowym pozwalają wprost odpowiedzieć na to pytanie: klikamy po prostu przycisk Porównaj znajdujący się w zakładce wpasowania.

porownanie-kalibracji

Okno to weźmie wszystkie obsługiwane w programie metody kalibracji i sprawdzi błędy przy poszczególnych sposobach. Dzięki temu dowiemy się, że tak, istnieje lepsza metoda wpasowania w tym przypadku – czyli metoda rzutowa precyzyjna, która korzystając z algorytmów rzutowania jest w stanie lepiej wpasować pikiety.

Czy w Raportach dałoby się zmienić kalibrację i przeliczyć pikiety, aby lepiej je wpasować i tym samym uczynić pomiar bardziej dokładnym?

Oczywiście że tak! Przede wszystkim, wybieramy w oknie metody żądany sposób kalibracji:

wybor-rzutowej

Program również od razu przeliczy błędy kalibracji:

panel-kalibracji-2

Jak widać, średni błąd kalibracji spadł z 2,7cm do 1,4cm! To zaleta Raportów – przy małym nakładzie pracy otrzymujemy bardzo szybko wyniki. Raport jaki otrzymamy z kalibracji będzie zawierał wzór nowej metody:

raport-5

Natomiast współrzędne pomierzone będą wykazane tak:

raport-6

Porównajmy z raportem w przypadku gdy skorzystaliśmy z metody Helmerta:

raport-7

Zauważymy, że zmianie podlegają wyłącznie pikiety, które miały przypisany profil kalibracji – nie musimy pikiet ręcznie zmieniać – całość dzieje się automatycznie. Zaleta korzystania z modułu jest więc bardzo duża i z pewnością zakup modułu jest bardzo dobrą inwestycją dla geodety, który w swojej pracy często korzysta z wpasowania poziomego.

Historia zmian wersji 2.08

W zakresie wersji podstawowej:

 • poprawka w zakresie wczytywania plików JXL z offsetami *
 • poprawki w zakresie wczytywania plików RW5 z kalibracji gdy moduł dokładnościowy jest nieaktywny

W zakresie wersji PRO:

 • dodanie do asystenta informacji o podejrzanie zbyt wysokiej dokładności pikiety wczytywanej z RW5 (wynikającej z opcji mnożnika x10 macierzy kowariancji)
 • poprawka w oknie podglądu/edycji pikiety przy weryfikacji współrzędnych dla sytuacji gdy tylko część pikiet jest dotknięta kalibracją

W zakresie modułu dokładnościowego:

 • poprawka w zakresie wyliczania błędów dalmierza Disto (zaokrąglanie błędów pomiarowych mniejszych niż 1mm) *
 • dodanie automatycznego rozpoznawania pikiet wyliczanych wg wpasowania dla formatu RW5
 • poprawka w zakresie zmiany wysokości dla pikiet kalibrowanych gdy nie wybrano przeliczeń wg geoidy (wsp. H nie będzie wtedy zmieniana)
 • wczytywanie pikiet wpasowania z RW5 jako pikiet skasowanych (nie będą widoczne w raporcie ) z uwagi na niepełne dane pochodzące z formatu RW5

* zmiany dostępne w wydaniu drugim 2.08 :: R2 2016-05-09

Historia zmian wersji 2.07

W zakresie wersji podstawowej:

 • dodanie opcji rozpoznawania danych z odbiornika Spectra Precision SP60 oraz Altus NR2 z pomiaru PowerGPSem
 • poprawka w zakresie pokazywania lokalizacji przy ładowaniu projektów RGPS
 • poprawka w zakresie lokalizacji pliku LOC z formatu RW5 z Fast Survey (gdy nie ma pliku LOC i w FastSurvey jest inny zapis informacji o braku pliku)

W zakresie wersji PRO:

 • dodanie automatycznego rozpoznawania kierunków offsetów dla RW5 z możliwością włączenia/wyłączenia tej funkcji „Konfiguracjach projektowych”
 • poprawka w zakresie zaokrąglania dla punktów uśrednionych
 • poprawka w zakresie edycji i wyświetlania ilości satelitów Galileo i SBAS w oknie edycji pikiety
 • zmiana wyświetlania opisu legendy w module tabeli (dodano wyjaśnienie znaczników flag)
 • dodanie wyświetlania znaczników (flag) dla punktów wpasowania (liczonych z kalibracji oraz użytych do kalibracji)

W zakresie modułu EDV2:

 • dodanie możliwości definiowania własnych reguł dla „zaokrąglania dedykowanego”
 • dodanie opcji „zaokrąglanie dedykowane” oraz 3 reguł, które wpływają na sterowanie zaokrąglaniem i precyzją w wydrukach i eksportach wyświetlania zależną od typów pikiet (kody)

W zakresie modułu dokładnościowego:

 • poprawki w zakresie offsetów (kwestie aktualizacji MP bez wymuszania aktualizacji XY)
 • poprawki w zakresie odczytu kalibracji (wpasowania) dla formatu RW5

Historia zmian wersji 2.06

W zakresie wersji podstawowej:

 • poprawki w zakresie odczytu nazw sprzętów RTK importowanych z formatu PGPS

W zakresie wersji PRO:

 • aktualizacja obsługi formatu PowerGPS 2.06 (m.in. rozpoznawanie nowo-dostosowanego odbiornika RTK Ruide S680)
 • zmiana sposobu importu informacji satelitach – Galileo i SBAS nie będą już traktowane w kategorii „Inne” lecz będą trafiały do swoich kolumn
 • dodanie kolumn satelitów widocznych i używanych – Galileo oraz SBAS – także w zakresie edycji punktu

W zakresie modułu mapy:

 • poprawka zapobiegająca zrestowaniu listy serwisów WMS

Raporty – premiera wersji 2.05!

Niedługo minie rocznica 2 lat, odkąd RaportyGPS pojawiły się na rynku i otworzyły geodetom nowe możliwości w zakresie przygotowywania profesjonalnych raportów z pomiarów GNSS.

Z małego programiku aplikacja stała się kombajnem, obecnie wyposażonym w trzy dodatkowe moduły, rozszerzające możliwości aplikacji. Skoro pojawia się kolejna aktualizacja, można zapytać – czyżby kolejne nowości i ulepszenia?

Read more

Historia zmian wersji 2.05

W zakresie wersji podstawowej:

 • poprawka związana z Windows 10 64-bit**
 • poprawka związana z obsługą DGPS i Float dla formatu RW5**
 • usunięcie problemu pytania o potwierdzenie uruchomienia w niektórych wersjach Windows (poprawka związana z uprawnieniami)*
 • poprawki przy imporcie z formatu JXL (Trimble Survey Controller), w szczególności w zakresie wczytywania wcięć liniowych (z uwzględnieniem automatycznego rozpoznawania kierunków)*
 • poprawki przy imporcie z formatu JXL (Trimble General Survey 5.65/2.7), w szczególności w zakresie wczytywania wcięć liniowych (z uwzględnieniem automatycznego rozpoznawania kierunków)
 • importowanie kolumn SD2D i SDH dla plików RW5 (SurvCE)
 • poprawki w zakresie importu danych z nowej wersji formatu Fieldgeniusa

W zakresie wersji PRO:

 • dodanie opcji podświetlania błędnych offsetów kolorem czerwonym w tabeli offsetów
 • dodanie obsługi kolumny flagi – od wersji 2.05 Raporty będą pokazywać również ikonami: czy dana pikieta jest użyta do kontroli, tyczenia, czy też do offsetu (jako baza wcięcia lub punkt wcinany)
 • dodanie nowej funkcjonalności – możliwości wyłączenia punktów bazowych wcięć z raportu (z tabeli pomierzonych)
 • poprawka w zakresie importowania wcięć i offsetów przy dodawaniu pikiet z formatu Raportów (RGPS) (w module tabeli)
 • wstępna wersja asystenta – nowe okno prezentujące potencjalne źródła problemów (np. brak wybrania geoidy, błędy w offsetach..itp)
 • usprawnienie w zakresie importu – obsługa plików LOC o tych samych nazwach co RW5
 • inne usprawnienia i weryfikacje

W zakresie modułu edycyjnego EDV2:

 • poprawka związana z obsługą trybu demo dla modułu**
 • dodanie przycisku Inne opcje, dostępnych z ekranu startowego, umożliwiających ręczne skojarzenie formatów danych GPS z programem (wymagane uprawnienia Administratora dla aplikacji)*
 • dodanie możliwości szybkiej zamiany punktów WL (punktów bazowych wcięcia liniowego)*
 • dodanie możliwości szybkiej zamiany odległości WL (długości ramion wcięcia liniowego)*
 • podawanie błędu dalmierza (mD) dla wcięć/offsetów w raporcie
 • inne poprawki w zakresie modułu PRO oraz EDV2 w zakresie offsetów
 • poprawki przy wcięciach (WL/DO/..i innych) w zakresie wyświetlania na liście punktów przy edycji offsetów

W zakresie modułu mapy:

 • poprawka związana z obsługą trybu demo dla modułu**
 • dodanie obsługi podkładu mapy w postaci wybranych serwisów WMS (Geoportal)
 • dodanie możliwości wyświetlania na mapie punktów offsetowych (z opcją włączenia/wyłączenia)
 • dodanie możliwości wyświetlania na mapie punktów bazowych (z opcją włączenia/wyłączenia)
 • dodanie możliwości wydruku mapy pikiet (na drukarkę lub do PDF poprzez PDF Creator)
 • poprawki w zakresie przesuwania i odświeżania widoku mapy
 • zoomowanie mapy pikiet kółkiem myszy
 • przesuwanie mapy pikiet środkowym przyciskiem

W zakresie modułu dokładnościowego:

 • poprawka związana z obsługą trybu demo dla modułu**
 • dodanie wyświetlania błędów MP w oknie interfejsu w tabeli offsetów
 • poprawki w zakresie stylu kolorystycznego raportu HTML dla kalibracji (wpasowania XY)

** zmiany dostępne w wydaniu trzecim 2.05 :: R3 2016-03-06
* zmiany dostępne w wydaniu drugim 2.05 :: R2 2016-03-04

Aktualizacja przed Sylwestrem, czyli RaportyGPS wersja 2.04

Jeszcze przed końcem roku publikujemy najnowszą wersję Raportów GPS drugiej serii w nowej odsłonie 2.04. Wersja ta zawiera nie tylko poprawki, ale i parę nowych rzeczy, jakie mogą być przydatne w pracy geodety.

Read more

Historia zmian wersji 2.04

W zakresie wersji podstawowej:

 • poprawki w zakresie zapamiętywania lokalizacji obiektu zapisanej w formacie RGPS
 • poprawki w zakresie modułu pobierania informacji o nowościach w Raportach GPS

W zakresie wersji PRO:

 • dodanie możliwości włączenia/wyłączenia spod eksportu pikiet użytych do wyznaczania punktów offsetowych
 • dodanie możliwości włączenia/wyłączenia spod eksportu pikiet zmierzonych metodami offsetowymi
 • poprawki w zakresie importu offsetów z formatu Fieldgenius, m.in. obsługa różnych kierunków wcięć, obsługa wcięć przy sytuacjach typu skasowane punkty
 • poprawki w zakresie importu offsetów z formatów Topcon, SurvCE oraz GeoSun
 • dodanie możliwości sortowania tabeli kontroli punktów osnowy po czasie wykonania pomiaru (przełącznik)

W zakresie modułu EDV2:

 • dodanie wyświetlania długości bazowej dla wcięcia liniowego
 • dodanie możliwości włączania/wyłączania blokady modyfikacji współrzędnych lub błędów Mp podczas edycji pojedynczego offsetu
 • poprawki w zakresie usprawniania obsługi modułu edycji offsetów, m.in. łatwiejsze dodawanie punktów offsetowych

Raporty v2 z nowymi modułami, przedpremierowo!

Dziś udostępniamy pierwsze wydanie drugiej serii Raportów GPS. Cieszymy się, że w końcu to nastąpiło, że jeszcze przed gwiazdką możecie otrzymać tę wersję.

Ponieważ czekają nas jeszcze zmiany na stronie WWW Raportów, w tym momencie nie ogłaszamy jeszcze oficjalnej premiery, ale każdy kto jest w grupie osób zainteresowanych tematem otrzyma mailowo informację, skąd ściągnąć wersję v.2.
Read more