Archive for skyraster

RaportyGPS II w 2022 – pomoc techniczna

W związku z planowym zamknięciem firmy, z początkiem marca 2022 konieczne było wyłączenie wszystkich licencji pływających (zgodnie z informacją na blogu firmowym z grudnia wyłączenie licencji oraz newsletterem/mailingiem). Konieczne też było zakończenie wsparcia starszych wersji aplikacji (wcześniejszych niż 2.18).
Informacje grudniowe:

Jeśli korzystasz z RaportówGPS II i obserwujesz problemy z dostępem, poniżej karta pomocy, która pozwoli Ci bezpłatnie rozwiązać problem. Jeśli to nie pomoże – prosimy o kontakt (z uwagi na sytuację i brak budżetu na wsparcie – obecne dostępne wsparcie jest w formie priorytetowej płatnej, 79zł netto). http://raportygps.pl/kontakt

Gdy posiadasz licencję klasyczną

Zaktualizuj program do wersji 2.18.

 • Wejdź na stronę: http://raportygps.pl/pobierz, pobierz i zainstaluj aplikację.
 • Jeśli w/w działanie nie pomoże (np. aplikacja wyświetli okno z prośbą o wprowadzenie kodu), wprowadź posiadany kod klasyczny.

Gdy posiadasz licencję pływającą

Jeśli posiadasz kod licencji pływającej (zaczyna się od gwiazdki).

 • Jeśli posiadasz wersję starszą niż 2.18 – wykonaj aktualizację programu do ostatniej publikowanej wersji
 • Zlokalizuj katalog Raportów (C:\RaportyGPS lub C:\Program Files\RaportyGPS)
 • Wejdź do podkatalogu \Settings
 • Usuń następujące pliki: LicKey.dat oraz FloatCode.key
 • Uruchom ponownie aplikację
 • Gdyby podczas uruchamiania aplikacja zamknęła się – uruchom ją ponownie
 • Wyświetli się informacja o braku licencji – skorzystaj z okna „Wprowadź kod” i wprowadź kod, gdzie zamiast gwiazdki jest krzyżyk, np. kod nazywał się *12345, wprowadzasz #12345.

Uwaga – licencja pływająca 1-stanowiskowa zostaje zamieniona na klasyczną 1-stanowiskową. Jeśli potrzebujesz więcej stanowisk, możesz je zamówić teraz, zanim firma zostanie zamknięta.

RaportyGPS – informacje 2021

Na blogu SkyRasterBlog ukazał się wpis dotyczący serii II Raportów, zapraszamy:

http://skyrasterblog.pl/ostatnia-szansa/

RaportyGPS – zakończenie

Zakończenie sprzedaży i rozwoju Raportów

W dniu 2021-07-27 podjęta została decyzja o zakończeniu sprzedaży i rozwoju aplikacji RaportyGPS.
Decyzja została podjęta na bazie czynników ekonomicznych (braku opłacalności) związanych ze zmianami w prawie, które likwidują konieczność przygotowywania szczegółowych raportów GNSS z pomiarów.

W związku z zakończeniem sprzedaży wszelkie bezpłatne usługi związane z Raportami zostają wycofane, w szczególności:

 • bezpłatne wsparcie licencji bezterminowych pływających
 • bezpłatne wsparcie licencji bezterminowych klasycznych
 • bezpłatne aktualizacje oprogramowania
 • bezpłatne resety kodów aktywacyjnych
 • mechanizm bezterminowych licencji pływających

Wraz z wycofaniem usług bezpłatnych został uruchomiony kanał płatnego wsparcia produktu archiwalnego.

W przypadku, gdy korzystasz z programu i potrzebujesz pomocy, odświeżenia kodu (zmiana komputera) skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy.

Licencje pływające docelowo będą utrzymane tylko dla wykupionych licencji abonamentowych.
Jeśli posiadasz licencję bezterminową pływającą możesz dokonać bezpłatnej zamiany na licencję abonamentową pływającą (12M) lub też na licencję klasyczną bezterminową (bezpłatność przy zleceniu zmiany w terminie do 31 sierpnia 2021).

Dziękujemy za okazane w poprzednich latach zaufanie i wspieranie rozwoju programu.

Historia zmian wersji 2.18

W zakresie wspólnym:

 1. dodanie geoidy PL-EVRF2007-KR2019-NH – geoida Kraków (tylko dla obszaru m. Krakowa) dla PL-EVRF2007-NH (dawniej Amsterdam)
 2. dodanie geoidy PL-KRON86-KR2019-NH – geoida Kraków (tylko dla obszaru m. Krakowa) dla PL-KRON86-NH (dawniej Kronsztad 86)
 3. usprawnienia związane z odczytem z formatu JXL (Trimble General Survey 6.11) – oznaczenia rozwiązania FIX
 4. usprawnienia związane z odczytem z formatu JXL (Trimble General Survey 6.11) – rozbicie satelitów na konstelacje (GPS/Glonass/Galileo/Beidou)
 5. usprawnienia związane z odczytem z formatu JXL (Trimble General Survey 6.11) – odczyt informacji o opóźnieniu poprawek
 6. usprawnienia związane z odczytem z formatu JXL (Trimble General Survey 6.11) – odczyt kątów wychyleń i oznaczanie pikiet, które były zmierzone w wychyleniu
 7. usprawnienie w zakresie odczytu numeracji dla RAW/SurvX
 8. dodanie odczytu L1 do konfiguacji projektowych dla formatu RW5 (SurvX)
 9. dodanie odczytu wysokości anteny dla formatu RW5 (SurvX)
 10. usprawnienia w zakresie odczytu stacji bazowych z formatu RW5 z SurvX (kwestia wysokości)
 11. usprawnienia w zakresie odczytu stacji bazowych z formatu RW5 z SurvX (kwestie zdublowanych stacji)
 12. usprawnienia w zakresie odczytu nazwy anteny z formatu RW5 z SurvX
 13. usprawnienia w zakresie odczytu wsp. BL z formatu CSV z SurvX
 14. dodanie mechanizmu poprawki wysokości pikiet dla odczytu z formatu RW5 (SurvX – z uwagi na błędną wys. raportowaną przez kontroler)
 15. usprawnienia w zakresie importu z formatu CSV SurvX (stacje bazowe)
 16. poprawka RG w celu wczytywania z błędną datą pomiaru
 17. usprawnienia w zakresie ładowania plików RW5
 18. usprawnienia w zakresie ładowania plików RAW/FieldGenius
 19. usprawnienia w zakresie ładowania plików CSV/SurvX
 20. usprawnienia w zakresie ładowania plików CSV/Landstar
 21. usprawnienia w zakresie ładowania projektów PGPS
 22. dodanie obsługi formatu TXT HiTarget (raport tekstowy HiTarget)
 23. dodanie na ekranie startowym opcji „Pobierz z kontrolera Android przez USB” kierującego do modułu Synchronizacji
 24. ustawienie domyślnej geoidy jako EVRF-2007 (dawniej: Amsterdam)
 25. usprawnienia w zakresie pracy z dyskiem RTK24.net

W zakresie wersji PRO

 1. dodanie przełącznika „wg deklaracji z kontrolera” dotyczącego sekcji uśredniania Modułu Tabeli (możliwość włączenia uśredniania wg danych zapisanych pierwotnie w kontrolerze)
 2. dodanie odczytu L1 do konfiguacji projektowych dla formatu RAW (SurvX)
 3. dodano przycisk kierujący do strony informującej o zasadach działania przełącznika domiarów h
 4. dodano przełącznik wybierający metodę pracy z domiarami wysokościowymi
 5. zmiany i usprawnienia w zakresie ustalania wysokości H2
 6. poprawi w zakresie ustalania wysokości (przeliczanie wg geoidy+domiar wysokościowy)
 7. zmiany w interfejsie wyświetlania listy pikiet (tabela Pikiet, sekcja Dokładnościowe) – wyświetlanie kolumn Hosi i domiar
 8. Dodano opcję odwracania punktów osnowy (sekcja Konfiguracje projektowe -> Odczyt Trimble (JXL)) dla przypadków JXL z takim problemem (nowsze wersje General Survey)
 9. poprawka w zakresie prezentacji H2 dla offsetów (ustawia wsp.baz z pktów wyliczonych)
 10. poprawka interfejsu wyświetlania sekcji kalibracji poziomej (niezasłanianie)
 11. dodany przycisk Wyjaśnij w module tabeli odnośnie Korekty XYH
 12. dodanie w module Asystenta możliwości szybkiego przekierowania na stronę z opisem rozwiązania potencjalnych problemów (przycisk „Szerszy opis WWW”) dla wybranych przypadków
 13. dodanie w module Asystenta funkcji wykrywania problemów z geoidą w pliku JXL
 14. poprawka w zakresie funkcjonowania przycisku „Kronsztad 60” w module Tabeli (punkty pomierzone) – pomoc w szybkim uzupełnianiu pól pod kątem K60
 15. usprawnienie JXL w zakresie wczytywania współrzędnych offsetów
 16. poprawki w zakresie usuwania pikiet (usunięcie błędu pojawiającego się czasem przy usuwaniu pikiet)
 17. poprawka w zakresie ładowania projektu z wcześniejszych wersji rozwojowych 2.18
 18. dodanie obsługi raportowania wcięć nowego offsetu na przecięcie i wychylenie (wersja uproszczona)
 19. poprawka w zakresie dostępności pola daty w symulatorze GNSS
 20. poprawki w zakresie dostępności do systemu zgłoszeniowego z poziomu RaportówGPS

W zakresie modułu Synchronizacji

 1. dodanie modułu Synchronizacji przeznaczonego dla użytkowników korzystających z PowerGPS, z podziałem na podwersje:
  [opcja uproszczona] dla użytkowników RaportyGPS w wersji PRO
  [opcja rozszerzona] dla użytkowników RaportyGPS w wersji PRO posiadających licencje na RTK PowerGPS PRO
 2. dodanie możliwości komunikacji z telefonem poprzez kabel USB i łącze ADB/Android (Android Debug Bridge)
 3. dodanie pobierania informacji o telefonie (wersja systemu, wersja PowerGPS, model urządzenia, region) – sekcja STATUS KONTROLERA
 4. dodanie pobierania dodatkowych informacji o telefonie (stan baterii/akumulatora, adres IP, wolna pamięć) – sekcja STATUS KONTROLERA
 5. rozpoznawanie wybranych kontrolerów i wyświetlanie podglądu i opisu na belce głównej modułu
 6. dodanie możliwości restartowania kontrolera (przycisk w sekcji STATUS KONTROLERA)
 7. dodanie możliwości wykonania zrzutu ekranu kontrolera (przycisk w sekcji STATUS KONTROLERA)
 8. dodanie przycisków kierujących do stron pomagających w skonfigurowaniu połączenia oraz pobraniu odpowiednich sterowników
 9. dodanie przycisku wywołujących Menedżer Urządzeń Windows
 10. dodanie ikony symbolizującej status modułu (niepracujący/pracujący)
 11. dodanie możliwości pobierania aktualnych wersji oficjalnych i rozwojowych – sekcja AKTUALIZACJA/NOWE WERSJE
 12. dodanie przycisku kierującego do podstron z opisem aktualnych wersji – sekcja AKTUALIZACJA/NOWE WERSJE
 13. dodanie przycisku umożliwiającego odinstalowanie PowerGPS
 14. dodanie przycisku umożliwiającego instalację PowerGPS w wersji oficjalnej lub rozwojowej (do wyboru, 2 przyciski), z automatycznym nadaniem uprawnień – sekcja AKTUALIZACJA/NOWE WERSJE
 15. dodanie przycisku umożliwiającego nadanie uprawień PowerGPS w systemie Android
 16. dodanie przycisku do sprawdzania dostępności nowych wersji oprogramowania – sekcja AKTUALIZACJA/NOWE WERSJE
 17. dodanie możliwości wykonania kopii całego katalogu \PowerGPSv2 (pobranie z Androida na dysk komputera) – sekcja KOPIA ZAPASOWA I CZYSZCZENIE
 18. dodanie możliwości wykonania kopii ustawień PowerGPS (pobranie z Androida na dysk komputera) – sekcja KOPIA ZAPASOWA I CZYSZCZENIE
 19. dodanie możliwości przywrócenia kopii całego katalogu \PowerGPSv2 (wysłanie z komputera do Androida) – sekcja KOPIA ZAPASOWA I CZYSZCZENIE
 20. dodanie możliwości przywrócenia ustawień PowerGPS (wysłanie z komputera do Androida) – sekcja KOPIA ZAPASOWA I CZYSZCZENIE
 21. dodanie informacji o zajętości pamięci przez PowerGPS – sekcja KOPIA ZAPASOWA I CZYSZCZENIE
 22. dodanie możliwości usunięcia całego katalogu \PowerGPS z Androida – sekcja KOPIA ZAPASOWA I CZYSZCZENIE
 23. dodanie możliwości usunięcia ustawień PowerGPS z Androida – sekcja KOPIA ZAPASOWA I CZYSZCZENIE
 24. dodanie możliwości usunięcia kafelków podkładów mapowych z Androida – sekcja KOPIA ZAPASOWA I CZYSZCZENIE
 25. dodanie możliwości usunięcia ustawień podkładów mapowych z Androida (w celu zresetowania ustawień w tym zakresie) – sekcja KOPIA ZAPASOWA I CZYSZCZENIE
 26. dodanie możliwości usunięcia ustawień geoid z Androida (w celu zresetowania ustawień w tym zakresie) – sekcja KOPIA ZAPASOWA I CZYSZCZENIE
 27. dodanie możliwości usunięcia ustawień predefiniowanych szybkich kodów z Androida (w celu zresetowania ustawień w tym zakresie) – sekcja KOPIA ZAPASOWA I CZYSZCZENIE
 28. dodanie możliwości podglądu listy katalogów projektowych z Androida – sekcja POBIERZ PROJEKT (Pobieranie projektów z kontrolera)
 29. dodanie informacji o zajętości pamięci wybranego katalogu projektowego – sekcja POBIERZ PROJEKT
 30. dodanie możliwości pobrania wybranego katalogu projektowego z Androida – sekcja POBIERZ PROJEKT
 31. dodanie możliwości usunięcia całego katalogu projektu (np. po pobraniu) – sekcja POBIERZ PROJEKT
 32. dodanie możliwości usunięcia wybranych podkatalogów (np. kopii zapasowych, logów..itd) – sekcja POBIERZ PROJEKT
 33. dodanie możliwości otwarcia pobranego projektu w RaportachGPS – sekcja POBIERZ PROJEKT (Pobrane katalogi projektowe)
 34. dodanie przycisku kierującego do diagnostyki pobranego katalogu projektowego – sekcja POBIERZ PROJEKT
 35. dodanie przycisku otwierającego folder Windows, gdzie przechowywane są pobrane dane projektu (Otwórz folder) – sekcja POBIERZ PROJEKT
 36. dodanie możliwości diagnostyki pobranego katalogu projektowego, ze sprawdzeniem poprawności zapisanych kopii zapasowych – sekcja DIAGNOSTYKA
 37. dodanie możliwości skrócenia czasu diagnostyki katalogu (odznaczona opcja „Diagnoza szczegółowa”) – sekcja DIAGNOSTYKA
 38. dodanie przycisku umożliwiającego odzyskanie danych wg wybranej zapisanej kopii (podobnie jak w przypadku funkcji dostępnej na Androidzie w PowerGPS) – sekcja DIAGNOSTYKA
 39. dodanie przycisku umożliwiającego pobranie aktualnego logu systemowego Android – sekcja DIAGNOSTYKA
 40. dodanie skanowania logów w kierunku wykrywania błędów dot. PowerGPS i możliwości wysłania ich do SkyRaster celem analizy – sekcja DIAGNOSTYKA
 41. dodanie przycisku umożliwiającego usunięcie logu systemowego Android – sekcja DIAGNOSTYKA
 42. dodanie możliwości zmiany katalogów do przechowywania pobranych projektów oraz wersji oprogramowania – sekcja OPCJE

W zakresie sekcji opisowej bloga

 1. modyfikacja strony o samouczkach RaportówGPS (blog)
 2. dodanie strony pomocy o Kronsztad 60 : http://raportygps.pl/obsluga/kronsztad-60/
 3. dodanie strony pomocy o problemach z geoidą JXL: http://raportygps.pl/obsluga/brak-geoidy-jxl/

Powyższa lista obejmuje zmiany rozwijane od wczesnych, do późnych wersji rozwojowych 2.18 oraz nowe rzeczy wdrożone w wydaniu oficjalnym 2.18.

Historia zmian wersji 2.17

 1. poprawka w zakresie importu wysokości lokalnych z plików JXL
 2. poprawka w zakresie zawieszania się przy kasowaniu pikiet pomierzonych
 3. dodanie obsługi raportowania wcięć offsetu budynkowego typ 1
 4. dodanie obsługi raportowania wcięć offsetu budynkowego typ 2
 5. dodanie obsługi raportowania wcięć offsetu budynkowego typ 3
 6. dodanie obsługi raportowania wcięć offsetu budynkowego typ 4
 7. usprawnienia w zakresie obsługi formatu XML/Leica dla Leica GS18
 8. poprawki w zakresie błędu występującego po usuwaniu pikiet
 9. dodanie funkcji „Resetuj pikiety zmierzone przy pomocy pojedynczego wychylenia” w obliczeniach masowych (dostęp np. w module Tabeli, sekcja pikiet pomierzonych, przycisk „Inne”), pozwalającej na przywrócenie pomiaru GNSS dla pikiet zmierzonych w 1 wychyleniu

Historia zmian wersji 2.15

W zakresie wspólnym:

 1. usprawnienie w zakresie odczytu formatu XML/SmartWorx Leica po aktualizacji kontrolera Leica (rozwiązanie problemu dat bez sekund)
 2. poprawka w zakresie autorozpoznawania lokalizacji (reakcja na problem Overflow, np. przy wczytywaniu plików RW5 z wybranej lokalizacji)
 3. usprawnienie w zakresie obsługi JXL i zerowych wsp. lokalnych stacji bazowych (dotyczy pomiarów z aplikacji SurveyPro z niekompletnymi informacjami w zakresie stacji bazowych)
 4. usprawnienia w zakresie odczytu nazw odbiorników RTK dla nowo-dostosowanych urządzeń (c.d., w tym AzusRTN)
 5. usprawnienia w zakresie obsługi plików powstałych w wersjach rozwojowych PowerGPS 2.15
 6. usprawnienia w zakresie odczytu i poprawie czasu offsetów na wychylenie, gdy czas w kontrolerze mocno różni się od czasu GPS (tylko format PGPS)
 7. dodanie możliwości eksportu do plików TXT w wersji Standard (bez opcji wyboru szczegółów formatu)
 8. poprawki w zakresie odczytu plików MJF (Topcon) – kwestie domiarów, ustalania wysokości offsetów, odczytu wysokości tyczki
 9. usprawnienia w zakresie odczytu plików MJF (Topcon) – odczyt wcięć liniowych, usprawnienia w zakresie odczytu układu odniesienia XY
 10. poprawki w zakresie ładowania projektów PowerGPS z wcięciami liniowymi
 11. poprawki w zakresie odczytu pierwszej wersji danych GPS z formatu HiTarget/TXT
 12. dodanie obsługi drugiej wersji formatu danych GPS z HiTarget/TXT
 13. dodanie obsługi formatu Ruide SurvX/CSV
 14. poprawki w zakresie odczytu formatu RAW/Fieldgenius i detekcji układu (rozwiązanie problemów dla danych RAW w układzie 1992)
 15. dodanie kolumny „d osn2” w której wykazywane będą odległości do drugiego najbliższego punktu osnowy
 16. dodanie wykazania kolumn „d osn” i „d osn2” w module tabeli, w sekcji pikiet pomierzonych (podzakładka „Dokładnościowe”)
 17. dodano przycisk „Usuń niepomierzone punkty osnowy” z listy osnowy (aby móc wykazywać odległości do osnowy pomierzonej)
 18. dodanie opcji „Odległości punktów od osn. <10m” (Konfiguracje projektowe) pozwalająca na wykazanie zawsze wartości liczbowych w kolumnach „d osn” oraz „d osn2”
 19. dodanie opcji „Wykazuj czas/datę punktów zmierzonych” (Osnowa/tyczenie), sterującą wyświetlaniem daty/czasu dla kontrolnych/tyczonych punktów zmierzonych (jeśli opcja będzie odznaczona, data lub data i czas nie będzie wykazana)
 20. poprawka w zakresie zapisu projektu po ponownym otwarciu obiektu
 21. poprawka w zakresie proponowanej ścieżki zapisu po dograniu pikiet do tabeli z innego projektu
 22. dodanie wyświetlania aktualnej nazwy zapisanego projektu na pasku tytułowym ekranu importu i tabeli
 23. dodano automatyczne doczytywanie punktów bazowych z plików obserwacji OBS/RINEX dla raportów związanych z odbiornikiem AzusRTN
 24. poprawki w zakresie obsługi formatu Landstar\RAW w trybie harmonizacji
 25. dodanie obsługi formatu Landstar 7 (Android) – dla plików DB *

W zakresie wersji PRO:

 1. poprawka w zakresie importu stacji bazowych dla ręcznie dodanych pikiet (tabela – F6)
 2. dodano opcję „Dwuklik na punkcie przenosi do tabeli” w zakładce „Wcięcia/offsety”, gdy zaznaczona, dwuklik na punkcie bazowym wcięcia przenosi do tabeli pikiet zmierzonych lub uśrednianych (zależnie od typu punktu bazowego wcięcia)
 3. dodano opcję „Raportuj wyłącznie użyte stacje bazowe” w zakładce „Stacje bazowe”, umożliwiającą raportowanie tylko stacji, które były użyte w pomiarze (opcja domyślnie włączona)
 4. dodano opcję „Usuń nieużywane” w zakładce „Stacje bazowe”, pozwalającą na szybkie usunięcie nieużywanych stacji bazowych
 5. ulepszenie w zakresie importu wcięć liniowych z formatu PGPS (PowerGPS) – import zadań z punktami bazowymi wcięć pochodzącymi z uśredniania punktów GNSS
 6. ulepszenie w zakresie importu wcięć liniowych z formatu JXL (Trimble General Survey) -import zadań z punktami bazowymi wcięć pochodzącymi z uśredniania punktów GNSS
 7. poprawka w zakresie czyszczenia tabeli pikiet („Inne”->”Wyczyść tabelę”)
 8. poprawka w zakresie dodawania projektów z pliku (F6) – kwestia punktów uśrednionych z kontrolera, punktów osnowy i punktów offsetowych
 9. poprawka w zakresie przeliczania wektorów bazowych *
 10. dodanie możliwości wczytania stacji bazowych z plików RINEX (OBS) z poziomu interfejsu – zakładki stacji bazowych *
 11. dodanie możliwości narzucenia wartości w kolumnie (okno ustawień domyślnych kolumny) – działa nawet gdy w kolumnie są dane *

W zakresie modułu EDV2:

 1. dodanie możliwości zaznaczania numerów/kodów pikiet, kończących się wybranym tekstem zaznacz(numer=”%tekst”)
 2. dodanie możliwości zaznaczania numerów/kodów pikiet, rozpoczynających się wybranym tekstem zaznacz(numer=”tekst%”)
 3. dodanie możliwości zaznaczania numerów/kodów pikiet, zawierających określony tekst zaznacz(numer=”%tekst%”)
 4. wprowadzenie kwestii szukania fragmentów tekstu, także dla pikiet niespełniających kryteria (np. zaznaczenie wszystkich pikiet, których numery nie zawierają wybranego ciągu znaków – np. zaznacz(numer<>„%tekst%”))
 5. aktualizacja pliku instrukcji języka programowania Raportów (RaportyJezyk.pdf)

W zakresie modułu DOKŁADNOŚCIOWEGO:

 1. dodanie wyświetlania kolumny mP dla punktów uśrednionych (interfejs)
 2. dodanie prezentacji wartości mP dla punktów offsetowych uśrednionych (interfejs+raport)

* zmiany dostępne w wydaniu drugim 2.15 :: R2 2019-01-07

Rocznicowe wydanie 2.14, czyli RaportyGPS mają już 4 lata!

Pojawia się właśnie wersja 2.14 Raportów GPS. Po kolejnych miesiącach rozwoju światło dzienne ujrzały zmiany w zakresie obsługi pomiarów w wychyleniu, poprawek/zmian dla formatów czy też wektorów do wyrównania.
Read more

Jaka wersja Kronsztad 86?

Geodezja (jak każda branża), ma to do siebie, że od czasu do czasu pojawiają się zmiany, na które należałoby zareagować.

Inspiracją do tego wpisu jest właśnie jedna taka zmiana, związana ze stosowanym modelem wysokości/geoid. Jeśli interesuje Was, dlaczego warto zwrócić uwagę na niuanse związane z układami Kronsztad 86 i Amsterdam – zapraszam do lektury.
Read more

Historia zmian wersji 2.14

W zakresie wspólnym:

 1. poprawki związane z formatem Geosun/CSV
 2. poprawki w zakresie licencji pływających
 3. zmiany w zakresie dostosowania do formatu PowerGPS 2.14
 4. poszerzenie okna importu (dodanie przycisku przejścia do sekcji Analizy)
 5. dodanie nowego formatu importu Landstar 6/RAW
 6. dodanie nowego formatu Geosun/DTL
 7. dodanie obsługi zadań offsetów z wychylenia na 2 i 3 punkty z formatu PowerGPS
 8. zmiany nazewnictwa i informacyjne związane z kwestią PL-KRON86-NH a Kronsztad 86
 9. poprawki w zakresie odtwarzania/zapisu konfiguracji szablonów (pola odbiornik Rover i Baza)
 10. dodanie obsługi wersji formatu CSV/Landstar 7 – dot. odbiorników CHC (niestety z uwagi na brak pól dot. współrzędnych stacji bazowych w tym formacie, lista stacji bazowych nie będzie dostępna)*

W zakresie wersji PRO:

 1. dodanie poleceń „Wybierz do kontroli XYH” / „Wybierz do kontroli XY” / „Wybierz do kontroli H” pod prawym przyciskiem myszy w tabeli punktów osnowy
 2. wprowadzono flagę @RP(N)=H – dodanie takiego oznaczenia powoduje wykazanie w raporcie, iż punkt osn. jest z przeniesienia reperu (podana nazwa oraz wys. katalogowa). Flagę, nazwę reperu i jego wys. katalogową można ustawić z poziomu interfejsu (np. prawym przyciskiem myszy)
 3. wprowadzono flagi @XY oraz @H do oznaczenia wierszy z osnową (@XY tylko do kontroli wsp. płaskich, @H do kontroli H – repery)
 4. poprawki w zakresie raportowania offsetów z wychylenia na 3 punkty
 5. poprawka w zakresie dublowania stacji bazowych przy dogrywaniu (łączeniu projektów)
 6. dodanie możliwości włączania/wyłączania raportowania informacji o usuniętych punktów (lista na końcu raportu)
 7. dodanie skrótu Ctrl+Del do usuwania pikiet
 8. dodanie możliwości zdefiniowania własnego formatu kolumn dla eksportu wektorów
 9. dodanie możliwości wyłączania ostrzeżeń dotyczących kontroli punktów osnowy/tyczenia
 10. dodanie sekcji „Eksport do wyrównania” w ramach zakładki „Punkty zmierzone” – umożliwiającej przy generowaniu raportu utworzenie pliku z wektorami GNSS do wyrówanania (np. w C-GEO)
 11. dodanie funkcji ignorowania czasu GPS (Konfiguracje projektowe->JXL) – opcja zawsze
 12. dodanie funkcji ignorowania czasu GPS (Konfiguracje projektowe->JXL) – opcja tylko dla większych rozbieżności (czasowych)
 13. poprawki w zakresie odczytów JXL uśrednianych
 14. poprawka związana z niemożnością wygenerowania raportu przy braku poprawnych danych XYZ kartezjańskie
 15. moduł analizy graficznej parametrów HSIG/VSIG/PDOP/VDOP/sat. (godzinowa) – skrót Ctrl+G (z modułem PRO tylko jeden poziom szczegółowości)
 16. moduł symulatora danych GNSS (uzupełnianie kolumn i planowanie czasu)

W zakresie modułu EDV2:

 1. moduł analizy graficznej parametrów HSIG/VSIG/PDOP/VDOP/sat. (8-godzinowa/godzinowa/minutowa/sekundowa) – skrót Ctrl+G (dwa poziomy szczegółowości)

* zmiany dostępne w wydaniu drugim 2.14 :: R2 2018-06-03

Wsparcie dla pomiarów w wychyleniu w Raportach GPS 2.13

Pomiary w wychyleniu są coraz bardziej obecne w pracy geodety. Rok 2017 zaskoczył nas kolejnymi modelami, obsługującymi pomiary przy odchylonej tyczce. O ile w wersji 2.12 mieliśmy wstępne dostosowanie do offsetów w pochyleniu na 2 punkty z formatu RAW, o tyle nowe możliwości (i dostosowanie PowerGPS do sprzętów z wychyłomierzem) narzuciło kolejne zmiany w tym zakresie.

Read more