Aktualizacje

Bieżąca aktualizacja serii II

Najświeższe wersje – strona pobierania.

Historia aktualizacji aktualnej serii II:

Historia aktualizacji archiwalnej serii I:

Powyższa lista obejmuje głównie wydania oficjalne lub istotne rozwojowe (np. jeśli nie było publikacji oficjalnej).