Archive for marzec 2017

Historia zmian wersji 2.11

W zakresie wersji podstawowej:

  1. dodano nowy format importu danych GPS – HiTarget (TXT)

W zakresie wersji PRO:

  1. poprawki stabilności przy edycji punktów osnowy (czyszczeniu, zmianie, usuwaniu)
  2. usprawnienia importu JXL (odczyt punktów GPS poddanych uśrednieniu)
  3. dodano przycisk „Wyszukiwania Projektów” w startowym oknie programu skrót F4, dające dostęp do nowego narzędzia przeszukiwania projektów RGPS pod kątem numeru i kodu
  4. dodano możliwość wprowadzania własnego dostawcy poprawek (własnego profilu dostawcy)
  5. do narzędzia „Wyszukiwania Projektów” dodano możliwość przeszukiwania plików danych GPS (np. RW5, JXL, RAW), projektów PowerGPS (PGPS)
  6. do narzędzia „Wyszukiwania Projektów” dodano możliwość przeszukiwania plików danych GPS pod kątem zadanego użytego nr osnowy (kontrolne lub tyczone)
  7. do narzędzia „Wyszukiwania Projektów” dodano możliwość przeszukiwania plików pod kątem zadanego promienia wg wsp. lokalnych, WGS84 i kartezjańskich

W zakresie modułu mapy:

  1. poprawka – zmiana etykiety „Szkic mapy” na „Szkic”

W zakresie modułu dokładnościowego:

  1. poprawki zapisu i odczytu projektów Raportów z zapisanymi informacjami o wpasowaniu poziomym