Archive for luty 2016

Historia zmian wersji 2.05

W zakresie wersji podstawowej:

 • poprawka związana z Windows 10 64-bit**
 • poprawka związana z obsługą DGPS i Float dla formatu RW5**
 • usunięcie problemu pytania o potwierdzenie uruchomienia w niektórych wersjach Windows (poprawka związana z uprawnieniami)*
 • poprawki przy imporcie z formatu JXL (Trimble Survey Controller), w szczególności w zakresie wczytywania wcięć liniowych (z uwzględnieniem automatycznego rozpoznawania kierunków)*
 • poprawki przy imporcie z formatu JXL (Trimble General Survey 5.65/2.7), w szczególności w zakresie wczytywania wcięć liniowych (z uwzględnieniem automatycznego rozpoznawania kierunków)
 • importowanie kolumn SD2D i SDH dla plików RW5 (SurvCE)
 • poprawki w zakresie importu danych z nowej wersji formatu Fieldgeniusa

W zakresie wersji PRO:

 • dodanie opcji podświetlania błędnych offsetów kolorem czerwonym w tabeli offsetów
 • dodanie obsługi kolumny flagi – od wersji 2.05 Raporty będą pokazywać również ikonami: czy dana pikieta jest użyta do kontroli, tyczenia, czy też do offsetu (jako baza wcięcia lub punkt wcinany)
 • dodanie nowej funkcjonalności – możliwości wyłączenia punktów bazowych wcięć z raportu (z tabeli pomierzonych)
 • poprawka w zakresie importowania wcięć i offsetów przy dodawaniu pikiet z formatu Raportów (RGPS) (w module tabeli)
 • wstępna wersja asystenta – nowe okno prezentujące potencjalne źródła problemów (np. brak wybrania geoidy, błędy w offsetach..itp)
 • usprawnienie w zakresie importu – obsługa plików LOC o tych samych nazwach co RW5
 • inne usprawnienia i weryfikacje

W zakresie modułu edycyjnego EDV2:

 • poprawka związana z obsługą trybu demo dla modułu**
 • dodanie przycisku Inne opcje, dostępnych z ekranu startowego, umożliwiających ręczne skojarzenie formatów danych GPS z programem (wymagane uprawnienia Administratora dla aplikacji)*
 • dodanie możliwości szybkiej zamiany punktów WL (punktów bazowych wcięcia liniowego)*
 • dodanie możliwości szybkiej zamiany odległości WL (długości ramion wcięcia liniowego)*
 • podawanie błędu dalmierza (mD) dla wcięć/offsetów w raporcie
 • inne poprawki w zakresie modułu PRO oraz EDV2 w zakresie offsetów
 • poprawki przy wcięciach (WL/DO/..i innych) w zakresie wyświetlania na liście punktów przy edycji offsetów

W zakresie modułu mapy:

 • poprawka związana z obsługą trybu demo dla modułu**
 • dodanie obsługi podkładu mapy w postaci wybranych serwisów WMS (Geoportal)
 • dodanie możliwości wyświetlania na mapie punktów offsetowych (z opcją włączenia/wyłączenia)
 • dodanie możliwości wyświetlania na mapie punktów bazowych (z opcją włączenia/wyłączenia)
 • dodanie możliwości wydruku mapy pikiet (na drukarkę lub do PDF poprzez PDF Creator)
 • poprawki w zakresie przesuwania i odświeżania widoku mapy
 • zoomowanie mapy pikiet kółkiem myszy
 • przesuwanie mapy pikiet środkowym przyciskiem

W zakresie modułu dokładnościowego:

 • poprawka związana z obsługą trybu demo dla modułu**
 • dodanie wyświetlania błędów MP w oknie interfejsu w tabeli offsetów
 • poprawki w zakresie stylu kolorystycznego raportu HTML dla kalibracji (wpasowania XY)

** zmiany dostępne w wydaniu trzecim 2.05 :: R3 2016-03-06
* zmiany dostępne w wydaniu drugim 2.05 :: R2 2016-03-04