Archive for lipiec 2015

FastSurvey, Leica XML + detektor układów XY

pgpanel

fragment nowego panelu PowerGPS-a

36 aktualizacja później niż zwykle – jak niektórzy już wiedzą, powodem jest decyzja podjęta ok. 3 miesięcy temu, aby zrezygnować z kwadratoikonkowego interfejsu PowerGPS, na rzecz czegoś bardziej intuicyjnego. Tak więc Raporty musiały poczekać na aktualizację gdy w międzyczasie dopracowywany był program, z którego możliwości korzystają również Raporty. Tym razem dostosowanie do paru rzeczy związanych z formatami RW5 (SurvCe, FastSurvey), PGPS, XML (Leica).
Read more

Historia zmian wersji 1.47

W zakresie wersji podstawowej:

  • zmiany w zakresie odczytu formatu RW5 utworzonego przez aplikację FastSurvey (wykazywanie dokładności i DOP)
  • ulepszenie w zakresie czytania satelitów GPS i Glonass z formatu leici XML + poprawka w zakresie wykazywania sumy widocznych/aktywnych satelitów
  • zmiany w zakresie odczytu danych zapisanych przez ostatnią wersję PowerGPS

W zakresie wersji PRO:

  • dodanie modułu rozpoznawania współrzędnych w ramach kalkulatora wywoływanego z głównego okna. Moduł umożliwia rozpoznanie układu na podstawie współrzędnych XY i szybszego sprawdzenie pochodzenia współrzędnych z nieznanych źródeł
  • poprawka dla formatu RW5 w zakresie offsetów (wcięć) – poprawka w czytaniu informacji o offsetach gdy punkty wcinane miały zmieniane nazwy w kontrolerze
  • poprawka przy raportowaniu domiaru H i domiaru do osi (przy edycji punktu w/w puste pola były wykazywane w raporcie jako zerowe)