Archive for kwiecień 2015

Nowa geoida i porównanie na reperach, czyli RaportyGPS odsłona 35

Ostatnio aktualizacje Raportów pojawiają się częściej, tym razem czwarta kwietniowa aktualizacja i zarazem 35 odsłona od początku istnienia projektu. Jak widać, nawet jeśli program jest rozbudowany i przydatny, zawsze znajdzie się coś, co możnaby rozbudować lub ulepszyć. Z punktu widzenia użytkownika, pojawiły się 3 istotne rzeczy: przeliczanie wg geoidy EGM 2008, porównanie wysokości na reperach (kontrola punktów osnowy) oraz usprawnienie w zakresie opisu zgodności kontroli osnowy.
Read more

Historia zmian wersji 1.46

W zakresie wersji podstawowej:

 • usprawnienia w zakresie autoryzacji
 • dodano mechanizm sprawdzania ostatniej aktualizacji (wyświetlany numer wersji nowych Raportów w oknie startowym, jeśli pojawiła się nowa wersja + wykaz poprawek po kliknięciu na pasek statusu)
 • dostosowanie do zmian w formacie PowerGPS od wersji 1.51

W zakresie wersji PRO:

 • dodanie drugiej metody opisowej, wskazującej zgodność pomierzonych punktów kontrolnych z rozporządzeniem
 • dodanie nowych pól opisowych, związanych z opisem zgodności punktów kontrolnych osnowy z rozporządzeniem
 • dodanie możliwości uwzględnienia w kontroli punktów wysokościowych (reperów) – wykazywanie na raporcie tylko wysokości takich punktów + możliwość włączania/wyłączania opcji z poziomu interfejsu (repery wpisujemy jako Rp.1, Rp.2 ..itd)
 • dodanie nowej geoidy EGM 2008, przyciętej na obszar całej Polski
 • poprawki w zakresie powiązywania stanowiska Raportów z serwisem RTK24.net

W zakresie wersji demonstracyjnych:

 • ustawienie limitu testowania na 14 dni
 • ograniczenie ilości generowanych/eksportowanych pikiet do 15-tu

Chmurowe możliwości nowych Raportów GPS

logonetDzisiejszy wpis tradycyjnie jest związany z kolejną aktualizacją Raportów GPS – tym razem do okrągłej wersji 1.45. W tej wersji porcja nowych rzeczy i paru poprawek. Jednak najistotniejszą rzeczą z punktu widzenia nowości jest synchronizacja sieciowa, a w zasadzie możliwość szybkiego pobierania pomiarów zapisanych przez Androida w przestrzeni dysku sieciowego RTK24.net.

Read more

Historia zmian wersji 1.45

W zakresie wersji podstawowej:

 • usprawnienie w zakresie czytania formatu CSV Landstar w wersji z zapisanymi inaczej współrzędnymi elipsoidalnymi (mechanizm automatycznego rozpoznawania wersji dziesiętnej i kątowej)
 • poprawka w zakresie odczytu danych z formatu JXL (Trimble) w przypadku gdy w plikach są wsp. uzyskane metodą uśrednienia lub brakuje par danych XYH-BLH
 • poprawka w zakresie otwierania plików Raportów (RGPS), zapisanych na starszych wersjach programu (1.2 lub wyższe)

W zakresie wersji PRO:

 • dodanie możliwości szybkiego pobierania plików projektów PowerGPS z serwera RTK24.net (opcja na ekranie startowym Pobierz z serwera)
 • dodanie możliwości rozpoznawania typu punktu kontrolnego i tyczonego dla formatów CSV Landstar – na podstawie dodatkowych raportów tyczenia z CSV (plik_tycz.csv) lub pliku z osnową TXT (plik_wsp.txt) z opisem typu punktu (tycz. / kontr.)
 • poprawka w zakresie zapamiętywania nazwy zewnętrznego pliku osnowy, ładowanego obok danych GPS

Przedświąteczna aktualizacja Raportów

rtkpgDziś w SkyRaster mamy w końcu okazję opublikować najnowszą wersji Raportów GPS, będąca w zasadzie zwieńczeniem prac w zakresach produkowania raportów RTK w powiązaniu z aplikacją Androidową PowerGPS.

W międzyczasie doszło parę nowych rzeczy, niestety czas nie pozwala na opisanie wszystkich, lecz tych istotniejszych.
Read more

Historia zmian wersji 1.44

W zakresie wersji podstawowej:

 • dodanie obsługi nowego formatu – odczytu danych GPS RTK z plików PGA, produkowanych przez aplikację PowerGPS
 • dodanie nowej kolumny Ilość użytych satelitów Beidou – zawierającej informację o ilości satelit (dane pozyskiwane tylko z aplikacji PowerGPS)
 • dodanie nowej kolumny Ilość użytych satelitów innych (np.SBAS) – zawierającej informację o ilości satelit (dane pozyskiwane tylko z aplikacji PowerGPS)
 • dodanie nowej kolumny Ilość satelitów w widoku Beidou – zawierającej informację o ilości satelit (dane pozyskiwane tylko z aplikacji PowerGPS)
 • dodanie nowej kolumny Ilość satelitów w widoku innych (np.SBAS) – zawierającej informację o ilości satelit (dane pozyskiwane tylko z aplikacji PowerGPS)
 • usprawnienia i poprawki w zakresie odczytu danych z formatów związanych z PowerGPS

W zakresie wersji PRO:

 • dodanie zakładki dolnej z kolumnami opisowymi w module tabeli (w sekcji pikiet)
 • dodanie zakładek dolnych w module tabeli (sekcji pikiet), podsumowujących ilość pikiet:
  • wszystkich
  • trafiających do raportu
  • będących w koszu
 • dodanie odczytu współrzędnych skasowanych z formatu JXL (i przeniesienie ich od razu do „raportowego kosza”)
 • dodano możliwość przywracania pikiet z kosza
 • dodanie możliwości kasowania pikiet z przenoszeniem do kosza – skasowane pikiet nie trafiają do raportu
 • dodanie wysyłki ustawień Raportów GPS na konto RTK24.net
 • poprawki w zakresie powiązywania licencji Raportów GPS z kontem RTK24.net
 • poprawki w zakresie stabilności aplikacji przy korzystaniu z funkcji szukania punktów kontrolnych
 • usprawnienia w zakresie odczytu formatu RAW Fieldgenius (wstępny odczyt wcięć liniowych)

Historia zmian wersji 1.43

W zakresie wersji podstawowej:

 • usprawnienia i poprawki w zakresie odczytu danych z formatów związanych z PowerGPS

W zakresie wersji PRO:

 • dodano możliwość pozyskiwania informacji do raportu o numerze roboty z formatów PowerGPS
 • dodanie powiązywania licencji Raportów GPS z kontem RTK24.net