Archive for styczeń 2015

Kolejna szybka reakcja

Dzisiaj znów szybka aktualizacja i znów dotyczy w dużej mierze Topcona (choć nie tylko).

Tuż po opublikowaniu wersji Raportów 1.41 otrzymałem kolejne zgłoszenie (w sumie to dziś), tym razem dwie ważne rzeczy.  Otóż w nowych wersjach 1.4X został wykryty błąd przy podziale projektu na daty, uniemożliwiający w pewnych przypadkach podział (błąd Assert).

Problem został naprawiony w trybie pilnym.
Read more

Historia zmian wersji 1.42

W zakresie wersji podstawowej:

 • dodanie importu kolumny wysokość tyczki dla formatów TSJ/MJF
 • poprawka – pobieranie i ustawianie pola daty pomiaru (w nagłówku) w przypadku korzystania z formatów TSJ i MJF
 • automatyczne wypełnianie nazwy oprogramowania (TopSurv/Manet) przy korzystaniu z formatów TSJ lub MJF
 • dodanie możliwości odczytu maski elewacji i maski PDOP z formatu Topcon MJF
 • zmiana w zakresie obliczeń wysokości pikiet – uwzględnienie L1 (dla formatów TSJ i MJF)
 • ulepszenie – pobieranie offsetu L1 z formatów TSJ oraz MJF (a także nazwy anteny)

W zakresie wersji PRO:

 • poprawka w zakresie dzielenia projektu na daty (naprawa wyskakującego błędu, uniemożliwiającego podział)

Fix++ dla Topcona

Dziś lekko po południu dostałem od jednego z Użytkowników RaportówGPS maila opisującego problem ze współrzędnymi wyznaczonymi metodą offsetu (format Topcona MJF).

Jak się okazało, problem wynikał z dziwnego zapisu, jaki stosuje Topcon przy zapisie tych punktów – tam gdzie większość punktów jest w układzie WGS84, tutaj akurat był zapis w układzie lokalnym (np. 2000).

Read more

Historia zmian wersji 1.41

W zakresie wersji podstawowej:

 • poprawka w zakresie czytania punktów offsetowych dla formatów TSJ i MJF
 • poprawka w zakresie odczytu układu lokalnego 2000, jeśli brak jednoznacznego wpisu o użytym układzie

Nowy Rok i świeży powiew estetyki…

raporty-140Tym razem kolejna aktualizacja trochę szybciej… oczywiście nie będzie bez niespodzianek.
Mamy w końcu Nowy Rok, może przydałoby się coś nowego? Np. lepsza grafika?

Tak się złożyło, iż na początku roku miałem możliwość sprawdzenia paru komponentów oferujących możliwość lepszej prezentacji interfejsu. Patrząc na wyniki nie mogłem się oprzeć sprawdzeniu, jak będą wyglądały Raporty w nowej szacie….
Read more

Historia zmian wersji 1.40

W zakresie wersji podstawowej:

 • dodano możliwość wyboru wersji kolorystyki interfejsu (z możliwością włączenia danego stylu lub kolorowania) ze zmianami w zakresie obsługi kolorów dla poszczególnych „skórek” interfejsu
 • dodano nowy styl graficzny interfejsu „Srebrny metalik”
 • dodano nowy styl graficzny interfejsu „Noc”
 • dodano nowy styl graficzny interfejsu „Notes”
 • dodano nowy styl graficzny interfejsu „Aluminium”
 • dodano nowy styl graficzny interfejsu „Ciemny matowy”
 • dodano nowy styl graficzny interfejsu „Morski”
 • dodano nowy styl graficzny interfejsu „Dzień”
 • zmiana wyglądu okna kalkulatora (wywoływanego ze startowego okna aplikacji)
 • dodanie nowego szablonu „Rover, v2, bez czasu” – pozwalającego na wydruk arkusza bez informacji o czasie rozpoczęcia/zakończenia sesji pomiarowej
 • uruchomienie dymków podpowiedzi i zamiana części opisów informacyjnych na podpowiedzi
 • zastąpienie czerwonego-niebieskiego podświetlenia pola rozwijalnego „Lokalizacja” ikonką statusu, pokazującą czy pole ustawione jest w sposób właściwy
 • zastąpienie czerwonego-niebieskiego podświetlenia pola rozwijalnego „Wysokościowy system odniesienia” ikonką statusu, pokazującą czy pole ustawione jest w sposób właściwy
 • dodano obsługę formatu nowej wersji Landstara CSV (5.05)

W zakresie wersji PRO:

 • poprawka w zakresie czytania starszej wersji pliku projektu RGPS
 • dodanie możliwości zmiany kolorystyki wydruku Raportu (moduł Tabeli zakładka „Konfiguracje projektowe”)
 • poprawki kosmetyczne w oknie edycji pikiety
 • dodanie ikon w głównych zakładkach modułu Tabeli
 • dodano pytanie czy przeliczyć punkty po zmianie stacji bazowych (po odpowiedzi na tak następuje uruchomienie przeliczenia, co nie wymaga ręcznego wyzwalania tego kroku później)
 • dodano możliwość kopiowania wsp. lokalnych pikiet GPS z poziomu menu kontekstowego zaznaczonych pikiet (lub skrótu klawiszowego Ctrl+C)
 • dodano możliwość kopiowania wsp. WGS84 GPS z poziomu menu kontekstowego zaznaczonych pikiet (lub skrótu klawiszowego Ctrl+Shift+C)
 • możliwość wklejania wsp. XYH z Excela do okna edycji edytora pikiet (dostępnego po wciśnięciu klawisza Ins)
 • poprawka obliczenia WGS84 przy zamianie wsp. pikiet GPS z edytora (Ins)
 • dodano możliwość ładowania pliku TXT w oknie edytora wsp.
 • usunięcie kasowania kodu przy zmianie pikiet GPS z edytora
 • poprawka dla formatu CSV CHC (ilość satelitów GPS/Glonass) w zakresie ustalania ilości satelitów danego typu