Archive for grudzień 2014

Historia zmian wersji 1.39-2

W zakresie wersji podstawowej:

 • poprawka w zakresie opcji przeciągania pliku do okna (reakcja na zgłoszony problem braku funkcji na komputerze z Windows 7 64-bit)
 • poprawka w zakresie zapamiętywania ostatniej ścieżki do pliku (opcja nie działała w wersji 1.39)
 • poprawka w zakresie widoczności identyfikatora stanowiska (opcja nie działała w wersji 1.39)

W zakresie wersji PRO:

 • poprawka dotycząca opcji kontekstowej „popraw wysokość tyczki” (przy zmianie wielu punktów naraz narzucał dodatkowe wartości L1)

Notka z integracji Raportów z PowerGPSem

Mamy grudzień i jesteśmy na finiszu, jeśli chodzi o zapewnienie pełnej kompatybilności Raportów GPS z Power GPS-em. Integracja zajęła jednak sporo czasu i przez ten czas nie było ani aktualizacji RaportówGPS ani PowerGPS.

Ktoś może spytać:

Dlaczego tak długo?

Zanim odpowiem na pytanie, powinienem nakreślić genezę powstania programu, bowiem jest ona ściśle powiązana z ostatnimi zmianami w programie.

Read more

Choinkowe nowości… cz.II

raporty-swietaPoprzedni wpis zaledwie dotknął części wdrożonych zmian – i to tych związanych mocno z PowerGPS. W tym wpisie dowiemy się o pozostałych zmianach, jakie oferuje nam wersja 1.39 RaportówGPS, bo w tej wersji, oprócz obsługi formatu PGPS Raporty będą potrafiły odczytywać także pliki z GPS Geomax (odmiana formatu RAW), informacje o wcięciach z plików CSV Geosuna.

Jest też parę poprawek… zaczynamy opis.
Read more

Choinkowe nowości w Raportach (cz.I)

kot-raporty139Trzeba przyznać, że od ostatniej aktualizacji minęło sporo czasu.

 

Faktycznie – to był wrzesień, a już mamy grudzień, i to późny…świąteczny nastrój już się udziela, a nowych Raportów wciąż nie ma… Czy będą jeszcze w tym roku, czy może w następnym?

Możliwe, że na początku 2015 wyjdzie kolejna aktualizacja, ale jeszcze w tym roku dobrze by było sprawdzić co się zmieniło.

Zaraz zaraz, po co czekać? Przecież nowa wersja 1.39, właśnie się pojawiła!

Read more

Historia zmian wersji 1.39

W zakresie podstawowym:

 • zapewnienie automatycznego odczytu wysokości anteny i wysokości tyczki z formatu JXL (wcześniej odczytywana była tylko wys. anteny)
 • ulepszenie w zakresie generowania raportu do HTML – obramowanie komórek bez danych
 • dodanie przycisku POMOC na głównym ekranie, wyświetlającego odnośniki do najważniejszych podstron serwisowych dot. obsługi programu
 • dodanie możliwości wykazania tylko jednego dostawcy dla metody automatycznej (zapewnie funkcjonalności podobnej dla opcji [tylko RTN lub tylko RTK zewn.dostawcy], ale bez ingerowania w kolumny typów rozwiązań)
 • zmiany w postaci nagłówków generowanych raportów (formaty HTML, RTF, TXT) – zapewnienie możliwości wyświetlania informacji o mieszanej metodzie pomiaru (np. RTK+RTN)
 • zmiany w postaci nagłówków generowanych raportów (formaty HTML, RTF, TXT) – możliwość raportowania informacji o użyciu wielu usług w jednej sesji (np. ASG i TPI)
 • dodanie obsługi generowania nagłówka raportu dla mieszanej metody (tj. z kilkama różnymi rozwiązaniami np. lokalne RTK, sieciowe RTN w jednej sesji – z wykazem listy usług i loginów dla każdego dostawcy objętego szablonem)
 • dodanie opcji automatycznego przełączania wartości pól nagłówka związanych z RTN (np. wyberamy ASG pole login zostaje wypełnione nazwą użytkownika ASG, wybieramy TPI wskakuje wartość odpowiednia dla TPI) – opcję można wyłączyć
 • dodanie metody automatycznego raportowania metody pomiaru RTK i RTN (RaportyGPS przy zaznaczonej opcji nie wymagają podania nazw strumienia – dae są pozyskiwane z danych pomiarowych dla poszczególnych punktów oraz z szablonu dostawców RTN)
 • dodanie możliwości zdefiniowania szablonu dostawców RTN dla pól nagłówka (nazwa strumienia, login użytkownika, format poprawek),
 • dodanie możliwości prezentacji formatu poprawek w oknie nagłówka raportu (tuż obok nazwy strumienia)
 • usunięcie pola „Pomiar RTN” i zastąpienie go przyciskiem do wyboru więcej niż dwóch opcji (pomiar tylko sieciowy RTN, pomiar sieciowy RTK, pomiar lokalny RTK)
 • dodanie okna konfiguracyjnego RTN umożliwiającego kontrolę przepływu informacji związaną z raportowaniem pomiarów typu RTK i RTN
 • wykonanie zestawienia możliwości pozyskania danych dla nowych kolumn z obsługiwanych formatów GPS – do zobaczenia pod tym adresem
 • zmiany w zakresie opisów znaczeń w sekcji Legenda – uzupełnienie wybranych pól o potencjalne wartości i znaczenie (np. źródło poprawek)
 • poprawka błędnej kwalifikacji (pomijania) stacji referencyjnych dla formatu RW5 (co mogło wykazywać brak rozpoznawania kolejnych inicjalizacji)
 • dodano możliwość włączenia/wyłączenia wyświetlania kolumn współrzędnych dla listy stacji bazowych w raporcie (osobne wyłączanie kolumn: XYH, WGS84 BLH, WGS84 XYZ)
 • drobna zmiana położenia wybranych kontrolek w oknie konfiguracji kolumn
 • dodanie nowej kolumny Numer punktu wzorcowego, zawierającej numer punktu będącego odniesieniem/wzorcem dla mierzonego punktu (np. numer oryginalnego punktu osnowy / punktu tyczonego)
 • dodanie nowej kolumny Maska PDOP – zawierającej informację o użytym parametrze filtrowania satelitów ze względu na parametr DOP (na razie odczytywany tylko z formatu PowerGPS)
 • dodanie nowej kolumny Częstotliwość pomiaru – zawierającej ilość próbek GPS na sekundę (w Hz) – parametr odczytywany tylko z formatu PowerGPS
 • dodanie nowej kolumny Dostawca poprawek – obsługującej nazwę usługodawcy (np. ASG-EUPOS, SMARTNET, TPI..itd)
 • dodanie nowej kolumny Serwer poprawek (IP) – użytą do prezentacji nazwy hosta lub adresu IP serwera (np. system.asgeupos.pl)
 • dodanie nowej kolumny Port serwera poprawek – gdzie będzie przechowywany numer portu, jaki był użyty do łączenia z serwisami poprawek
 • dodanie nowej kolumny Protokół serwera – zawierającej nazwę protokołu (np. NTRIP lub TCP)
 • dodanie nowej kolumny Strumień poprawek – zawierającej nazwę(identyfikator) strumienia poprawek
 • dodanie nowej kolumny Format poprawek – zawierającej nazwę i numer wersji formatu poprawek (np. RTCM 3.0, CMR+ ..itd)
 • dodanie nowej kolumny Typ poprawek – zawierającej rodzaj poprawek (RTK-pojedyncze, RTN-sieciowe)
 • dodanie nowej kolumny Rodzaj stacji – zawierającej klasę stacji referencyjnej (VRS-wirtualna stacja referencyjna, MAC, FKP, POJ-pojedyncza stacja)
 • dodanie nowej kolumny Stacja+typ poprawek – umożliwiającej wyświetlanie dwóch powyższych kolumn jednocześnie w ramach jednej kolumny
 • dodanie nowej kolumny Pochodzenie poprawek – zawierającej informację o pochodzeniu poprawek (lokalne- np. ze stacji bazowej, zewnętrzne – ze stacji zewnętrznego dostawcy [np. ASG])
 • dodanie nowej kolumny Azymut – GPS – zawierającej uśrednioną wartość azymutu pozyskanego z GPS (jeśli był dostępny) – pobieraną z formatu PowerGPS
 • dodanie nowej kolumny Azymut – kompas – zawierającej uśrednioną wartość azymutu pozyskanego z kompasu (jeśli był dostępny) – pobieraną z formatu PowerGPS
 • dodanie nowej kolumny Azymut – zawierającej uśrednioną wartość finalnego azymutu (jeśli był odczytywany) – pobieraną z formatu PowerGPS
 • dodanie nowej kolumny Prędkość – zawierającej uśrednioną wartość prędkości w trakcie pomiarów (do zastosowań statystycznych, jako prezentacja możliwości pozyskiwania rozszerzonych informacji z PowerGPS)
 • dodanie nowej kolumny Ocena sygnału – zawierającej procentową ocenę jakości sygnału/ilości satelitów/precyzji RTK (dostępna tylko dla formatu PowerGPS)
 • dodanie nowej kolumny Ocena tyczenia – zawierającej procentową ocenę jakości tyczenia, na bazie ustawionej tolerancji tyczenia (dostępna tylko dla formatu PowerGPS)
 • dodanie nowej kolumny Odch.std.XY SD2D – zawierającej wartość odchylenia standardowego współrzędnych płaskich XY, uzyskaną z uśredniania próbki (na razie pozyskiwana tylko z formatu PowerGPS)
 • dodanie nowej kolumny Odch.std.H SDH – zawierającej wartość odchylenia standardowego wysokości H, uzyskaną z uśredniania próbki (na razie pozyskiwana tylko z formatu PowerGPS)
 • dodanie nowej kolumny Liczba epok rozwiązania RTK Auto.\SPS – jak niżej, z tymże dotyczy trybu autonomicznego SPS (tryb nawigacji lub Single Position)
 • dodanie nowej kolumny Liczba epok rozwiązania RTK DGPS – jak niżej, z tymże dotyczy DGPS
 • dodanie nowej kolumny Liczba epok rozwiązania RTK FLOAT – jak niżej, z tymże dotyczy RTK FLOAT
 • dodanie nowej kolumny Liczba epok rozwiązania RTK FIXED – przydatną w przypadku pomiarów uśrednianych uzyskanych z próbek o różnych typach rozwiązań – kolumna zawiera ilość próbek RTK FIXED w odniesieniu do sumarycznego ilości próbek
 • dodanie nowej kolumny Ilość satelitów GPS w widoku
 • dodanie nowej kolumny Ilość satelitów GLONASS w widoku
 • zapewnienie automatycznego odczytu wysokości anteny i wysokości tyczki z formatu RW5 (wcześniej odczytywana była tylko wys. anteny)
 • poprawki w zakresie odczytu wartości HRS/VRS dla nowej wersji formatu RW5
 • odczyt informacji odnośnie dostawcy, nazwy strumienia, rodzaju i formatu poprawek z formatu RAW/Geomax
 • odczyt informacji odnośnie adresu serwera, portu, nazwy strumienia, rodzaju poprawek, formatu poprawek dla formatu XML Leica
 • odczyt informacji odnośnie adresu serwera, portu, nazwy strumienia, rodzaju poprawek, formatu poprawek, maski PDOP dla formatu JXL
 • odczyt informacji odnośnie nazwy strumienia, rodzaju poprawek, formatu (czyli danych do nowych kolumn RTN) z formatu RW5
 • dodanie obsługi formatu danych GPS: PGPS (plik projektu aplikacji RTK PowerGPS), w którym znajdują się dane z pomiaru RTK przy wykorzystaniu RTK i Androida
 • zmiana formatu przechowywania danych RGPS z zapewnieniem kompatybilności odczytu starszych wersji pliku w nowej wersji programu
 • ulepszenia w zakresie obsługi formatu danych GPS: RTKP (książka pomiarów aplikacji RTK PowerGPS)
 • dodanie obsługi formatu RAW dla sprzetów marki Geomax
 • poprawka w zakresie odczytu lokalnych wsp. stacji bazowej z RW5
 • zmiana nazwy pliku ustawień oraz katalogu ustawień (zamiast Settings.dat jest już GPSReportsSettings.dat – w katalogu \Settings a nie \Data)
 • integracja kodu RaportówGPS i PowerGPS (umożliwiająca wspólne korzystanie z formatów ustawień, plików projektów, formatów, funkcji) co powinno przełożyć się na szybszy rozwój funkcjonalności dedykowanych dla obu programów
 • ulepszenie szaty graficznej ekranu startowego

W zakresie PRO:

 • zapewnienie edytowalności większości dodanych nowych kolumn
 • dodanie obsługi wcięć liniowych, kątowych i offsetów dla formatu PGPS (PowerGPS / Android)
 • dodanie modułu kalkulatora wywoływanego z poziomu ekranu startowego (wczytanie jakiegokolwiek pliku aby przejść do modułu tabeli i kalkulatora nie jest już konieczne)
 • ulepszenia w zakresie obsługi formatu CSV/Geosun (dodanie obsługi wcięć liniowych/offsetów)
 • ulepszenia w zakresie obsługi formatu CSV/Geosun (dodanie obsługi punktów tyczonych)

Zmiana stacji bazowych

Zmiana stacji bazowej jest w zasadzie funkcją, z której nie trzeba korzystać. Zazwyczaj informacje o stacji są przekazywane w formatach wymiany danych GPS z pomiaru RTK i są one poprawne. Jednakże może się zdarzyć sytuacja, w której np. będziemy mieli dane przetworzone jakimś konwerterem, który np. nie uzupełni w pliku danych stacji bazowych.

W takim przypadku należy te dane uzupełnić ręcznie.

Uzupełniamy listę stacji bazowych

RaportyGPS tuż po wczytaniu pliku wyświetlą panel importu. Nas interesuje moduł tabeli (wciśnijmy F3), a następnie zakładka „Stacje bazowe”. W górnym pasku komend znajdziemy przycisk Edytuj w notatniku (lub możemy wcisnąć klawisz F4), i wówczas będziemy mogli określić współrzędne kartezjańskie stacji bazowej.

Jeśli nie dysponujemy współrzędnymi kartezjańskimi stacji, lecz współrzędnymi lokalnymi lub WGS84, możemy dokonać konwersji współrzędnej w sąsiadującej zakładce kalkulatora.

Wracając do okna edycji – w nim wpisujemy współrzędne stacji w postaci: Nazwa X Y Z – tak więc możemy od razu zdefiniować większą ilość stacji naraz.

Przypisujemy nowe stacje

W momencie gdy będziemy dokonywać zmiany, warto skopiować do schowka dokładny identyfikator stacji bazowej. Pozwoli to nam na szybszą zmianę bez obaw, że pomylimy znaki przy wpisywaniu.

Następnie zaznaczamy punkty, jakim chcemy zmienić stacje bazowe. Jeśli jest ich więcej możemy dokonać zaznaczenia wciskając klawisz SHIFT na pierwszej pozycji i trzymając SHIFT wskazać ostatnią. Ew. trzymając tylko CTRL możemy dodawać do zaznaczenia osobne rekordy.

Mając odpowiednie, interesujące nas zaznaczenie wciskamy klawisz ENTER. Pokazane zostanie okno edycji,w którym do pola ID bazy wklejamy nowy identyfikator bazy. Następnie wciskamy ENTER.

Teraz prawym przyciskiem myszy (ważne aby kursor myszy znajdował się nad zaznaczeniem) lub też klawiszem menu kontekstowego na klawiaturze, wywołujemy menu, z którego wybieramy opcję „Obliczenia masowe dla zaznaczenia -> przelicz przyrosty bazowe (z kartezjańskich). Po tym RaportyGPS wyświetlą ilość przetworzonych punktów i w zasadzie modyfikacja zostanie zakończona.