Archive for październik 2014

Wektory bazowe JXL – uzupełnienie

Dziś z kolei szybka aktualizacja – tylko jedna zmiana w zakresie obsługi formatu JXL. Posiadacze sprzętów marki Trimble oraz generujących JXL mogą być zainteresowani.

Wykaz zmian dostępny jest pod adresem:

Read more

Historia zmian wersji 1.38

W zakresie wersji podstawowej:

 • dodanie możliwości obliczenia wektorów bazowych dla starszych wersji plików JXL (Trimble), które raportowały tylko pozycję bazy

Jesienne innowacje w Raportach GPS

Po prawie dwóch miesiącach przerwy, Raporty GPS dobrnęły do kolejnej wersji, tym razem 1.37. Wśród nowości znajduje się m.in. dodanie obsługi kolejnego formatu (z odbiorników Geosun), dodanie możliwości importu pikiet XYH z poziomu edytora, możliwości przenumerowania oraz sortowania tabeli pikiet.

Wykaz zmian dostępny jest pod adresem:

Read more

Historia zmian wersji 1.37

W zakresie wersji podstawowej:

 • dodanie obsługi nowego formatu CSV dla odbiorników GeoSun
 • poprawki w zakresie czytania plików JXL (obsługa plików ze współrzędnymi uśrednionymi przez oprogramowanie Trimble)
 • dodano wyświetlanie domyślnej nazwy szablonu układu dla kolumn w głównym oknie importu
 • poprawki w zakresie obsługi formatu RTKP (PowerGPS Android – czytanie raportów z najnowszej wersji PowerGPS)

W zakresie wersji PRO:

 • dodanie możliwości sortowania pikiet po godzinie wykonania pomiaru (zakładka Punkty pomiarowe, opcja „Inne”)
 • dodanie możliwości sortowania pikiet po nazwie pikiet (zakładka Punkty pomiarowe, opcja „Inne”)
 • dodanie funkcji „Przenumeruj wg punktów osnowy” (opcja znajduje się pod przyciskiem „Inne…” w zakładce „Punktów zmierzonych”) – pozwalającej na zmianę numeracji pikiet i nadanie im numerów bazujących na numerach punktów osnowy
 • dodanie możliwości zastępowania (i przeliczania) współrzędnych dla istniejących pikiet wstawionych z poziomu edytora (Ins)
 • dodanie możliwości wstawiania pikiet z edytora (klawisz Ins)
 • dodanie funkcji przywracania nazw pikiet, które zostały zmienione przez funkcję „Przenumeruj wg punktów osnowy” (pozwoli to na powrót do wcześniejszego nazewnictwa bez restartowania wczytania pomiaru)
 • dodanie możliwości ręcznego ustawiania punktu kontrolnego (dokonywane w oknie edycji punktu/punktów, z możliwością wyboru z listy), pozwalającego na powiązanie dowolnego punktu pomierzonego z dowolnym punktem osnowy
 • dodanie możliwości ręcznego ustawiania punktu tyczonego (dokonywane w oknie edycji punktu/punktów, z możliwością wyboru z listy)
 • dodanie obsługi wcięć liniowych dla formatu JXL
 • zmiana w zakresie eksportowania współrzędnych uśrednionych – w przypadku braku punktów uśrednionych pusty plik nie będzie generowany
 • dodano opcję „Zawsze wyświetlaj login i nazwę użytkownika ASG” (w zakładce Konfiguracji projektowych) – opcja pozwala na wyświetlanie w raporcie tych nazw, nawet jeśli opcja RTN została odznaczona
 • dodano możliwość generowania eksportu przed generowaniem raportu HTML (przycisk „Eksportuj teraz” w zakładce „Punktów pomierzonych”)
 • poprawka w zakresie interpretacji numerów stacji bazowych dla formatu RW5 (rozwiązanie problemu dublowanych stacji bazowych, a także problemu gdy w RW5 nazwy punktów stacji są podane błędnie [dublowane])