Archive for sierpień 2014

Wakacyjna aktualizacja, czyli szukamy dookoła punktów kontrolnych

Dzisiejsza aktualizacja związana jest ze zgłoszeniem sugestii nowego użytkownika Raportów odnośnie szukania punktów kontrolnych.

Jak wiemy, Raporty posiadają bogate opcje konfiguracyjne w zakresie szukania punktów kontrolnych (a także tyczonych), głównie związane z szukaniem po nazwach lub kodach. Pojawia się jednak pytanie – co zrobić w przypadku gdy w terenie robiliśmy pomiary „jak leci” i nie kodowaliśmy punktów odpowiednimi nazwami?

Wykaz zmian dostępny jest pod adresem:

Read more

Historia zmian wersji 1.36

W zakresie wersji PRO:

  • dodanie opcji wyszukiwania punktów kontrolnych po zadanym promieniu (z możliwością jego zmiany i jednoczesnego korzystania z dotychczasowych opcji wyszukiwania) – w module tabeli, w zakładce Osnowa/tyczenie, w podzakładce Punkty kontrolne – opcja „szukaj wg promienia”