Archive for lipiec 2014

Historia zmian wersji 1.35

W zakresie wersji podstawowej:

 • poprawki w zakresie czytania plików JXL (obsługa plików z brakującymi danymi odnośnie precyzji/dokładności pomiaru)

W zakresie wersji PRO:

 • dodanie kolumny „Punkt pomierzony” dla kontroli punktów osnowy przy generowaniu raportu do formatu RTF (skrócona wersja kolumny Uwagi dla formatów HTML/TXT)

Celne podanie czyli Raporty GPS znów w akcji!

Tym razem aktualizacja wnosi parę funkcji, które mogą być przydatne w przygotowywaniu raportu dotyczącego kontroli punktów osnowy oraz punktów tyczonych. Jedną z nich jest wprowadzenie szybkiego wyszukiwania punktu po nazwie.

Wykaz zmian dostępny jest pod adresem:

Read more

Historia zmian wersji 1.34

W zakresie wersji podstawowej:

 • poprawka w zakresie wczytywanie JXL (zapewnienie możliwość odczytu JXL jeśli plik nie posiadał pełnych danych odnośnie współrzędnych z ew. pominięciem niepełnych rekordów)
 • poprawka opisu etykiety Mp (w legendzie)

W zakresie wersji PRO:

 • dodano możliwość ręcznego wykluczania wybranych punktów uśrednionych z raportu (a także z kontroli punktów osnowy)
 • dodano funkcję Popraw wysokość tyczki w menu kontekstowym dla zaznaczonych punktów (pozycja obliczenia masowe dla zaznaczenia) – czyli możliwość automatycznej korekty wysokości tyczki (z opcją przeliczenia również anteny wg wysokości L1 – jeśli wybrano tę opcję to wraz z przeliczeniem wysokości lokalnej, WGS84 oraz przyrostów bazowych)
 • dodano funkcję rozbijania punktów kontrolnych i tyczonych wg kodów. Funkcja pozwala na elastyczne przypisanie do konkretnej grupy
 • dodanie możliwości przeskakiwania po wynikach wyszukiwania jeśli wyszukiwana część numeru powtarza się w wielu pikietach
 • dodanie linii komend – pozwalającej na szybkie wyszukanie i zaznaczanie punktu o wybranej nazwie (wyszukiwanie może być automatyczne lub na żądanie – ENTERem), dodano również przełączanie się pomiędzy listą, a linią komend – klawisz F3
 • dodano odczytywanie kodów pikiet z formatu TSJ
 • ulepszenie dla formatu RW5 – dodano funkcję określania komponentów MX My Mz (a co za tym idzie Mp) na podstawie HRMS/VRMS, jeśli brak macierzy kowariancji (funkcja jest domyślnie włączona)
 • dodano przełącznik Określ składowe błędów Mx My Mz z HRMS jeśli brak macierzy kowariancji w konfiguracjach projektowych, umożliwiającą włączanie/wyłączanie tej funkcji.
 • optymalizacja list i widoku (w szczególności usunięcie migania listy przy powrocie z podglądu gdy nie dokonano zmiany)
 • dodano wczytywanie punktów osnowy z TSJ

Schowaj kalkulator, instaluj RaportyGPS!

Kolejna aktualizacja przyszła nadzwyczaj szybko. Ledwo piątek, wersja 1.32, a tu już na horyzoncie wersja 1.33.
Dlaczego tak? Odpowiedź we wpisie.

Wykaz zmian dostępny jest pod adresem:

Read more

Historia zmian wersji 1.33

W zakresie wersji PRO:

 • dodano funkcję Popraw wysokość anteny w menu kontekstowym dla zaznaczonych punktów (pozycja obliczenia masowe dla zaznaczenia) – czyli możliwość automatycznej korekty wysokości anteny, wraz z przeliczeniem wysokości lokalnej, WGS84 oraz przyrostów bazowych
 • poprawka w zakresie czytania JXL, które mają nieprawidłowe odwołanie do punktów w pomiarach offsetowych (program uniemożliwiał wczytywanie danych – błąd poprawiono)

Pomiary rur GPS czy Glonass? Odpowiedź w nowych RaportachGPS.

Trochę niestandardowy tytuł, choć dobrze oddający specyfikę dwóch z paru nowych rzeczy, wprowadzonych w nowej, dwudziestej już aktualizacji Raportów do wersji 1.32. Tym razem aktualizacja trwała trochę dłuższej niż poprzednio – w chwili czasu opiszę na blogu SkyRaster co i jak.
Wykaz zmian dostępny jest pod adresem:

Read more

Historia zmian wersji 1.32

W zakresie wersji podstawowej:

 • Aktualizacja listy sieci usług RTN, obecnie dostępne do wyboru są:
  • System MSPP: Sieć poprawek Małopolskiego Systemu Pozycjonowania Precyzyjnego
  • Nadowski NET: Sieć poprawek firmy Nadowski
  • VRSNET: Sieć poprawek VRSNET.pl firmy Trimtech
  • Leica SmartNet: Sieć poprawek firmy Leica
  • TPI NETpro: Sieć poprawek firmy TPI
  • ASG-EUPOS: Sieć poprawek ASG-EUPOS
 • Dodanie nowych kolumn dla pikiet: GPS i Glonass, zawierających ilość śledzonych satelitów w procesie pomiaru (obecnie dane te mogą być odczytywane wyłącznie z formatów: CSV/DB Landstar oraz TSJ/MJF Topcon)
 • Zmiana panelu wyboru kolumn (zwiększenie wysokości i dodanie przewijaka)

W zakresie wersji PRO:

 • Zmiana wyglądu panelu edycji – rozłożenie nowych opcji edycyjnych na dwie podzakładki
 • Dodanie możliwości edycji domiaru H w panelu edycji pikiet
 • Dodanie nowych kolumn dla pikiet: Domiar i H osi, pozwalających na wykazanie wysokości elementów osiowych (np. rur) z wysokością w odniesieniu do osi
 • Dodanie nowej funkcji pod przyciskiem „Zadania masowe”: „Usuń wysokości”. Funkcja pozwala usunąć wysokości z punktów osnowy
 • Dodanie możliwości włączenia/wyłączenia importowania punktów skasowanych z formatu Trimble JXL
 • Dodanie możliwości włączenia/wyłączenia uwzględnienia mnożnika x10 podczas odczytu precyzji z macierzy kowariancji dla formatu RW5 (SurvCE)
 • Zmiana etykiety przycisku „Konwersje…” w zakładce „Osnowa/tyczenie” na „Zadania masowe”
 • zmiana w zakresie wyświetlania współrzędnych w tabeli (podglądu) – zawsze do 3 miejsc (niezależnie od wyboru ilości liczb w raporcie)
 • dodanie możliwości odczytu offsetów/domiarów ortogonalnych z formatu TSJ/MJF
 • poprawki w zakresie odczytu formatu TSJ/MJF (m.in. ze względu na układ odniesienia zapisany w innej formie)