Archive for kwiecień 2014

Podsumowanie ostatniego miesiąca

Na blogu SkyRasterBlog ukazał się dziś wpis, podsumowujący ostatni miesiąc prac nad projektem RaportyGPS. Wpis dotyczy wersji 1.13-1.24, publikowanych począwszy od 25 marca:

http://skyrasterblog.pl/raporty-gps-krotkie-podsumowanie/

 

Nowe możliwości wersji 1.24

Kiedy będzie można pobrać najnowszą wersję 1.24? Oczywiście już dziś, ponieważ najnowsza wersja właśnie ujrzała światło dzienne.

Pod adresem: http://raportygps.pl/pobierz można już pobrać najświeższą wersję Raportów GPS firmy SkyRaster.

Wykaz ważniejszych zmian dostępny jest pod adresem:

Read more

Historia zmian wersji 1.24

W zakresie wersji PRO:

 • dodanie eksportu punktów do formatu KML (Google Earth) – eksport obejmuje punkty zmierzone, kontrolne, wytyczone oraz stacje bazowe
 • dodanie nowych kolumny przyrostów lokalnych – pola obliczane, prezentujące odległość oraz przyrosty wektora bazowego liczone w układzie lokalnym (np. 2000)
 • dodanie nowej kolumny d osn – prezentującej odległość pikiety od najbliższego punktu kontrolnego
 • aktualizacja kolumny mP – obliczanie błędu płaskiego (we wcześniejszych wersjach mP dotyczyło błędu przestrzennego)
 • zmiana nazwy kolumny mP na mXYH – w zakresie przestrzennego błędu położenia punktu
 • uzupełnienie opisu współrzędnych ECEF/kartezjańskich WGS84 w legendzie
 • dodanie nowej tabeli na wydruku: Kontrola punktów tyczonych, zawierającą porównanie tyczonych współrzędnych osnowy z pomierzonymi
 • dodanie nowej tabeli na wydruku: Wytyczone punkty, zawierającą listę punktów wytyczonych
 • dodanie nowego panelu konfiguracyjnego do odszukiwania punktów wytyczonych
 • ważna poprawka w zakresie obliczeń korekt geoidy Amsterdam – wraz z dodaniem oznaczenia nazwy układu Amsterdam
 • zmiana sposobu otwierania stron OpenStreetMap dla pikiet na wersję z markerem
 • zwiększenie ilości miejsc po przecinku dla współrzędnych WGS84 stopniowych – w raporcie oraz na belce w panelu podglądu/edycji pikiety
 • poprawka podwójnej etykiety DX na DY w panelu edycji/podglądu punktu (powinno być DX DY DZ było DX DX DZ)
 • dodanie opcji „Nie ładuj pliki z osnową jeśli będzie w danych”, pozwalającej na wyłączenie automatycznego ładowania plików osnowy z dodatkowego pliku TXT jeśli współrzędne osnowy zostały znalezione w danych GPS (np. w pliku XML lub pliku LOC powiązanym z RW5)
 • dodanie możliwości ładowania pliku osnowy ze ścieżki bezwzględnej (wcześniej była tylko nazwa w ścieżce, w której był plik z danymi)

Historia zmian wersji 1.23

W zakresie wersji PRO:

 • poprawki w zakresie odczytu starszego formatu RW5 (ilość epok)
 • dodanie kolumny H2 w oknie podglądu tabeli
 • dodanie funkcjonalności oznaczania punktów kontrolnych do zakładki punktów osnowy
 • ulepszono okno podglądu pikiet – weryfikacji współrzędnych – dodano opcję obliczania H2
 • dodano automatyczne ładowanie pliku *.LOC z punktami osnowy z oprogramowania Carlson SurvCE w przypadku formatu RW5
 • dodano możliwość duplikacji punktu pomiarowego (skrót F5) w tabeli punktów
 • ważna poprawka w zakresie obliczeń korekty geoidy dla niektórych par współrzędnych WGS84

Aktualizacja numer 11 czyli wersja 1.23

Dziś publikujemy najnowszą wersję Raportów – wersja 1.23, zawierająca kolejne ulepszenia oraz ważną poprawkę w zakresie obliczeń geoidy.

Pod adresem: http://raportygps.pl/pobierz można już pobrać najnowsze Raporty.

Wykaz ważniejszych zmian dostępny jest pod adresem:

Read more

Najnowsze poprawki – wersja 1.22

Najnowsza wersja już jest! W niej znajdziecie poprawki związane z wyglądem arkusza.

Pod adresem: http://raportygps.pl/pobierz można już pobrać najnowszą wersję programu.

Wykaz ważniejszych zmian dostępny jest pod adresem:

Read more

Historia zmian wersji 1.22

W zakresie wersji PRO:

 • dodano dwie nowe opcje dotyczące predefiniowanego wyboru kolumn (wg GGK 2011 / zalecania ASGEUPOS)
 • dodano wiersze w zakresie kontroli punktów osnowy, wykazujący czy zmierzone punkty mieszczą się w graniach określonych w rozporządzeniu
 • możliwość wyświetlania w stopce raportu informacji o miejscowości oraz dacie wygenerowania (opcję tę można wyłączyć)
 • dodano nowe pola edycyjne miejscowość i dnia
 • ważna poprawka w zakresie nazewnictwa/obliczania odchyłki dL kontroli punktów osnowy (zmiana oznaczenia: mP na dL)

Aktualizacja Raportów GPS – wersja 1.21

Pod adresem: http://raportygps.pl/pobierz można już pobrać najnowszą wersję programu.

Wykaz ważniejszych zmian dostępny jest pod adresem:

Historia zmian wersji 1.21

W zakresie wersji PRO:

 • dodano możliwość przełączania pomiędzy geodezyjnym, a matematycznym sposobem zaokrąglania współrzędnych
 • dodano możliwość wyboru dokładności/precyzji prezentacji współrzędnych wysokościowych oraz lokalnych płaskich
 • dodano możliwość kasowania punktów osnowy (jednego lub kilku naraz)
 • ulepszenia w zakresie możliwości automatycznego ładowania osnowy przy zaznaczeniu opcji „ładuj automatycznie”
 • poprawki w zakresie odczytu danych z formatu Landstar DB (poprawiono m.in. numer stacji bazowej, odczytywanie daty sesji pomiaru)
 • poprawki w zakresie interfejsu i obsługi pól znajdujących się w dwóch oknach

Nowa wersja Raportów GPS (1.20)

rgps-120-v1Pod adresem: http://raportygps.pl/pobierz można już pobrać najnowszą wersję programu.

Wykaz ważniejszych zmian dostępny jest pod adresem: