W skrócie:

2.16
najnowsza wersja Raportów
wydanie z dnia 2019-06-13
seria II (2016-2019)


> Zobacz, co nowego
w serii II Raportów

.

66
aktualizacji do tej pory

20
obsługiwanych formatów danych GPS
(z pomiaru RTK)

7
dostępnych wystrojów interfejsu

3
dostępne opcjonalnie
moduły rozszerzające


6
lat na rynku!


277425
Odświeżeń strony od 25-03-2014

Jakie możliwości oferuje generator RaportyGPS?

Aby program był jak najbardziej uniwersalny, został wyposażony w obsługę następujących formatów danych z GPS:

 • CSV - zapisywane przez aplikację Landstar wersje 3-5 (modele CHC)
 • CSV - zapisywane przez odbiorniki Geosun
 • CSV - zapisywane przez aplikację SurvX od Ruide
 • DB - zapisywane przez aplikację Landstar 5 (modele CHC)
 • RW5 - zapisywane przez aplikację Carlson SurvCE / Fast Survey (np. Kolidy)
 • JXL - zapisywane przez aplikację Trimble Survey Controller
 • TSJ - zapisywane przez aplikację Topcon TopSurv
 • MJF - zapisywane przez aplikację Topcon Magnet
 • XML - zapisywane przez aplikację Leica SmartWorx
 • RAW - zapisywane przez aplikacje Pentax FieldGenius oraz GeoApp Geopryzmatu
 • RAW - zapisywane przez aplikację odbiorników Geomax
 • RAW - zapisywane przez aplikację Landstar 6 i wyższych
 • DTL - zapisywane przez odbiorniki Geosun
 • TXT - zapisywane przez aplikację przetwarzającą raporty z nowszych wersji Leica SmartWorx
 • TXT - zapisywane przez aplikację kontrolera HiTarget
 • TXT - raport zapisywany przez aplikację HiTarget Hi-RTK Road (od wersji 2.18 Raportów)
 • RGPS - projekty zapisane w aplikacji RaportyGPS
 • RTKP - zapisywane przez aplikację SkyRaster RTK PowerGPS (np. z wersji na Androida oraz Windows XP/7/8)
 • PGPS - projekty/arkusze map/pomiary zapisane przez aplikację SkyRaster RTK PowerGPS (np. z wersji na Androida oraz Windows XP/7/8)
 • PGA - kopie projektów map zapisane przez aplikację SkyRaster RTK PowerGPS (np. z wersji na Androida oraz Windows XP/7/8)

Aplikacja posiada banalny w obsłudze panel, w którym jednym przyciskiem wywołujemy okno ładowania pliku do przygotowania raportu.

Przyspieszenie generowania raportów GNSS\RTK

Aby było jeszcze prościej, można wywołać program z plikiem danych jako parametrem.

Będzie to szybkie - ale jak to zrobić w praktyce?

Zakładając, że mamy np. plik CSV na pulpicie - wystarczy przeciągnąć go (wcisnąć lewy przycisk myszy na ikonie pliku i trzymając go, przesuwać kursor myszy) w kierunku ikony aplikacji RaportyGPS. System automatycznie uruchomi program z parametrem, co spowoduje błyskawiczne pokazanie okna konfiguracji raportu - gdzie 1 klik wystarczy do wygenerowania raportu.

Przeciąganie do okna

Można też po prostu uruchomić program i przeciągnąć plik z pulpitu do okna aplikacji. Jest to szybki sposób na załadowanie pliku do programu.

Automatycznie rozpoznawanie lokalizacji

Program jest wyposażony w moduł rozpoznawania miejscowości na podstawie współrzędnych. Dzięki temu od razu można sprawdzić poprawność położenia współrzędnych oraz uzyskać automatyczne wpisanie nazwy miejscowości do odpowiedniego pola.

Możliwość transformacji współrzędnych

Program posiada możliwość transformacji współrzędnych (jeśli np. zachodzi potrzeba przeliczenia z jednego układu na drugi, np. w przypadku pracy na granicach zakresów danego układu).

Własne kolumny

Możesz sam wybrać kolumny, jakie będą prezentowane na raporcie.

Wybór jest dość szeroki, po prostu klikasz przycisk Kolumny i wskazujesz jakie dane Ciebie interesują:

 • Numer punktu
 • Numer stacji bazowej
 • Kod punktu
 • Numer punktu odniesienia (np. osnowy)
 • Komentarz
 • Data i czas (dt)
 • tylko data
 • tylko czas (t)
 • metoda (RTK, RTN, DIFF, Auto)
 • typ rozwiązania (Fix,Float,DGPS,SPS)
 • typ i metoda rozwiązania (np. RTN Fix)
 • oznaczenie czy punkt zmierzony pośrednio (np. wcięciem liniowym)
 • Współrzędne WGS84 (BLH)
 • Współrzędne WGS84/ECEF (XYZ)
 • Współrzędne XYZ w wybranym ukł. dostosowania
 • Współrzędne XYZ zredukowane wg wybranego wektora redukcji
 • Precyzja, błędy (mX mY mH mP mXYH)
 • Liczba epok (e)
 • Ilość użytych satelitów (sat)
 • Ilość użytych satelitów GPS
 • Ilość użytych satelitów GLONASS
 • Ilość widocznych satelitów (satv)
 • Ilość widocznych satelitów GPS
 • Ilość widocznych satelitów GLONASS
 • PDOP
 • HDOP
 • VDOP
 • TDOP
 • RMS2D
 • RMS1D (h)
 • długość do najbliższego punktu osnowy (d osn)
 • Wektor bazowy - długość
 • Komponenty wektoru bazowego (XYZ) w układzie kartezjańskim ECEF
 • Komponenty wektoru bazowego (XYZ) w układzie lokalnym XYH
 • Wysokość anteny
 • Wysokość tyczki
 • Maska elewacji
 • Maska PDOP
 • Częstotliwość pomiaru GPS (okres epok, Hz)
 • Dostawca poprawek (np. ASG, TPI, SMARTNET)
 • Serwer poprawek (adres IP lub nazwa hosta)
 • Port serwera poprawek (np. 8080)
 • Protokół serwera poprawek (NTRIP/TCP)
 • Strumień poprawek
 • Format poprawek (np. RTCM)
 • Typ poprawek (np. RTN)
 • Rodzaj stacji referencyjnej (np. VRS - wirtualna stacja ref.)
 • Źródło poprawek (np. GSM)
 • Pochodzenie poprawek (np. zewnętrzne [ASG], lokalne [odbiornik bazowy])
 • Prędkość
 • Azymut (kierunek wynikowy)
 • Azymut pozyskany z kompasu (np. Android)
 • Azymut pozyskany z GPS
 • Procentowa ocena jakości sygnału GPS
 • Procentowa ocena jakości tyczenia GPS
 • Wskaźnik uśredniania - odchylenie standardowe XY
 • Wskaźnik uśredniania - odchylenie standardowe H
 • Liczba epok rozwiązania RTK Fix
 • Liczba epok rozwiązania RTK Float
 • Liczba epok rozwiązania DGPS
 • Liczba epok rozwiązania SPS\Autonomicznego
 • wartość domiaru osiowego (H)
 • wysokość domiaru osiowego (H osi)

Aplikacja umożliwia również pokazywanie, jakie pola zostały pozyskane z danego formatu (kolor niebieski), a jakich brakuje (kolor czerwony).


Możliwość rozdzielenia punktów kontrolnych

Aplikacja po zaznaczeniu tej opcji umożliwia drukowania osobnej tabelki, przeznaczonej tylko dla punktów osnowy.

Przeliczenia wg geoidy GUGIK

Aplikacja w module PRO posiada obsługę trzech ważniejszych modeli geoid, służących do korekcji wysokości do wartości normalnych (układ PL-KRON86-NH Kronsztad 86 , Amsterdam PL-EVRF2007-NH i EGM 2008).

Więcej na temat geoid: strona o zgodności geoid

Lokalizacja

Program raporty umożliwia wyznaczenie współrzędnych płaskich XY poprzez pozyskanie ich z aplikacji kontrolera (jeśli zapisał je w stosownym pliku), lub też wyznaczenie ich z WGS84.

Eksport listy współrzędnych

Wersja PRO umożliwia eksport współrzędnych do następujących formatów:

Podgląd tabeli i edytor

W module PRO aplikacja udostępnia możliwość uzupełnienia lub poprawienia danych z pomiaru - wygodny w obsłudze edytor pozwala na szybką modyfikację zadanych parametrów.

Podgląd danych punktu umożliwia również wygodne sprawdzenie położenia punktu w serwisach OpenStreetMap lub Google Maps.
Więcej na ten temat opisano pod tym adresem.

Różnorodne dostępne szablony

Program oferuje dostęp do czterech szablonów HTML:

 • nowego w wersji rover, v.2 - nowy, ładniejszy wizualnie projekt, z różnymi do wyboru kolumnami, dostosowany ściśle do rozporządzenia
 • nowego w wersji rover - nowy projekt, przeznaczony dla pomiarów rover+ASG
 • nowego w wersji rover+baza - nowy, ładniejszy wizualnie projekt, z różnymi do wyboru kolumnami
 • starego - typowego, znanego użytkownikom CHC (ustalone kolumny)

Generowanie raportów do RTF i TXT

Program umożliwia również generownie raportu do formatu Word (RTF) oraz tekstowego (TXT)

Klasyfikacja RTK i RTN

RaportyGPS począwszy od wersji 1.39 posiadają okno konfiguracji, umożliwiające lepszy wpływ na raportowane typy metod i rozwiązań RTK/RTN.

Okno importu zawiera również przycisk, pozwalający na szybsze wybranie opcji RTN-RTK

.

W przypadku formatów, w których mogą być zapisane informacje RTN (nazwa strumienia, formaty poprawek) można nawet dodać osobne kolumny w raporcie tworząc w prosty sposób elastyczne porównanie jakości pomiaru kinematycznego bazującego na różnych dostawcach (np. ASG-EUPOS, SMARTNET, TPI, VRSNET, MSPP, NADOWSKI..itd)

W wersji 1.39 możliwe jest raportowanie w nagłówku kilku użytych systemów naraz:

Poniżej można również obejrzeć wspierany przez program zakres możliwego pozyskiwania danych RTN:

Uśrednianie współrzędnych

Program oferuje możliwość uśredniania współrzędnych:

 • wg wersji punktu - gdy mamy punkty typu ps1v1,ps1v2,ps1v3
 • wg wersji punktu - gdy mamy punkty o tych samych nazwach (np. ps1,ps1,ps1)
 • wg promienia - gdy chcemy uśrednić punkty znajdujące się w zadanym promieniu blisko siebie

Możliwość kontroli punktów na osnowie

W programie umożliwiono porównanie współrzędnych teoretycznych (osnowy) z punktami pomierzonymi. Współrzędne osnowy można wczytać po załadowaniu pliku z danymi GPS, można też ustawić sposób automatycznego ładowania tych danych.

Lista stacji bazowych

Program oferuje możliwość wydruku oraz eksportu listy stacji referencyjnych do pliku tekstowego.

Lista offsetów

Z formatu RW5 odczytywane są informacje o wcięciach - które można przedstawić na raporcie.

Powtórne generowanie

Gdy w przypadku, gdy raport był wygenerowany, ale zamknęliśmy już okno opcji (ale nie zamknęliśmy jeszcze programu), pojawi się przycisk Utwórz ponownie, umożliwiający wywołanie ostatniego pliku i ponowne wykonanie raportu (np. z innymi opcjami).

Opcja ta została wprowdzona po to, aby nie trzeba było ponownie ładować pliku obsługiwanego przed momentem.

Ulepszony interfejs - wybieralne style

Wraz z wersją 1.40 każdy użytkownik Raportów zyskuje niepowtarzalną możliwość dostosowania wyglądu interfejsu do własnych upodobań.

Udostępnione zostało 7 styli, które pozwalają na pracę z programem przy różnej kolorystyce form aplikacji.

Podpowiedzi

Wersja 1.40 również wniosła powiew świeżości w zakresie podpowiedzi, ukazujących się po najechaniu myszką na daną kontrolkę. Od tego momentu mogą być one szersze i lepiej wyjaśniać działanie poszczególnych funkcji.

Dzięki temu część opisów informacyjnych została usunięta z okien, na rzecz przyjemnych dla oka podpowiedzi.

W kolejnych wersjach planowane jest zwiększenie ilości tego typu informacji.