W skrócie:

2.18
najnowsza wersja Raportów
wydanie z dnia 2020-11-20
seria II (2016-2020)


> Zobacz, co nowego
w serii II Raportów

.

70
aktualizacji do tej pory

22
obsługiwanych formatów danych GPS
(z pomiaru RTK)

7
dostępnych wystrojów interfejsu

3
dostępne opcjonalnie
moduły rozszerzające


6
lat na rynku!


299685
Odświeżeń strony od 25-03-2014

Historia aktualizacji

 • wersja 1.44 (2015-04-02), ważniejsze funkcje opisane tutaj: Przedświąteczna aktualizacja Raportów
  W zakresie wersji podstawowej:
  • dodanie obsługi nowego formatu - odczytu danych GPS RTK z plików PGA, produkowanych przez aplikację PowerGPS
  • dodanie nowej kolumny Ilość użytych satelitów Beidou - zawierającej informację o ilości satelit (dane pozyskiwane tylko z aplikacji PowerGPS)
  • dodanie nowej kolumny Ilość użytych satelitów innych (np.SBAS) - zawierającej informację o ilości satelit (dane pozyskiwane tylko z aplikacji PowerGPS)
  • dodanie nowej kolumny Ilość satelitów w widoku Beidou - zawierającej informację o ilości satelit (dane pozyskiwane tylko z aplikacji PowerGPS)
  • dodanie nowej kolumny Ilość satelitów w widoku innych (np.SBAS) - zawierającej informację o ilości satelit (dane pozyskiwane tylko z aplikacji PowerGPS)
  • usprawnienia i poprawki w zakresie odczytu danych z formatów związanych z PowerGPS
  W zakresie wersji PRO:
  • dodanie zakładki dolnej z kolumnami opisowymi w module tabeli (w sekcji pikiet)
  • dodanie zakładek dolnych w module tabeli (sekcji pikiet), podsumowujących ilość pikiet:
   • wszystkich
   • trafiających do raportu
   • będących w koszu
  • dodanie odczytu współrzędnych skasowanych z formatu JXL (i przeniesienie ich od razu do "raportowego kosza")
  • dodano możliwość przywracania pikiet z kosza
  • dodanie możliwości kasowania pikiet z przenoszeniem do kosza - skasowane pikiet nie trafiają do raportu
  • dodanie wysyłki ustawień Raportów GPS na konto RTK24.net
  • poprawki w zakresie powiązywania licencji Raportów GPS z kontem RTK24.net
  • poprawki w zakresie stabilności aplikacji przy korzystaniu z funkcji szukania punktów kontrolnych
  • usprawnienia w zakresie odczytu formatu RAW Fieldgenius (wstępny odczyt wcięć liniowych)
 • wersja 1.43 (2015-03-10) - bez oficjalnej aktualizacji
  W zakresie wersji podstawowej:
  • usprawnienia i poprawki w zakresie odczytu danych z formatów związanych z PowerGPS
  W zakresie wersji PRO:
  • dodano możliwość pozyskiwania informacji do raportu o numerze roboty z formatów PowerGPS
  • dodanie powiązywania licencji Raportów GPS z kontem RTK24.net
 • wersja 1.42 (2015-01-21), opis: Kolejna szybka reakcja
  W zakresie wersji podstawowej:
  • dodanie importu kolumny wysokość tyczki dla formatów TSJ/MJF
  • poprawka - pobieranie i ustawianie pola daty pomiaru (w nagłówku) w przypadku korzystania z formatów TSJ i MJF
  • automatyczne wypełnianie nazwy oprogramowania (TopSurv/Manet) przy korzystaniu z formatów TSJ lub MJF
  • dodanie możliwości odczytu maski elewacji i maski PDOP z formatu Topcon MJF
  • zmiana w zakresie obliczeń wysokości pikiet - uwzględnienie L1 (dla formatów TSJ i MJF)
  • ulepszenie - pobieranie offsetu L1 z formatów TSJ oraz MJF (a także nazwy anteny)
  W zakresie wersji PRO:
  • poprawka w zakresie dzielenia projektu na daty (naprawa wyskakującego błędu, uniemożliwiającego podział)
 • wersja 1.41 (2015-01-20), krótka notatka: Fix++ dla Topcona
  W zakresie wersji podstawowej:
  • poprawka w zakresie czytania punktów offsetowych dla formatów TSJ i MJF
  • poprawka w zakresie odczytu układu lokalnego 2000, jeśli brak jednoznacznego wpisu o użytym układzie
 • wersja 1.40 (2015-01-17) , opis jest dostępny pod adresem: Nowy Rok i świeży powiew estetyki...
  W zakresie wersji podstawowej:
  • dodano możliwość wyboru wersji kolorystyki interfejsu (z możliwością włączenia danego stylu lub kolorowania) ze zmianami w zakresie obsługi kolorów dla poszczególnych "skórek" interfejsu
  • dodano nowy styl graficzny interfejsu "Srebrny metalik"
  • dodano nowy styl graficzny interfejsu "Noc"
  • dodano nowy styl graficzny interfejsu "Notes"
  • dodano nowy styl graficzny interfejsu "Aluminium"
  • dodano nowy styl graficzny interfejsu "Ciemny matowy"
  • dodano nowy styl graficzny interfejsu "Morski"
  • dodano nowy styl graficzny interfejsu "Dzień"
  • dodanie nowego szablonu "Rover, v2, bez czasu" - pozwalającego na wydruk arkusza bez informacji o czasie rozpoczęcia/zakończenia sesji pomiarowej
  • uruchomienie dymków podpowiedzi i zamiana części opisów informacyjnych na podpowiedzi
  • zastąpienie czerwonego-niebieskiego podświetlenia pola rozwijalnego "Lokalizacja" ikonką statusu, pokazującą czy pole ustawione jest w sposób właściwy
  • zastąpienie czerwonego-niebieskiego podświetlenia pola rozwijalnego "Wysokościowy system odniesienia" ikonką statusu, pokazującą czy pole ustawione jest w sposób właściwy
  • dodano obsługę formatu nowej wersji Landstara CSV (5.05)
  W zakresie wersji PRO:
  • poprawka w zakresie czytania starszej wersji pliku projektu RGPS
  • dodanie możliwości zmiany kolorystyki wydruku Raportu (moduł Tabeli zakładka "Konfiguracje projektowe")
  • poprawki kosmetyczne w oknie edycji pikiety
  • dodanie ikon w głównych zakładkach modułu Tabeli
  • dodano pytanie czy przeliczyć punkty po zmianie stacji bazowych (po odpowiedzi na tak następuje uruchomienie przeliczenia, co nie wymaga ręcznego wyzwalania tego kroku później)
  • dodano możliwość kopiowania wsp. lokalnych pikiet GPS z poziomu menu kontekstowego zaznaczonych pikiet (lub skrótu klawiszowego Ctrl+C)
  • dodano możliwość kopiowania wsp. WGS84 GPS z poziomu menu kontekstowego zaznaczonych pikiet (lub skrótu klawiszowego Ctrl+Shift+C)
  • możliwość wklejania wsp. XYH z Excela do okna edycji edytora pikiet (dostępnego po wciśnięciu klawisza Ins)
  • poprawka obliczenia WGS84 przy zamianie wsp. pikiet GPS z edytora (Ins)
  • możliwość ładowania pliku TXT w oknie edytora wsp.
  • usunięcie kasowania kodu przy zmianie pikiet GPS z edytora
  • poprawka dla formatu CSV CHC (ilość satelitów GPS/Glonass) w zakresie ustalania ilości satelitów danego typu
 • wersja 1.39-2 (2014-12-28)
  W zakresie wersji podstawowej:
  • poprawka w zakresie opcji przeciągania pliku do okna (reakcja na zgłoszony problem braku funkcji na komputerze z Windows 7 64-bit)
  • poprawka w zakresie zapamiętywania ostatniej ścieżki do pliku (opcja nie działała w wersji 1.39)
  • poprawka w zakresie widoczności identyfikatora stanowiska (opcja nie działała w wersji 1.39)
  W zakresie wersji PRO:
  • poprawka dotycząca opcji kontekstowej "popraw wysokość tyczki" (przy zmianie wielu punktów naraz narzucał dodatkowe wartości L1)
 • wersja 1.39 (2014-12-23), opis pod adresem: Choinkowe nowości (+ 2 dodatkowe wpisy).
  W zakresie podstawowym:
  • zapewnienie automatycznego odczytu wysokości anteny i wysokości tyczki z formatu JXL (wcześniej odczytywana była tylko wys. anteny)
  • ulepszenie w zakresie generowania raportu do HTML - obramowanie komórek bez danych
  • dodanie przycisku POMOC na głównym ekranie, wyświetlającego odnośniki do najważniejszych podstron serwisowych dot. obsługi programu
  • dodanie możliwości wykazania tylko jednego dostawcy dla metody automatycznej (zapewnie funkcjonalności podobnej dla opcji [tylko RTN lub tylko RTK zewn.dostawcy], ale bez ingerowania w kolumny typów rozwiązań)
  • zmiany w postaci nagłówków generowanych raportów (formaty HTML, RTF, TXT) - zapewnienie możliwości wyświetlania informacji o mieszanej metodzie pomiaru (np. RTK+RTN)
  • zmiany w postaci nagłówków generowanych raportów (formaty HTML, RTF, TXT) - możliwość raportowania informacji o użyciu wielu usług w jednej sesji (np. ASG i TPI)
  • dodanie obsługi generowania nagłówka raportu dla mieszanej metody (tj. z kilkama różnymi rozwiązaniami np. lokalne RTK, sieciowe RTN w jednej sesji - z wykazem listy usług i loginów dla każdego dostawcy objętego szablonem)
  • dodanie opcji automatycznego przełączania wartości pól nagłówka związanych z RTN (np. wyberamy ASG pole login zostaje wypełnione nazwą użytkownika ASG, wybieramy TPI wskakuje wartość odpowiednia dla TPI) - opcję można wyłączyć
  • dodanie metody automatycznego raportowania metody pomiaru RTK i RTN (RaportyGPS przy zaznaczonej opcji nie wymagają podania nazw strumienia - dae są pozyskiwane z danych pomiarowych dla poszczególnych punktów oraz z szablonu dostawców RTN)
  • dodanie możliwości zdefiniowania szablonu dostawców RTN dla pól nagłówka (nazwa strumienia, login użytkownika, format poprawek),
  • dodanie możliwości prezentacji formatu poprawek w oknie nagłówka raportu (tuż obok nazwy strumienia)
  • usunięcie pola "Pomiar RTN" i zastąpienie go przyciskiem do wyboru więcej niż dwóch opcji (pomiar tylko sieciowy RTN, pomiar sieciowy RTK, pomiar lokalny RTK)
  • dodanie okna konfiguracyjnego RTN umożliwiającego kontrolę przepływu informacji związaną z raportowaniem pomiarów typu RTK i RTN
  • wykonanie zestawienia możliwości pozyskania danych dla nowych kolumn z obsługiwanych formatów GPS - do zobaczenia pod tym adresem
  • zmiany w zakresie opisów znaczeń w sekcji Legenda - uzupełnienie wybranych pól o potencjalne wartości i znaczenie (np. źródło poprawek)
  • poprawka błędnej kwalifikacji (pomijania) stacji referencyjnych dla formatu RW5 (co mogło wykazywać brak rozpoznawania kolejnych inicjalizacji)
  • dodano możliwość włączenia/wyłączenia wyświetlania kolumn współrzędnych dla listy stacji bazowych w raporcie (osobne wyłączanie kolumn: XYH, WGS84 BLH, WGS84 XYZ)
  • drobna zmiana położenia wybranych kontrolek w oknie konfiguracji kolumn
  • dodanie nowej kolumny Numer punktu wzorcowego, zawierającej numer punktu będącego odniesieniem/wzorcem dla mierzonego punktu (np. numer oryginalnego punktu osnowy / punktu tyczonego)
  • dodanie nowej kolumny Maska PDOP - zawierającej informację o użytym parametrze filtrowania satelitów ze względu na parametr DOP (na razie odczytywany tylko z formatu PowerGPS)
  • dodanie nowej kolumny Częstotliwość pomiaru - zawierającej ilość próbek GPS na sekundę (w Hz) - parametr odczytywany tylko z formatu PowerGPS
  • dodanie nowej kolumny Dostawca poprawek - obsługującej nazwę usługodawcy (np. ASG-EUPOS, SMARTNET, TPI..itd)
  • dodanie nowej kolumny Serwer poprawek (IP) - użytą do prezentacji nazwy hosta lub adresu IP serwera (np. system.asgeupos.pl)
  • dodanie nowej kolumny Port serwera poprawek - gdzie będzie przechowywany numer portu, jaki był użyty do łączenia z serwisami poprawek
  • dodanie nowej kolumny Protokół serwera - zawierającej nazwę protokołu (np. NTRIP lub TCP)
  • dodanie nowej kolumny Strumień poprawek - zawierającej nazwę(identyfikator) strumienia poprawek
  • dodanie nowej kolumny Format poprawek - zawierającej nazwę i numer wersji formatu poprawek (np. RTCM 3.0, CMR+ ..itd)
  • dodanie nowej kolumny Typ poprawek - zawierającej rodzaj poprawek (RTK-pojedyncze, RTN-sieciowe)
  • dodanie nowej kolumny Rodzaj stacji - zawierającej klasę stacji referencyjnej (VRS-wirtualna stacja referencyjna, MAC, FKP, POJ-pojedyncza stacja)
  • dodanie nowej kolumny Stacja+typ poprawek - umożliwiającej wyświetlanie dwóch powyższych kolumn jednocześnie w ramach jednej kolumny
  • dodanie nowej kolumny Pochodzenie poprawek - zawierającej informację o pochodzeniu poprawek (lokalne- np. ze stacji bazowej, zewnętrzne - ze stacji zewnętrznego dostawcy [np. ASG])
  • dodanie nowej kolumny Azymut - GPS - zawierającej uśrednioną wartość azymutu pozyskanego z GPS (jeśli był dostępny) - pobieraną z formatu PowerGPS
  • dodanie nowej kolumny Azymut - kompas - zawierającej uśrednioną wartość azymutu pozyskanego z kompasu (jeśli był dostępny) - pobieraną z formatu PowerGPS
  • dodanie nowej kolumny Azymut - zawierającej uśrednioną wartość finalnego azymutu (jeśli był odczytywany) - pobieraną z formatu PowerGPS
  • dodanie nowej kolumny Prędkość - zawierającej uśrednioną wartość prędkości w trakcie pomiarów (do zastosowań statystycznych, jako prezentacja możliwości pozyskiwania rozszerzonych informacji z PowerGPS)
  • dodanie nowej kolumny Ocena sygnału - zawierającej procentową ocenę jakości sygnału/ilości satelitów/precyzji RTK (dostępna tylko dla formatu PowerGPS)
  • dodanie nowej kolumny Ocena tyczenia - zawierającej procentową ocenę jakości tyczenia, na bazie ustawionej tolerancji tyczenia (dostępna tylko dla formatu PowerGPS)
  • dodanie nowej kolumny Odch.std.XY SD2D - zawierającej wartość odchylenia standardowego współrzędnych płaskich XY, uzyskaną z uśredniania próbki (na razie pozyskiwana tylko z formatu PowerGPS)
  • dodanie nowej kolumny Odch.std.H SDH - zawierającej wartość odchylenia standardowego wysokości H, uzyskaną z uśredniania próbki (na razie pozyskiwana tylko z formatu PowerGPS)
  • dodanie nowej kolumny Liczba epok rozwiązania RTK Auto.\SPS - jak niżej, z tymże dotyczy trybu autonomicznego SPS (tryb nawigacji lub Single Position)
  • dodanie nowej kolumny Liczba epok rozwiązania RTK DGPS - jak niżej, z tymże dotyczy DGPS
  • dodanie nowej kolumny Liczba epok rozwiązania RTK FLOAT - jak niżej, z tymże dotyczy RTK FLOAT
  • dodanie nowej kolumny Liczba epok rozwiązania RTK FIXED - przydatną w przypadku pomiarów uśrednianych uzyskanych z próbek o różnych typach rozwiązań - kolumna zawiera ilość próbek RTK FIXED w odniesieniu do sumarycznego ilości próbek
  • dodanie nowej kolumny Ilość satelitów GPS w widoku
  • dodanie nowej kolumny Ilość satelitów GLONASS w widoku
  • zapewnienie automatycznego odczytu wysokości anteny i wysokości tyczki z formatu RW5 (wcześniej odczytywana była tylko wys. anteny)
  • poprawki w zakresie odczytu wartości HRS/VRS dla nowej wersji formatu RW5
  • odczyt informacji odnośnie dostawcy, nazwy strumienia, rodzaju i formatu poprawek z formatu RAW/Geomax
  • odczyt informacji odnośnie adresu serwera, portu, nazwy strumienia, rodzaju poprawek, formatu poprawek dla formatu XML Leica
  • odczyt informacji odnośnie adresu serwera, portu, nazwy strumienia, rodzaju poprawek, formatu poprawek, maski PDOP dla formatu JXL
  • odczyt informacji odnośnie nazwy strumienia, rodzaju poprawek, formatu (czyli danych do nowych kolumn RTN) z formatu RW5
  • dodanie obsługi formatu danych GPS: PGPS (plik projektu aplikacji RTK PowerGPS), w którym znajdują się dane z pomiaru RTK przy wykorzystaniu RTK i Androida
  • zmiana formatu przechowywania danych RGPS z zapewnieniem kompatybilności odczytu starszych wersji pliku w nowej wersji programu
  • ulepszenia w zakresie obsługi formatu danych GPS: RTKP (książka pomiarów aplikacji RTK PowerGPS)
  • dodanie obsługi formatu RAW dla sprzetów marki Geomax
  • poprawka w zakresie odczytu lokalnych wsp. stacji bazowej z RW5
  • zmiana nazwy pliku ustawień oraz katalogu ustawień (zamiast Settings.dat jest już GPSReportsSettings.dat - w katalogu \Settings a nie \Data)
  • integracja kodu RaportówGPS i PowerGPS (umożliwiająca wspólne korzystanie z formatów ustawień, plików projektów, formatów, funkcji) co powinno przełożyć się na szybszy rozwój funkcjonalności dedykowanych dla obu programów
  • ulepszenie szaty graficznej ekranu startowego
  W zakresie PRO:
  • zapewnienie edytowalności większości dodanych nowych kolumn
  • dodanie obsługi wcięć liniowych, kątowych i offsetów dla formatu PGPS (PowerGPS / Android)
  • dodanie modułu kalkulatora wywoływanego z poziomu ekranu startowego (wczytanie jakiegokolwiek pliku aby przejść do modułu tabeli i kalkulatora nie jest już konieczne)
  • ulepszenia w zakresie obsługi formatu CSV/Geosun (dodanie obsługi wcięć liniowych/offsetów)
  • ulepszenia w zakresie obsługi formatu CSV/Geosun (dodanie obsługi punktów tyczonych)
 • wersja 1.38 (2014-10-09), opis pod adresem: Wektory bazowe JXL – uzupełnienie.
  W zakresie wersji podstawowej:
  • dodanie możliwości obliczenia wektorów bazowych dla starszych wersji plików JXL (Trimble), które raportowały tylko pozycję bazy
 • wersja 1.37 (2014-10-06 - 2014-10-07), opis pod adresem: Jesienne innowacje w Raportach GPS.
  W zakresie wersji podstawowej:
  • dodanie obsługi nowego formatu CSV dla odbiorników GeoSun
  • poprawki w zakresie czytania plików JXL (obsługa plików ze współrzędnymi uśrednionymi przez oprogramowanie Trimble)
  • dodano wyświetlanie domyślnej nazwy szablonu układu dla kolumn w głównym oknie importu
  • poprawki w zakresie obsługi formatu RTKP (PowerGPS Android - czytanie raportów z najnowszej wersji PowerGPS)
  W zakresie wersji PRO:
  • nowa dystrybucja 2014-10-07 (poprawka dla sytuacji uniemożliwiających ręczną zmianę punktu kontrolnego/tyczonego)
  • dodanie możliwości sortowania pikiet po godzinie wykonania pomiaru (zakładka Punkty pomiarowe, opcja "Inne")
  • dodanie możliwości sortowania pikiet po nazwie pikiet (zakładka Punkty pomiarowe, opcja "Inne")
  • dodanie funkcji "Przenumeruj wg punktów osnowy" (opcja znajduje się pod przyciskiem "Inne..." w zakładce "Punktów zmierzonych") - pozwalającej na zmianę numeracji pikiet i nadanie im numerów bazujących na numerach punktów osnowy
  • dodanie możliwości zastępowania (i przeliczania) współrzędnych dla istniejących pikiet wstawionych z poziomu edytora (Ins)
  • dodanie możliwości wstawiania pikiet z edytora (klawisz Ins)
  • dodanie funkcji przywracania nazw pikiet, które zostały zmienione przez funkcję "Przenumeruj wg punktów osnowy" (pozwoli to na powrót do wcześniejszego nazewnictwa bez restartowania wczytania pomiaru)
  • dodanie możliwości ręcznego ustawiania punktu kontrolnego (dokonywane w oknie edycji punktu/punktów, z możliwością wyboru z listy), pozwalającego na powiązanie dowolnego punktu pomierzonego z dowolnym punktem osnowy
  • dodanie możliwości ręcznego ustawiania punktu tyczonego (dokonywane w oknie edycji punktu/punktów, z możliwością wyboru z listy)
  • dodanie obsługi wcięć liniowych dla formatu JXL
  • zmiana w zakresie eksportowania współrzędnych uśrednionych - w przypadku braku punktów uśrednionych pusty plik nie będzie generowany
  • dodano opcję "Zawsze wyświetlaj login i nazwę użytkownika ASG" (w zakładce Konfiguracji projektowych) - opcja pozwala na wyświetlanie w raporcie tych nazw, nawet jeśli opcja RTN została odznaczona
  • dodano możliwość generowania eksportu przed generowaniem raportu HTML (przycisk "Eksportuj teraz" w zakładce "Punktów pomierzonych")
  • poprawka w zakresie interpretacji numerów stacji bazowych dla formatu RW5 (rozwiązanie problemu dublowanych stacji bazowych, a także problemu gdy w RW5 nazwy punktów stacji są podane błędnie [dublowane])
 • wersja 1.36 (2014-08-13)
  W zakresie wersji PRO:
  • dodanie opcji wyszukiwania punktów kontrolnych po zadanym promieniu (z możliwością jego zmiany i jednoczesnego korzystania z dotychczasowych opcji wyszukiwania) - w module tabeli, w zakładce Osnowa/tyczeniePunkty kontrolne - opcja "szukaj wg promienia"
 • wersja 1.35 (2014-07-29)
  W zakresie wersji podstawowej:
  • poprawki w zakresie czytania plików JXL (obsługa plików z brakującymi danymi odnośnie precyzji/dokładności pomiaru)
  W zakresie wersji PRO:
  • dodanie kolumny "Punkt pomierzony" dla kontroli punktów osnowy przy generowaniu raportu do formatu RTF (skrócona wersja kolumny Uwagi dla formatów HTML/TXT)
 • wersja 1.34 (2014-07-26), opis tradycyjnie pod linkiem: Celne podanie czyli Raporty GPS znów w akcji!.
  W zakresie wersji podstawowej:
  • poprawka w zakresie wczytywanie JXL (zapewnienie możliwość odczytu JXL jeśli plik nie posiadał pełnych danych odnośnie współrzędnych z ew. pominięciem niepełnych rekordów)
  • poprawka opisu etykiety Mp (w legendzie)
  W zakresie wersji PRO:
  • dodano możliwość ręcznego wykluczania wybranych punktów uśrednionych z raportu (a także z kontroli punktów osnowy)
  • dodano funkcję Popraw wysokość tyczki w menu kontekstowym dla zaznaczonych punktów (pozycja obliczenia masowe dla zaznaczenia) - czyli możliwość automatycznej korekty wysokości tyczki (z opcją przeliczenia również anteny wg wysokości L1 - jeśli wybrano tę opcję to wraz z przeliczeniem wysokości lokalnej, WGS84 oraz przyrostów bazowych)
  • dodano funkcję rozbijania punktów kontrolnych i tyczonych wg kodów. Funkcja pozwala na elastyczne przypisanie do konkretnej grupy
  • dodanie możliwości przeskakiwania po wynikach wyszukiwania jeśli wyszukiwana część numeru powtarza się w wielu pikietach
  • dodanie linii komend - pozwalającej na szybkie wyszukanie i zaznaczanie punktu o wybranej nazwie (wyszukiwanie może być automatyczne lub na żądanie - ENTERem), dodano również przełączanie się pomiędzy listą, a linią komend - klawisz F3
  • dodano odczytywanie kodów pikiet z formatu TSJ
  • ulepszenie dla formatu RW5 - dodano funkcję określania komponentów MX My Mz (a co za tym idzie Mp) na podstawie HRMS/VRMS, jeśli brak macierzy kowariancji (funkcja jest domyślnie włączona)
  • dodano przełącznik Określ składowe błędów Mx My Mz z HRMS jeśli brak macierzy kowariancji w konfiguracjach projektowych, umożliwiającą włączanie/wyłączanie tej funkcji.
  • optymalizacja list i widoku (w szczególności usunięcie migania listy przy powrocie z podglądu gdy nie dokonano zmiany)
  • dodano wczytywanie punktów osnowy z TSJ
 • wersja 1.33 (2014-07-14), na stronie serwisowej pod tytułem Schowaj kalkulator, instaluj RaportyGPS! można znaleźć notkę informacyjną.
  W zakresie wersji PRO:
  • dodano funkcję Popraw wysokość anteny w menu kontekstowym dla zaznaczonych punktów (pozycja obliczenia masowe dla zaznaczenia) - czyli możliwość automatycznej korekty wysokości anteny, wraz z przeliczeniem wysokości lokalnej, WGS84 oraz przyrostów bazowych
  • poprawka w zakresie czytania JXL, które mają nieprawidłowe odwołanie do punktów w pomiarach offsetowych (program uniemożliwiał wczytywanie danych - błąd poprawiono)
 • wersja 1.32 (2014-07-11), opis możliwy do przeczytania na stronie serwisowej pod tytułem pomiary rur GPS czy Glonass?.
  W zakresie wersji podstawowej:
  • Aktualizacja listy sieci usług RTN, obecnie dostępne do wyboru są:
   • System MSPP: Sieć poprawek Małopolskiego Systemu Pozycjonowania Precyzyjnego
   • Nadowski NET: Sieć poprawek firmy Nadowski
   • VRSNET: Sieć poprawek VRSNET.pl firmy Trimtech
   • Leica SmartNet: Sieć poprawek firmy Leica
   • TPI NETpro: Sieć poprawek firmy TPI
   • ASG-EUPOS: Sieć poprawek ASG-EUPOS
  • Dodanie nowych kolumn dla pikiet: GPS i Glonass, zawierających ilość śledzonych satelitów w procesie pomiaru (obecnie dane te mogą być odczytywane wyłącznie z formatów: CSV/DB Landstar oraz TSJ/MJF Topcon)
  • Zmiana panelu wyboru kolumn (zwiększenie wysokości i dodanie przewijaka)
  W zakresie wersji PRO:
  • Zmiana wyglądu panelu edycji - rozłożenie nowych opcji edycyjnych na dwie podzakładki
  • Dodanie możliwości edycji domiaru H w panelu edycji pikiet
  • Dodanie nowych kolumn dla pikiet: Domiar i H osi, pozwalających na wykazanie wysokości elementów osiowych (np. rur) z wysokością w odniesieniu do osi
  • Dodanie nowej funkcji pod przyciskiem "Zadania masowe": "Usuń wysokości". Funkcja pozwala usunąć wysokości z punktów osnowy
  • Dodanie możliwości włączenia/wyłączenia importowania punktów skasowanych z formatu Trimble JXL
  • Dodanie możliwości włączenia/wyłączenia uwzględnienia mnożnika x10 podczas odczytu precyzji z macierzy kowariancji dla formatu RW5 (SurvCE)
  • Zmiana etykiety przycisku "Konwersje..." w zakładce "Osnowa/tyczenie" na "Zadania masowe"
  • zmiana w zakresie wyświetlania współrzędnych w tabeli (podglądu) - zawsze do 3 miejsc (niezależnie od wyboru ilości liczb w raporcie)
  • dodanie możliwości odczytu offsetów/domiarów ortogonalnych z formatu TSJ/MJF
  • poprawki w zakresie odczytu formatu TSJ/MJF (m.in. ze względu na układ odniesienia zapisany w innej formie)
 • wersja 1.31 (2014-06-25)
  W zakresie wersji podstawowej:
  • poprawka przy prezentacji wektorów lokalnych (zamiana XY)
  W zakresie wersji PRO:
  • dodano nową opcję igonorowania punktów tyczonych w JXL, czyli w pliku Trimble - znajduje się ona w zakładce "Konfiguracje projektowe"
  • zmiana w zakresie zakładek - dodanie zakładki "Konfiguracje projektowe", która będzie zawierać w przyszłości ustawienia kontrolek zarządzających modułami importu z poszczególnych formatów
  • dodanie nowej opcji włączenia pomijania eksportu pikiet, jeśli wystąpiły punkty uśrednione z tymi samymi nazwami (unikanie dublowania nazw)
  • poprawka przy eksporcie uśrednionych punktów do TXT (w wybranych przypadkach podczas uśredniania nie zapisywał pikiet do pliku)
  • poprawka przy eksporcie do CSV (CSV zawierał tylko pomierzone pikiety, bez ew. uśrednień)
 • wersja 1.30 (2014-06-20), jak to zwykle bywa - wachlarz zmian można znaleźć na stronie serwisowej.
  W zakresie wersji podstawowej:
  • dodano przycisk otwieranie projektu w oknie głównym - osobny przycisk RGPS, bez wpływu na format domyślny
  • dodanie opcji wyboru źródła poprawek: ASG/TPI
  • dodano pokazywanie plików RGPS podczas wyboru pozostałych formatów
  • poprawka przy wczytywaniu RGPS - niektóre ustawienia potrafiły po wczytaniu pliku zresetować osnowę (nie znalazły pliku do podładowania) - teraz z formatu danych GPS odczytuje osnowę nie patrząc na pliki dodatkowe
  • poprawka w zakresie nie pamiętania ostatnio wpisanej nazwy geoidy, gdy dane w pliku GPS nie zawierały nazwy geoidy
  W zakresie wersji PRO:
  • dodano możliwość masowego nadania pikietom przyrostów - zarówno w trybie "dla wszystkich punktów" (przycisk Inne->Obliczenia masowe), jak i dla zaznaczenia
  • dodano filtr pikiet, zostawia tylko pikiety wskazane przez zadany plik lub też usuwa wszystkie pikiety wskazane przez zadany plik(wersja obsługująca CSV oraz TXT) - wg pomysłu z Geoforum
  • dodano import plików CSV do punktów osnowy (dwa rodzaje, z separatorem kolumn jako przecinkiem i średnikiem)
  • dodano możliwość zmiany separatora - dla masowej edycji (notatnikowej) punktów osnowy oraz stacji referencyjnych
  • dodano możliwość definicji przyrostka dla punktów kontrolnych/osnowy oraz pomierzonych (ignorowanie przy porównywaniu)
  • dodano opcję wyłączenia uśrednienia punktów kontrolnych (gdy uśrednianie włączone, a nie chcemy uśredniać tylko kontrolnych)
  • dodano ostrzeżenie przed nadpisaniem zapisu pliku projektu RGPS
  • poprawiono wyświetlanie informacji przy edycji punktu
  • poprawiono problem z wymuszaniem separatora belki przy ustawianiu formatu kolumn eksportu TXT
  • poprawki w zakresie ilości liczb przy eksporcie (zależnie od parametru w opcjach - dla kartezjańskich XYZ zawsze był 3 liczby po przecinku, teraz wartości te zależą od ustawień w projekcie)
  • poprawki w zakresie czytania Trimble JXL (ignorowanie punktów pomierzonych wykonanych w trybie tyczenia [gdy brakuje części danych])
  • dodano kontrolkę związaną z ostrzeganiem o istniejącym pliku przy generowaniu raportu (z możliwością włączenia/wyłączenia)
  • dodano możliwość automatycznego zapisu projektu przy kończeniu pracy (z możliwością włączenia zapytania odnośnie zapisu)
 • wersja 1.29 (2014-06-07), opis zmian dostępny na stronie serwisowej Raportów.
  W zakresie wersji PRO:
  • dodano możliwość przeliczenia współrzędnych wysokościowych dla punktów osnowy H2 na H (gdy wprowadzane współrzędne faktycznie są podane we wsp. zredukowanych [np. Kronsztad 60] i trzeba je przeliczyć na wysokości normalne)
  • poprawka w zakresie uruchamiania raportu z plików projektów Raportów (*.RGPS)
 • wersja 1.28 (2014-06-05), uwzględniająca również część funkcjonalności niepublikowanej wersji 1.27, szerszy opis dostępny na stronie serwisowej Raportów.
  W zakresie wersji podstawowej:
  • dodanie obsługi formatu RTKP z aplikacji RTK PowerGPS (aplikacja do pomiarów RTK na Androida produkcji SkyRaster)
  • dodanie obsługi formatu TXT z aplikacji raportowej Leici (możliwość interpretacji i ładowania raportów z plików na nowszych wersjach Leica SmartWorx)
  • poprawka dla formatu związanego z CHC/Landstar (CSV/DB) umożliwienie korzystanie ze zmienionej nazwy sprzętu CHC (wcześniej wymuszał nazwę CHCX900 dla każdej sesji)
  • poprawki w zakresie obsługi wersji demo (od wersji 1.28 zniesiono ograniczenie do 10 punktów w trybie demo)
  W zakresie wersji PRO:
  • dodanie możliwości szybkiego wyboru generowanego formatu (przycisk z opcjami HTML / RTF / TXT)
  • dodanie możliwości generowania raportu do formatu Word (RTF, z obsługą dynamicznych tabel)
  • dodanie możliwości generowania raportu do formatu tekstowego (TXT, z obsługą dynamicznych tabel)
  • dodanie możliwości konfiguracji kolumn i separatora dla eksportowanych plików tekstowych z listą pomierzonych pikiet
  • dodanie możliwości konfiguracji kolumn i separatora dla eksportowanych plików tekstowych z listą stacji bazowych
  • dodanie możliwości konfiguracji kolumn i separatora dla eksportowanych plików tekstowych z listą punktów uśrednionych
  • dodanie możliwości konfiguracji kolumn i separatora dla eksportowanych plików tekstowych z listą kontroli punktów osnowy
  • dodanie możliwości konfiguracji kolumn i separatora dla eksportowanych plików tekstowych z listą kontroli punktów tyczonych
  • dodanie nowych opcji w zakładce "Opis" - "Kolumny wysokościowe w raporcie", z dodaniem możliwości wybierania wysokości normalnych (H) oraz zredukowanych (H2), dzięki czemu można wykonać raport tylko dla współrzędnych płaskich, bądź też współrzędnych płaskich ze współrzędnymi wysokościowymi zredukowanymi (np. ze względu na Kronsztad 60).
  • dodanie nowej opcji w zakładce "Opis" - "Zamieniaj miejscami kolumny dl / dh", pozwalające na zmianę kolejności tych kolumn w raporcie w sekcji kontroli punktów osnowy oraz kontroli punktów tyczonych
  • dodanie opcji "Oblicz wysokości tyczki (na podstawie wys. anteny i L1)":
   • dla obliczeń masowych wszystkich punktów (w tabeli pikiet) - pozwalającej na automatyczne uzupełnienie pola wysokości tyczki, gdy użytkownik chce podawać tę wartość zamiast wysokości anteny
   • także dla wybranych (zaznaczonych) punktów
  • dodanie nowego pola "Wysokość L1 anteny". Wysokość przeznaczona jest do przeliczeń i ułatwienia wprowadzania wartości wysokości przy edycji
  • dodanie analogicznych możliwości dla wskazywania punktów tyczonych:
   • automatyczne rozpoznanie punktu tyczonego
   • ustawienie punktu jako tyczony
   • ustawienie punktu aby nie był traktowany jako tyczony
  • zmiana w zakresie ręcznego ustawiania punktów kontrolnych - usunięto pole zaznaczalne "Punkt kontrolny", które zostało zastąpione panelem z opcjami:
   • automatyczne rozpoznanie punktu kontrolnego
   • ustawienie punktu jako kontrolny
   • ustawienie punktu aby nie był traktowany jako kontrolny
  • poprawki w zakresie zapamiętywania pól (gdy wciśniemy Enter po wprowdzeniu wartości w polu rozwijalnym), w szczególności dla wpisywanych opcji w zakresie uśredniania
  • dodanie nowej kolumny dla tabeli pikiet "Wysokość tyczki", z możliwością jej edycji w module Tabeli
  • ulepszenie modułu wykrywania punktów kontrolnych:
   • zebranie dotychczasowych opcji jako "stałe oznaczenie"
   • dodanie opcji "zmienne oznaczenie", pozwalające na wykrywanie punktów kontrolnych wpisanych jako P1.1, P1.2 ..itd (wg oznaczenia wersji, podobnie jak w przypadku punktów uśrednianych)
  • dodanie możliwości czyszczenia tabeli stacji referencyjnych
  • dodanie możliwości usuwania wybranych stacji referencyjnych
  • dodanie możliwości edycji stacji referencyjnych (wg współrzędnych kartezjańskich)
  • dodanie możliwości czyszczenia tabeli punktów wcinanych
  • dodanie możliwości usuwania wybranych punktów wcinanych
  • ulepszenie obsługi formatu JXL (Trimble) - dodano możliwość odczytywania punktów powstałych z przecięcia prostych
  • ulepszenie obsługi formatu JXL (Trimble) - dodano możliwość odczytywania informacji o kierunkach domiarów dla wykonanych offsetów (domiarów ortogonalnych)
  • ulepszenie obsługi formatu JXL (Trimble) - dodano możliwość importu punktów teoretycznych osnowy z tego pliku
  • dodanie możliwości ładowania punktów teoretycznych (osnowy) z pliku *.csv zapisanych w aplikacji Landstar
  • poprawki w zakresie przywoływania/zapamiętywania historii wpisów pól: miejscowość/osoba wykonująca pomiar/osoba sporządzająca dziennik
 • wersja 1.26 (2014-05-13, druga wersja z godziny 18:00), szerszy opis dostępny na stronie serwisowej Raportów
  W zakresie wersji podstawowej:
  • ulepszenie obsługi formatu RAW - dotyczy wersji formatu RAW dla aplikacji Navcom FieldGenius (obsługa informacji o użyciu trybów StarFire Single/Dual)
  W zakresie wersji PRO:
  • wersja 1.26-2 z najnowszą poprawką w zakresie wpisywania delty (np. poprawek ze względu na Kronsztad 60)
  • dodanie możliwości wczytywania listy stacji bazowych przy dodawaniu do listy pikiet z pliku *.RGPS
  • dodanie możliwości zmiany numeracji dla punktów uśrednionych - opcja ustalenia własnego prefixu oraz sufiksu
  • dodanie możliwości usuwania nazwy prefixu grup kontrolnej oraz tyczonej dla punktów uśrednionych
  • usprawnienie w zakresie odczytu układu odniesienia dla pliku Landstar DB/CHC (uwzględnienie innej wersji zapisu)
  • dodanie nowej opcji - przy kwalifikacji punktów do zbioru punktów kontrolnych - możliwość akceptacji tylko punktów uśrednionych
  • dodanie nowej opcji - przy kwalifikacji punktów do zbioru punktów wytyczonych - możliwość akceptacji tylko punktów uśrednionych
  • zmiana kosmetyczna w zakresie konfiguracji i wybierania punktów kontrolnych/tyczonych
  • poprawka w zakresie dzielenia projektu według dni (poprawka problemu z generowaniem gdy projekt zawierał offsety/domiary)
  • poprawka w zakresie odświeżania listy pikiet po edycji
 • wersja 1.25 (2014-05-10), szerszy opis dostępny na stronie serwisowej Raportów
  W zakresie wersji podstawowej:
  • ulepszenie obsługi formatu RAW - dodanie obsługi wersji formatu RAW dla aplikacji GeoApp (Geopryzmat)
  • dodanie obsługi formatu RAW/Pentax FieldGenius
  W zakresie wersji PRO:
  • dodanie przycisku Masówka w oknie wejściowym programu - przycisk pozwala na wybór kilku plików *.RGPS i wykonanie masowych raportów/eksportów bez konieczności otwierania okna importu danych
  • dodanie opcji Eksport projektów z podziałem na daty (moduł tabeli, zakładka "Punkty zmierzone", przycisk "Inne") - funkcja pozwala na wyeksportowanie projektów bazujących na bieżącym pliku, zawierającym pikiety pomierzone w danym dniu
  • dodanie opcji Dodaj z pliku (klawisz F6, moduł tabeli, zakładka "Punkty zmierzone"), umożliwiającą dodanie do bieżącego zbioru pikiet z innego projektu (pliku *.RGPS)
  • dodanie przycisku Inne, zawierającego opcje Czyszczenia tabeli oraz wywoływania funkcji przeliczeń masowych dla wszystkich punktów
  • dodanie w menu kontekstowym funkcji przeliczania masowego - przelicz przyrosty bazowe, pozwalającą na masowe przeliczenie przyrostów oraz dystansów bazowych dla pikiet - na podstawie współrzędnych kartezjańskich
  • dodanie w menu kontekstowym funkcji przeliczania masowego - przelicz błędy, pozwalającą na masowe przeliczenie błędów mP, mXYH, RMS2D oraz RMS1D na bazie wektorów błędów mX,mY,mH
  • dodanie w menu kontekstowym funkcji przeliczania masowego - uzupełnij stacje bazowe, pozwalającą na masowe uzupełnienie stacji bazowych dla pikiet, dla których nie było w danych oznaczeń stacji
  • dodanie w menu kontekstowym funkcji zbiorczego nadawania komentarzy dla zaznaczonych pikiet
  • dodanie menu kontekstowego (dostępnego pod prawym przyciskem myszy) w tabeli pikiet - zawierającego odnośniki do funkcji edycyjnych (edycja, nadaj kod, usuń zaznaczone punkty, zaznaczenie wszystkich pikiet)
  • poprawka w zakresie zapisu precyzji eksportowanych współrzędnych - zapis odbywa się z taką liczbą cyfr po przecinku, jaka została ustalona dla wyświetlania
  • ulepszenie w zakresie obsługi formatu JXL (Trimble) - dodanie obsługi offsetów/domiarów
  • dodano opcję menu Odczytu konfiguracji z wybranego pliku umożliwiającą odczytanie konfiguracji ze wskazanego pliku z rozszerzeniem *.sgs
  • dodano opcję menu Zapisu konfiguracji do wybranego pliku umożliwiającą zapisanie bieżącej konfiguracji we wskazanym pliku z rozszerzeniem *.sgs
  • dodano opcję menu Załaduj projekt umożliwiającą załadowanie projektu z pliku *.RGPS
  • dodano przycisk ZAPISZ PROJEKT umożliwiający zapis projektu (dane + ustawienia) do wskazanego pliku (rozszerzenie *.RGPS)
  • dodano przycisk SZABLONY KONFIGURACJI umożliwiający szybkie przywołanie zapamiętanej konfiguracji
  • dodano możliwość zapamiętywania/aktualizacji/usuwania szablonów konfiguracji użytkownika
  • dodano możliwość zapamiętywania/przywoływania/usuwania szablonów użytkownika układów kolumn w raporcie
  • dodano obsługę formatu *.RGPS do okna wybierania/przyjmowania danych, dzięki czemu można szybko przywołać wcześniej zapisany projekt
  • dodano przycisk INNE wywołujący menu z opcjami dodatkowymi dot. zarządzania danymi (np. ładowanie projektu, zapisywanie szablonów..itd)
  • zmiana w zakresie kwalifikowania punktów związanych z tyczeniem (obecnie jeśli punkt jest zakwalifikowany jako kontrolny nie pojawia się w tyczonych [jeśli spełnia warunki kwalifikacji do punktów tyczonych])
  • dodano możliwość definiowania własnych oznaczeń punktów teoretycznych (np. brak oznaczenia / osn / teor.) - dotyczy tabeli kontroli punktów osnowy
  • dodano możliwość wyboru/zmiany tekstu informacji o przekroczeniach w związku z kontrolą punktów osnowy (dwie opcje: opis w przypadku gdy wszystko jest w normie, oraz gdy nastąpiło przekroczenie)
  • ulepszenia w zakresie wchodzenia/wychodzenia z trybu podglądu/edycji pikiet
  • poprawka w zakresie ujednolicenia przecinków/kropek w polach edycyjnych/raportowych
  • drobne poprawki w zakresie oznaczeń: MSWIA -> MSWiA, indeks dL -> dl, zmierzone -> pomierzone
  • poprawiono problem z zapisem separatora uśrednienia (opcja działała tylko dla ustawienia wersji 'v')
 • wersja 1.24 (2014-04-28), szerszy opis dostępny na stronie serwisowej Raportów
  W zakresie wersji PRO:
  • dodanie eksportu punktów do formatu KML (Google Earth) - eksport obejmuje punkty zmierzone, kontrolne, wytyczone oraz stacje bazowe
  • dodanie nowych kolumny przyrostów lokalnych - pola obliczane, prezentujące odległość oraz przyrosty wektora bazowego liczone w układzie lokalnym (np. 2000)
  • dodanie nowej kolumny d osn - prezentującej odległość pikiety od najbliższego punktu kontrolnego
  • aktualizacja kolumny mP - obliczanie błędu płaskiego (we wcześniejszych wersjach mP dotyczyło błędu przestrzennego)
  • zmiana nazwy kolumny mP na mXYH - w zakresie przestrzennego błędu położenia punktu
  • uzupełnienie opisu współrzędnych ECEF/kartezjańskich WGS84 w legendzie
  • dodanie nowej tabeli na wydruku: Kontrola punktów tyczonych, zawierającą porównanie tyczonych współrzędnych osnowy z pomierzonymi
  • dodanie nowej tabeli na wydruku: Wytyczone punkty, zawierającą listę punktów wytyczonych
  • dodanie nowego panelu konfiguracyjnego do odszukiwania punktów wytyczonych
  • ważna poprawka w zakresie obliczeń korekt geoidy Amsterdam - wraz z dodaniem oznaczenia nazwy układu Amsterdam
  • zmiana sposobu otwierania stron OpenStreetMap dla pikiet na wersję z markerem
  • zwiększenie ilości miejsc po przecinku dla współrzędnych WGS84 stopniowych - w raporcie oraz na belce w panelu podglądu/edycji pikiety
  • poprawka podwójnej etykiety DX na DY w panelu edycji/podglądu punktu (powinno być DX DY DZ było DX DX DZ)
  • dodanie opcji "Nie ładuj pliki z osnową jeśli będzie w danych", pozwalającej na wyłączenie automatycznego ładowania plików osnowy z dodatkowego pliku TXT jeśli współrzędne osnowy zostały znalezione w danych GPS (np. w pliku XML lub pliku LOC powiązanym z RW5)
  • dodanie możliwości ładowania pliku osnowy ze ścieżki bezwzględnej (wcześniej była tylko nazwa w ścieżce, w której był plik z danymi)
 • wersja 1.23 (2014-04-24), szerszy opis dostępny na stronie serwisowej Raportów
  W zakresie wersji PRO:
  • poprawki w zakresie odczytu starszego formatu RW5 (ilość epok)
  • dodanie kolumny H2 w oknie podglądu tabeli
  • dodanie funkcjonalności oznaczania punktów kontrolnych do zakładki punktów osnowy
  • ulepszono okno podglądu pikiet - weryfikacji współrzędnych - dodano opcję obliczania H2
  • dodano automatyczne ładowanie pliku *.LOC z punktami osnowy z oprogramowania Carlson SurvCE w przypadku formatu RW5
  • dodano możliwość duplikacji punktu pomiarowego (skrót F5) w tabeli punktów
  • ważna poprawka w zakresie obliczeń korekty geoidy dla niektórych par współrzędnych WGS84
 • wersja 1.22 (2014-04-18) , szerszy opis dostępny na stronie serwisowej Raportów
  W zakresie wersji PRO:
  • dodano dwie nowe opcje dotyczące predefiniowanego wyboru kolumn (wg GGK 2011 / zalecania ASGEUPOS)
  • dodano wiersze w zakresie kontroli punktów osnowy, wykazujący czy zmierzone punkty mieszczą się w graniach określonych w rozporządzeniu
  • możliwość wyświetlania w stopce raportu informacji o miejscowości oraz dacie wygenerowania (opcję tę można wyłączyć)
  • dodano nowe pola edycyjne miejscowość i dnia
  • ważna poprawka w zakresie nazewnictwa/obliczania odchyłki dL kontroli punktów osnowy (zmiana oznaczenia: mP na dL)
 • wersja 1.21 (2014-04-17)
  W zakresie wersji PRO:
  • dodano możliwość przełączania pomiędzy geodezyjnym, a matematycznym sposobem zaokrąglania współrzędnych
  • dodano możliwość wyboru dokładności/precyzji prezentacji współrzędnych wysokościowych oraz lokalnych płaskich
  • dodano możliwość kasowania punktów osnowy (jednego lub kilku naraz)
  • ulepszenia w zakresie możliwości automatycznego ładowania osnowy przy zaznaczeniu opcji "ładuj automatycznie"
  • poprawki w zakresie odczytu danych z formatu Landstar DB (poprawiono m.in. numer stacji bazowej, odczytywanie daty sesji pomiaru)
  • poprawki w zakresie interfejsu i obsługi pól znajdujących się w dwóch oknach
 • wersja 1.20 (2014-04-16)
  W zakresie wersji podstawowej:
  • dodanie obsługi formatu DB Landstar 5.X - obecny format bazy danych GPS dla CHC
  • dodanie obsługi formatu CSV Landstar 3.X - starszy format danych GPS dla CHC
  W zakresie wersji PRO:
  • dodanie możliwości odczytu punktów osnowy z pliku XML (Leica)
  • wyliczanie czasu początkowego i końcowego sesji pomiarowej (z uwzględnieniem czasu lokalnego i GMT)
  • dodanie nowych pól w raporcie (raport rover v.2) - osoba wykonująca pomiar, osoba sporządzająca dziennik, obiekt, opis metody pomiaru, czasy rozpoczęcia/zakończenia sesji pomiarowej
  • dodanie nowej zakładki "Opis" zawierającej większość pól opisowych dziennika w jednym miejscu
  • dodanie możliwości edycji pól "Antena" i "Oprogramowanie kontrolera"
  • dodanie panelu weryfikacji zgodności współrzędnych i wektorów - umożliwiającego sprawdzenie czy wsp. lokalne zgadzają się z WGS84 oraz ECEF i przyrostami bazowymi
  • dodanie możliwości wyliczania współrzędnych WGS84, ECEF oraz wektorów bazowych (na podstawie zadanych współrzędnych lokalnych)
  • dodanie możliwości wyliczania wektorów bazowych (wg współrzędnych ECEF pikiety i bazy)
  • dodanie nowego szablonu (rover,v2) dostosowanego do zgodności z rozporządzeniem MSWIA - z uwzględnieniem zmiany położenia niektórych elementów, dodanie podpisu w dolnej części dziennika
  • dodanie edytora punktów osnowy w formie wygodnego notanika, umożliwiającego wklejanie całej tabeli współrzędnych
  • dodanie obsługi ładowania punktów osnowy bez wysokości
  • dodanie nowej zakładki "Kalkulatory", pozwalającej na szybkie przeliczenia współrzędnych WGS84/kartezjańskich/lokalnych oraz przeliczeń geoidy/Kronsztad 86
  • poprawki w zakresie powiązywania pomierzonych punktów kontrolnych z osnową (w wersji 1.19 opcja nie działała jeśli wyłączono uśrednianie)
 • wersja 1.19 (2014-04-12) - tradycyjnie szerszy opis dostępny na blogu SkyRaster
  W zakresie wersji podstawowej:
  • dodanie obsługi formatu XML (Leica) - format pliku bazy pomiarów GPS
   z aplikacji Leica SmartWorx
  • dodanie obsługi formatu MJF (Topcon) - format pliku bazy pomiarów GPS
   z aplikacji Topcon Magnet
  • weryfikacja oraz ważne poprawki w zakresie liczenia wektorów przyrostów bazowych (dla wszystkich formatów)
  • poprawki w zakresie obsługi daty w niektórych wersjach RW5 oraz JXL
  W zakresie wersji PRO:
  • dodanie nowych kolumn "X2 Y2 H2" zawierającej współrzędne punktów po redukcji (sekcja Tabela, wartości w polach Delta XYH)
  • dodanie nowego pola "Powód redukcji" pozwalającego na opisanie wprowadzonej korekty lokalnej do współrzędnych (np. ze względu na Kronsztad 60)
  • dodano też funkcje pozwalające szybko włączyć/wyłączyć komentarze: uwag oraz powodu redukcji
  • dodanie pola "Uwagi" przed legendą, zawierającej potencjalny komentarz do wykonanych badań. Uwagi można ustawić w sekcji "Tabela"
  • dodanie nowej zakładki "Stacje bazowe/referencyjne" w sekcji "Tabela" z następującymi funkcjami:
   • możliwość eksportu punktów stacji referencyjnych do pliku tekstowego
   • możliwość drukowania tabeli stacji referencyjnych raporcie
  • dodanie nowej zakładki "Uśrednianie" w sekcji "Tabela" z następującymi funkcjami:
   • możliwość wyłączenia w eksporcie punktów pomierzonych (plik _wsp.txt) punktów użytych do uśredniania
   • uwzględnienie w eksporcie punktów pomierzonych (plik _wsp.txt) wsp. punktów pomierzonych
   • możliwość eksportu uśrednionych współrzędnych do pliku tekstowego
   • możliwość drukowania tabeli uśrednionych współrzędnych w raporcie
   • możliwość zapoznania się z wynikami uśredniania przed wykonaniem raportu
   • możliwość szybkiego włączania/wyłączania uśredniania
   • możliwość uśredniania współrzędnych wg nazewnictwa\wersji (np. p1v1,p1v2,p1v3-> srednia punktu p1 z 3 próbek..itp)
   • możliwość uśredniania współrzędnych wg zadanego promienia (np. w zakresie 100mm od danego punktu)
  • dodanie nowej zakładki "Wcięcia/offsety" w sekcji "Tabela" z następującymi funkcjami:
   • możliwość drukowania tabeli wcięć/offsetów w raporcie
   • możliwość zapoznania się listą wcięć przed wykonaniem raportu
   • obsługa ładowania informacji o wcięciach z formatu RW5
  • dodanie nowej zakładki "Punkty osnowy" w sekcji "Tabela" z następującymi funkcjami:
   • możliwość automatycznego ładowania pliku z osnową przy ładowaniu danych GPS - wg dwóch różnych scenariuszy (kwestia nazewnictwa pliku z osnową)
   • możliwość eksportu różnic (z kontroli) do pliku tekstowego (dxyh) (dx dy dh Mp)
   • możliwość drukowania tabeli kontroli na punktach osnowy
   • możliwość zapoznania się obliczeniami kontroli przed wykonaniem raportu
   • obliczenia dotyczące kontroli współrzędnych pomierzonych i teoretycznych, z uwzględnieniem punktów uśrednionych
   • możliwość załadowania punktów osnowy (teoretycznych) z pliku tekstowego (PXYH)
  • dodanie nowej opcji konfiguracji kolumn "Dodaj tabelę punktów bazowych"
  • dodanie nowej opcji konfiguracji kolumn "Dodaj informację o wcięciach/offsetach"
  • obsługa przeliczeń geoidy GUGIK dla XML oraz MJF
 • wersja 1.18 (2014-04-05) - szerszy opis na blogu SkyRaster
  W zakresie wersji podstawowej:
  • dodanie obsługi formatu TSJ (Topcon) - format pliku bazy pomiarów GPS z aplikacji Topcon TopSurv
  • dodanie przycisków "domyślne" dla wybranych kolumn tabeli - możliwość zadania wartości, przyjmowanych gdy: 1) nie będzie danych w pliku z danymi, 2) wartości minimalnych
  W zakresie wersji PRO:
  • wprowadzenie nowego modułu PRO
  • dodanie możliwości testowania wersji demo z modułem PRO (pomocnej w przypadku posiadania wcześniejszej wersji pełnej [nie-PRO])
  • dodanie możliwości przeliczeń wg wybranej geoidy GUGIK (Kronsztad 86 oraz 2007 - z obsługą interpolacji bilinearnej, zgodnie z rozporządzeniem) - w pakiecie również dwa pliki geoidy GUGIK dla całego obszaru Polski (nie ma konieczności dodawania plików .grid do katalogów programu)
  • dodanie nowego pola wyboru "Sposób uzyskania współrzędnych lokalnych" - pozwalającego na przedstawienie w raporcie obliczeń z kontrolera lub też przeliczonych z WGS84 w odniesieniu do konkretnej geoidy
  • dodanie nowej kolumny w tabeli "Komentarz" - zawierającej opcjonalne uwagi dotyczące pikiety
  • dodanie nowego przycisku "Tabela", wywołującego edytor danych raportu, który pozwala na zapoznania się ważniejszymi wartościami w tabeli
  • dodanie nowego pola "Eksportuj współrzędne" umożliwiającego włączenie eksportu listy współrzędnych (przy generowaniu HTML)
  • dodanie możliwości wyboru spośród trzech formatów listy współrzędnych (można wybrać wszystkie naraz - w sekcji "Tabela"):
   • TXT - plik tekstowy PXYH
   • CSV - plik tekstowy PXYH z separatorem ; - czytany przez Excela
   • OSM - plik tekstowy dla projektu OpenStreetMap, czytany np. przed edytor JOSM (ale zawierający wszystkie pola z raportu)
  • edytor danych umożliwia edycję pojedynczych lub wielu pikiet naraz - można zmienić pojedyncze lub wiele pól naraz (np. nadać kod grupowo)
  • dodano możliwość wczytywania listy kodów (załączono również listę kodów K-1)
  • dodano obliczanie odległości pikiet od najbliższych punktów osnowy (do weryfikacji zgodności z rozporządzaniem - w zakresie mieszczenia się w 5 km)
  • dodano możliwość automatycznej, zbiorczej modyfikacji współrzędnych lokalnych (wynikowych) o zadaną deltę(XYH)
  • dodano możliwość usuwania punktów z tabeli
  • dodano następujące możliwości w zakresie edycji wartości:
   • pokazywanie wartości wspólnych (przy zaznaczeniu kilku pikiet i włączeniu okna podglądu/edycji pokazywane są wartości w polach, w których wartości te są identyczne dla wszystkich zaznaczonych pikiet)
   • dodano możliwość wywoływania map OpenStreetMap oraz Google w celu lokalizacji danej współrzędnej
   • możliwość zmiany pola na "[bez zmian]" wówczas pole nie będzie zmieniane przy zapisie
   • możliwość obliczenia długości wektora bazowego z przyrostów (przycisk kalkulatora)
   • opcja automatycznego pokazywania lokalizacji (znana z modułu importu) dla zadanych współrzędnych lokalnych (możliwość szybkiego sprawdzenia czy punkt "leży" we właściwej okolicy)
   • wygodna możliwość zmiany kodu punktu - szybki wybór z listy (z możliwością jej edycji w zewnętrznym edytorze [np. notatniku] i aktualizacji bez włączania aplikacji Raporty na nowo). Przy wywołaniu podglądu aplikacja wyszukuje pasujący kod na liście i pokazuje przy oznaczeniu kodowym
  • zmodyfikowano okno informacji o sposobie zamówienia pełnej wersji programu + formularz zamawiania PRO na stronie cennika
 • wersja 1.17 (2014-03-29) - szerszy opis na blogu SkyRaster
  • nowa kolumna - dokładność pikiety, mP
  • poprawki w zakresie ustalania dokładności mX,mY,mH oraz wyznaczanie mP z RW5
  • zmiana etykiety wektorów bazowych: "przyrosty" zamiast "składowe"
  • ustalanie dokładności mX,mY,mH,mP - wyznaczanie dokładności z macierzy kowariancji dla formatu JXL
  • wyznaczanie mP dla CHC
  • zmiana interfejsu w zakresie wyboru szablonu - przycisk zamiast przycisków typu "radio"
  • nowy szablon do wyboru - "tylko rover" - bez informacji o odbiorniku bazowym, którego się nie wykorzystuje ze względu na ASG, za to z informacjami o antenie i oprogramowaniu kontrolera
  • niedrukowanie tabeli punktów kontrolnych jeśli nie znaleziono ich w raporcie (uniknięcie wyświetlania pustej tabeli)
  • nowe pole w górnej części - wysokościowy układ odniesienia (np. Kronsztad 86)
  • nowe pole w górnej części - oprogramowanie kontrolera GPS i dane anteny (tylko dla szablonu "Rover")
  • nowe kolumna - kod punktu
  • nowe kolumna - numer stacji bazowej
  • nowe kolumna - pomiar pośredni (na razie tylko działa dla formatu RW5)
  • nowe kolumny DOP - HDOP/VDOP/TDOP
  • normalizacja kolumn typ rozwiązania/źródło poprawek/metoda - np. dla pomiaru z ASG RTN zamiast RTK w kolumnach..itd
  • ulepszenie opcji wyboru punktów kontrolnych - możliwość szukania po kolumnach numer oraz kod
  • możliwość generowania legendy - opisu znaczenia poszczególnych pól (funkcjonalność wybiera tylko opis widocznych kolumn)
  • automatyczne przeszukiwane danych pod kątem istnienia wartości dla poszczególnych kolumn (zakreślanie kolorem)
  • możliwość zapisu opcji: otwieraj w przeglądarce oraz zapis informacji o otwartym oknie kolumn (jeśli zamkniemy program mając rozwinięte kolumny, wówczas po ponownym uruchomieniu nie będzie trzeba klikać w przycisk Kolumny aby rozwinąć tę część okna programu)
  • dodano okno informacji o sposobie zamówienia pełnej wersji programu + formularz zamawiania na stronie cennika
 • wersja 1.16 (2014-03-27) - szerszy opis na blogu SkyRaster
  • ulepszenie - dodanie obsługi starszego formatu SurvCE\RW5 (odczyt pól HDOP/PDOP..itd)
  • ulepszenie - dodanie obsługi starszego formatu Trimble/JXL (Surveyor)
  • zmiany w zakresie modułu odczytu plików Trimble/JXL
  • zmiany w zakresie modułu odczytu plików Carlson SurvCE/RW5
  • zmiany w zakresie modułu odczytu plików Landstar CHC/CSV
  • możliwość szybkiego wyboru katalogu docelowego (katalog z plikiem / katalog roboczy / wskazany katalog)
  • dodanie możliwości tworzenia opcji predefiowanych (szybki sposób wyboru z listy kilku różnych elementów do raportu - np. zestawu sprzętu: model+numer seryjny..itd)
  • dodanie nowych pól: Wykonawca, Numer roboty, Geoida
  • zmiana wielu pól tekstowych zwykłych na pola wybieralne, z możliwością zapisu histori wpisywanych danych (Enter w polu zapisuje do razu do historii)
  • dodanie możliwości sterowania wyborem punktów kontrolnych (wyróżnik oznaczenia osnowy, także z obsługą prefixu), wraz z szybkim sposobem sprawdzania ilości punktów kontrolnych i pikiet
  • ważne poprawki w zakresie liczenia dokładności mX,mY,mZ dla odczytu z RW5 (wcześniejsze wersje bazowały na HSIG/VSIG, przez co oferowały mniejsze dokładności niż powinny być zapisane w raporcie)
  • dodanie zapamiętywania opcji przygotowywania raportu (włącznie z sekcją kolumn)
 • wersja 1.15 (2014-03-25 15:05)
  • ulepszenie - dodanie obsługi kodowania Windows-1252 dla plików Trimble/JXL
  • zmiana w zakresie wyświetlania informacji w przypadku poprawek sieciowych ASG - dodano skrót RTN
  • poprawka w zakresie obsługi kolejności kolumn
 • wersja 1.14 (2014-03-25 12:20)
  • dodanie obsługi osobnego pola daty (wcześniej było data+czas lub sam czas)
  • poprawka w zakresie pól ASG: Usługa/login (na raporcie były zamienione kolejnością)
 • wersja 1.13 (2014-03-25, wydanie połączone z wersją 1.14)
  • poprawka w zakresie wczytywania plików RW5 dla wersji demo
 • wersja 1.12 (2014-03-25)
  • pierwsze upublicznione wydanie programu